Jakiego artykułu szukasz?

​Trwa rekrutacja dodatkowa na UKSW

Do 12 września potrwa rekrutacja uzupełniająca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Do wyboru atrakcyjne kierunki studiów.

​Trwa rekrutacja dodatkowa na UKSW

Kandydaci wciąż mają szansę na indeks na UKSW. Do wyboru są różnorodne kierunki - od humanistyczno-społecznych po ścisłe, przyrodnicze. Rekrutacja potrwa do 12 września.

Szerokoprofilowy uniwersytet

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) jest uczelnią publiczną, która kształci na studiach I oraz II stopnia, studiach podyplomowych, a także w Szkole Doktorskiej. Dopasowane do potrzeb rynku programy studiów oraz praktyczne zajęcia sprawiają, że absolwenci UKSW są chętnie zatrudniani przez pracodawców.

W rekrutacji dodatkowej Uniwersytet uruchomił aż 35 kierunków studiów licencjackich oraz magisterskich, wśród których znalazły się: informatyka, chemia, pedagogika, archeologia, historia, filologia polska oraz włoska, ochrona środowiska, administracja, politologia i pielęgniarstwo. Pełna lista dostępnych kierunków znajduje się na stronie rekrutacji.

Rejestracja na studia

Udział w rekrutacji dodatkowej na UKSW obejmuje wszystkich kandydatów, także tych, którzy nie uczestniczyli w rekrutacji podstawowej. Rejestracja odbywa się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UKSW. Należy tam uzupełnić wszystkie dane oraz zapisać się na wybrany kierunek studiów (jeden lub kilka). Niezbędne jest także uiszczenie opłaty rekrutacyjnej. Każda osoba, która bierze udział w rekrutacji, posiada indywidualny numer konta, który zostaje wygenerowany po wybraniu kierunku studiów. Kandydaci mają czas na zarejestrowanie się do 12 września. Ogłoszenie wyników odbędzie się 17 września na indywidualnych kontach w systemie IRK w zakładce „wyniki rekrutacji”.

Uczelnia wielu możliwości

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego tworzy 12 Wydziałów, na których studiuje około 10 tysięcy studentów. To młody uniwersytet, który umożliwia zdobycie nowych umiejętności i kompetencji z wielu dziedzin. Wykładowcy UKSW to uznani w środowisku eksperci, którzy zasiadają w licznych gremiach naukowych, organach państwowych i radach biznesu. Corocznie wielu z nich otrzymuje prestiżowe nagrody za działalność naukowo-badawczą.

Na Uniwersytecie prężnie działa prawie 60 kół naukowych, w których studenci mogą realizować swoje pasje, poszerzać zainteresowania i zdobywać nowe doświadczenia. UKSW, w ramach programu Erasmus+, daje także możliwość wyjazdu na stypendia zagraniczne do ponad 300 uczelni w Europie.

Zobacz także Prezentację UKSW w portalu

Powiązane treści

​Dlaczego warto studiować na UKSW?
​Dlaczego warto studiować na UKSW?
Studia chemiczne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia chemiczne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia historyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia historyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia turystyczne i hotelarskie w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia turystyczne i hotelarskie w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia sportowe w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia sportowe w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia teologiczne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia teologiczne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia aktorskie w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia aktorskie w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia psychologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia psychologiczne w Warszawie i na Mazowszu
​Studia matematyczne w Warszawie i województwie mazowieckim
​Studia matematyczne w Warszawie i województwie mazowieckim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia informatyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia informatyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia logistyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia logistyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia architektoniczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia architektoniczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia dziennikarskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia dziennikarskie w Warszawie i na Mazowszu
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - historia sztuki
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - historia sztuki

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Politechnika Białostocka
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Gdański
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Politechnika Poznańska
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi