Jakiego kierunku studiów szukasz?

Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia

Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology to kierunek studiów, który odpowiada na współczesne wyzwania zdalnego świadczenia usług medycznych.

Z punktu widzenia pacjenta telemedycyna oznacza wygodę i łatwiejszy dostęp do wielu świadczeń, bez oczekiwania w długich kolejkach, bez konieczności dojazdu. Wdrożone i stosowane są aplikacje wspomagające terapię i diagnostykę schorzeń dermatologicznych, kardiologicznych czy pulmonologicznych. Możliwy jest zdalny pomiar poziomu ciśnienia, cukru, temperatury, zdalne wykrywanie tachykardii, bradykardii, częstoskurczu komorowego, migotania oraz trzepotania komór i przedsionków oraz monitorowanie pacjentów chorych na astmę czy POChP z wykorzystaniem aplikacji mobilnych zsynchronizowanych z czujnikami i inteligentnymi urządzeniami do pomiaru parametrów. Dzięki zastosowaniu systemów pozwalających na łączenie danych z różnych rodzajów obrazowania (CT, MRI, Videoendoscopy), pacjent otrzymuje pełniejszy obraz diagnostyczny, a przez to lepiej dobraną i skuteczniejszą terapię.

Telemedycyna to znacznie więcej niż realizowane przez internet konsultacje, wystawianie e-recept i e-zwolnień. Innowacje w tej dziedzinie już zmieniają sposób działania pacjentów, lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, farmaceutów, ale także przedstawicieli instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, a także specjalistów od komunikacji społecznej i rynku reklamy.

Program kształcenia został opracowany tak, aby łączyć spojrzenie ekonomiczne, prawne i techniczne na poruszaną problematykę. Studia te kierowane do osób, które posiadają wykształcenie związane m.in. z biologią, biotechnologią, chemią, ekonomią, prawem, administracją, a także z obszaru medycyny, farmacji, pielęgniarstwa, fizjoterapii czy rehabilitacji, planujących prowadzić działalność gospodarczą z udziałem atrakcyjnej oferty usług, w tym zdalnych.

To studia kierowane również do kadry zarządzającej lub administracyjnej, podmiotów sektora ochrony zdrowia, instytucji ubezpieczeniowych i samorządowych zajmujących się ochroną zdrowia oraz osób prowadzących działalność w obszarze związanym ze świadczeniem usług medycznych.

Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology przygotuje przyszłych absolwentów do podjęcia pracy w różnych sektorach rynku usług ochrony zdrowia. Zdobyte w trakcie studiów wiedza i kompetencje umożliwiają założenie własnej działalności gospodarczej, pełnienie funkcji menedżerskich lub zatrudnienie w instytucjach ochrony zdrowia.

Telemedycyna zwiększa dostępność, bezpieczeństwo i jakość usług medycznych. Pojawia się jednak także wiele wyzwań związanych z nowymi technologiami i metodami prowadzenia z ich udziałem przedsięwzięć administracyjnych i biznesowych. Wśród nich są nieznane wcześniej projekty w ochronie zdrowia, przygotowanie do interpretacji danych, zapewnienie ochrony danych osobowych, a także świadczenia pomocy w warunkach braku bezpośredniego kontaktu z klientem.

Ważną konsekwencją wprowadzenia usług telemedycznych jest możliwość zapobiegania chorobom i ich rozwojowi, a przez to ograniczanie czasu i kosztów leczenia.


Dla kogo studia na kierunku telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia

To propozycja dla osób, które chciałyby zająć się zawodowo procesem oferowania usług medycznych z wykorzystaniem nowych technologii: lekarzy, informatyków, menadżerów, osób zajmujących się finansowaniem i zarządzaniem w obszarze ochrony zdrowia.

Propozycja kształcenia dedykowana jest w szczególności dla:

 • osób, które już posiadają wykształcenie z obszaru medycyny, farmacji, pielęgniarstwa, fizjoterapii, rehabilitacji i zamierzają założyć własną działalność gospodarczą oferującą usługi telemedycyny lub dołączyć do tego typu przedsięwzięć gospodarczych
 • osób, które już posiadają wykształcenie związane m.in. z biologią, biotechnologią, chemią, ekonomią, prawem, administracją, planujących prowadzić działalność gospodarczą z udziałem atrakcyjnej oferty usług, w tym zdalnych
 • kadry zarządzającej lub administracyjnej podmiotów sektora ochrony zdrowia
 • kadry zarządzającej lub administracyjnej instytucji ubezpieczeniowych
 • osób zatrudnionych w instytucjach samorządowych zajmujących się ochroną zdrowia np. NFZ, MOPS, MOPR itp.
 • osób prowadzących działalność w obszarze związanym ze świadczeniem usług medycznych.

Program kształcenia na kierunku telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia

Dzięki tym studiom masz możliwość:

 • poznania procesów zarządczych, finansowych oraz marketingowych charakterystycznych dla podmiotów z obszaru ochrony zdrowia, które wykorzystują innowacyjne technologie komunikacji na odległość
 • zdobycia wiedzy o współczesnych trendach telemedycznych z uwzględnieniem ich ekonomiki i uwarunkowań prawnych
 • nabycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania projektami i przedsięwzięciami biznesowymi z udziałem nowych technologii w ochronie zdrowia
 • zdobycia wiedzy o aspektach prawnych rozwiązań telemedycznych
 • korzystania w trakcie nauki z nowoczesnych narzędzi, w tym technologii komunikacji na odległość, które stosowane są przez podmioty oferujące usługi telemedycyny na rynku europejskim
 • brania udziału w zajęciach, które prowadzą nauczyciele akademiccy z dwóch wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego - Wydziału Ekonomicznego, Wydziału Prawa i Administracji oraz praktycy gospodarczy, w tym z branży podmiotów aktywnych na rynku medycznym (m.in. prezesi spółek medycznych, dyrektorzy placówek ochrony zdrowia oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego)
 • możliwość wyboru zajęć dodatkowych w języku angielskim, które pozwolą na osiągnięcie wysokich kompetencji językowych.


Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych. Szczegółowe kryteria rekrutacji należy sprawdzać na stronie Uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia

Absolwent tego kierunku może pracować jako:

 • menedżer ds. telemedycyny,
 • specjalista ds. wdrażania systemów telemedycznych,
 • specjalista ds. konsultacji telekardiologicznych,
 • specjalista ds. organizacji konsultacji zdalnych,
 • analityk rynku medycznego,
 • kierownik jednostki medycznej,
 • specjalista ds. usług telemedycznych,
 • specjalista ds. obsługi pacjenta,
 • audytor podmiotów ochrony zdrowia,
 • koordynator ds. bezpieczeństwa danych,
 • kontroler finansowy w placówce medycznej,
 • ekspert ds. telemedycyny w ubezpieczeniach zdrowotnych,
 • kierownik projektu.

Opinie o kierunku telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia

Jakie uczelnie oferują kierunek telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia

W których miastach można studiować kierunek telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Kierunki medyczne w Olsztynie
Kierunki medyczne w Olsztynie
Kierunki medyczne w Rzeszowie
Kierunki medyczne w Rzeszowie
Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Gnieźnie
Studia medyczne w Gnieźnie
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
​Kierunki medyczne w Kielcach
​Kierunki medyczne w Kielcach
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Politechnika Częstochowska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Śląska
 • Akademia WIT w Warszawie