Jakiego kierunku studiów szukasz?

Prawo ochrony zdrowia

Kierunek prawo ochrony zdrowia przygotowuje specjalistów w zakresie prawno-medycznych aspektów działania tego systemu ochrony zdrowia.

Kształcenie obejmuje zagadnienia dotyczące tworzenia i stosowania uregulowań prawnych związanych ze strukturą i funkcjonowaniem tego systemu, administrowania nim, prowadzenia działalności leczniczej, sprawowanie nadzoru i kontroli.

Studenci poznają zasady działania i finansowania systemu opieki zdrowotnej, właściwej ochrony danych medycznych i prowadzenia dokumentacji medycznej oraz elementy procedury administracyjnej, cywilnej i karnej wykorzystywanej dla dokonywania czynności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i dochodzenia roszczeń w tym zakresie.

W trakcie zajęć praktycznych uczą się tworzyć pisma procesowe, sporządzać dokumentację związaną z działalnością leczniczą, przetwarzać dane medyczne.

Studia realizowane są na poziomie drugiego stopnia.

Dla kogo studia na kierunku prawo ochrony zdrowia

Studia przewidziane są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia lub magisterskich.

Wybierają je osoby zainteresowane w przyszłości pracą wymagającą znajomości prawnych uwarunkowań funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Od kandydatów wymaga się skrupulatności, analitycznego umysłu, świadomości ciągłego dokształcania się.

Program kształcenia na kierunku prawo ochrony zdrowia

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • etyka zawodów medycznych
 • system ubezpieczenia zdrowotnego
 • medyczne prawo cywilne
 • medyczne prawo karne
 • medyczne prawo pracy
 • samorządy zawodów medycznych
 • informatyzacja w ochronie zdrowia
 • odpowiedzialność zawodowa pracowników medycznych
 • zamówienia publiczne w ochronie zdrowia
 • konsola i nadzór w działaności leczniczej
 • kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
 • postępowanie przed wojewódzkimi komisjami ds. zdarzeń medycznych.

Dużą grupę zajęć stanowią moduły obieralne.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku prawo ochrony zdrowia

Warunkiem rekrutacji jest posiadanie dyplomu studiów pierwszego stopnia lub magisterskich.

W przypadku duże liczby kandydatów pierwszeństwo będą mieli absolwenci studiów należących do obszaru nauk społecznych.

Perspektywy pracy po kierunku prawo ochrony zdrowia

Absolwenci mogą pracować w:

 • podmiotach leczniczych
 • organach administracji publicznej
 • instytucjach związanych z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia.

Opinie o kierunku prawo ochrony zdrowia

Studia mają charakter interdyscyplinarny.

Wiedza zdobyta podczas studiów pozwala absolwentom na czynne uczestnictwo w realizacji polityki zdrowotnej.

Kierunki pokrewne do kierunku prawo ochrony zdrowia

Jakie uczelnie oferują kierunek prawo ochrony zdrowia

W których miastach można studiować kierunek prawo ochrony zdrowia

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

​Prawo na Śląsku
​Prawo na Śląsku
​Prawo w Białymstoku
​Prawo w Białymstoku
Prawo w Bydgoszczy
Prawo w Bydgoszczy
​Prawo we Wrocławiu
​Prawo we Wrocławiu
​Prawo w Gdańsku
​Prawo w Gdańsku
​Prawo w Gdyni
​Prawo w Gdyni
​Prawo w Katowicach
​Prawo w Katowicach
​Prawo w Kielcach
​Prawo w Kielcach
​Prawo w Krakowie
​Prawo w Krakowie
Prawo w Łodzi
Prawo w Łodzi
​Prawo w Lublinie
​Prawo w Lublinie
Prawo w Olsztynie
Prawo w Olsztynie
Prawo w Opolu
Prawo w Opolu
​Prawo w Poznaniu
​Prawo w Poznaniu
Prawo w Radomiu
Prawo w Radomiu
Prawo w Rzeszowie
Prawo w Rzeszowie
Prawo w Szczecinie
Prawo w Szczecinie
​Prawo w Toruniu
​Prawo w Toruniu
Prawo w Warszawie
Prawo w Warszawie
Prawo w Zielonej Górze
Prawo w Zielonej Górze
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie