Jakiego kierunku studiów szukasz?

Prawo i finanse w biznesie

Studia na kierunku Prawo i finanse w biznesie mają na celu wyposażyć studenta w bogaty zestaw wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu nauk społecznych, pożądanych przez pracodawców: prawa i finansów oraz zarządzania.

Absolwent kierunku Prawo i finanse w biznesie, dzięki wiedzy z zakresu prawnego otoczenia biznesu, a także finansowych i ekonomicznych uwarunkowań działalności gospodarczej, będzie przygotowany do prowadzenia własnej firmy oraz pełnienia funkcji menedżerskich w firmach i instytucjach.

Do wyboru student ma następujące moduły specjalności:

 • Prawo w przedsiębiorstwie oraz Finanse w przedsiębiorstwie
 • Prawo podatkowe oraz Finanse i podatki.

Prawo w przedsiębiorstwie

Celem specjalności jest kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy prawniczej w praktyce zarządzania organizacją. Specjalność przygotuje z zakresu wiedzy prawniczej stanowiącej istotny aspekt zarządzania organizacją. Umiejętność sporządzania umów, znajomość przepisów kodeksu spółek handlowych, kwestii restrukturyzacji bądź likwidacji przedsiębiorstwa, to tylko niektóre z ważnych zagadnień podejmowanych podczas zajęć specjalnościowych. Znajomość przepisów prawa jest niezbędna w prowadzeniu każdej działalności gospodarczej.
Prawo w przedsiębiorstwie przygotowuje do pracy we wszelkiego typu organizacjach o różnym charakterze: firmach, instytucjach, NGOs. Specjalność umożliwi podjęcie pracy na stanowiskach zarządzających w różnych jednostkach gospodarczych, szczególnie tych, w których niezbędne jest częste i praktyczne posługiwanie się przepisami prawnymi.

Zdobędziesz umiejętności w zakresie:


 • interpretacji przepisów prawa,
 • sporządzania umów w obrocie gospodarczym,
 • postępowania przed sądami administracyjnymi,
 • prawa spadkowego w działalności gospodarczej,
 • restrukturyzacji i likwidacji przedsiębiorstwa.

Finanse w przedsiębiorstwie

Specjalność uczy podejścia do zarządzania finansami w oparciu o najnowszą wiedzę i przygotowuje do sprawnego posługiwania się instrumentami finansowymi. Studenci zostaną dobrze przy-gotowani do samodzielnego zarządzania aspektami finansowego wymiaru działalności przedsiębiorstwa oraz formułowania i realizacji strategii finansowej.
Specjalność Finanse w przedsiębiorstwie przygotowuje do objęcia stanowisk każdego szczebla w strukturach administracyjnych firm, banków, instytucji, urzędów rządowych i samorządowych, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zdobędziesz umiejętności w zakresie:


 • amortyzacji podatkowej,
 • podstaw VAT,
 • podstaw rachunku efektywności inwestycji,
 • podatków dochodowych PIT i CIT w firmie.

Prawo podatkowe

Studia wyposażą studenta w szeroką wiedzę z zakresu prawa podatkowego i jego zastosowania w pracy specjalisty, menedżera, przedsiębiorcy, urzędnika, doradcy.
Absolwenci specjalności będą wysoko cenionymi na rynku pracy specjalistami posiadającymi umiejętności niezbędne do prawidłowego stosowania i interpretacji prawa podatkowego. Będą mogli poszukiwać pracy w biurach doradztwa podatkowego, w organach skarbowych i podatkowych oraz jako pracownicy działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych.

Zdobędziesz umiejętności w zakresie:


 • zasad prowadzenia ksiąg podatkowych,
 • sporządzania pism w sprawach podatkowych,
 • podstaw prawnych wykonywania zawodu doradcy podatkowego,
 • postępowania przed sądami administracyjnymi,
 • podatków i opłat lokalnych.

Finanse i podatki

Specjalność wychodzi naprzeciw potrzebom praktyki gospodarczej. Pozwala poznać i zrozumieć podatki i system podatkowy. To wyjątkowa możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z dwóch cenionych przez pracodawców zakresów: finansów i podatków. Studenci poznają zagadnienia dotyczące podatku VAT, świadczeń pozapłacowych, nauczą się zarządzać kosztami.
Znajomość zagadnień związanych z kwestią finansów i podatków jest niezwykle istotna w zarządzaniu firmą lub instytucją, dlatego pracodawcy doceniają kompetencje w tym zakresie.
Absolwenci będą mieli możliwość zdobycia pracy jako menedżerowie i specjaliści w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, bankach oraz różnego typu instytucjach świadczących usługi doradztwa finansowego i podatkowego.

Zdobędziesz umiejętności w zakresie:


 • podatku VAT w transakcjach gospodarczych,
 • opodatkowania świadczeń pozapłacowych,
 • zarządzania kosztami podatkowymi,
 • opodatkowania operacji gospodarczych.Dla kogo studia na kierunku prawo i finanse w biznesie

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku prawo i finanse w biznesie

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku prawo i finanse w biznesie

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku prawo i finanse w biznesie

Po ukończeniu studiów absolwent będzie mógł realizować swoje ambicje zawodowe w:

 • biurach doradztwa finansowego, podatkowego, inwestycyjnego, prawnego,
 • firmach konsultingowych,
 • działach finansowych, kadrach, HR,
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
 • bankach, urzędach skarbowych i celno-skarbowych

Opinie o kierunku prawo i finanse w biznesie

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku prawo i finanse w biznesie

Jakie uczelnie oferują kierunek prawo i finanse w biznesie

W których miastach można studiować kierunek prawo i finanse w biznesie

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Prawo w Bydgoszczy
Prawo w Bydgoszczy
Prawo w Olsztynie
Prawo w Olsztynie
Prawo w Opolu
Prawo w Opolu
Prawo w Radomiu
Prawo w Radomiu
Prawo w Rzeszowie
Prawo w Rzeszowie
Prawo w Szczecinie
Prawo w Szczecinie
Prawo w Warszawie
Prawo w Warszawie
Prawo w Zielonej Górze
Prawo w Zielonej Górze
Prawo w Łodzi
Prawo w Łodzi
​Prawo w Białymstoku
​Prawo w Białymstoku
​Prawo w Gdańsku
​Prawo w Gdańsku
​Prawo w Gdyni
​Prawo w Gdyni
​Prawo w Katowicach
​Prawo w Katowicach
​Prawo w Kielcach
​Prawo w Kielcach
​Prawo w Krakowie
​Prawo w Krakowie
​Prawo w Lublinie
​Prawo w Lublinie
​Prawo w Poznaniu
​Prawo w Poznaniu
​Prawo w Toruniu
​Prawo w Toruniu
​Prawo we Wrocławiu
​Prawo we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Łódzka
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Piotrkowska
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Politechnika Poznańska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi