Jakiego kierunku studiów szukasz?

Organizacja i zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej

Celem studiów Organizacja i zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej jest doskonalenie kwalifikacji osób odpowiedzialnych za zarządzanie w jednostkach organizacyjnych służby zdrowia. W trakcie studiów słuchacze zdobywają kompleksową wiedzę, dającą teoretyczne i praktyczne umiejętności niezbędne w nowoczesnej ochronie zdrowia.

Studia zapewnią zdobycie informacji związanych z otoczeniem prawnym i ekonomicznym jednostek służby zdrowia. Studenci poznają akty prawne regulujące problematykę jaką w systemie opieki zdrowotnej odgrywają organy administracji publicznej. Wskazane zostaną relacje, zachodzące pomiędzy tymi organami a jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, także w procesie restrukturyzacji i przekształceń.
Omówiona będzie problematyka pomocy publicznej dla jednostek ochrony służby zdrowia oraz formy prawne w jakich działać będą mogły jednostki organizacyjne służby zdrowia. Przedmiotem analizy będzie także proces zlecania i wykonywania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawieranych między płatnikiem a świadczeniodawcą, a także określenie sytuacji jego uczestników.

Dla kogo studia na kierunku organizacja i zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej

To propozycja dla przyszłych menedżerów, w sposób szczególny zainteresowanych zarządzaniem w opiece zdrowotnej. Kandydatami powinny być osoby decyzyjne, dynamiczne, kontaktowe, odporne na stres.

Program kształcenia na kierunku organizacja i zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej

Podczas studiów poruszane będą zagadnienia z następujących obszarów:

 • Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej
 • Systemy opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej
 • Zarządzanie zmianami w opiece zdrowotnej. Restrukturyzacja i prywatyzacja w opiece zdrowotnej.
 • Marketing usług zdrowotnych
 • Jakość usług zdrowotnych oraz zewnętrzne systemy oceny jakości
 • Zarządzanie finansami w zakładach opieki zdrowotnej
 • Rachunkowość w zakładach opieki zdrowotnej
 • Zdrowie publiczne. Polityka zdrowotna i społeczna
 • Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
 • Rola administracji publicznej w opiece zdrowotnej
 • Organizacja opieki zdrowotnej
 • Podstawy prawa pracy w opiece zdrowotnej
 • Prawo cywilne i gospodarcze w opiece zdrowotnej
 • Etyka biznesu
 • Prawa pacjenta.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku organizacja i zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej

Zasady rekrutacji należy sprawdzać na stronie internetowej uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku organizacja i zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej

Przykładowe miejsca pracy, w których absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie to:

 • podmioty działalności leczniczej i opiekuńczej
 • instytuty naukowo-badawcze
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Inspekcja Sanitarna
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • firmy farmaceutyczne
 • zakłady ubezpieczeń
 • instytucje rządowe i samorządu terytorialnego trzech szczebli realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia
 • organizacje pozarządowe.

Opinie o kierunku organizacja i zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej

Kierunki pokrewne do kierunku organizacja i zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej

Jakie uczelnie oferują kierunek organizacja i zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej

W których miastach można studiować kierunek organizacja i zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku