Jakiego kierunku studiów szukasz?

Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM

Kierunek studiów inżynierskich pierwszego stopnia - Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM kształci specjalistów w zakresie nauk technicznych potrzebnych do podjęcia pracy w budownictwie w zakresie projektowania i modelowania obiektów budowlanych i inżynierskich z zastosowaniem nowoczesnych technik modelowania komputerowego, zarządzania informacją o obiektach budowlanych BIM.

Absolwenci kierunku Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM są przygotowani teoretycznie i praktycznie do korzystania z nowoczesnych i aktualnych programów wspomagających projektowanie konstrukcji opartych na metodach elementów skończonych.

Jaka praca po Budownictwie z wykorzystaniem technologii BIM?

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w firmach budowlanych projektowych, wykonawczych oraz ośrodkach naukowo-badawczych.

Mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w pełnym zakresie do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie. Absolwent jest w pełni przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Dla kogo studia na kierunku budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM
Jakie uczelnie oferują kierunek budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM
W których miastach można studiować kierunek budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie