Studia w Gdańsku
Morze możliwości
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku - PIelęgniarstwo
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Gdańsk - uczelnie, kierunki, studia

Uczelnie w Gdańsku

Gdańsk wraz z Gdynią i Sopotem tworzą jeden z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajdują się tu uczelnie publiczne oferujące wszystkie typy studiów: humanistyczne, pedagogiczne, techniczne, ekonomiczne, prawnicze, sportowe, artystyczne, medyczne, jak i wiele niepublicznych szkół wyższych o różnorodnych profilach kształcenia. Niektóre oferowane w Gdańsku kierunki to propozycje typowe dla nadmorskich uczelni, niedostępne w innych ośrodkach w kraju.

Poniżej zamieszczamy pełny wykaz uczelni oraz studiów w Gdańsku. Znajdziecie w nim dodatkowo informacje rekrutacyjne, szczegóły związane z naborem, a także opinie i komentarze studentów i przedstawicieli poszczególnych uczelni w Gdańsku.

Lokalizacja

Kierunki w Gdańsku

Jak zobaczycie lista dostępnych kierunków w Gdańsku jest bardzo długa. Niezwykle liczną ich grupę stanowią studia techniczne, inżynierskie. Usatysfakcjonowane będą osoby szukające kierunków filologicznych, medycznych, artystycznych, związanych z pedagogiką.

Pewne kierunki są typowe dla uczelni nadmorskich – nie znajdziecie ich w ofercie szkół wyższych z innych regionów kraju. Mowa tu m.in. o Akwakulturze, Oceanotechnice, Oceanografii, Bezpieczeństwie morskim, Hydrografii morskiej, Inżynierii morskiej i brzegowej, realizowanych na uczelniach w Gdańsku.

Poniżej prezentujemy wykaz wszystkich kierunków studiów w Gdańsku. W ich opisach znajdziecie m.in. informacje na temat rekrutacji, perspektyw zawodowych czy kierunków pokrewnych.

a
administracja akwakultura - biznes i technologia amerykanistyka analityka gospodarcza analityka medyczna archeologia architektura architektura przestrzeni kulturowych architektura wnętrz automatyka, cybernetyka i robotyka automatyka, robotyka i systemy sterowania
b
badania kliniczne bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna bezpieczeństwo morskie bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne bezpieczeństwo zdrowotne bioinformatyka biologia biologia medyczna biotechnologia biznes chemiczny biznes i technologia ekologiczna budowa maszyn i okrętów budownictwo business and languages
c
chemia chemia budowlana criminology and criminal justice cultural communication
d
diagnostyka sportowa dietetyka dietetyka w sporcie i rekreacji dyplomacja dyrygentura dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ekonomia elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka etnofilologia kaszubska etnologia
f
farmacja filologia angielska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia polska filologia romańska filologia romańska i iberystyka filologia rosyjska (rusycystyka) filologia skandynawska (skandynawistyka) filologia szwedzka filologia włoska filozofia finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fizyka medyczna fizyka techniczna fotografia
g
genetyka i biologia eksperymentalna geodezja i kartografia geografia geografia fizyczna z geoinformacją geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS geologia global studies gospodarka przestrzenna gospodarka wodna i ochrona zasobów wód grafika grafika reklamowa i multimedia
h
historia historia sztuki hydrografia morska
i
indywidualne studia międzydziedzinowe informatyka informatyka i ekonometria instrumentalistyka intermedia international business inżynieria biomedyczna inżynieria danych inżynieria i technologie nośników energii inżynieria materiałowa inżynieria mechaniczno - medyczna inżynieria odzysku surowców i energii inżynieria środowiska inżynieria zarządzania
j
japonistyka jazz i muzyka estradowa
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kompozycja i teoria muzyki korozja kosmetologia krajoznawstwo i turystyka historyczna kryminalistyka z kryminologią kryminologia kulturoznawstwo
l
lingwistyka stosowana logistics and mobility logistyka logopedia
m
malarstwo marine biotechnology matematyka mechanika i budowa maszyn mechatronika media międzynarodowe stosunki gospodarcze modelowanie matematyczne i analiza danych
n
nanotechnologia niemcoznawstwo
o
oceanografia ochrona dóbr kultury i muzealnictwo ochrona środowiska ochrona zasobów przyrodniczych okręty i konstrukcje morskie
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pielęgniarstwo pielęgniarstwo pomostowe podatki i doradztwo podatkowe politologia położnictwo praca socjalna prawo prawo w administracji i gospodarce prawo w biznesie produkcja form audiowizualnych projektowanie gier historycznych projektowanie i budowa jachtów przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny psychologia psychologia w biznesie psychologia zdrowia
q
quantum information technology
r
ratownictwo medyczne religioznawstwo rosjoznawstwo rzeźba
s
sinologia slawistyka socjologia sport sprawność fizyczna w siłach specjalnych stosunki międzynarodowe studia bałkańskie studia wschodnie sztuka kreatywnego pisania
t
techniki dentystyczne technologia chemiczna technologie kosmiczne i satelitarne technologie przemysłu 5.0 technologie wodorowe i elektromobilność terapia zajęciowa tourism and hospitality transport transport i logistyka trener personalny i fitness turystyka i hotelarstwo turystyka i rekreacja
u
ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne
w
wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej wiedza o teatrze wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych zarządzanie instytucjami artystycznymi zarządzanie instytucjami służby zdrowia zarządzanie inżynierskie zarządzanie w sporcie zdrowie publiczne zdrowie publiczne - zarządzanie w systemie zdrowia zdrowie środowiskowe zdrowie środowiskowe i bhp zielone technologie

Kierunki studiów wg typów kształcenia

administracyjne
administracjaindywidualne studia międzydziedzinowepodatki i doradztwo podatkoweprawo w administracji i gospodarce
artystyczne
architekturaarchitektura przestrzeni kulturowycharchitektura wnętrzdyrygenturaedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejfotografiagrafikagrafika reklamowa i multimediahistoria sztukiinstrumentalistykaintermediajazz i muzyka estradowakompozycja i teoria muzykimalarstwoprodukcja form audiowizualnych rzeźbawiedza o teatrze wokalistykawzornictwozarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznychzarządzanie instytucjami artystycznymi
biologiczno-przyrodnicze
akwakultura - biznes i technologiabezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna bezpieczeństwo zdrowotnebioinformatykabiologiabiotechnologiabiznes chemicznybiznes i technologia ekologicznachemiagenetyka i biologia eksperymentalnageografiageografia fizyczna z geoinformacjągeografia społeczno-ekonomiczna z elementami GISgeologiagospodarka wodna i ochrona zasobów wód hydrografia morskaindywidualne studia międzydziedzinoweinżynieria środowiskamarine biotechnologyoceanografiaochrona zasobów przyrodniczychochrona środowiskatechnologia chemicznazdrowie środowiskowezielone technologie
ekonomiczne
analityka gospodarczabiznes chemicznybiznes i technologia ekologicznabusiness and languagesekonomiafinanse i rachunkowość geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GISindywidualne studia międzydziedzinoweinformatyka i ekonometriainternational businessinżynieria zarządzanialogistics and mobilitymatematykamiędzynarodowe stosunki gospodarczepodatki i doradztwo podatkoweprawo w administracji i gospodarceprawo w biznesieubezpieczenia - studia interdyscyplinarnezarządzanie i inżynieria produkcjizarządzanie instytucjami artystycznymizarządzanie instytucjami służby zdrowia zarządzanie w sporciezdrowie publiczne - zarządzanie w systemie zdrowia
filologiczne
amerykanistykabusiness and languagesetnofilologia kaszubskafilologia angielskafilologia germańskafilologia hiszpańska (iberystyka)filologia klasycznafilologia polskafilologia romańskafilologia romańska i iberystykafilologia rosyjska (rusycystyka)filologia skandynawska (skandynawistyka)filologia szwedzkafilologia włoskaindywidualne studia międzydziedzinowejaponistykalingwistyka stosowananiemcoznawstworosjoznawstwo sinologiaslawistykastudia bałkańskiesztuka kreatywnego pisania
humanistyczne
amerykanistykaarcheologiacultural communicationdyplomacjaedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejetnofilologia kaszubskaetnologiafilozofiaglobal studieshistoriahistoria sztukiindywidualne studia międzydziedzinoweintermediakulturoznawstwolingwistyka stosowananiemcoznawstwoochrona dóbr kultury i muzealnictwoprojektowanie gier historycznychreligioznawstworosjoznawstwo sinologiaslawistykastudia bałkańskiestudia wschodniesztuka kreatywnego pisaniawiedza o filmie i kulturze audiowizualnejwiedza o teatrze
medyczne
analityka medycznabadania klinicznebezpieczeństwo zdrowotnebiologia medycznadietetykadietetyka w sporcie i rekreacjielektroradiologiafarmacjafizjoterapiafizyka medycznainżynieria mechaniczno - medycznakierunek lekarskikierunek lekarsko-dentystycznykosmetologiapielęgniarstwopielęgniarstwo pomostowepołożnictwoprzemysł farmaceutyczny i kosmetycznypsychologia zdrowiaratownictwo medycznetechniki dentystycznezdrowie publicznezdrowie publiczne - zarządzanie w systemie zdrowiazdrowie środowiskowezdrowie środowiskowe i bhp
pedagogiczne
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejindywidualne studia międzydziedzinowelogopediapedagogikapedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnapedagogika specjalna
prawnicze
criminology and criminal justice indywidualne studia międzydziedzinowepodatki i doradztwo podatkoweprawoprawo w administracji i gospodarceprawo w biznesie
psychologiczne
psychologiapsychologia w biznesiepsychologia zdrowiaterapia zajęciowa
rolnicze, leśne
gospodarka wodna i ochrona zasobów wód indywidualne studia międzydziedzinoweinżynieria środowiskaochrona zasobów przyrodniczychochrona środowiskazielone technologie
społeczne
bezpieczeństwo morskiebezpieczeństwo narodowebezpieczeństwo wewnętrznebezpieczeństwo zdrowotnecriminology and criminal justice cultural communicationdyplomacjadziennikarstwo i komunikacja społecznageografia społeczno-ekonomiczna z elementami GISglobal studiesindywidualne studia międzydziedzinowekryminalistyka z kryminologiąkryminologialogistykalogopediamediamiędzynarodowe stosunki gospodarczepolitologiapraca socjalnaprojektowanie gier historycznychpsychologiapsychologia w biznesiesocjologiastosunki międzynarodowestudia wschodnieterapia zajęciowatransport i logistykaubezpieczenia - studia interdyscyplinarnezarządzaniezarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznychzarządzanie instytucjami służby zdrowia zarządzanie w sporcie
techniczne
akwakultura - biznes i technologiaarchitekturaarchitektura wnętrzautomatyka, cybernetyka i robotykaautomatyka, robotyka i systemy sterowaniabioinformatykabiotechnologiabudowa maszyn i okrętówbudownictwochemia budowlanaelektronika i telekomunikacjaelektrotechnikaenergetykafizykafizyka medycznafizyka technicznageodezja i kartografiageologiahydrografia morskainformatykainformatyka i ekonometriainżynieria biomedycznainżynieria odzysku surowców i energiilogistykamechatronikaokręty i konstrukcje morskieprojektowanie i budowa jachtówquantum information technologytechnologie przemysłu 5.0technologie wodorowe i elektromobilnośćtransporttransport i logistykazarządzanie i inżynieria produkcji
turystyczno-sportowe
diagnostyka sportowadietetyka w sporcie i rekreacjiindywidualne studia międzydziedzinowekrajoznawstwo i turystyka historycznasportsprawność fizyczna w siłach specjalnychtourism and hospitalitytrener personalny i fitnessturystyka i hotelarstwoturystyka i rekreacjawychowanie fizyczne
wojskowe i morskie
bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna bezpieczeństwo morskiebezpieczeństwo narodowetechnologie kosmiczne i satelitarne
ścisłe
analityka gospodarczabezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna bioinformatykabiologiabiologia medycznabiotechnologiabiznes chemicznybiznes i technologia ekologicznachemiachemia budowlanaelektrotechnikaenergetykafizykafizyka medycznafizyka technicznagenetyka i biologia eksperymentalnageodezja i kartografiageografiageologiaindywidualne studia międzydziedzinoweinformatykainżynieria materiałowainżynieria mechaniczno - medycznainżynieria środowiskakorozjamatematykamechanika i budowa maszynmechatronikamodelowanie matematyczne i analiza danychnanotechnologiaoceanografiaquantum information technologytechnologie kosmiczne i satelitarnezielone technologie

Studia w Gdańsku

Specjalnie dla kandydatów na studia przygotowaliśmy serię artykułów, zawierających treści pomocne na etapie przystępowania do matury, wyboru ścieżki kształcenia, procedur rekrutacyjnych i samych studiów. Dowiecie się z nich m.in. jakie są dostępne typy studiów i kierunki w Gdańsku i Trójmieście, jak walczyć ze stresem egzaminacyjnym, jakie są najpopularniejsze studia, jak wygląda życie studenckie i rynek pracy, ile naprawę kosztują studia. Poniższe treści będą pomocne, gdy będziecie decydować, które uczelnie w Gdańsku wybrać.

Zaciekawiła Was oferta kształcenia w tym regionie? Wybierzcie studia w Gdańsku.

​Psychologia w Gdańsku
​Psychologia w Gdańsku
Kryminologia w Gdańsku
Kryminologia w Gdańsku
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
​Filologia angielska w Gdańsku
​Filologia angielska w Gdańsku
​Filologia germańska w Gdańsku
​Filologia germańska w Gdańsku
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
Studia chemiczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia chemiczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
Farmacja w Gdańsku
Farmacja w Gdańsku
Matematyka w Gdańsku
Matematyka w Gdańsku
​Nowe kierunki i rekrutacja 2019-2020 na Uniwersytet Gdański
​Nowe kierunki i rekrutacja 2019-2020 na Uniwersytet Gdański
​Rynek pracy w Gdańsku
​Rynek pracy w Gdańsku
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
​Ekonomia w Gdańsku
​Ekonomia w Gdańsku
Biotechnologia w Gdańsku
Biotechnologia w Gdańsku
Inżynieria zarządzania w Gdańsku
Inżynieria zarządzania w Gdańsku
​Lokum dla studenta
​Lokum dla studenta
​Prawo w Gdańsku
​Prawo w Gdańsku
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Budownictwo w Gdańsku
Budownictwo w Gdańsku
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?
​Gdzie i za ile mieszkać w Gdańsku?
​Gdzie i za ile mieszkać w Gdańsku?
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Logopedia w Gdańsku
Logopedia w Gdańsku
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
Stypendia dla studentów
Stypendia dla studentów
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Gdańsku
Turystyka w Gdańsku
Turystyka w Gdańsku
Bezpieczeństwo w Gdańsku i Trójmieście
Bezpieczeństwo w Gdańsku i Trójmieście
Studia dziennikarskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia dziennikarskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia logistyczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia logistyczne w Gdańsku i na Pomorzu
Politologia w Gdańsku
Politologia w Gdańsku
Nanotechnologia w Gdańsku
Nanotechnologia w Gdańsku
Energetyka w Gdańsku i Trójmieście
Energetyka w Gdańsku i Trójmieście
Studia psychologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia psychologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Politechnika Gdańska. My inspirujemy – ty rozwijasz swoje pasje.
Politechnika Gdańska. My inspirujemy – ty rozwijasz swoje pasje.
Studia architektoniczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia architektoniczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia informatyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia informatyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Ochrona środowiska w Gdańsku
Ochrona środowiska w Gdańsku
Lingwistyka stosowana w Gdańsku
Lingwistyka stosowana w Gdańsku
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Automatyka w Gdańsku
Automatyka w Gdańsku
Inżynieria danych w Gdańsku
Inżynieria danych w Gdańsku
​Informatyka w Gdańsku
​Informatyka w Gdańsku
Fizyka w Gdańsku
Fizyka w Gdańsku
Studia historyczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia historyczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
​Logistyka w Gdańsku
​Logistyka w Gdańsku
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Studia wojskowe w Gdyni, Gdańsku i województwie pomorskim
Studia wojskowe w Gdyni, Gdańsku i województwie pomorskim
Studia sportowe w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia sportowe w Gdańsku i woj. pomorskim
Oceanografia w Gdańsku
Oceanografia w Gdańsku
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
​Fizjoterapia w Gdańsku
​Fizjoterapia w Gdańsku
Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
 Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
​Studia artystyczne w Gdańsku i województwie pomorskim
​Studia artystyczne w Gdańsku i województwie pomorskim
Kosmetologia w Gdańsku
Kosmetologia w Gdańsku
​Dietetyka w Gdańsku
​Dietetyka w Gdańsku
Inżynieria biomedyczna w Gdańsku
Inżynieria biomedyczna w Gdańsku
Chemia w Gdańsku
Chemia w Gdańsku
Administracja w Gdańsku
Administracja w Gdańsku
Architektura w Gdańsku
Architektura w Gdańsku
​Życie studenckie w Gdańsku
​Życie studenckie w Gdańsku
Sinologia w Gdańsku
Sinologia w Gdańsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Skandynawistyka w Gdańsku
Skandynawistyka w Gdańsku
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Studia dzienne czy studia zaoczne?
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Gdańsku
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Gdańsku
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
​Oceanotechnika w Gdańsku
​Oceanotechnika w Gdańsku
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Ile naprawdę kosztują studia?
Elektronika w Gdańsku i Trójmieście
Elektronika w Gdańsku i Trójmieście
​Zarządzanie w Gdańsku
​Zarządzanie w Gdańsku
Bioinformatyka w Gdańsku
Bioinformatyka w Gdańsku
​Kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w Gdańsku
​Kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w Gdańsku
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Psychologia w biznesie w Gdańsku
Psychologia w biznesie w Gdańsku
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?

Gdańsk - informacje ogólne

Gdańsk to jeden z prężnie działających ośrodków akademickich w Polsce.

Studia oferują tutaj takie uczelnie publiczne, jak: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego. Obok uczelni państwowych w Gdańsku funkcjonuje grupa szkół wyższych niepublicznych z różnorodną ofertą kierunków i specjalności.

Gdańsk jest miastem o ponad tysiącletniej historii, którego tożsamość na przestrzeni wieków kształtowała się pod wpływem różnych kultur. W przeszłości był miastem królewskim, a w XVI wieku Gdańsk był najbogatszym ośrodkiem w Rzeczypospolitej.


Na terenie miasta znajdują się liczne zabytki architektury, działa w nim wiele instytucji i placówek kulturalnych. Istotne zabytki Gdańska znajdują się na Głównym Mieście (Ratusz Głównego Miasta, Dwór Artusa, Dom Uphagenów) oraz Starym Mieście (Wielki Młyn, Ratusz Starego Miasta, kościół św. Katarzyny). Warto przejśc sie wzdłuż Drogi Królewskiej, reprezentacyjnej ulicy Gdańska – Długiej. Na Głównym Mieście znajduje się również Bazylika Mariacka Wniebowzięcia NMP – największa średniowieczna świątynia z cegły na świecie. Do ważnych miejsc w Gdańsku należy również Westerplatte, Twierdza Wisłoujście oraz Oliwa, gdzie znajduje się zespół archikatedralny.


Gdańsk jest jednym z największych ośrodków kulturalnych w Polsce. Działają tu między innymi teatry, Filharmonia Bałtycka, Opera Bałtycka, siedem kin, muzea i galerie sztuki. Cyklicznie dbywa się wiele imprez o zasięgu ogólnopolskich i międzynarodowym.

Gdańsk posiada duży port morski oraz pasażerski port lotniczy Gdańsk-Rębiechowo. Jest on trzecim pod względem wielkości ruchu pasażerskiego lotniskiem w Polsce, po Warszawie i Krakowie.

W Gdańsku kwitnie bogate życie studenckie, a niewątpliwym atutem miasta jest bliskość Bałtyku.

Typy studiów w Polsce

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Zamojska
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Politechnika Łódzka
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Tarnowska
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Politechnika Śląska
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu