Jakiego kierunku studiów szukasz?

Prawo i finanse w biznesie

Studia na kierunku Prawo i finanse w biznesie mają na celu wyposażyć studenta w bogaty zestaw wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu nauk społecznych, pożądanych przez pracodawców: prawa i finansów oraz zarządzania.

Absolwent kierunku Prawo i finanse w biznesie, dzięki wiedzy z zakresu prawnego otoczenia biznesu, a także finansowych i ekonomicznych uwarunkowań działalności gospodarczej, będzie przygotowany do prowadzenia własnej firmy oraz pełnienia funkcji menedżerskich w firmach i instytucjach.

Do wyboru student ma następujące moduły specjalności:

 • Prawo w przedsiębiorstwie oraz Finanse w przedsiębiorstwie
 • Prawo podatkowe oraz Finanse i podatki.

Prawo w przedsiębiorstwie

Celem specjalności jest kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy prawniczej w praktyce zarządzania organizacją. Specjalność przygotuje z zakresu wiedzy prawniczej stanowiącej istotny aspekt zarządzania organizacją. Umiejętność sporządzania umów, znajomość przepisów kodeksu spółek handlowych, kwestii restrukturyzacji bądź likwidacji przedsiębiorstwa, to tylko niektóre z ważnych zagadnień podejmowanych podczas zajęć specjalnościowych. Znajomość przepisów prawa jest niezbędna w prowadzeniu każdej działalności gospodarczej.
Prawo w przedsiębiorstwie przygotowuje do pracy we wszelkiego typu organizacjach o różnym charakterze: firmach, instytucjach, NGOs. Specjalność umożliwi podjęcie pracy na stanowiskach zarządzających w różnych jednostkach gospodarczych, szczególnie tych, w których niezbędne jest częste i praktyczne posługiwanie się przepisami prawnymi.

Zdobędziesz umiejętności w zakresie:


 • interpretacji przepisów prawa,
 • sporządzania umów w obrocie gospodarczym,
 • postępowania przed sądami administracyjnymi,
 • prawa spadkowego w działalności gospodarczej,
 • restrukturyzacji i likwidacji przedsiębiorstwa.

Finanse w przedsiębiorstwie

Specjalność uczy podejścia do zarządzania finansami w oparciu o najnowszą wiedzę i przygotowuje do sprawnego posługiwania się instrumentami finansowymi. Studenci zostaną dobrze przy-gotowani do samodzielnego zarządzania aspektami finansowego wymiaru działalności przedsiębiorstwa oraz formułowania i realizacji strategii finansowej.
Specjalność Finanse w przedsiębiorstwie przygotowuje do objęcia stanowisk każdego szczebla w strukturach administracyjnych firm, banków, instytucji, urzędów rządowych i samorządowych, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zdobędziesz umiejętności w zakresie:


 • amortyzacji podatkowej,
 • podstaw VAT,
 • podstaw rachunku efektywności inwestycji,
 • podatków dochodowych PIT i CIT w firmie.

Prawo podatkowe

Studia wyposażą studenta w szeroką wiedzę z zakresu prawa podatkowego i jego zastosowania w pracy specjalisty, menedżera, przedsiębiorcy, urzędnika, doradcy.
Absolwenci specjalności będą wysoko cenionymi na rynku pracy specjalistami posiadającymi umiejętności niezbędne do prawidłowego stosowania i interpretacji prawa podatkowego. Będą mogli poszukiwać pracy w biurach doradztwa podatkowego, w organach skarbowych i podatkowych oraz jako pracownicy działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych.

Zdobędziesz umiejętności w zakresie:


 • zasad prowadzenia ksiąg podatkowych,
 • sporządzania pism w sprawach podatkowych,
 • podstaw prawnych wykonywania zawodu doradcy podatkowego,
 • postępowania przed sądami administracyjnymi,
 • podatków i opłat lokalnych.

Finanse i podatki

Specjalność wychodzi naprzeciw potrzebom praktyki gospodarczej. Pozwala poznać i zrozumieć podatki i system podatkowy. To wyjątkowa możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z dwóch cenionych przez pracodawców zakresów: finansów i podatków. Studenci poznają zagadnienia dotyczące podatku VAT, świadczeń pozapłacowych, nauczą się zarządzać kosztami.
Znajomość zagadnień związanych z kwestią finansów i podatków jest niezwykle istotna w zarządzaniu firmą lub instytucją, dlatego pracodawcy doceniają kompetencje w tym zakresie.
Absolwenci będą mieli możliwość zdobycia pracy jako menedżerowie i specjaliści w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, bankach oraz różnego typu instytucjach świadczących usługi doradztwa finansowego i podatkowego.

Zdobędziesz umiejętności w zakresie:


 • podatku VAT w transakcjach gospodarczych,
 • opodatkowania świadczeń pozapłacowych,
 • zarządzania kosztami podatkowymi,
 • opodatkowania operacji gospodarczych.Dla kogo studia na kierunku prawo i finanse w biznesie
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku prawo i finanse w biznesie
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku prawo i finanse w biznesie
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku prawo i finanse w biznesie

Po ukończeniu studiów absolwent będzie mógł realizować swoje ambicje zawodowe w:

 • biurach doradztwa finansowego, podatkowego, inwestycyjnego, prawnego,
 • firmach konsultingowych,
 • działach finansowych, kadrach, HR,
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
 • bankach, urzędach skarbowych i celno-skarbowych
Opinie o kierunku prawo i finanse w biznesie
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku prawo i finanse w biznesie
Jakie uczelnie oferują kierunek prawo i finanse w biznesie
W których miastach można studiować kierunek prawo i finanse w biznesie
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie