Szczegółowy opis uczelni
Poznaj Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to nowoczesna uczelnia z tradycjami sięgającymi 1925 roku. Uniwersytet należy do największych ośrodków naukowo-badawczych o profilu ekonomicznym w Polsce. Prowadzone są w nim liczne badania naukowe i obecnie kształci się około 13 tys. studentów.

Uczelnia nieprzerwanie realizuje misję wskazaną przez swoich założycieli: Rerum cognoscere causas et valorem (Poznawać przyczyny i wartości rzeczy), kształcąc serca i umysły kolejnych pokoleń znakomitych specjalistów.

Trwałość tego zobowiązania potwierdza 95-letnia historia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie mieści się przy ulicy Rakowickiej 27, w niewielkiej odległości od Starego Miasta oraz Dworca Głównego w Krakowie. Daje to wiele możliwości i ma swoje ogromne zalety.

Struktura Uczelni

Studenci zdobywają wiedzę w trzech kolegiach:

Bogata oferta dydaktyczna

Wizytówką Uczelni jest szeroka oferta kierunków i specjalności, która wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom rynku pracy.

Aktualnie UEK oferuje kształcenie w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na ponad 30 kierunkach studiów pierwszego i drugiego stopnia, w Szkole Doktorskiej, a także studia podyplomowe oraz prestiżowe studia MBA.

W bogatej ofercie znajdują się nie tylko studia w języku polskim, ale także programy kształcenia w języku angielskim na wszystkich stopniach studiów i w różnorodnej formule.

Cechą charakterystyczną Uniwersytetu jest szeroka gama wykładanych przedmiotów. Oprócz nauk ekonomicznych są to również kursy z dziedzin humanistycznych, społecznych oraz ścisłych, wśród nich m.in. takie jak: socjologia, prawo, historia, filozofia, chemia, biologia, fizyka, towaroznawstwo czy ekologia.

Szczegóły na temat dostępnych kierunków studiów oraz specjalności można odnaleźć na stronie internetowej Uczelni.

Możliwości rozwoju

Uczelnia dysponuje szerokim zapleczem naukowo-dydaktycznym, oferując studentom przestronne sale wykładowe, świetnie wyposażone laboratoria, nowoczesną bibliotekę, basen, halę sportowo-widowiskową, a także wciąż rozbudowywany kampus. Na uczelni działają liczne koła naukowe, organizacje i stowarzyszenia studenckie, w tym sportowe, które zapewniają możliwość rozwijania swoich pasji oraz zdobywania nowych doświadczeń.

O atrakcyjności studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie decyduje możliwość uzyskiwania różnych certyfikatów i uprawnień zawodowych. Absolwentom, nie tylko naszej Uczelni, chcącym nadal podnosić swoje kwalifikacje, oferujemy liczne studia podyplomowe. Prowadzimy także prestiżowe studia MBA (Master of Business Administration) i MPA (Master of Public Administration). Uniwersytet Ekonomiczny posiada liczne umowy z uczelniami krajowymi i zagranicznymi, w zakresie wzajemnej wymiany studentów i kadry naukowo-dydaktycznej oraz współorganizowania konferencji.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie aktywnie współpracuje z ok. 200 ośrodkami zagranicznymi. Po Uniwersytecie Warszawskim jest drugą uczelnią w Polsce pod względem liczby wysyłanych za granicę studentów.

Studenci mają możliwość uczestniczenia w zagranicznych stażach i praktykach, a także uzyskania podwójnych dyplomów – Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz zagranicznej uczelni partnerskiej – niemieckiej, szwedzkiej, francuskiej lub amerykańskiej.

Na uczelni funkcjonuje Dział Współpracy Międzynarodowej, który odpowiada głównie za współpracę Uniwersytetu z partnerami zagranicznymi. Aktywnie działa też Biuro Programów Zagranicznych, które uruchomiło pierwszy w Polsce semestralny program ekonomiczno-biznesowy oraz studia licencjackie i magisterskie w języku angielskim.

Dla wkraczających w mury naszej uczelni studentów pracownicy BPZ-u mają kilka porad:

  • zapoznaj się z wymogami i terminami dotyczącymi rekrutacji,
  • staraj się o dobrą średnią ocen,
  • pracuj nad doskonaleniem języka i zadbaj o odpowiednie certyfikaty,
  • angażuj się aktywnie w życie uczelni.

Praktyki dla studentów

Wybierając studia na UEK otrzymasz możliwość zdobycia niezbędnego na rynku pracy doświadczenia zawodowego już w trakcie studiów.

W stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy wspiera studentów Akademickie Centrum Kariery UEK. Przygotowuje liczne szkolenia, które w przystępny sposób pozwalają zapoznać się z tajnikami rekrutacji. Ich uczestnicy zyskują profesjonalne przygotowanie do procesu, np. poprzez symulację rozmowy kwalifikacyjnej, czy poznanie metody Assessment Center. ACK w swojej ofercie proponuje również szkolenia związane z rozwojem umiejętności miękkich, takich jak: praca w grupie, radzenie sobie ze stresem, twórcze myślenie, czy asertywność.
ACK stara się stworzyć studentom UEK jak najwięcej możliwości do zdobycia doświadczenia zawodowego wyznając zasadę, że poprzez praktykę, wolontariat, działalność w kołach naukowych lub pracę można lepiej poznać swoje predyspozycje. W działaniach tych wspiera nas ponad 1600 polskich i zagranicznych firm.

Więcej szczegółów można odnaleźć na stronie: https://www.kariery.uek.krakow.pl/.


Oferta kształcenia
Rekrutacja na studia

Szczegółowe informacje o rekrutacji na studia - TUTAJ

Rekrutacja dla cudzoziemców - TUTAJWarto wiedzieć

Zakwaterowanie

Zakwaterowanie w domach studenckich w pierwszej kolejności przysługuje studentom studiów stacjonarnych, będącym w trudnej sytuacji materialnej, dlatego też do wniosku o miejsce w domu studenckim należy załączyć dokumenty o dochodach (jak do stypendium socjalnego), a w miarę wolnych miejsc - studentom studiów niestacjonarnych (wieczorowych i zaocznych).

Wszystkie akademiki posiadają pokoje 2 i 3-osobowe, dostęp do Internetu, kluby oraz sale sportowe. Studenci naszej uczelni mogą zamieszkać w następujących domach studenckich:
  • „Fafik", ul. Racławicka 9,
  • „Merkury", al. 29 Listopada 48a,
  • w akademikach na terenie Miasteczka Studenckiego AGH.

Ubezpieczenia zdrowotne

Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego studentów do ukończenia przez nich 26. roku życia tych, którzy nie są objęci tym ubezpieczeniem z innego tytułu (ich rodzice lub małżonkowie nie są ubezpieczeni, nie pracują, nie posiadają gospodarstwa rolnego) oraz tych, którzy ukończyli 26. rok życia i nie pracują, nie prowadzą gospodarstwa rolnego, a także obcokrajowców polskiego pochodzenia.

Biblioteka Główna UEK

jest międzywydziałową jednostką, prowadzącą działalność usługową, dydaktyczną i naukową. Służy także całemu środowisku naukowemu Krakowa i Małopolski – jej system biblioteczny rejestruje ponad 40 tysięcy czytelników. Jest trzecią – co do wielkości – biblioteką akademicką Krakowa i drugą – pod tym względem – biblioteką ekonomiczną w Polsce. Zakres tematyczny zbiorów odpowiada profilowi wydziałów uczelni i obejmuje: nauki ekonomiczne, finanse, zarządzanie, towaroznawstwo oraz nauki społeczne i humanistyczne, a także informatykę i niektóre nauki techniczne. Biblioteka dysponuje bogatym księgozbiorem – jest to ok. 450 tys. woluminów książek i czasopism, 1226 tytułów czasopism drukowanych, ponad 25 tys. czasopism w formie elektronicznej, a także 400 baz danych. Starając się jak najszerzej udostępniać swoje zbiory, Biblioteka wprowadziła szereg udogodnień. Należą do nich m.in.:

  • udostępnienie zdalnego dostępu do wszystkich najważniejszych zasobów elektronicznych Biblioteki dla pracowników Uczelni, doktorantów i studentów piszących prace magisterskie,
  • uruchomienie na terenie Biblioteki bezprzewodowego dostępu do Internetu (sieć WiFi).

Biblioteka Główna UEK tworzy własną, pełnotekstową bibliotekę cyfrową, wchodzącą w skład Akademickiej Biblioteki Cyfrowej – Kraków, prowadzonej wspólnie z Biblioteką Główną Akademii Górniczo-Hutniczej. Dostępne są w niej książki, artykuły z czasopism, referaty z konferencji oraz rozprawy doktorskie (spis treści i autoreferat).

Skontaktuj się z nami

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków


Dział Nauczania

tel: 12 293 56 28, 12 293 54 25
e-mail: studiainfo@uek.krakow.pl

www.uek.krakow.pl


Artykuły dotyczące uczelni
Total 5 items.
Trwa rekrutacja na studia drugiego stopnia na UE w Krakowie

Trwa rekrutacja na studia drugiego stopnia na...

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie prowadzi nabór na studia II stopnia w semestrze letnim 2020 -…
Prawo bliżej biznesu, czyli jak uczelnia ekonomiczna kształci prawników

Prawo bliżej biznesu, czyli jak uczelnia ekon...

Gdy w 2015 r. UEK rozpoczynał kształcenie na kierunku Prawo, istniało wiele wątpliwości. Przede wszystkim,…
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - gospodarka i administracja publiczna

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - gospodar...

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zaprasza na autorski i unikatowy w skali kraju kierunek studiów gospodarka…
​Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE Kraków) - kierunek europeistyka

​Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE Krakó...

​Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE Kraków) zarasza na studia na kierunku europeistyka.
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, kierunki studiów, zasady rekrutacji

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, kierunki...

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to publiczna uczelnia z ponad 100-letnią tradycją kształcenia w zakresie nauk…
Lokalizacja