Szczegółowy opis uczelni
O Politechnice Łódzkiej

Politechnika Łódzka jest jedyną uczelnią techniczną w regionie łódzkim. Nasi studenci zdobywają nie tylko wiedzą, ale także praktyczne umiejętności wysoko cenione przez pracodawców. Od wielu lat zajmujemy czołowe miejsca w rankingach edukacyjnych i jesteśmy jedną z najlepszych szkół wyższych w Polsce i jedną z najchętniej wybieranych przez kandydatów. Z naszej oferty korzysta obecnie ponad 20 tysięcy studentów. Wysoka jakość kształcenia jest dla naszych studentów gwarancją jakości dyplomu, który zajmuje uznanie u polskich i zagranicznych pracodawców.

NASZE SUKCESY

 • Zajmujemy szóste miejsce wśród uczelni technicznych w rankingu szkół wyższych magazynu edukacyjnego „Perspektywy”
 • Jesteśmy laureatem konkursu na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”

W Politechnice Łódzkiej można studiować następujące kierunki studiów:

WYDZIAŁ MECHANICZNY
 • automatyka i robotyka (I i II st.)
 • energetyka (I i II st.)
 • inżynieria kosmiczna (I st.)
 • inżynieria materiałowa (I i II st.)
 • inżynieria produkcji (I i II st.)
 • mechanika i budowa maszyn (I i II st.) (również w j. ang. w IFE, studia I i II st.)
 • mechatronika (I st.)
 • techniki dentystyczne (studia II st.)
 • transport (I i II st.)

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI INFORMATYKI I AUTOMATYKI

 • automatyka i robotyka (I i II st.)
 • elektronika i telekomunikacja (I i II st.) (również w j. ang. w IFE, studia I i II st.)
 • elektrotechnika (I i II st.)
 • energetyka (I i II st.)
 • informatyka (I i II st.) (również w j. ang. w IFE, studia I i II st.)
 • inżynieria bezpieczeństwa pracy (I st.)
 • inżynieria biomedyczna (I i II st.) (również w j. ang. w IFE, studia I st.)
 • mechatronika (I i II st.)
 • systemy sterowania inteligentnymi budynkami (I st.)
 • transport (I i II st.)
WYDZIAŁ CHEMICZNY
 • biomateriały inspirowane naturą (w j. ang. w IFE, studia I st.)
 • chemia (I i II st.)
 • chemia budowlana (I i II st.)
 • chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia (II st.)
 • inżynieria materiałowa (I st.)
 • nanotechnologia (I i II st.)
 • ochrona środowiska (I i II st.)
 • technologia chemiczna (I i II st.)
WYDZIAŁ TECHNOLOGII MATERIAŁOWYCH I WZORNICTWA TEKSTYLIÓW
 • inżynieria bezpieczeństwa pracy (I st.)
 • inżynieria materiałowa (I i II st.)
 • inżynieria wzornictwa przemysłowego (I st. w jęz. pol., II st. w jęz. ang.)
 • włókiennictwo i przemysł mody (I st.)
 • włókiennictwo (II st.)
 • wzornictwo (I i II st.)
WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI
 • biogospodarka (I st.)
 • biotechnologia (I i II st.) (również w j. ang. w IFE, studia I i II st.)
 • biotechnologia środowiska (I st.)
 • menedżer sztuki kulinarnej (I st.)*
 • technologia kosmetyków (II st.)
 • technologia żywności i żywienie człowieka (I i II st.)
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
 • architektura (I i II st.) (architektura lub architektura wnętrz) (również w j. ang. w IFE, studia I st.)
 • budownictwo (I i II st.)
 • gospodarka przestrzenna (II st.)
 • inżynieria środowiska (I i II st.)
 • rewitalizacja miast (II st.)
WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ, INFORMATYKI I MATEMATYKI STOSOWANEJ
 • fizyka techniczna (I i II st.) (również w j. ang. w IFE, studia I st.)
 • informatyka (I i II st.) (również w j. ang. w IFE, studia I i II st.)
 • matematyka stosowana (I i II st.)
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI
 • inżynieria bezpieczeństwa pracy (I st.)
 • inżynieria zarządzania (I st.)
 • papiernictwo i poligrafia (I i II st.)
 • zarządzanie (I i II st.) (również w j. ang. w IFE, studia II st.)
 • zarządzanie i inżynieria produkcji (I i II st.) (również w j. ang. (I i II st.) i fr. w IFE, studia I st.)
WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
 • inżynieria bezpieczeństwa pracy (I st.)
 • inżynieria biochemiczna (I st.)
 • inżynieria chemiczna i procesowa (I i II st.)
 • inżynieria środowiska (I i II st.)
KOLEGIUM GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ - gospodarka przestrzenna (I st.)
KOLEGIUM LOGISTYKI - logistyka (I st.)
KOLEGIUM TOWAROZNAWSTWA - towaroznawstwo (I st.)
CENTRUM KSZTAŁCENIA MIĘDZYNARODOWEGO
Studia w języku angielskim:
 • architektura (I st.)
 • biomateriały inspirowane naturą (I st.)
 • biotechnologia (I i II st.)
 • elektronika i telekomunikacja (I i II st.)
 • fizyka techniczna (I st.)
 • informatyka (I i II st.)
 • inżynieria biomedyczna (I st.)
 • inżynieria wzornictwa przemysłowego (II st.)
 • mechanika i budowa maszyn (I i II st.)
 • zarządzanie (II st.)
 • zarządzanie i inżynieria produkcji (I i II st.)
Studia w języku francuskim:
 • zarządzanie i inżynieria produkcji (I st.)

DRZWI ZAWSZE OTWARTE

Przez cały rok zapraszamy na politechnikę wszystkich zainteresowanych naukami technicznymi. W dowolnym, ustalonym wcześniej terminie możecie poznać naszą uczelnię w ramach akcji:

 • Otwarte wydziały - to okazja by zobaczyć nowoczesne laboratoria i sale wykładowe, porozmawiać z profesorami i studentami. Oprowadzimy Was po wydziale i odpowiemy na wszystkie pytania.
 • Otwarte laboratoria - udostępnimy Wam nasze znakomicie wyposażone laboratoria dydaktyczne. Zajęcia poprowadzone przez naszą kadrę akademicką będą miały taką samą formę jak normalne zajęcia ze studentami - uczniowie będą mogli wykonywać ćwiczenia samodzielnie. Gwarantujemy ciekawe doświadczenia.
 • Wykłady na wybrany temat - nasi wykładowcy przygotują i przeprowadzą wykłady na ustalony przez Was temat w formie identycznej jak dla studentów naszej uczelni. Polecamy pasjonujące wykłady.

Uczestnictwo we wszystkich zajęciach jest bezpłatne.

Oferta Kształcenia

Politechnika Łódzka posiada bardzo bogatą ofertę kształcenia. Szczegółowe informacje na temat wydziałów, kierunków i specjalności oraz zasady rekrutacji na studia dostępne są na stronie rekrutacyjnej pod adresem www.rekrutacja.p.lodz.pl

Wielką wagę przywiązujemy do poziomu i jakości nauczania, czego efektem jest pozytywna ocena wydana przez Polską Komisję Akredytacyjną dla wszystkich badanych przez nią kierunków.

Sukcesywnie poszerzamy naszą ofertę o nowe, atrakcyjne kierunki studiów:

Rewitalizacja miast to unikatowy, interdyscyplinarny kierunek II stopnia o profilu praktycznym, który uruchamiany jest na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. W trakcie studiów rozwijana i pogłębiana jest wiedza z zakresu m.in.: ekonomii, finansów, gospodarki przestrzennej, zarządzania, prawa, pracy socjalnej, socjologii, pedagogiki społecznej, animacji kulturowej oraz architektury i urbanistyki, budownictwa, inżynierii środowiska. Studenci uczą się analizować warunki techniczne, infrastrukturalne, architektoniczne i urbanistyczne rewitalizowanego obszaru. Interdyscyplinarność studiów przejawia się w równorzędnym traktowaniu zagadnień z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych i technicznych. Jednym z podstawowych celów kształcenia jest podejście projektowe, które koncentruje się na zarządzaniu specyficznymi, kompleksowymi projektami rewitalizacyjnymi dedykowanymi miastom. Są to studia magisterskie, stacjonarne, prowadzone wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim.

Inżynieria wzornictwa przemysłowego to kierunek uruchamiany na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów. Celem studiów jest przygotowanie młodych ludzi do prowadzenia projektowej działalności zawodowej w obszarze wzornictwa przemysłowego, które odpowiedzialne jest za tworzenie produktów i usług. Program studiów obejmuje rozwój kompetencji inżynierskich z zakresu m.in.: materiałoznawstwa, konstrukcji i technik wytwarzania. Studenci rozwijają także umiejętności z rysunku, malarstwa, rzeźby, a także fotografii. Projektowanie produktów wymaga również znajomości podstaw ekonomii, zarządzania i marketingu. Studenci inżynierii wzornictwa przemysłowego poznają w teorii i praktyce, jak badać i przewidywać zachowania konsumentów oraz jak projektować ergonomicznie. Są to studia I stopnia, inżynierskie, o profilu praktycznym, trwające 4 lata.

Biomateriały inspirowane naturą (Advanced Biobased and Bioinspired Materials ) to kierunek studiów prowadzony w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) we współpracy z Wydziałem Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Studia mają na celu nauczenie projektowania, wytwarzania i analizy właściwości materiałów funkcjonalnych o znaczeniu biologicznym i medycznym, ich zastosowania oraz metod utylizacji. Program kształcenia uwzględnia także wiedzę o procesach technologicznych opartych na surowcach odnawialnych. Studia prowadzone są całkowicie w języku angielskim, mają charakter interdyscyplinarny i łączą wybrane zagadnienia chemii, biologii, medycyny, fizyki i nauk technicznych. W rekrutacji na ten kierunek uwzględniane są wyniki z matury z matematyki, języka angielskiego (matura rozszerzona) oraz fizyki lub chemii (do wyboru). Są to studia inżynierskie, stacjonarne trwające 8 semestrów.

Uczelnia dba także o nowe propozycje dla studentów II stopnia:
 • technologia kosmetyków - kierunek zakłada zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk technicznych, chemicznych, biologicznych i ekonomicznych oraz opanowanie umiejętności praktycznych w dziedzinie produkcji kosmetyków. W trakcie studiów studenci nauczą się projektować produkty kosmetyczne, kierować i zarządzać procesami badania i wprowadzania na rynek kosmetyków, efektywnie je wykorzystywać w gabinetach kosmetycznych i salonach SPA, nawiązywać współpracę z firmami dystrybuującymi surowce kosmetyczne.
 • chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia - ten kierunek studiów łączy trzy dyscypliny: chemię, technologię chemiczną i inżynierię materiałową, które będą realizowane przez trzy różne wydziały: Wydział Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej. Kierunek powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z zakresu projektowania, wytwarzania i badania, jak również wdrażania technologii nowoczesnych materiałów inżynierskich.
 • inżynieria biomedyczna - kierunek na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, który powstał jako kontynuacja studiów pierwszego stopnia.
 • gospodarka przestrzenna - kontynuacja studiów pierwszego stopnia prowadzonychw Kolegium Gospodarki Przestrzennej. Studia prowadzi Wydział Budownictwa, Architekturyi Inżynierii Środowiska.
 • mechanika i budowa maszyn w języku angielskim (program studiów ADVANCED MECHANICAL ENGINEERING) – program realizowany w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej – IFE w ramach wydziału Mechanicznego. Studia w zakresie zaawansowanej mechaniki i budowy maszyn dla wszystkich, którzy widzą swoją przyszłość w przemyśle maszynowym, lotniczym, transporcie oraz dla tych, którzy uważają, że mechanika jest nauką przyszłości i niezbędnym warunkiem zatrudnienia w globalnych koncernach działających zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym. Całość programu jest realizowana we współpracy z uczelniami i firmami zagranicznymi. Już dziś zapotrzebowanie na Absolwentów programu ADVANCED MECHANICAL ENGINEERING zgłosił AIRBUS HELICOPTERS.
 • Powstał również międzyuczelniany kierunek studiów, techniki dentystyczne, który będzie prowadzony wspólnie przez Wydział Mechaniczny, Wydział Chemiczny i Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Rekrutację na ten kierunek prowadzi Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Kierunek kształcenia architektura i urbanistyka na PŁ uzyskał jako pierwszy w Polsce akredytację European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) na lata 2012/13 do 2017/18 dla studiów pierwszego i drugiego stopnia. Potwierdzeniem wysokiej jakości są przyznane certyfikaty EUR-ACE Bachelor i EUR-ACE Master.

Oferujemy aż 11 kierunków studiów pierwszego stopnia i 7 kierunków studiów drugiego stopnia prowadzonych całkowicie w języku obcym w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego (International Faculty of Engineering - IFE). Wszyscy studenci IFE realizują co najmniej jeden semestr w uczelni zagranicznej i zdobywają podwójne dyplomy: Politechniki Łódzkiej i partnerskiej uczelni zagranicznej (francuskiej, tureckiej, duńskiej, holenderskiej lub angielskiej). Nasza uczelnia ma najbogatsze doświadczenie w Polsce w tej formie kształcenia.

Dwustopniowy system kształcenia umożliwia uzyskanie tytułu inżyniera lub licencjata na studiach pierwszego stopnia i tytuł magistra na studiach drugiego stopnia

Oferujemy także studia doktoranckie oraz liczne studia podyplomowe

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji dostępne są na stronie internetowej.

Informator o zasadach rekrutacji, wydziałach, kierunkach i specjalnościach dostępny jest na stronie Uczelni.

Wydziały i inne jednostki dydaktyczne:

Szczegółowe informacje na temat wydziałów, kierunków i specjalności oraz zasady rekrutacji na studia dostępne są na stronie rekrutacyjnej pod adresem www.rekrutacja.p.lodz.pl

Dbamy o studentów

Nasza Biblioteka to supernowoczesne centrum informacji naukowo‐technicznej. Do dyspozycji studentów jest ponad pół miliona książek drukowanych i bogata kolekcję zbiorów elektronicznych.

W Centrum Językowym studenci mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych na wszystkich poziomach zaawansowania z uwzględnieniem nauki języka technicznego. Nauka odbywa się z zastosowaniem najnowocześniejszych metod i z wykorzystaniem najnowszych środków dydaktycznych i audiowizualnych.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych oferuje studentom niepełnosprawnym kompleksowe usługi:

 • dostosowanie programu studiów i zajęć do indywidualnych potrzeb, pomoc psychologiczna i doradztwo zawodowe, udział w szkoleniach rozwijających umiejętności osobiste,
 • dostęp do specjalistycznego sprzętu, np. przenośne powiększalniki dla osób słabo widzących, przenośne urządzenia wspomagające słyszenie, urządzenia brajlowskie, mini notebooki, dyktafony itp.
 • Politechnika Łódzka zajęła I miejsce wśród instytucji w Polsce w prestiżowym konkursie „Lodołamacze 2013” za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Biuro Karier Politechniki Łódzkiej

Już w trakcie studiów nasi studenci mają możliwość zdobycia umiejętności, które pomogą zdobyć wymarzoną pracę. Działające na uczelni Biuro Karier Politechnice Łódzkiej organizuje Akademickie Targi Pracy, spotkania z pracodawcami, w tym organizuje praktyki zawodowe u największych pracodawców regionu (m.in. w firmach: Bosch, Dalkia, Dell, Indesit), szkoli indywidualnie i zbiorowo z zakresu m.in.: prowadzenia działalności gospodarczej, autoprezentacji czy skutecznych metod poszukiwania pracy, a także na bieżąco prezentuje oferty pracy stałej i tymczasowej.

Coolturalny inżynier

ZAKRĘCENI NA PUNKCIE NAUKI

W naszej uczelni prężnie działa ok. 85 Studenckich Kół Naukowych. To doskonałe miejsce dla ludzi z pasją, dla studentów, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę z określonej dziedziny, inicjować projekty, przygotowywać się do udziału w konkursach, a wynikami własnych badań dzielić się na różnego rodzaju imprezach naukowych.

Na szczególną uwagę zasługują następujące projekty studenckich kół naukowych:

 • Zespół KGHM LODZ SOLAR TEAM to twórcy pierwszego w Polsce bolidu solarnego, który jako pierwszy zespół z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej wziął udział w Bridgestone World Solar Challeng. W 2016 r. zespół zdobył 5 nagród podczas wyścigu pojazdów napędzanych energią słoneczną - Sasol Solar Challenge 2016 r., który odbył się w RPA.KGHM Lodz Solar Team tworzą studenci z kół: Miłośników Motoryzacji i Młodych Mikroelektroników.
 • Zespół IRON WARRIORS, którego członkami są pasjonaci z Koła Miłośników Motoryzacji stworzyli bolid Eco Arrow, którym na 1 litrze paliwa przejechali 837 km i tym samym ustanowili rekord Polski. Studenci PŁ planują przekroczyć granicę 1 000 km. Iron Warriors co roku startuje m.in. w konkursie Shell Eco Marathon.
 • Studenci z grupy RAPTORS skonstruowali pierwszego łódzkiego łazika marsjańskiego, który m.in. pokonał 22 drużyny z całego świata i został zwycięzcą European Rover Challenge. Łazik powstał w ramach interdyscyplinarnego projektu „Z Łodzi na Marsa” i za sprawą ministerialnego programu „Uniwersytet Młodych Wynalazców” zaangażowani są w niego także uczniowie m.in. Liceum Ogólnokształcącego PŁ.
 • Studenci z grupy HYPER LODZ TEAM stworzyli projekt kapsuły pasażerskiej do ultraszybkiego systemu transportu: począwszy od konstrukcji, przez napęd, aerodynamikę, po kompleksowe systemy bezpieczeństwa. Projekt został zgłoszony do konkursu Hyperloop Pod Competition ogłoszonego przez amerykańska firmę SpaceX i zakwalifikowany się do ścisłego grona finalistów.
 • Studenci Wydziału Mechanicznego realizują projekt GUST, którego celem jest stworzenie turbiny wiatrowej przystosowanej do adaptacji w terenie zurbanizowanym. Projekt został laureatem konkursu International Small Windturbine Contest 2016 rozgrywanego w Holandii.
 • Studenci z koła naukowego PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH zakwalifikowali się do finału międzynarodowego konkursu mostów stalowych Brico 2016.

Studia to nie tylko nauka - równie ważne jest życie studenckie po zajęciach. Nasza uczelnia jest przyjazna aktywnym ludziom: wspieramy studenckie inicjatywy i stwarzamy wiele możliwości działania.

Nasi studenci bardzo chętnie relaksują się w świecie kultury i sztuki, a doskonałe do tego warunki stwarzają im liczne organizacje m.in.

 • Studenckie Radio „Żak”
 • Chór i orkiestra akademicka
 • Teatr studencki
 • Galerie sztuki
 • Klub turystyczny „PŁazik”
 • Klub motocyklistów
 • Klub fotograficzny

Dla studentów otwartych na świat, ciekawych innych kultur i chcących zdobyć cenne doświadczenie, idealnym miejscem do działania są organizacje studenckie i stowarzyszenia o międzynarodowym charakterze. Stwarzają one możliwości wyjazdów na staże, praktyki i kursy w najróżniejsze zakątki świata. Na naszej uczelni działają największe, międzynarodowe organizacje studenckie:

 • Board of European Students of Technology (BEST),
 • Erasmus Student Network – European Youth Exchange (ESN-EYE),
 • Europejskie Forum Studentów (AEGEE),
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Nauk Ekonomicznych I Handlowych (AIESEC).

AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY

AZS prowadzi 28 sekcji: koszykówka, siatkówka, tenis stołowy, tenis ziemny, judo, karate, narciarstwo, snowboard, brydż, szachy to tylko niektóre propozycje oferowane przez nasz klub. Wszystkie sekcje PŁ biorą udział w międzyuczelnianych ligach oraz mistrzostwach szkół wyższych, na których zdobywamy wiele medali.

Skontaktuj się z nami

Politechnika Łódzka

Sekcja Rekrutacji:

ul. Radwańska 29

tel. 42 631 29 74

www.rekrutacja.p.lodz.pl

e-mail: rekrutacja@info.p.lodz.pl

www.p.lodz.pl


Artykuły dotyczące uczelni
Total 11 items.
Studiuj włókiennictwo i przemysł mody na Politechnice Łodzkiej

Studiuj włókiennictwo i przemysł mody na Poli...

Włókiennictwo i przemysł mody to nowy kierunek studiów oferowany przez Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa…
Politechnika Łódzka – papiernictwo i poligrafia

Politechnika Łódzka – papiernictwo i poligraf...

Politechnika Łódzka ma w swojej ofercie unikany kierunek studiów papiernictwo i poligrafia. Studia prowadzone są…
Super-bohaterowie promują Politechnikę Łódzką

Super-bohaterowie promują Politechnikę Łódzką

Politechnika Łódzka zaskakuje tegorocznych kandydatów na studia niezwykłym pomysłem promocyjnym dla Wydziału Inżynierii Procesowej i…
Politechnika Łódzka opracowuje rozwiązania dla Peugeota

Politechnika Łódzka opracowuje rozwiązania dl...

Podpisanie umowy przez Politechnikę Łódzką oznacza rozpoczęcie działalności laboratorium mechaniki stosowanej Peugeot Citroen Automobiles, które…
​Politechnika Łódzka (PŁ) - kierunek włókiennictwo

​Politechnika Łódzka (PŁ) - kierunek włókienn...

​Politechnika Łódzka (PŁ) wśród wielu technicznych kierunków studiów proponuje włókiennictwo.
Studiuję inżynierię środowiska - rozmowa z Adrianem Kosielą, studentem Politechniki Łódzkiej

Studiuję inżynierię środowiska - rozmowa z Ad...

Marzy mi się podróż dookoła świata, bez spoglądania za siebie, martwienia się, co będzie jutro…
Politechnika Łódzka, kierunki studiów, zasady rekrutacji

Politechnika Łódzka, kierunki studiów, zasady...

Politechnika Łódzka kształci studentów na kierunkach technicznych od 1945 roku. Uczelnia posiada 9 wydziałów, jednostki…
Rekrutacja na Politechnice Łódzkiej, ostatni dzwonek

Rekrutacja na Politechnice Łódzkiej, ostatni...

Na Politechnice Łódzkiej dobiega końca rekrutacja na studia I stopnia. Potrwa ona do piątku, 12…
Akredytację KAUT dla architektury i urbanistyki Politechniki Łódzkiej

Akredytację KAUT dla architektury i urbanisty...

Kierunek architektura i urbanistyka na Politechnice Łódzkiej otrzymał na pięć lat akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni…
Studiuję mechatronikę - rozmowa z Danielem Mostowskim, studentem Politechniki Łódzkiej.

Studiuję mechatronikę - rozmowa z Danielem Mo...

Wytrzymałość materiałów spędza sen z powiek wielu studentom. Całe kierunki „płaczą” nad swoim losem –…
Rekrutacja 2013/2014 na Politechnice Łódzkiej

Rekrutacja 2013/2014 na Politechnice Łódzkiej

Politechnika Łódzka rozpoczyna 27 maja rekrutację na studia I stopnia. Potrwa ona do 12 lipca,…
Lokalizacja