Jakiego kierunku studiów szukasz?

Prawo kanoniczne

Kierunek Prawo kanoniczne to odpowiednia propozycja dla osób, które chcą poznać prawo Kościoła katolickiego oraz studiować przedmioty z zakresu teologii, filozofii i historii. Przedmiotem nauki są m.in. relacje między Kościołem a społecznością świecką, metodologia prawna, elementy prawa rzymskiego, podstawy prawa cywilnego, historia prawa kanonicznego, elementy psychologii, psychiatrii i medycyny sądowej.

Specjalności oferowane w ramach prawa kanonicznego:

 • specjalność kanoniczno-cywilna
 • specjalność kanoniczna administracyjno-sądowa
 • prawo katolickich Kościołów wschodnich.

Dla kogo studia na kierunku prawo kanoniczne

Prawo kanoniczne to kierunek dla osób wierzących, chcących działać w życiu zgodnie z nauką Kościoła i pragnących pogłębiać swoją wiarę. Przydatne cechy u kandydatów to m.in. wytrwałość, umiejętność podporządkowania się płynącym z góry nakazom oraz szacunek dla drugiego człowieka.

Program kształcenia na kierunku prawo kanoniczne

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

 • antropologia filozoficzna i metafizyka
 • etyka
 • wprowadzenie do Pisma Świętego
 • teologia moralna (fundamentalna i szczegółowa)
 • wstęp do prawoznawstwa
 • informatyka dla prawników i kanonistów
 • metodologia prawa kanonicznego
 • powszechna historia prawa kanonicznego
 • język łaciński
 • traktat o Trójcy Świętej i o łasce
 • eklezjologia
 • sakramentologia ogólna i szczegółowa
 • logika prawnicza
 • prawo rzymskie
 • prawo konstytucyjne
 • kultura i techniki studiowania
 • filozofia prawa
 • normy ogólne prawa kanonicznego
 • nauczycielskie zadanie Kościoła
 • obowiązki i uprawnienia wiernych
 • stowarzyszenia wiernych w Kościele
 • teologia prawa kościelnego
 • ustrój Kościoła powszechnego
 • sakramenty: Chrzest, Bierzmowanie, Eucharystia
 • kościelne prawo publiczne i konkordatowe
 • kanoniczne prawo małżeńskie
 • prawo instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego
 • dobra doczesne Kościoła
 • kult boży, czasy i miejsca święte
 • język włoski
 • najwyższy trybunał sygnatury apostolskiej
 • penitencjaria apostolska
 • wybrane zagadnienia z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • trybunał roty rzymskiej
 • wybrane zagadnienia z prawa cywilnego
 • kanoniczne prawo małżeńskie
 • procedura odejścia z instytutu zakonnego
 • kuria rzymska
 • wykład monograficzny
 • sakramenty: pokuta, namaszczenie chorych, święcenia
 • ustrój kościoła partykularnego
 • przestępstwa zarezerwowane Kongregacji Nauki Wiary
 • kanoniczny proces karny
 • rynek pracy dla kanonisty - konwersatorium.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku prawo kanoniczne

Podczas rekrutacji na kierunek prawo kanoniczne zazwyczaj liczy się wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka obcego oraz jednego dowolnego kierunku do wyboru.

Może być wymagany list polecający od duszpasterza.

Perspektywy pracy po kierunku prawo kanoniczne

Studia z prawa kanonicznego przygotowują do pracy w:

 • administracji kościelnej
 • poradnictwie prawnym (w kancelariach prawnych i kanonicznych)
 • sądownictwie kościelnym (jako sędzia, adwokat, notariusz, promotor sprawiedliwości, obrońca węzła małżeńskiego).

Opinie o kierunku prawo kanoniczne

Kierunki pokrewne do kierunku prawo kanoniczne

Jakie uczelnie oferują kierunek prawo kanoniczne

W których miastach można studiować kierunek prawo kanoniczne

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uniwersytet Gdański
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Politechnika Łódzka