Jakiego kierunku studiów szukasz?

Prawo w administracji i gospodarce

Studia na kierunku Prawo w administracji i gospodarce stanowią szansę na interdyscyplinarną wiedzę z zakresu kilku dziedzin - szeroko rozumianego prawa, branży administracyjnej oraz gospodarki.

Idealnym kandydatem na te studia jest osoba, która interesuje się przepisami praca, ma analityczny umysł, interesuje się inwestycjami, projektami, ekonomią, mechanizmami gospodarczymi.

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności w obszarach: prawa, administracji i gospodarki. Poznasz przepisy, normy i struktury organizacyjne na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Poznasz strukturę i sposoby funkcjonowania administracji publicznej, weźmiesz udział w zajęciach z historii administracji publicznej w Polsce. Poznasz techniki retoryczne. Nauczysz się prowadzić spory, sporządzać umowy, projekty aktów normatywnych, pisma procesowe.

Studenci kierunku Prawo w administracji i gospodarce zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • konstytucjonalnego ustroju państwa
 • struktury i sposobów funkcjonowania administracji publicznej
 • znajomości przepisów, norm i struktur organizacyjnych,
 • retoryki i erytrystyki – sztuki prowadzenia sporów
 • historycznego rozwoju administracji publicznej w Polsce od 1944 r
 • znajomości języka urzędowego i wykorzystywania go w praktyce
 • sporządzania umów, projektów aktów normatytwnych, pism procesowych i rozstrzygnięć
 • podstaw rachunkowości i statystyki
 • etyki w administracji
 • socjologii administracji
 • systemu zamówień publicznych
 • zarządzania organizacją publiczną
 • prawa międzynarodowego i europejskiego w pracy urzędnika

Jaka praca po kierunku Prawo w administracji i gospodarce?

Absolwenci tego kierunku mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie prawa, administracji i gospodarki. Po ukończeniu studiów możesz pracować jako doradca w zakresie przepisów prawa, specjalista administracji publicznej, rządowej i samorządowej, pracownik służb administracyjnych podmiotów gospodarczych i pozarządowych czy samodzielny doradca w zakresie prawa służącego administracji i gospodarce.

Dla kogo studia na kierunku prawo w administracji i gospodarce
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku prawo w administracji i gospodarce
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku prawo w administracji i gospodarce
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku prawo w administracji i gospodarce
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku prawo w administracji i gospodarce
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku prawo w administracji i gospodarce
Jakie uczelnie oferują kierunek prawo w administracji i gospodarce
W których miastach można studiować kierunek prawo w administracji i gospodarce
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie