Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 • Zdjęcie 0
 • Zdjęcie 1
 • Zdjęcie 2
 • Zdjęcie 3
 • Zdjęcie 4
 • Zdjęcie 5
 • Zdjęcie 6
 • Zdjęcie 7
 • Zdjęcie 8
 • Zdjęcie 9
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
(+22) 569 96 94
rekrutacja@uksw.edu.pl
www.uksw.edu.pl
8.01
0.08%
324
głosów

Duży wybór kierunków z przyszłością

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) jest uczelnią publiczną, która kształci studentów w różnych dziedzinach nauki: od kierunków humanistycznych po ścisłe, przyrodnicze oraz medyczne. Kandydaci mają do wyboru 42 kierunki studiów, w tym m.in. prawo, psychologię, dziennikarstwo, filologię włoską czy kierunek lekarski. Absolwenci UKSW należą do grona najchętniej zatrudnianych przez pracodawców.

Rozwój pod okiem najlepszych ekspertów

Wykładowcy Uczelni to uznani w środowisku eksperci, którzy zasiadają w najwyższych gremiach naukowych, organach państwowych i radach biznesu. Każdego roku wielu naszych pracowników naukowych otrzymuje prestiżowe nagrody i wyróżnienia za swą działalność naukowo-badawczą. Profesorowie UKSW są regularnie zapraszani do największych polskich mediów radiowych i telewizyjnych.

Zajęcia w nowoczesnych salach i laboratoriach

Uniwersytet składa się z 12 Wydziałów usytuowanych w dwóch nowoczesnych kampusach na warszawskich Bielanach przy ul. Wóycickiego i Dewajtis. Zajęcia dla studentów nauk ścisłych i medycznych odbywają się w około 50. laboratoriach badawczych oraz salach do prac koncepcyjnych, które odgrywają ważną rolę w praktycznym kształceniu studentów. Oprócz tego uczelnia dysponuje m.in. nowo otwartym Centrum Sportowym z pełnowymiarowym boiskiem do piłki ręcznej, symulatorem samochodu osobowego do badań w Instytucie Psychologii, stacją meteorologiczną, a także studiem radiowo-telewizyjnym. UKSW jest uczel­nią przy­jazną stu­den­tom nie­pełnospraw­nym. Nowocze­sna in­frastruk­tu­ra na­szych budynków jest przy­sto­so­wana do ich po­trzeb.

Studia w kraju i za granicą

Studenci UKSW mają możliwość wyjazdu na stypendia zagraniczne do ponad 300 uczelni w Europie w ramach programu Erasmus+ oraz na stypendia krajowe do 19 uniwersytetów polskich w ramach programu MOST. Mogą także rozwijać swoje pasje w ponad 60 kołach naukowych oraz licznych organizacjach studenckich.

Dowiedz się więcej o UKSW ze specjalnego e-bookaLokalizacja

 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie