Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria mechaniczno - medyczna

Kierunek inżynieria mechaniczno-medyczna kształci fachowców wyposażonych w wiedzę techniczną ze znajomością problematyki medycznej.

Diagnostyka i terapia to filary współczesnej medycyny. Konieczna jest współpraca specjalistów projektujących i wytwarzających sprzęt medyczny, implanty czy sztuczne narządy z pracownikami medycznymi.

Studenci uczą się wykorzystywać nowoczesne technologie i materiały w tworzeniu zaawansowanych sprzętów, narzędzi czy rozwiązań informatycznych na potrzeby branży medycznej.

Studenci są przygotowywani do pracy projektowej, konstrukcyjnej oraz technologicznej, do kierowania produkcją i eksploatacją mechanicznych urządzeń stosowanych w trakcie zabiegów operacyjnych czy procedurach leczniczych.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • inżynieria komputerowa w medycynie
 • komputerowe wspomtnagnie projektowania urządzeń rehabilitacyjnych.


Dla kogo studia na kierunku inżynieria mechaniczno - medyczna

Studia przewidziane są dla osób, które swoją przyszłość zawodowa wiążą z branżą medyczną.

Inżynierskie studia wymagają od kandydatów predyspozycji technicznych, łatwości nauki przedmiotów ścisłych.

Program kształcenia na kierunku inżynieria mechaniczno - medyczna

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • przetwarzanie sygnałów medycznych
 • diagnostyka medyczna
 • systemy informatyczne w placówkach medycznych
 • komputerowe modelowanie struktur anatomicznych
 • projektowanie urządzeń wspomagających rehabilitację
 • podstawy anatomii i fizjologii człowieka
 • podstawy chirurgii
 • biochemia
 • implanty i sztuczne narządy
 • automatyka i robotyka
 • hydraulika i pneumatyk
 • biomateriały.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria mechaniczno - medyczna

Podczas rekrutacji punktowane są następujące przedmioty maturalne:

 • język polski
 • język obcy
 • jeden przedmiot wybrany spośród: matematyka, fizyka, chemia, biologia.

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria mechaniczno - medyczna

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych, wytwarzania, budowy i eksploatacji maszyn, ze szczególnym uwzględnieniem inżynierii medycznej. Mają także opanowaną wiedzę medyczną. Są przygotowani do prowadzenia małych i średnich firm wytwarzających sprzęt rehabilitacyjny, urządzenia wyposażenia medycznego.

Po ukończeniu studiów można podjąć pracę w zakładach projektowania i produkcji sprzętu medycznego, urządzeń rehabilitacyjnych, w firmach specjalizujących się w projektowaniu i wytwarzaniu sztucznych narządów i protez, zakładach usługowych zajmujących się doborem, zakupem, instalacją i naprawą takich urządzeń.

Opinie o kierunku inżynieria mechaniczno - medyczna

Inżynieria mechaniczno-medyczna to kierunek przyszłości, zwłaszcza w obliczu potrzeb kadrowych branży medycznej.

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria mechaniczno - medyczna

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria mechaniczno - medyczna

W których miastach można studiować kierunek inżynieria mechaniczno - medyczna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie