Jakiego artykułu szukasz?

​Trwa rekrutacja dodatkowa na UKSW

Do 12 września potrwa rekrutacja uzupełniająca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Do wyboru atrakcyjne kierunki studiów.

​Trwa rekrutacja dodatkowa na UKSW

Kandydaci wciąż mają szansę na indeks na UKSW. Do wyboru są różnorodne kierunki - od humanistyczno-społecznych po ścisłe, przyrodnicze. Rekrutacja potrwa do 12 września.

Szerokoprofilowy uniwersytet

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) jest uczelnią publiczną, która kształci na studiach I oraz II stopnia, studiach podyplomowych, a także w Szkole Doktorskiej. Dopasowane do potrzeb rynku programy studiów oraz praktyczne zajęcia sprawiają, że absolwenci UKSW są chętnie zatrudniani przez pracodawców.

W rekrutacji dodatkowej Uniwersytet uruchomił aż 35 kierunków studiów licencjackich oraz magisterskich, wśród których znalazły się: informatyka, chemia, pedagogika, archeologia, historia, filologia polska oraz włoska, ochrona środowiska, administracja, politologia i pielęgniarstwo. Pełna lista dostępnych kierunków znajduje się na stronie rekrutacji.

Rejestracja na studia

Udział w rekrutacji dodatkowej na UKSW obejmuje wszystkich kandydatów, także tych, którzy nie uczestniczyli w rekrutacji podstawowej. Rejestracja odbywa się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UKSW. Należy tam uzupełnić wszystkie dane oraz zapisać się na wybrany kierunek studiów (jeden lub kilka). Niezbędne jest także uiszczenie opłaty rekrutacyjnej. Każda osoba, która bierze udział w rekrutacji, posiada indywidualny numer konta, który zostaje wygenerowany po wybraniu kierunku studiów. Kandydaci mają czas na zarejestrowanie się do 12 września. Ogłoszenie wyników odbędzie się 17 września na indywidualnych kontach w systemie IRK w zakładce „wyniki rekrutacji”.

Uczelnia wielu możliwości

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego tworzy 12 Wydziałów, na których studiuje około 10 tysięcy studentów. To młody uniwersytet, który umożliwia zdobycie nowych umiejętności i kompetencji z wielu dziedzin. Wykładowcy UKSW to uznani w środowisku eksperci, którzy zasiadają w licznych gremiach naukowych, organach państwowych i radach biznesu. Corocznie wielu z nich otrzymuje prestiżowe nagrody za działalność naukowo-badawczą.

Na Uniwersytecie prężnie działa prawie 60 kół naukowych, w których studenci mogą realizować swoje pasje, poszerzać zainteresowania i zdobywać nowe doświadczenia. UKSW, w ramach programu Erasmus+, daje także możliwość wyjazdu na stypendia zagraniczne do ponad 300 uczelni w Europie.

Zobacz także Prezentację UKSW w portalu

Powiązane treści

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu