Jakiego kierunku studiów szukasz?

Prawo kanoniczne

Kierunek Prawo kanoniczne to odpowiednia propozycja dla osób, które chcą poznać prawo Kościoła katolickiego oraz studiować przedmioty z zakresu teologii, filozofii i historii. Przedmiotem nauki są m.in. relacje między Kościołem a społecznością świecką, metodologia prawna, elementy prawa rzymskiego, podstawy prawa cywilnego, historia prawa kanonicznego, elementy psychologii, psychiatrii i medycyny sądowej.

Specjalności oferowane w ramach prawa kanonicznego:

 • specjalność kanoniczno-cywilna
 • specjalność kanoniczna administracyjno-sądowa
 • prawo katolickich Kościołów wschodnich.

Dla kogo studia na kierunku prawo kanoniczne

Prawo kanoniczne to kierunek dla osób wierzących, chcących działać w życiu zgodnie z nauką Kościoła i pragnących pogłębiać swoją wiarę. Przydatne cechy u kandydatów to m.in. wytrwałość, umiejętność podporządkowania się płynącym z góry nakazom oraz szacunek dla drugiego człowieka.

Program kształcenia na kierunku prawo kanoniczne

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

 • antropologia filozoficzna i metafizyka
 • etyka
 • wprowadzenie do Pisma Świętego
 • teologia moralna (fundamentalna i szczegółowa)
 • wstęp do prawoznawstwa
 • informatyka dla prawników i kanonistów
 • metodologia prawa kanonicznego
 • powszechna historia prawa kanonicznego
 • język łaciński
 • traktat o Trójcy Świętej i o łasce
 • eklezjologia
 • sakramentologia ogólna i szczegółowa
 • logika prawnicza
 • prawo rzymskie
 • prawo konstytucyjne
 • kultura i techniki studiowania
 • filozofia prawa
 • normy ogólne prawa kanonicznego
 • nauczycielskie zadanie Kościoła
 • obowiązki i uprawnienia wiernych
 • stowarzyszenia wiernych w Kościele
 • teologia prawa kościelnego
 • ustrój Kościoła powszechnego
 • sakramenty: Chrzest, Bierzmowanie, Eucharystia
 • kościelne prawo publiczne i konkordatowe
 • kanoniczne prawo małżeńskie
 • prawo instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego
 • dobra doczesne Kościoła
 • kult boży, czasy i miejsca święte
 • język włoski
 • najwyższy trybunał sygnatury apostolskiej
 • penitencjaria apostolska
 • wybrane zagadnienia z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • trybunał roty rzymskiej
 • wybrane zagadnienia z prawa cywilnego
 • kanoniczne prawo małżeńskie
 • procedura odejścia z instytutu zakonnego
 • kuria rzymska
 • wykład monograficzny
 • sakramenty: pokuta, namaszczenie chorych, święcenia
 • ustrój kościoła partykularnego
 • przestępstwa zarezerwowane Kongregacji Nauki Wiary
 • kanoniczny proces karny
 • rynek pracy dla kanonisty - konwersatorium.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku prawo kanoniczne

Podczas rekrutacji na kierunek prawo kanoniczne zazwyczaj liczy się wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka obcego oraz jednego dowolnego kierunku do wyboru.

Może być wymagany list polecający od duszpasterza.

Perspektywy pracy po kierunku prawo kanoniczne

Studia z prawa kanonicznego przygotowują do pracy w:

 • administracji kościelnej
 • poradnictwie prawnym (w kancelariach prawnych i kanonicznych)
 • sądownictwie kościelnym (jako sędzia, adwokat, notariusz, promotor sprawiedliwości, obrońca węzła małżeńskiego).

Opinie o kierunku prawo kanoniczne

Kierunki pokrewne do kierunku prawo kanoniczne

Jakie uczelnie oferują kierunek prawo kanoniczne

W których miastach można studiować kierunek prawo kanoniczne

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Politechnika Opolska
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Coventry University Wrocław
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Collegium Humanum w Poznaniu