Jakiego kierunku studiów szukasz?

Innowacje w biznesie

Kierunek Innowacje w biznesie pozwala pozyskać wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania i marketingu, finansów i rachunkowości, technologii informacyjnych i prawa, które są fundamentem prowadzenia działalności biznesowej związanej z innowacjami.

Studia mają na celu wykształcenie specjalistów poszukiwanych przez sektory tworzące innowacyjne produkty i wykorzystujące nowoczesne technologie, korporacje oraz start-upy.

Program na kierunku Innowacje w biznesie kładzie nacisk na komercjalizację wyników badań naukowych, transfer technologii, politykę i instrumenty wsparcia rozwoju firm, wykorzystywanie nowoczesnych technologii informacyjnych i narzędzi informatycznych w prowadzeniu biznesu, analizę opłacalności realizacji przedsięwzięć, szacowanie ryzyka, analizę rynku, projektowanie przedsięwzięć proinnowacyjnych,

Absolwent zdobędzie wiedzę o ekosystemie biznesu, parkach technologicznych, inkubatorach przedsiębiorczości, funduszach pożyczkowych i poręczeniowych oraz wiedzę na temat instytucji tworzących politykę innowacyjną i promujących przedsiębiorczość.

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą świadczyć specjalistyczne usługi konsultingowe i doradcze w ośrodkach innowacji i przedsiębiorczości wspierających rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw. Kierunek dostarcza wszechstronną wiedzę niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej.

W ramach kierunku Innowacje w biznesie przewidziano następujące specjalności;

 • Instytucjonalne formy rozwoju innowacji – II stopień
 • Menedżer innowacji – I stopień
 • Zarządzanie innowacjami – II stopień
 • Zarządzanie start-upem – I stopień

Dla kogo studia na kierunku innowacje w biznesie

Kierunek ten dedykowany jest tym wszystkim, którzy łączą swoją przyszłość zawodową z szeroko rozumianym biznesem, przedsiębiorczością, zarządzaniem, innowacyjną gospodarką.

Program kształcenia na kierunku innowacje w biznesie

W programie studiów przewidziano takie zagadnienia, jak na przykład:

 • Zarządzanie klastrami
 • Narodowy system innowacji
 • Przemysły kreatywne
 • Polityka patentowa
 • Kierowanie zespołami innowacyjnymi
 • Zwinne metodyki zarządzania projektami
 • Wirtualizacja współpracy
 • Przywództwo i samoorganizacja w zarządzaniu
 • Wizerunek pracodawcy
 • Sieci innowacji i współpracy
 • Zarządzanie kapitałem intelektualnym
 • Prawo patentowe
 • Controlling w przedsiębiorstwie
 • Innowacyjne modele biznesowe
 • Przemysł nowych możliwości
 • Start-upy technologiczne
 • Innowacje w rozwoju MŚP

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku innowacje w biznesie

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku innowacje w biznesie

Potencjalne miejsca zatrudnienia dla absolwentów to:

 • instytucje okołobiznesowe (parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, itp.)
 • instytucje tworzące politykę innowacyjną i promujące przedsiębiorczość
 • instytucje samorządowe
 • sektor MŚP (na stanowisku doradcy biznesowego)
 • własna działalność gospodarcza

Opinie o kierunku innowacje w biznesie

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku innowacje w biznesie

Jakie uczelnie oferują kierunek innowacje w biznesie

W których miastach można studiować kierunek innowacje w biznesie

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu