Jakiego kierunku studiów szukasz?

Menedżerskie studia ekonomiczno-prawne

Menedżerskie studia ekonomiczno-prawne przygotowują przyszłych menedżerów do pracy w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

Program studiów umożliwia zdobywanie wiedzy, umiejętności i kształtowanie postaw, niezbędnych do realizacji czynności zarządczych i doradczych oraz podejmowania decyzji w zakresie projektowania, realizacji, wsparcia i rozwoju procesów, zachodzących w otoczeniu prawnym i sferze gospodarczej.

Program kształcenia pozwala zdobyć kompetencje w następujących obszarach branżowych:

1) Menedżer usług publicznych

Przyszli absolwenci, którzy wybiorą moduł menedżer usług publicznych, uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie gospodarki komunalnej i organizacji usług publicznych, gospodarki przestrzennej, zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych oraz etyki i prawa urzędniczego. Absolwent potrafi stosować odpowiednie metody i techniki zarządzania, w celu rozwiązania konkretnych zadań, typowych dla organizacji należących do sektora publicznego (administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstw państwowych i komunalnych). Studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę i umiejętności, odnoszące się do funkcjonowania, przekształcania, rozwoju oraz współdziałania organizacji należących do sektora publicznego.

2) Menedżer procesów biznesowych

Przyszli absolwenci, którzy wybiorą moduł Menedżer procesów biznesowych, uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia modeli biznesowych i biznesplanów, opracowywania i wdrażania rozwiązań z zakresu systemów e-commerce, problematyki kadrowo-płacowej w przedsiębiorstwie, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej małych i średnich przedsiębiorstw, etyki i form działalności gospodarczej. Absolwent potrafi stosować odpowiednie metody i techniki zarządzania, w celu rozwiązania konkretnych zadań typowych dla organizacji należących do sektora przedsiębiorstw. Studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę i umiejętności, odnoszące się do funkcjonowania, przekształcania, rozwoju oraz współdziałania organizacji należących do sektora przedsiębiorstw.

Dla kogo studia na kierunku menedżerskie studia ekonomiczno-prawne

To propozycja kształcenia dla przyszłych kierowników, specjalistów, ekspertów, doradców, urzędników, funkcjonariuszy publicznych, krótko mówiąc menedżerów średniego i wyższego szczebla.

Program kształcenia na kierunku menedżerskie studia ekonomiczno-prawne

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku menedżerskie studia ekonomiczno-prawne

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku menedżerskie studia ekonomiczno-prawne

Jednostki administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwa państwowe i komunalne jednostki budżetowe, spółki publiczne, jednostki administracji podatkowej, instytucje ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
Przykładowe stanowiska pracy: kierownicy do spraw finansowych, kierownicy do spraw strategii i planowania, kierownicy do spraw reklamy i public relations, specjaliści do spraw administracji i rozwoju, urzędnicy do spraw podatków, urzędnicy do spraw świadczeń społecznych, urzędnicy organów udzielających licencji, kierownicy do spraw strategii i planowania.

Przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe, instytucje finansowe, firmy doradcze, jednostki administracji publicznej, własna działalność gospodarcza.
Przykładowe stanowiska pracy: kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży, kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych, kierownicy w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym, specjaliści do spraw zarządzania i organizacji, specjaliści do spraw public relations.

Opinie o kierunku menedżerskie studia ekonomiczno-prawne

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku menedżerskie studia ekonomiczno-prawne

Jakie uczelnie oferują kierunek menedżerskie studia ekonomiczno-prawne

W których miastach można studiować kierunek menedżerskie studia ekonomiczno-prawne

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również