Jakiego kierunku studiów szukasz?

Prawo i finanse w biznesie

Studia na kierunku Prawo i finanse w biznesie mają na celu wyposażyć studenta w bogaty zestaw wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu nauk społecznych, pożądanych przez pracodawców: prawa i finansów oraz zarządzania.

Absolwent kierunku Prawo i finanse w biznesie, dzięki wiedzy z zakresu prawnego otoczenia biznesu, a także finansowych i ekonomicznych uwarunkowań działalności gospodarczej, będzie przygotowany do prowadzenia własnej firmy oraz pełnienia funkcji menedżerskich w firmach i instytucjach.

Do wyboru student ma następujące moduły specjalności:

 • Prawo w przedsiębiorstwie oraz Finanse w przedsiębiorstwie
 • Prawo podatkowe oraz Finanse i podatki.

Prawo w przedsiębiorstwie

Celem specjalności jest kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy prawniczej w praktyce zarządzania organizacją. Specjalność przygotuje z zakresu wiedzy prawniczej stanowiącej istotny aspekt zarządzania organizacją. Umiejętność sporządzania umów, znajomość przepisów kodeksu spółek handlowych, kwestii restrukturyzacji bądź likwidacji przedsiębiorstwa, to tylko niektóre z ważnych zagadnień podejmowanych podczas zajęć specjalnościowych. Znajomość przepisów prawa jest niezbędna w prowadzeniu każdej działalności gospodarczej.
Prawo w przedsiębiorstwie przygotowuje do pracy we wszelkiego typu organizacjach o różnym charakterze: firmach, instytucjach, NGOs. Specjalność umożliwi podjęcie pracy na stanowiskach zarządzających w różnych jednostkach gospodarczych, szczególnie tych, w których niezbędne jest częste i praktyczne posługiwanie się przepisami prawnymi.

Zdobędziesz umiejętności w zakresie:


 • interpretacji przepisów prawa,
 • sporządzania umów w obrocie gospodarczym,
 • postępowania przed sądami administracyjnymi,
 • prawa spadkowego w działalności gospodarczej,
 • restrukturyzacji i likwidacji przedsiębiorstwa.

Finanse w przedsiębiorstwie

Specjalność uczy podejścia do zarządzania finansami w oparciu o najnowszą wiedzę i przygotowuje do sprawnego posługiwania się instrumentami finansowymi. Studenci zostaną dobrze przy-gotowani do samodzielnego zarządzania aspektami finansowego wymiaru działalności przedsiębiorstwa oraz formułowania i realizacji strategii finansowej.
Specjalność Finanse w przedsiębiorstwie przygotowuje do objęcia stanowisk każdego szczebla w strukturach administracyjnych firm, banków, instytucji, urzędów rządowych i samorządowych, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zdobędziesz umiejętności w zakresie:


 • amortyzacji podatkowej,
 • podstaw VAT,
 • podstaw rachunku efektywności inwestycji,
 • podatków dochodowych PIT i CIT w firmie.

Prawo podatkowe

Studia wyposażą studenta w szeroką wiedzę z zakresu prawa podatkowego i jego zastosowania w pracy specjalisty, menedżera, przedsiębiorcy, urzędnika, doradcy.
Absolwenci specjalności będą wysoko cenionymi na rynku pracy specjalistami posiadającymi umiejętności niezbędne do prawidłowego stosowania i interpretacji prawa podatkowego. Będą mogli poszukiwać pracy w biurach doradztwa podatkowego, w organach skarbowych i podatkowych oraz jako pracownicy działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych.

Zdobędziesz umiejętności w zakresie:


 • zasad prowadzenia ksiąg podatkowych,
 • sporządzania pism w sprawach podatkowych,
 • podstaw prawnych wykonywania zawodu doradcy podatkowego,
 • postępowania przed sądami administracyjnymi,
 • podatków i opłat lokalnych.

Finanse i podatki

Specjalność wychodzi naprzeciw potrzebom praktyki gospodarczej. Pozwala poznać i zrozumieć podatki i system podatkowy. To wyjątkowa możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z dwóch cenionych przez pracodawców zakresów: finansów i podatków. Studenci poznają zagadnienia dotyczące podatku VAT, świadczeń pozapłacowych, nauczą się zarządzać kosztami.
Znajomość zagadnień związanych z kwestią finansów i podatków jest niezwykle istotna w zarządzaniu firmą lub instytucją, dlatego pracodawcy doceniają kompetencje w tym zakresie.
Absolwenci będą mieli możliwość zdobycia pracy jako menedżerowie i specjaliści w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, bankach oraz różnego typu instytucjach świadczących usługi doradztwa finansowego i podatkowego.

Zdobędziesz umiejętności w zakresie:


 • podatku VAT w transakcjach gospodarczych,
 • opodatkowania świadczeń pozapłacowych,
 • zarządzania kosztami podatkowymi,
 • opodatkowania operacji gospodarczych.Dla kogo studia na kierunku prawo i finanse w biznesie

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku prawo i finanse w biznesie

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku prawo i finanse w biznesie

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku prawo i finanse w biznesie

Po ukończeniu studiów absolwent będzie mógł realizować swoje ambicje zawodowe w:

 • biurach doradztwa finansowego, podatkowego, inwestycyjnego, prawnego,
 • firmach konsultingowych,
 • działach finansowych, kadrach, HR,
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
 • bankach, urzędach skarbowych i celno-skarbowych

Opinie o kierunku prawo i finanse w biznesie

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku prawo i finanse w biznesie

Jakie uczelnie oferują kierunek prawo i finanse w biznesie

W których miastach można studiować kierunek prawo i finanse w biznesie

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

​Prawo w Białymstoku
​Prawo w Białymstoku
Prawo w Bydgoszczy
Prawo w Bydgoszczy
​Prawo we Wrocławiu
​Prawo we Wrocławiu
​Prawo w Gdańsku
​Prawo w Gdańsku
​Prawo w Gdyni
​Prawo w Gdyni
​Prawo w Katowicach
​Prawo w Katowicach
​Prawo w Kielcach
​Prawo w Kielcach
​Prawo w Krakowie
​Prawo w Krakowie
Prawo w Łodzi
Prawo w Łodzi
​Prawo w Lublinie
​Prawo w Lublinie
Prawo w Olsztynie
Prawo w Olsztynie
Prawo w Opolu
Prawo w Opolu
​Prawo w Poznaniu
​Prawo w Poznaniu
Prawo w Radomiu
Prawo w Radomiu
Prawo w Rzeszowie
Prawo w Rzeszowie
Prawo w Szczecinie
Prawo w Szczecinie
​Prawo w Toruniu
​Prawo w Toruniu
Prawo w Warszawie
Prawo w Warszawie
Prawo w Zielonej Górze
Prawo w Zielonej Górze
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji