Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Jakiego typu studiów szukasz?

Studia ekonomiczne

Ekonomiczne

Przysłowie mówi - "Pieniądz rządzi światem". Niezależnie od tego, czy się z tą opinią zgadzamy, czy też nie - kierunki ekonomiczne od zawsze cieszą się ogromną popularnością wśród kandydatów na studia.

Jeśli więc widzisz siebie w roli rekina biznesu, specjalisty z zakresu finansów, bankowości, inflacji, bezrobocia albo brokera akcji na Giełdzie papierów wartościowych - to studia ekonomiczne będą swoistą trampoliną dla Twojej kariery. Pamiętaj jednak, że konkurencja podczas rekrutacji na kierunki ekonomiczne jest spora, zatem nie możesz być na bakier z matematyką. Lepiej pokochaj tę królową nauk i systematycznie przygotowuj się do matury rozszerzonej z przedmiotów ścisłych.

Na uczelniach ekonomicznych z największą łatwością odnajdą się osoby o umyśle analitycznym, logicznie łączące fakty, a także interesujące się wydarzeniami gospodarczymi w kraju i na świecie.

Wiedza wyniesiona ze studiów ekonomicznych przydaje się nie tylko w aspekcie zawodowym, ale codziennym życiu. Dobrze mieć podbudowę ekonomiczną podczas gospodarowania budżetem domowym, przeliczając kursy walut, porównując oferty kredytów różnych banków, dokonując zakupów ze świadomością praw konsumenta. Dzięki studiom ekonomicznym absolwent poznaje mechanizmy działania gospodarki. Wie, jak maksymalizować zyski i minimalizować koszty, jak zapobiegać monopolizacji.

Jaka praca po kierunkach ekonomicznych?

Absolwenci studiów z zakresu szeroko rozumianej ekonomii i nauk pokrewnych znajdują zatrudnienie w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych, działach finansowych przedsiębiorstw z kapitałem polskim i zagranicznym. Mogą pracować w firmach rachunkowych, biurach doradztwa podatkowego, działach analiz ekonomicznych, organach administracji państwowej, jako pośrednicy handlu nieruchomościami.

Warto odnotować, że dwa najpopularniejsze kierunki ekonomiczne: finanse i rachunkowość oraz ekonomia po raz kolejny znalazły się w top 20 najczęściej wybieranych propozycji edukacyjnych podczas ubiegłorocznej rekrutacji.

ekonomiczne kierunki studiów
a
administracja i zarządzanieadministracja i zarządzanie w ochronie zdrowiaadministracyjno-ekonomiczne studiaagrobiznesanalityka biznesuanalityka gospodarczaanalityka i komunikacja w biznesieanaliza danych angielski język biznesuaudyt finansowy
b
bachelor / master in international businessbankowość i finanse cyfrowebankowość i zarządzanie ryzykiembezpieczeństwo i certyfikacja żywności biobiznesbisuness administrationbiznes chemicznybiznes elektroniczny biznes i technologia ekologicznabiznes międzynarodowybusiness and finance managementbusiness and languagesbusiness economicsbusiness management
c
chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu
d
data sciencedoradztwo inwestycyjno-gospodarczedoradztwo w obszarach wiejskich
e
e-Businesseconomicseconomics and IT applicationsekobiznesekonofizykaekonometria i analityka danychekonomiaekonomia menedżerskaekonomia społecznaekonomiczna analiza prawaekonomiczno-prawnyekonomika i organizacja przedsiębiorstwekonomika obronnościeuropean and international business law
f
finance and accounting financial managementfinanse, bankowość, ubezpieczeniafinanse i biznes międzynarodowyfinanse i controllingfinanse i ekonomia biznesufinanse i inwestycjefinanse i rachunkowość finanse i rachunkowość w biznesiefinanse i zarządzanie w ochronie zdrowiafinanse i zarządzanie w przedsiębiorstwiefinanse, rachunkowość i ubezpieczenia
g
geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GISgeopolityka i studia strategicznegeoturystykaglobalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance)gospodarka i administracja publicznagospodarka i zarządzanie publicznegospodarka przestrzenna w języku angielskimgospodarka regionów nadmorskichgospodarka zasobami na obszarach wiejskich
i
indywidualne studia matematyczno-przyrodniczeindywidualne studia międzydziedzinowe ISMinformatyczne techniki zarządzaniainformatyka ekonomiczna informatyka i ekonometriainformatyka w biznesieinnowacje w biznesieinnowacyjna gospodarkaintercultural and business relations in Europe international economicsinternational marketinginternational master double degree program in business economicsinwestycje i nieruchomościinżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymiinżynieria produkcji i jakościinżynieria zarządzania
j
język niemiecki i komunikacja w biznesiejęzyk niemiecki w obrocie gospodarczym
k
kierunek menedżerskikierunek prawno-ekonomicznykonsulting prawny i gospodarczy
l
logistyka w biznesielogistyka w gospodarce
m
managementmanagement and financemarketing cyfrowymatematyka komputerowamatematyka stosowanamedia społecznościowe w zarządzaniumenedżerskie studia ekonomiczno-prawnemenedżerskie studia finansowo-prawnemetody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjnemiędzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskiemiędzynarodowe stosunki gospodarczemikrobiznesmleczarstwomodelowanie matematyczne i analiza danychmodern business - zarządzanie i rachunkowość
n
nowe media i e-biznes
o
organizacja i ekonomika ochrony zdrowiaorganizacja i zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej
p
planowanie i organizacja przestrzenipodatki i doradztwo podatkoweprawno-biznesowy kierunekprawo finansowe i skarbowośćprawo i finanse w biznesieprawo podatkowe i rachunkowośćprawo w administracji i gospodarceprawo w biznesieprzedsiębiorczośćprzedsiębiorczość i inwestycjeprzedsiębiorczość i zarządzanie innowacjamiprzedsiębiorczość w interneciepsychologia w zarządzaniu
q
quantitative methods in economics and information systems
r
rachunkowośćrachunkowość i analityka ekonomicznarachunkowość i controllingrachunkowość i podatkirachunkowość i zarządzanie finansamirozwój regionalny i fundusze europejskierynek finansowy-doradztwo inwestycyjnerynek nieruchomości rynki finansowe
s
socjologia ekonomicznastudia menedżersko - prawne
u
ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne
z
zarządzaniezarządzanie biznesemzarządzanie gospodarka komunalnązarządzanie i dowodzeniezarządzanie i inżynieria produkcjizarządzanie i inżynieria usługzarządzanie i nowe technologie w sferze publicznejzarządzanie instytucjami służby zdrowia zarządzanie i prawo w biznesiezarządzanie jakością i produkcjązarządzanie kreatywnezarządzanie miastemzarządzanie międzynarodowe zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymizarządzanie procesami produkcyjnymizarządzanie publicznezarządzanie strategicznezarządzanie technikązarządzanie w administracji publicznejzarządzanie wiedzą i infobrokeringiemzarządzanie w języku angielskimzarządzanie w politykach publicznychzarządzanie w produkcji i przetwórstwie mlekazarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowymzarządzanie w sporcie
Czytaj więcej o studiach ekonomicznych
Czy warto kończyć studia ekonomiczne

Wybierając kierunek ekonomiczny masz możliwość uzyskania dyplomu praktycznie dowolnego uniwersytetu, uczelni ekonomicznej, technicznej czy techniczno-przyrodniczej oraz dużej większości uczelni niepublicznych. Studia ekonomiczne należą do jednych z najbardziej powszechnych.

Dyplom magistra to ciągle prestiż, uznanie, ale też warunek konieczny już na początkowym etapie kariery. Pewne stanowiska menedżerskie są poza zasięgiem osób, które nie mają wyższego wykształcenia. Ukończenie studiów jest przepustką do dalszej edukacji: studiów podyplomowych, doktorskich czy MBA. Te ostatnie są często warunkiem wymaganym przy aplikowaniu na kierownicze stanowiska w strukturach korporacyjnych. Jeśli chcesz, aby Twoja kariera zmierzała w takim kierunku, ukończenie studiów jest po prostu konieczne.

Czas studiów to najczęściej również pierwsze przymiarki do pracy zawodowej. Na tym etapie można jeszcze błądzić, szukać, wybierać. Programy stażowe czy praktyki zawodowe przewidziane dla studentów ostatnich lat studiów do doskonała szansa, żeby zapoznać się z realiami funkcjonowania przedsiębiorstw, zmierzyć z faktycznymi problemami i zadaniami, zdobyć cenne doświadczenia, a także kontakty zawodowe.

Aktywni studenci mogą czynnie uczestniczyć w życiu uczelni. Działalność w samorządzie studenckim, spotkania w ramach tematycznych kół naukowych to szansa na szlifowanie umiejętności organizacyjnych, negocjacyjnych, poznawanie nowych ludzi, studentów z innych uczelni, nawiązywanie kontaktów ze specjalistami z branży, uczestnictwo w konferencjach czy eventach uczelnianych.

Jaka praca po studiach ekonomicznych

Studia ekonomiczne obejmują bardzo szeroki zakres zagadnień. Wystarczy przeanalizować oferowane przez uczelnie specjalności, żeby zobaczyć, że ukończenie konkretnych z nich przygotowuje specjalistów w bardzo różnorodnych dziedzinach: technicznych, prawnych, finansowych, ubezpieczeniowych, zarządzania, gospodarki międzynarodowej, nauk przyrodniczych, społecznych. Ścieżek kariery zawodowej jest więc bardzo wiele.

Absolwenci ekonomii przygotowani są do pracy w firmach ubezpieczeniowych, bankach, instytucjach finansowych, firmach doradczych, konsultingowych. Pełnią funkcje administracyjne na szczeblu samorządowym czy państwowym.

Zarządzanie przygotowuje do konkretnych działań operacyjnych w przedsiębiorstwie. Specjaliści z tego zakresu mogą pracować we wszystkich niemal działach przedsiębiorstw produkcyjnych czy usługowych: planowania, zakupów, magazynowania, produkcji, dystrybucji, sprzedaży, transportu, finansów, marketingu, human resource, public relations.

Finansiści są specjalistami poszukiwanymi przez banki, firmy leasingowe, biura maklerskie, firmy doradztwa finansowego, piony finansowe dowolnych przedsiębiorstw , organizacji non-profit czy administracji państwowej, firmy ubezpieczeniowe, konsultingowe.

Uogólniając, absolwenci studiów ekonomicznych pracują przykładowo jako menedżerowie firm, - specjaliści ds. rozwoju przedsiębiorstwa, dyrektorzy ekonomiczni w przedsiębiorstwach, analitycy w bankach i innych instytucjach finansowych, stratedzy gospodarczy, doradcy ekonomiczni, eksperci w instytucjach rządowych, regionalnych i pozarządowych, eksperci w instytucjach współpracujących z Unią Europejską i przedsiębiorstwach działających na rynkach unijnych, a także jako pracownicy nauki i dydaktyki.

Dla kogo studia ekonomiczne

Dla przyszłych przedsiębiorców, menedżerów, dyrektorów? Na pewno.

Jak ocenić, że ma się to coś?

Jedną z kluczowych predyspozycji jest zmysł analityczny. Rolą ekonomisty będzie dostrzegać i analizować zależności i procesy zachodzące w życiu gospodarczym w ujęciu globalnym i lokalnym. Wykorzystując odpowiednie narzędzia będzie prognozować zjawiska i na tej podstawie podejmować jak najbardziej optymalne decyzje. Za tymi decyzjami idzie z kolei duża odpowiedzialność.

W codziennej pracy cenna będzie umiejętność funkcjonowania pod presją czasu i odporność na stres. Przy ustalaniu warunków umów, konstruowaniu budżetów, pozyskiwaniu kontrahentów czy budowaniu atmosfery w zespole przydatne będą umiejętności negocjacyjne i łatwość nawiązywania kontaktu.

Masz te cechy? Czujesz się liderem, stawiasz na samorozwój, potrafisz zarządzać czasem? Rozważasz w przyszłości założenie własnej działalności gospodarczej? Studia ekonomiczne będą zapewne dobrym wyborem.

Przed Tobą w toku nauki sporo przedmiotów analitycznych, finansowych, wykorzystujących narzędzia matematyczne. Ale skoro bierzesz pod uwagę studia ekonomiczne, matematyka raczej jest Twoją mocną stroną. Wynik maturalny z tego przedmiotu w dużej mierze zadecyduje o sukcesie podczas rekrutacji.

Zasady rekrutacji na studiach ekonomicznych

Rekrutacja na studia ekonomiczne odbywa się w oparciu o wynik uzyskany na maturze z konkretnych, wskazanych przez uczelnię przedmiotów. Niemal zawsze jest to matematyka i język obcy oraz jeden przedmiot spośród kilku wskazanych do wyboru. Uczelnie najczęściej oczekują oceny z geografii, historii, informatyki lub wos. Na kierunkach towaroznawczych pojawia się także biologia lub chemia.

Wybierając zarządzanie na Politechnice Warszawskiej będziesz rekrutowany na podstawie wyniku maturalnego z matematyki, języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: fizyka, chemia, biologia, informatyka, geografia. W krakowskiej AGH decydujący będzie wynik z matematyki na poziomie podstawowym oraz jednego przedmiotu wybranego spośród: matematyka (rozszerzona), fizyka, chemia, informatyka, geografia.

Jeśli chcesz studiować ekonomię na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu musisz solidnie zdać na maturze matematykę, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru: geografia, historia, informatyka. Na ten sam kierunek w katowickim Uniwersytecie Ekonomicznym będziesz rekrutowany na podstawie wyniku z języka polskiego i przedmiotu wybranego spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, wos.

Jak widać – chociaż zbliżone – zasady rekrutacji nieco się różnią na poszczególnych uczelniach. Zawsze wcześniej upewnij się, które przedmioty będą decydujące podczas kwalifikacji na konkretne studia i przyłóż się, aby uzyskać z nich jak najlepszy wynik.

Zwróć uwagę, że warszawska Szkoła Główna Handlowa jako jedyna uczelnia ekonomiczna oprócz przeliczenia wyników uzyskanych na maturze w procesie rekrutacji przewiduje także test z wiedzy o przedsiębiorczości.

Większość szkół niepublicznych rekrutuje na podstawie kolejności zgłoszeń kandydatów. Niemniej upewnij się, czy jakiś przedmiot maturalny nie będzie decydował o przyjęciu w konkretnej uczelni, którą wybierzesz.

Zanim wybierzesz studia ekonomiczne

Decyzję o wyborze konkretnej uczelni czy kierunku warto poprzedzić szczegółowym rekonesansem.

Analizując ofertę szkół wyższych zobaczysz, jak wiele różnorodnych specjalności proponują uczelnie. Ich wybór często następuje w toku studiów, na jednym z wyższych semestrów nauki – na tym etapie będziesz mieć już pewne rozeznanie, co Cię interesuje i w jakiej dziedzinie chcesz się dalej kształcić.

Jeśli decyzję o wyborze specjalności trzeba podjąć już na samym początku studiów – dowiedz się jak najwięcej, czego będziesz się uczyć, do czego ta specjalność Cię przygotuje, jakie perspektywy zawodowe otwierają się dla osób z takim konkretnym wykształceniem. Może się bowiem okazać, że kończąc kierunek zarządzanie, ale w określonej specjalności, będziesz specjalistą w bardzo zawężonej dziedzinie. Jeśli tego oczekujesz – to super, ale warto wiedzieć to wcześniej.

Analizuj programy studiów – one najczęściej publikowane są na stronach wydziałowych uczelni. Pewne grupy przedmiotów ogólnych będą się powtarzać, ale przedmioty specjalnościowe dadzą wyobrażenie, czego się będziesz uczyć.

Oceń swoje szanse rekrutacyjne. Pula przedmiotów uwzględnianych przy naborze na kierunki ekonomiczne jest dosyć podobna na większości uczelni. O Twoich szansach może decydować poziom zdanego egzaminu, to, jakie uczelnia stosuje przeliczniki punktów. Sprawdź ubiegłoroczne progi przyjęć oraz limity miejsc – jeśli mocno nie zmieniają się w porównaniu z ubiegłymi latami – możesz oszacować swoje możliwości.

Sprawdzaj, jakie uczelnia oferuje programy wymiany studentów i zaliczania semestrów w partnerskich szkołach zagranicznych. Dowiedz się, jak wygląda baza dydaktyczna, zaplecze sprzętowe, możliwości praktyk – to wszystko zadecyduje o jakości twojej edukacji i satysfakcji z wyboru uczelni. Takie informacje uzyskasz na forach internetowych. Czytaj opinie o uczelniach, pytaj studentów, absolwentów – oni są w sieci aktywni i chętni do prezentowania swoich wrażeń.

Opinie o studiach ekonomicznych

Popyt na studia ekonomiczne nie maleje. Jednocześnie są to kierunki tak powszechne, że w każdym ośrodku akademickim właściwie można wybierać, w której uczelni chcesz studiować któryś z tych kierunków. To słuszna decyzja, jeśli myślisz w przyszłości o stanowiskach menedżerskich. Dobry dyplom to przepustka do kolejnych etapów edukacji i zdobywania dodatkowych kwalifikacji i doświadczeń a tym samym wyższych szczebli w karierze zawodowej.

Mateusz, student bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu ceni sobie możliwość godzenia studiów z praktyką w banku i pracą zawodową w instytucji finansowej, która zaproponowała mu ciekawą pracę. To wszystko dzięki indywidualnemu trybowi studiów. Ludzie na uczelni są przychylni, wszystkie formalności można załatwić bez większego problemu. Teoria z sali wykładowej nieco różni się od tego, czym zajmuje się w pracy, ale jest potrzebna, to takie minimum, podstawa, żeby potem swobodnie poruszać realizując konkretne zadania. Uczelnia i studia na pewno mu w niczym nie przeszkodziły, a kontakty, znajomości, życie studenckie – okazały się bezcenne.

Absolwentka zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie znajduje same plusy swojego wyboru: „Studia na kierunku zarządzanie dały mi możliwość poznania własnego potencjału. Teraz wiem, w jakim kierunku powinnam się rozwijać i jak wykorzystać maksymalnie swoje możliwości. Zrozumiałam, jak ważni w moim życiu są ludzie i ich potrzeby. Wiedza i umiejętności zdobyte na studiach dają mi przewagę zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Po ukończeniu studiów czuję, że poradzę sobie w każdej sytuacji i odnajdę się w każdym miejscu.”

Wykaz uczelni oferujących studia ekonomiczne
Polecane ekonomiczne studia podyplomowe
Treści powiązane ze studiami ekonomicznymi
​Ekonomia na Śląsku
​Ekonomia na Śląsku
Ekonomiści są specjalistami w zakresie analizowania zależności i procesów zachodzących w życiu gospodarczym w skali mikr...
Ekonomia w Białymstoku
Ekonomia w Białymstoku
Ekonomia łączy wiedzę humanistyczną z naukami ścisłymi i pokrewnymi, jak zarządzanie, prawo, finanse, socjologia.
​Ekonomia w Bydgoszczy
​Ekonomia w Bydgoszczy
Do zrozumienia i analizowania procesów i zmian gospodarczych konieczne są nie tylko twierdzenia matematyczne, ale też og...
​Ekonomia we Wrocławiu
​Ekonomia we Wrocławiu
Studia ekonomiczne od zawsze cieszą się ogromnym zainteresowaniem kandydatów na studia. Poniżej prezentujemy informacje ...
​Ekonomia w Gdańsku
​Ekonomia w Gdańsku
Ekonomista to osoba, która dostrzega i potrafi analizować zależności i procesy zachodzące w życiu gospodarczym w ujęciu ...
​Ekonomia w Katowicach
​Ekonomia w Katowicach
Ekonomiści są specjalistami w zakresie analizowania zależności i procesów zachodzących w życiu gospodarczym w skali mikr...
Ekonomia w Kielcach
Ekonomia w Kielcach
Idealni kandydaci wybierający studia ekonomiczne powinni mieć predyspozycje do dokonywania analiz, planowania, podejmowa...
​Ekonomia w Koszalinie
​Ekonomia w Koszalinie
Ekonomiści zajmują się obserwowaniem zjawisk zachodzących w gospodarce. Idealni kandydaci na studia powinni mieć zmysł a...
Ekonomia w Krakowie
Ekonomia w Krakowie
Ekonomia to studia nie tylko dla umysłów ścisłych, analityków. Ogólna wiedza np. z zakresu historii powszechnej, filozof...
​Ekonomia w Łodzi
​Ekonomia w Łodzi
Studia na ekonomii pozwalają poznać i zrozumieć procesy zachodzące w gospodarce w ujęciu lokalnym i globalnym. Nazwaniu ...
​Ekonomia w Lublinie
​Ekonomia w Lublinie
Absolwenci studiów ekonomicznych są zatrudniani w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, bankach, towarzystwach ...
​Ekonomia w Olsztynie
​Ekonomia w Olsztynie
Ekonomiści zajmują się obserwowaniem i analizowaniem zjawisk gospodarczych, prognozowaniem zmian, trendów ekonomicznych ...
Ekonomia w Poznaniu
Ekonomia w Poznaniu
Studia ekonomiczne od zawsze cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia. Czytaj poniżej, na jakich ...
​Ekonomia w Sopocie
​Ekonomia w Sopocie
Wybierając studia na ekonomii zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu polityki gospodarczej, społecznej, funkcjonowania prz...
Ekonomia w Szczecinie
Ekonomia w Szczecinie
Studia ekonomiczne to propozycja zarówno dla umysłów ścisłych o predyspozycjach analitycznych, jak również humanistów, o...
​Ekonomia w Toruniu
​Ekonomia w Toruniu
Studia ekonomiczne kształcą specjalistów z dziedziny gospodarki, finansów, bankowości, analityków procesów zachodzących ...
​Ekonomia w Warszawie
​Ekonomia w Warszawie
Planujesz studia ekonomiczne w Warszawie? Jeżeli odpowiadasz twierdząco, to z pewnością zainteresują Cię informacje poni...
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość
Specjaliści z zakresu finansów i rachunkowości potrafią analizować dane, oceniać ryzyko, znajdować optymalne rozwiązania...
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Wybór studiów to ważna decyzja. Determinuje w znacznym stopniu przyszłe życie zawodowe, wpływa na to, czym będziemy się ...
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Masz predyspozycje analityczne? Interesujesz się mechanizmami rządzącymi gospodarką? Widzisz swoją przyszłość zawodową w...
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
„Dobre zarządzanie polega na przedkładaniu tego, co ważne, nad to, co pilne.” - Guliette de Monthoux P.
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Popularność studiów ekonomicznych od lat nie maleje. Pomimo, że są to jedne z najpowszechniejszych kierunków, dostępne w...
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Śledzisz na bieżąco notowania na giełdzie?Rozumiesz procesy i zależności zachodzące w życiu gospodarczym?Posiadasz anali...
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Zastanawiasz się, co studiować? Bliższa Ci matematyka niż przedmioty humanistyczne? Masz zmysł analityczny, interesujesz...
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Zastanawiasz się nad studiami z zakresu ekonomii?Podpowiemy Ci, jakie kierunki i które uczelnie można wybrać w Łodzi ora...
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia z obszaru ekonomii przewidziane są dla osób o umysłach analitycznych, ludzi dynamicznych, otwartych, kreatywnych,...
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Kierunki ekonomiczne najczęściej rozważają osoby o umiejętnościach analitycznych, matematycznych, interesujące się proce...
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Popularność studiów ekonomicznych nie maleje.Przesądza o tym zapotrzebowanie na specjalistów z określonych dziedzin życi...
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Różnorodność specjalności przewidzianych na kierunkach studiów ekonomicznych sugeruje, jak niejednorodne mogą być ścieżk...
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne to jedne z bardziej popularnych ścieżek kształcenia. Popularność kierunków sprawia, że oferuje je bar...
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Motywacją wyboru kierunku z obszaru nauk ekonomicznych jest chęć zdobycia solidnego, perspektywicznego wykształcenia, a ...
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne przybliżają mechanizmy zachodzące w gospodarce. Studenci poznają skuteczne metody zarządzania środkam...
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne obejmują grupę wielu kierunków i dziesiątki specjalności, których zadaniem jest przygotowanie kadr d...
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Od kandydatów na kierunki ekonomiczne oczekuje się pewnych predyspozycji, które z jednej strony ułatwią samo studiowanie...
​Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UEP) - finanse i rachunkowość
​Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UEP) - finanse i rachunkowość
​Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UEP) oferuje studia na cieszącym się dużą popularnością kierunku finanse i rachunko...
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy