Studia w Gdańsku
Morze możliwości
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku - PIelęgniarstwo
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Gdańsk - uczelnie, kierunki, studia

Uczelnie w Gdańsku

Gdańsk wraz z Gdynią i Sopotem tworzą jeden z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajdują się tu uczelnie publiczne oferujące wszystkie typy studiów: humanistyczne, pedagogiczne, techniczne, ekonomiczne, prawnicze, sportowe, artystyczne, medyczne, jak i wiele niepublicznych szkół wyższych o różnorodnych profilach kształcenia. Niektóre oferowane w Gdańsku kierunki to propozycje typowe dla nadmorskich uczelni, niedostępne w innych ośrodkach w kraju.

Poniżej zamieszczamy pełny wykaz uczelni oraz studiów w Gdańsku. Znajdziecie w nim dodatkowo informacje rekrutacyjne, szczegóły związane z naborem, a także opinie i komentarze studentów i przedstawicieli poszczególnych uczelni w Gdańsku.

Lokalizacja

Kierunki w Gdańsku

Jak zobaczycie lista dostępnych kierunków w Gdańsku jest bardzo długa. Niezwykle liczną ich grupę stanowią studia techniczne, inżynierskie. Usatysfakcjonowane będą osoby szukające kierunków filologicznych, medycznych, artystycznych, związanych z pedagogiką.

Pewne kierunki są typowe dla uczelni nadmorskich – nie znajdziecie ich w ofercie szkół wyższych z innych regionów kraju. Mowa tu m.in. o Akwakulturze, Oceanotechnice, Oceanografii, Bezpieczeństwie morskim, Hydrografii morskiej, Inżynierii morskiej i brzegowej, realizowanych na uczelniach w Gdańsku.

Poniżej prezentujemy wykaz wszystkich kierunków studiów w Gdańsku. W ich opisach znajdziecie m.in. informacje na temat rekrutacji, perspektyw zawodowych czy kierunków pokrewnych.

a
administracja akwakultura - biznes i technologia amerykanistyka analityka gospodarcza analityka medyczna archeologia architektura architektura krajobrazu architektura przestrzeni kulturowych architektura wnętrz automatyka, cybernetyka i robotyka automatyka, robotyka i systemy sterowania
b
badania kliniczne bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna bezpieczeństwo morskie bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne bezpieczeństwo zdrowotne bioinformatyka biologia biologia medyczna biotechnologia biznes chemiczny biznes i technologia ekologiczna budowa maszyn i okrętów budownictwo business and languages
c
chemia chemia budowlana criminology and criminal justice cultural communication
d
diagnostyka sportowa dietetyka dietetyka w sporcie i rekreacji dyplomacja dyrygentura dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ekonomia elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka etnofilologia kaszubska etnologia
f
farmacja filologia angielska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia polska filologia romańska filologia romańska i iberystyka filologia rosyjska (rusycystyka) filologia skandynawska (skandynawistyka) filologia szwedzka filologia włoska filozofia finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fizyka medyczna fizyka techniczna fotografia
g
genetyka i biologia eksperymentalna geodezja i kartografia geografia geografia fizyczna z geoinformacją geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS geologia gospodarka przestrzenna gospodarka wodna i ochrona zasobów wód grafika grafika reklamowa i multimedia
h
historia historia sztuki hydrografia morska
i
informatyka informatyka i ekonometria instrumentalistyka intermedia inżynieria biomedyczna inżynieria danych inżynieria i technologie nośników energii inżynieria materiałowa inżynieria mechaniczno - medyczna inżynieria odzysku surowców i energii inżynieria środowiska inżynieria zarządzania
j
jazz i muzyka estradowa
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kompozycja i teoria muzyki korozja kosmetologia krajoznawstwo i turystyka historyczna kryminologia kulturoznawstwo
l
lingwistyka stosowana logistics and mobility logistyka logopedia
m
malarstwo marine biotechnology matematyka mechanika i budowa maszyn mechatronika międzydziedzinowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne międzynarodowe stosunki gospodarcze modelowanie matematyczne i analiza danych
n
nanotechnologia niemcoznawstwo
o
oceanografia oceanografia fizyczna stosowana ochrona dóbr kultury i muzealnictwo ochrona środowiska ochrona zasobów przyrodniczych okręty i konstrukcje morskie
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pedagogika wczesnej edukacji pielęgniarstwo pielęgniarstwo pomostowe podatki i doradztwo podatkowe politologia położnictwo praca socjalna prawo prawo w administracji i gospodarce prawo w biznesie produkcja form audiowizualnych projektowanie i budowa jachtów przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny psychologia psychologia w biznesie psychologia zdrowia
q
quantum information technology
r
ratownictwo medyczne religioznawstwo rosjoznawstwo rzeźba
s
sinologia slawistyka socjologia sport sprawność fizyczna w siłach specjalnych stosunki międzynarodowe studia bałkańskie studia wschodnie sztuka kreatywnego pisania
t
techniki dentystyczne technologia chemiczna technologie kosmiczne i satelitarne technologie wodorowe i elektromobilność telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia terapia zajęciowa tourism and hospitality transport transport i logistyka trener personalny i fitness turystyka i hotelarstwo turystyka i rekreacja
u
ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne
w
wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej wiedza o teatrze wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych zarządzanie instytucjami artystycznymi zarządzanie instytucjami służby zdrowia zarządzanie inżynierskie zarządzanie w sporcie zdrowie publiczne zdrowie publiczne - zarządzanie w systemie zdrowia zdrowie środowiskowe zdrowie środowiskowe i bhp zielone technologie

Kierunki studiów wg typów kształcenia

administracyjne
administracjapodatki i doradztwo podatkoweprawo w administracji i gospodarce
artystyczne
architekturaarchitektura krajobrazuarchitektura przestrzeni kulturowycharchitektura wnętrzdyrygenturaedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejfotografiagrafikagrafika reklamowa i multimediahistoria sztukiinstrumentalistykaintermediajazz i muzyka estradowakompozycja i teoria muzykimalarstwoprodukcja form audiowizualnych rzeźbawiedza o teatrze wokalistykawzornictwozarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznychzarządzanie instytucjami artystycznymi
biologiczno-przyrodnicze
akwakultura - biznes i technologiabezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna bezpieczeństwo zdrowotnebioinformatykabiologiabiotechnologiabiznes chemicznybiznes i technologia ekologicznachemiagenetyka i biologia eksperymentalnageografiageografia fizyczna z geoinformacjągeografia społeczno-ekonomiczna z elementami GISgeologiagospodarka wodna i ochrona zasobów wód hydrografia morskainżynieria środowiskamarine biotechnologyoceanografiaoceanografia fizyczna stosowanaochrona zasobów przyrodniczychochrona środowiskatechnologia chemicznazdrowie środowiskowezielone technologie
ekonomiczne
analityka gospodarczabiznes chemicznybiznes i technologia ekologicznabusiness and languagesekonomiafinanse i rachunkowość geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GISinformatyka i ekonometriainżynieria zarządzanialogistics and mobilitymatematykamiędzynarodowe stosunki gospodarczepodatki i doradztwo podatkoweprawo w administracji i gospodarceprawo w biznesietelemedycyna i projekty w ochronie zdrowiaubezpieczenia - studia interdyscyplinarnezarządzanie i inżynieria produkcjizarządzanie instytucjami artystycznymizarządzanie instytucjami służby zdrowia zarządzanie w sporciezdrowie publiczne - zarządzanie w systemie zdrowia
filologiczne
amerykanistykabusiness and languagesetnofilologia kaszubskafilologia angielskafilologia germańskafilologia hiszpańska (iberystyka)filologia klasycznafilologia polskafilologia romańskafilologia romańska i iberystykafilologia rosyjska (rusycystyka)filologia skandynawska (skandynawistyka)filologia szwedzkafilologia włoskalingwistyka stosowananiemcoznawstworosjoznawstwo sinologiaslawistykastudia bałkańskiesztuka kreatywnego pisania
humanistyczne
amerykanistykaarcheologiacultural communicationdyplomacjaedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejetnofilologia kaszubskaetnologiafilozofiahistoriahistoria sztukiintermediakulturoznawstwolingwistyka stosowanamiędzydziedzinowe indywidualne studia humanistyczne i społeczneniemcoznawstwoochrona dóbr kultury i muzealnictworeligioznawstworosjoznawstwo sinologiaslawistykastudia bałkańskiestudia wschodniesztuka kreatywnego pisaniawiedza o filmie i kulturze audiowizualnejwiedza o teatrze
medyczne
analityka medycznabadania klinicznebezpieczeństwo zdrowotnebiologia medycznadietetykadietetyka w sporcie i rekreacjifarmacjafizjoterapiafizyka medycznainżynieria mechaniczno - medycznakierunek lekarskikierunek lekarsko-dentystycznykosmetologiapielęgniarstwopielęgniarstwo pomostowepołożnictwoprzemysł farmaceutyczny i kosmetycznypsychologia zdrowiaratownictwo medycznetechniki dentystycznetelemedycyna i projekty w ochronie zdrowiazdrowie publicznezdrowie publiczne - zarządzanie w systemie zdrowiazdrowie środowiskowezdrowie środowiskowe i bhp
pedagogiczne
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejlogopediapedagogikapedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnapedagogika specjalnapedagogika wczesnej edukacji
prawnicze
criminology and criminal justice podatki i doradztwo podatkoweprawoprawo w administracji i gospodarceprawo w biznesie
psychologiczne
kryminologiapsychologiapsychologia w biznesiepsychologia zdrowiaterapia zajęciowa
rolnicze, leśne
architektura krajobrazugospodarka wodna i ochrona zasobów wód inżynieria środowiskaochrona zasobów przyrodniczychochrona środowiskazielone technologie
społeczne
bezpieczeństwo morskiebezpieczeństwo narodowebezpieczeństwo wewnętrznebezpieczeństwo zdrowotnecriminology and criminal justice cultural communicationdyplomacjadziennikarstwo i komunikacja społecznageografia społeczno-ekonomiczna z elementami GISkryminologialogistykalogopediamiędzydziedzinowe indywidualne studia humanistyczne i społecznemiędzynarodowe stosunki gospodarczepolitologiapraca socjalnapsychologiapsychologia w biznesiesocjologiastosunki międzynarodowestudia wschodnietelemedycyna i projekty w ochronie zdrowiaterapia zajęciowatransport i logistykaubezpieczenia - studia interdyscyplinarnezarządzaniezarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznychzarządzanie instytucjami służby zdrowia zarządzanie w sporciezdrowie publiczne
techniczne
akwakultura - biznes i technologiaarchitekturaarchitektura krajobrazuarchitektura wnętrzautomatyka, cybernetyka i robotykaautomatyka, robotyka i systemy sterowaniabioinformatykabiotechnologiabudowa maszyn i okrętówbudownictwochemia budowlanaelektronika i telekomunikacjaelektroradiologiaelektrotechnikaenergetykafizykafizyka medycznafizyka technicznageodezja i kartografiageologiahydrografia morskainformatykainformatyka i ekonometriainżynieria biomedycznainżynieria odzysku surowców i energiilogistykamechatronikaokręty i konstrukcje morskieprojektowanie i budowa jachtówquantum information technologytechnologie wodorowe i elektromobilnośćtransporttransport i logistykazarządzanie i inżynieria produkcji
turystyczno-sportowe
diagnostyka sportowadietetyka w sporcie i rekreacjikrajoznawstwo i turystyka historycznasportsprawność fizyczna w siłach specjalnychtourism and hospitalitytrener personalny i fitnessturystyka i hotelarstwoturystyka i rekreacjawychowanie fizyczne
wojskowe i morskie
bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna bezpieczeństwo morskiebezpieczeństwo narodowekryminologiatechnologie kosmiczne i satelitarne
ścisłe
analityka gospodarczaanalityka medycznabezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna bioinformatykabiologiabiologia medycznabiotechnologiabiznes chemicznybiznes i technologia ekologicznachemiachemia budowlanaekonomiaelektroradiologiaelektrotechnikaenergetykafizykafizyka medycznafizyka technicznagenetyka i biologia eksperymentalnageodezja i kartografiageografiageologiainformatykainżynieria materiałowainżynieria mechaniczno - medycznainżynieria środowiskakorozjamatematykamechanika i budowa maszynmechatronikamodelowanie matematyczne i analiza danychnanotechnologiaoceanografiaquantum information technologytechnologie kosmiczne i satelitarnezielone technologie

Studia w Gdańsku

Specjalnie dla kandydatów na studia przygotowaliśmy serię artykułów, zawierających treści pomocne na etapie przystępowania do matury, wyboru ścieżki kształcenia, procedur rekrutacyjnych i samych studiów. Dowiecie się z nich m.in. jakie są dostępne typy studiów i kierunki w Gdańsku i Trójmieście, jak walczyć ze stresem egzaminacyjnym, jakie są najpopularniejsze studia, jak wygląda życie studenckie i rynek pracy, ile naprawę kosztują studia. Poniższe treści będą pomocne, gdy będziecie decydować, które uczelnie w Gdańsku wybrać.

Zaciekawiła Was oferta kształcenia w tym regionie? Wybierzcie studia w Gdańsku.

Psychologia w biznesie w Gdańsku
Psychologia w biznesie w Gdańsku
​Ekonomia w Gdańsku
​Ekonomia w Gdańsku
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Studia turystyczne i hotelarskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Gdańsku i woj. pomorskim
​Logistyka w Gdańsku
​Logistyka w Gdańsku
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Biotechnologia w Gdańsku
Biotechnologia w Gdańsku
Logopedia w Gdańsku
Logopedia w Gdańsku
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
 Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
Studia wojskowe w Gdyni, Gdańsku i województwie pomorskim
Studia wojskowe w Gdyni, Gdańsku i województwie pomorskim
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Studia dzienne czy studia zaoczne?
​Zarządzanie w Gdańsku
​Zarządzanie w Gdańsku
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Oceanografia w Gdańsku
Oceanografia w Gdańsku
Farmacja w Gdańsku
Farmacja w Gdańsku
​Psychologia w Gdańsku
​Psychologia w Gdańsku
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Studia sportowe w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia sportowe w Gdańsku i woj. pomorskim
​Nowe kierunki i rekrutacja 2019-2020 na Uniwersytet Gdański
​Nowe kierunki i rekrutacja 2019-2020 na Uniwersytet Gdański
Chemia w Gdańsku
Chemia w Gdańsku
​Prawo w Gdańsku
​Prawo w Gdańsku
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Życie studenckie w Gdańsku
​Życie studenckie w Gdańsku
Inżynieria biomedyczna w Gdańsku
Inżynieria biomedyczna w Gdańsku
Skandynawistyka w Gdańsku
Skandynawistyka w Gdańsku
Automatyka w Gdańsku
Automatyka w Gdańsku
Nanotechnologia w Gdańsku
Nanotechnologia w Gdańsku
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Bezpieczeństwo w Gdańsku i Trójmieście
Bezpieczeństwo w Gdańsku i Trójmieście
Architektura w Gdańsku
Architektura w Gdańsku
Stypendia dla studentów
Stypendia dla studentów
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?
Inżynieria zarządzania w Gdańsku
Inżynieria zarządzania w Gdańsku
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
​Filologia germańska w Gdańsku
​Filologia germańska w Gdańsku
Studia dziennikarskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia dziennikarskie w Gdańsku i woj. pomorskim
​Rynek pracy w Gdańsku
​Rynek pracy w Gdańsku
​Oceanotechnika w Gdańsku
​Oceanotechnika w Gdańsku
Ochrona środowiska w Gdańsku
Ochrona środowiska w Gdańsku
Bioinformatyka w Gdańsku
Bioinformatyka w Gdańsku
Matematyka w Gdańsku
Matematyka w Gdańsku
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
Politologia w Gdańsku
Politologia w Gdańsku
Lingwistyka stosowana w Gdańsku
Lingwistyka stosowana w Gdańsku
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Inżynieria danych w Gdańsku
Inżynieria danych w Gdańsku
​Dietetyka w Gdańsku
​Dietetyka w Gdańsku
Administracja w Gdańsku
Administracja w Gdańsku
Studia architektoniczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia architektoniczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia informatyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia informatyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia chemiczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia chemiczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Gdańsku
Sinologia w Gdańsku
Sinologia w Gdańsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Budownictwo w Gdańsku
Budownictwo w Gdańsku
Studia logistyczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia logistyczne w Gdańsku i na Pomorzu
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
Turystyka w Gdańsku
Turystyka w Gdańsku
​Kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w Gdańsku
​Kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w Gdańsku
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Elektronika w Gdańsku i Trójmieście
Elektronika w Gdańsku i Trójmieście
​Gdzie i za ile mieszkać w Gdańsku?
​Gdzie i za ile mieszkać w Gdańsku?
​Fizjoterapia w Gdańsku
​Fizjoterapia w Gdańsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
​Filologia angielska w Gdańsku
​Filologia angielska w Gdańsku
​Studia artystyczne w Gdańsku i województwie pomorskim
​Studia artystyczne w Gdańsku i województwie pomorskim
Fizyka w Gdańsku
Fizyka w Gdańsku
Studia psychologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia psychologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Kosmetologia w Gdańsku
Kosmetologia w Gdańsku
Studia historyczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia historyczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Kryminologia w Gdańsku
Kryminologia w Gdańsku
​Informatyka w Gdańsku
​Informatyka w Gdańsku
​Lokum dla studenta
​Lokum dla studenta
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Gdańsku
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Gdańsku
Energetyka w Gdańsku i Trójmieście
Energetyka w Gdańsku i Trójmieście
Politechnika Gdańska. My inspirujemy – ty rozwijasz swoje pasje.
Politechnika Gdańska. My inspirujemy – ty rozwijasz swoje pasje.

Gdańsk - informacje ogólne

Gdańsk to jeden z prężnie działających ośrodków akademickich w Polsce.

Studia oferują tutaj takie uczelnie publiczne, jak: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego. Obok uczelni państwowych w Gdańsku funkcjonuje grupa szkół wyższych niepublicznych z różnorodną ofertą kierunków i specjalności.

Gdańsk jest miastem o ponad tysiącletniej historii, którego tożsamość na przestrzeni wieków kształtowała się pod wpływem różnych kultur. W przeszłości był miastem królewskim, a w XVI wieku Gdańsk był najbogatszym ośrodkiem w Rzeczypospolitej.


Na terenie miasta znajdują się liczne zabytki architektury, działa w nim wiele instytucji i placówek kulturalnych. Istotne zabytki Gdańska znajdują się na Głównym Mieście (Ratusz Głównego Miasta, Dwór Artusa, Dom Uphagenów) oraz Starym Mieście (Wielki Młyn, Ratusz Starego Miasta, kościół św. Katarzyny). Warto przejśc sie wzdłuż Drogi Królewskiej, reprezentacyjnej ulicy Gdańska – Długiej. Na Głównym Mieście znajduje się również Bazylika Mariacka Wniebowzięcia NMP – największa średniowieczna świątynia z cegły na świecie. Do ważnych miejsc w Gdańsku należy również Westerplatte, Twierdza Wisłoujście oraz Oliwa, gdzie znajduje się zespół archikatedralny.


Gdańsk jest jednym z największych ośrodków kulturalnych w Polsce. Działają tu między innymi teatry, Filharmonia Bałtycka, Opera Bałtycka, siedem kin, muzea i galerie sztuki. Cyklicznie dbywa się wiele imprez o zasięgu ogólnopolskich i międzynarodowym.

Gdańsk posiada duży port morski oraz pasażerski port lotniczy Gdańsk-Rębiechowo. Jest on trzecim pod względem wielkości ruchu pasażerskiego lotniskiem w Polsce, po Warszawie i Krakowie.

W Gdańsku kwitnie bogate życie studenckie, a niewątpliwym atutem miasta jest bliskość Bałtyku.

Typy studiów w Polsce

 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Tarnowska
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Coventry University Wrocław
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Politechnika Częstochowska
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie