Jakiego kierunku studiów szukasz?

Prawo kanoniczne

Kierunek Prawo kanoniczne to odpowiednia propozycja dla osób, które chcą poznać prawo Kościoła katolickiego oraz studiować przedmioty z zakresu teologii, filozofii i historii. Przedmiotem nauki są m.in. relacje między Kościołem a społecznością świecką, metodologia prawna, elementy prawa rzymskiego, podstawy prawa cywilnego, historia prawa kanonicznego, elementy psychologii, psychiatrii i medycyny sądowej.

Specjalności oferowane w ramach prawa kanonicznego:

 • specjalność kanoniczno-cywilna
 • specjalność kanoniczna administracyjno-sądowa
 • prawo katolickich Kościołów wschodnich.

Dla kogo studia na kierunku prawo kanoniczne

Prawo kanoniczne to kierunek dla osób wierzących, chcących działać w życiu zgodnie z nauką Kościoła i pragnących pogłębiać swoją wiarę. Przydatne cechy u kandydatów to m.in. wytrwałość, umiejętność podporządkowania się płynącym z góry nakazom oraz szacunek dla drugiego człowieka.

Program kształcenia na kierunku prawo kanoniczne

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

 • antropologia filozoficzna i metafizyka
 • etyka
 • wprowadzenie do Pisma Świętego
 • teologia moralna (fundamentalna i szczegółowa)
 • wstęp do prawoznawstwa
 • informatyka dla prawników i kanonistów
 • metodologia prawa kanonicznego
 • powszechna historia prawa kanonicznego
 • język łaciński
 • traktat o Trójcy Świętej i o łasce
 • eklezjologia
 • sakramentologia ogólna i szczegółowa
 • logika prawnicza
 • prawo rzymskie
 • prawo konstytucyjne
 • kultura i techniki studiowania
 • filozofia prawa
 • normy ogólne prawa kanonicznego
 • nauczycielskie zadanie Kościoła
 • obowiązki i uprawnienia wiernych
 • stowarzyszenia wiernych w Kościele
 • teologia prawa kościelnego
 • ustrój Kościoła powszechnego
 • sakramenty: Chrzest, Bierzmowanie, Eucharystia
 • kościelne prawo publiczne i konkordatowe
 • kanoniczne prawo małżeńskie
 • prawo instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego
 • dobra doczesne Kościoła
 • kult boży, czasy i miejsca święte
 • język włoski
 • najwyższy trybunał sygnatury apostolskiej
 • penitencjaria apostolska
 • wybrane zagadnienia z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • trybunał roty rzymskiej
 • wybrane zagadnienia z prawa cywilnego
 • kanoniczne prawo małżeńskie
 • procedura odejścia z instytutu zakonnego
 • kuria rzymska
 • wykład monograficzny
 • sakramenty: pokuta, namaszczenie chorych, święcenia
 • ustrój kościoła partykularnego
 • przestępstwa zarezerwowane Kongregacji Nauki Wiary
 • kanoniczny proces karny
 • rynek pracy dla kanonisty - konwersatorium.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku prawo kanoniczne

Podczas rekrutacji na kierunek prawo kanoniczne zazwyczaj liczy się wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka obcego oraz jednego dowolnego kierunku do wyboru.

Może być wymagany list polecający od duszpasterza.

Perspektywy pracy po kierunku prawo kanoniczne

Studia z prawa kanonicznego przygotowują do pracy w:

 • administracji kościelnej
 • poradnictwie prawnym (w kancelariach prawnych i kanonicznych)
 • sądownictwie kościelnym (jako sędzia, adwokat, notariusz, promotor sprawiedliwości, obrońca węzła małżeńskiego).

Opinie o kierunku prawo kanoniczne

Kierunki pokrewne do kierunku prawo kanoniczne

Jakie uczelnie oferują kierunek prawo kanoniczne

W których miastach można studiować kierunek prawo kanoniczne

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Politechnika Śląska
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Zamojska
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Kaliski
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu