Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria środowiska w budownictwie

Jak ważne są sieci oraz instalacje komunalne w polskich miastach? Dla przykładu: łódzka sieć kanalizacyjna ma łączną długość ponad 2000 kilometrów. Wraz z wodociągami tworzy podziemny labirynt o długości ponad 4000 kilometrów (czyli mniej więcej tyle, ile wynosi bezpośrednia odległość z Łodzi do Dubaju).

Studia inżynierskie na kierunku Inżynieria środowiska w budownictwie przygotowują przyszłego inżyniera do projektowania, wykonawstwa oraz eksploatacji właśnie takich labiryntów: sieci i instalacji ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych oraz systemów oczyszczania wody, ścieków i powietrza, a także instalacji i obiektów gospodarki odpadami.

Studenci uczą się:

 • nowoczesnych rozwiązań stosowanych w instalacjach budowlanych
 • nowoczesnych technologii stosowanych w ochronie środowiska, przede wszystkim wody i powietrza
 • zrównoważonych systemów zaopatrzenia w wodę, unieszkodliwiania ścieków i odpadów oraz systemów ciepłowniczych
 • komputerowych metod projektowania sieci i instalacji budowlanych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

Ukończenie studiów I stopnia na tym kierunku pozwala na ubieganie się o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej oraz pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w nieograniczonym zakresie przy kierowaniu robotami budowlanymi, a w ograniczonym zakresie przy projektowaniu.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria środowiska w budownictwie

Odpowiednim kandydatem na tego rodzaju studia będzie pasjonat techniki. Poszukiwane są także osoby, które chcą rozwiązywać problemy funkcjonowania miast związane m.in. ze skutkami zmian klimatu, takimi jak upał, powodzie miejskie, niedobory wody czy smog.

Program kształcenia na kierunku inżynieria środowiska w budownictwie

Przykładowe przedmioty realizowane w ramach kierunku:

 • podstawy konstrukcji budowlanych
 • wodociągi
 • technologia wody
 • komputerowy rysunek instalacyjny
 • mechanika i wytrzymałość materiałów
 • ochrona powietrza
 • materiałoznawstwo
 • ogrzewnictwo
 • wentylacja
 • technologia ścieków
 • kanalizacja
 • konwencjonalne i odnawialne źródła energii
 • sieci i instalacje gazowe
 • instalacje wodociągowe i kanalizacyjne
 • kanalizacja - projekt
 • sieci ciepłownicze preizolowane
 • gospodarka odpadami
 • klimatyzacja
 • komputerowe metody projektowania w inżynierii środowiska
 • metody numeryczne w projektowaniu instalacji
 • instalacje elektryczne w budynkach
 • systemy informacji przestrzennej
 • kosztorysowanie
 • podstawy analizy cyklu życia
 • gospodarka odpadami - projekt
 • gospodarka wodna.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria środowiska w budownictwie

Podczas rekrutacji punktowane są:

 • matematyka
 • język obcy
 • do wyboru: fizyka lub chemia.

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria środowiska w budownictwie

Absolwent kierunku sieci i instalacje w inżynierii środowiska może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach projektowych
 • firmach wykonawczych
 • jednostkach zajmujących się eksploatacją obiektów
 • przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną atmosfery, zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem i oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych
 • urzędach administracji samorządowej i państwowej związanych z ochroną środowiska
 • jednostkach naukowo-badawczych oraz w laboratoriach analitycznych.

Opinie o kierunku inżynieria środowiska w budownictwie

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria środowiska w budownictwie

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria środowiska w budownictwie

W których miastach można studiować kierunek inżynieria środowiska w budownictwie

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku