Jakiego kierunku studiów szukasz?

Prawo kanoniczne

Kierunek Prawo kanoniczne jest przeznaczony dla osób, które chcą poznać prawo Kościoła katolickiego, a także studiować przedmioty z zakresu teologii, filozofii oraz historii. Studia adresowane są do osób, które w przyszłości chciałyby zajmować się m.in. sprawami majątkowymi Kościoła, a także sprawami o nieważność małżeństwa.

Przedmioty nauczania realizowane na prawie kanonicznym:

 • logika prawnicza i metodologia dla prawników, filozofia prawa, teoria prawa kanonicznego, historia powszechnego prawa kanonicznego, prawo o Ludzie Bożym, prawo o sakramentach, kanoniczne prawo małżeńskie, kanoniczne prawo procesowe, kanoniczne prawo karne, kościelne prawo publiczne, podstawy eklezjologii i sakramentologii, normy ogólne prawa kanonicznego, prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo rodzinne i opiekuńcze, kościelne prawo majątkowe, prawo zakonne, prawo Kościołów Wschodnich, prawo kanonizacyjne, prawo wyznaniowe.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • kanoniczna
 • kanoniczno-cywilna

Absolwent kierunku Prawo kanoniczne posiada wiedzę i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym prawa kanonicznego oraz ogólną wiedzę z zakresu dyscyplin prawa. Dodatkowo ma umiejętność posługiwania się regułami logicznego rozumowania oraz rozumienia i interpretowania przepisów prawa kanonicznego.

Osoba, która ukończy kierunek będzie mogła znaleźć zatrudnienie w instytucjach świeckich, np. w charakterze prawnika w kancelariach lub pracownika instytucji finansowo-bankowych. Absolwenci mogą pracować w instytucjach świeckich w charakterze adwokata kościelnego, sędziego i notariusza trybunałów kościelnych lub też jako obrońcy węzła małżeńskiego w kościelnych procesach małżeńskich.

Dla kogo studia na kierunku prawo kanoniczne
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku prawo kanoniczne
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku prawo kanoniczne
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku prawo kanoniczne
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku prawo kanoniczne
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku prawo kanoniczne
Jakie uczelnie oferują kierunek prawo kanoniczne
W których miastach można studiować kierunek prawo kanoniczne
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie