Szczegółowy opis uczelni

Poznaj Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to uczelnia o bogatej, ponad 90-letniej tradycji. Powstała w 1925 r. pod nazwą Wyższego Studium Handlowego, jako trzecia w Polsce wyższa szkoła handlowa. Była szkołą prywatną założoną z inicjatywy dr. nauk technicznych Arnolda Bollanda i dr. praw Albina Żabińskiego. Dr A. Bolland był także jej pierwszym rektorem.

W 1938 r. Studium zostało wliczone w poczet szkół akademickich pod nazwą Akademii Handlowej w Krakowie. 6 listopada 1939 r. AH podzieliła tragiczny los uczelni krakowskich – jej profesorowie zostali podstępnie aresztowani podczas „Sonderaktion Krakau", a sama Uczelnia została zdewastowana i zamknięta. W czasie okupacji hitlerowskiej prowadzone było tajne nauczanie. Rektorem był wówczas drugi współzałożyciel szkoły dr praw Albin Żabiński. Po wojnie wznowiono działalność Uczelni oficjalną inauguracją roku akademickiego 1944/1945 w dniu 8 maja 1945 r., ale regularne wykłady odbywały się już od połowy marca tegoż roku.

W 1950 r. Akademię Handlową upaństwowiono i przekształcono w Wyższą Szkołę Ekonomiczną. W 1952 r. główną siedzibą Uczelni stał się gmach dawnej Fundacji księcia Aleksandra Lubomirskiego przy ul. Rakowickiej 27.

W 1974 r. WSE przemianowano na Akademię Ekonomiczną, a w 2007 roku Uczelnia zmieniła nazwę na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Historyczny przełom, który dokonał się w dziejach naszej Uczelni, jest potwierdzeniem renomy, którą cieszymy się jako nowoczesna instytucja naukowa i edukacyjna. Obecnie znajdujemy się w ścisłej czołówce polskich uczelni, współtworzącej elitę polskiej gospodarki.

UEK jest jedną z największych uczelni ekonomicznych w Polsce, od wielu lat zajmuje miejsce w czołówce rankingów najlepszych uczelni w Polsce.

Nasi studenci mają szansę korzystać z bogatej oferty dydaktycznej oraz z możliwości uczestnictwa w zagranicznych stażach i praktykach. Priorytetem UEK jest ciągłe podnoszenie jakości kształcenia, a programy nauczania są nieustannie udoskonalane, zgodnie z aktualnymi trendami.

Dużym atutem Uczelni jest zamknięty Kampus zlokalizowany przy ulicy Rakowickiej 27. Na jego terenie znajdują się zabytkowe budynki tuż obok nowoczesnych pawilonów z funkcjonalnymi pomieszczeniami i doskonałym wyposażeniem. Znaleźć tu można m.in: bibliotekę, stołówkę, basen, korty tenisowe i boisko.

Praktyki

Wybierając studia na UEK oprócz szerokiej oferty edukacyjnej istnieje możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego już w trakcie studiów, które jest dziś niezbędne do zaistnienia na rynku pracy. W stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy wspiera studentów Akademickie Centrum Kariery. Natomiast w Biurze Karier można zaczerpnąć porady, dotyczącej dalszej ścieżki kształcenia, a także skorzystać z usługi doradztwa zawodowego w ramach którego studenci pod okiem fachowca mogą przeanalizować swoje dotychczasowe osiągnięcia i zaplanować dalszy rozwój zawodowy.

ACK przygotowuje liczne szkolenia, które w przystępny sposób pozwalają zapoznać się z tajnikami rekrutacji. Ich uczestnicy zyskują profesjonalne przygotowanie do procesu, np. poprzez symulację rozmowy kwalifikacyjnej, czy poznanie metody Assessment Center. ACK w swojej ofercie proponuje również szkolenia związane z rozwojem umiejętności miękkich, takich jak: praca w grupie, radzenie sobie ze stresem, twórcze myślenie, czy asertywność. Nasi studenci mają także możliwość skorzystania z wyjazdu na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus. To niepowtarzalna okazja do zdobycia międzynarodowego doświadczenia, które procentuje w przyszłej karierze.
ACK stara się stworzyć studentom UEK jak najwięcej możliwości do zdobycia doświadczania zawodowego wyznając zasadę, że poprzez praktykę, wolontariat, działalność w kołach naukowych lub pracę można lepiej poznać swoje predyspozycje. W działaniach tych wspiera nas ponad 1600 polskich i zagranicznych firm. Więcej szczegółów można odnaleźć na stronie: www.ack.krakow.pl

Współpraca za granicą

Obecny rynek pracy to rynek wyzwań, wymagający ciągłego uczenia się, porównywania doświadczeń i rozumienia innych kultur. Znajomość języka obcego nie jest już wystarczającym gwarantem radzenia sobie w zmieniających się realiach. Przedmiotem współczesnej edukacji musi być rozwijanie zdobytej wiedzy oraz umiejętności w międzynarodowym środowisku, w zagranicznych firmach
i instytucjach. Dlatego jeśli chcesz wyjechać na stypendium zagraniczne, zdobyć dyplom dwóch uczelni, odbyć staż za granicą – zacznij myśleć o tym już dzisiaj.
Pomocne w tym będzie funkcjonujące na naszej uczelni Biuro Programów Zagranicznych, które umożliwia skorzystanie z bogatej oferty wyjazdowej i możliwości studiowania za granicą.

Wkraczającym w mury naszej uczelni studentom pracownicy BPZ-u radzą:

 • zapoznaj się z wymogami i terminami dotyczącymi rekrutacji,
 • staraj się o dobrą średnią ocen,
 • pracuj nad doskonaleniem języka i zadbaj o odpowiednie certyfikaty,
 • angażuj się aktywnie w życie uczelni.


W ramach Uczelni funkcjonują następujące Wydziały:

Oferta kształcenia

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie prowadzi studia na kilkunastu kierunkach kształcenia.

Kierunek Administracja

Specjalność:

 • Finanse i zamówienia publiczne
 • Gospodarka komunalna
 • Kadry w administracji
 • Public Administration: A Comparative Perspective

Kierunek Analityka gospodarcza

Specjalność:

 • Analityka makroekonomiczna
 • Analityka mikroekonomiczna
 • Analityka instytucji finansowych i ubezpieczeniowych

Kierunek Applied Informatics

Kierunek Audyt finansowy

Kierunek Bankowość i zarządzanie ryzykiem

Kierunek Ekonomia

Specjalność:

 • Analityka ekonomiczno-finansowa
 • Analityka ekonomiczno-finansowa
 • Ekonomia menedżerska
 • Ekonomia menedżerska
 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
 • Konsulting gospodarczy
 • Konsulting gospodarczy
 • Nieruchomości i Inwestycje
 • Nieruchomości i Inwestycje
 • Przedsiębiorczość i innowacje
 • Przedsiębiorczość i innowacje
 • Strategie rozwoju biznesu
 • Strategie rozwoju biznesu

Kierunek Europeistyka

Specjalność:

 • Biznes i współpraca na rynku europejskim
 • Menedżer projektów europejskich

Kierunek Finanse i Rachunkowość

Specjalność:

 • Bankowość
 • Doradztwo podatkowe
 • Finanse i administracja publiczna
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Rachunkowość i rewizja finansowa
 • Rynki finansowe
 • Corporate Finance & Accounting
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Rachunkowość menedżerska

Kierunek Gospodarka i administracja publiczna

Kierunek Gospodarka przestrzenna

Specjalność:

 • Planowanie i inżynieria przestrzenna (inż.)

Kierunek Informatyka stosowana

Specjalność:

 • Inżynieria oprogramowania
 • Systemy informacyjne
 • Systemy inteligentne

Kierunek Innowacje w biznesie

Specjalność:

 • Menedżer innowacji
 • Zarządzanie start-upem
 • Instytucjonalne formy rozwoju innowacji
 • Zarządzanie innowacjami

Kierunek Innowacyjność produktu

Kierunek Inżynieria organizacji i zarządzania

Specjalność:

 • Zarządzanie i doradztwo personalne
 • Audyt wewnętrzny i kontroling zarządczy
 • Zarządzanie rozwojem biznesu

Kierunek Logistyka międzynarodowa

Kierunek Marketing i komunikacja rynkowa

Specjalność:

 • E-Marketing
 • Handel i budowanie relacji z nabywcami
 • Marketing miast i regionów
 • Reklama i PR
 • Analityka rynku
 • Handel elektroniczny
 • Marketing międzynarodowy

Zarządzanie produktem

Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Specjalność:

 • Ekonomia biznesu międzynarodowego
 • Handel zagraniczny
 • International Business

Kierunek Modern Business Management

Kierunek Quantitative Methods in Contemporary Management

Kierunek Organizacja i zarządzanie – studia menedżerskie

Specjalność:

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Projektowanie systemów zarządzania
 • Zintegrowane zarządzanie korporacyjne

Kierunek Prawo

Kierunek Rachunkowość i Controlling

Specjalność:

 • Controlling
 • Rachunkowość
 • Rachunkowość według MSR i MSSF

Kierunek Rynki finansowe

Specjalność:

 • Doradztwo inwestycyjne
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym

Kierunek Stosunki Międzynarodowe

Specjalność:

 • Euroazja – polityka i gospodarka
 • Polityka i komunikacja międzynarodowa
 • Międzynarodowe polityki rozwoju
 • Studia Euroazjatyckie

Kierunek Studia miejskie

Specjalność:

 • Analityka procesów przestrzennych
 • Zarządzanie Zasobami Miasta

Kierunek Towaroznawstwo

Specjalność:

 • Ekologia wyrobów
 • Handlowo-celna
 • Menedżer produktu
 • Zarządzanie jakością wyrobów
 • Transport i spedycja

Kierunek Turystyka i Rekreacja

Specjalność:

 • Hotelarstwo i gastronomia
 • Turystyka międzynarodowa
 • Obsługa kulturowych form turystyki
 • Animacja czasu wolnego
 • Zarządzanie kongresami i dużymi wydarzeniami
 • Menedżer zdrowego stylu życia

Kierunek Zarządzanie

Specjalność:

 • Kooperacja w biznesie
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Zarządzanie firmą
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie small businessem
 • Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu
 • Zarządzanie wiedzą i informacjami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie zasobami niematerialnymi

Kierunek Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego

Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji

Specjalność:

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji żywności
 • Zarządzanie projektami w produkcji
 • Projakościowe zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie procesami zakupowymi w przedsiębiorstwie

Kierunek Zarządzanie międzynarodowe

Specjalność:

 • Zarządzanie w projektach międzynarodowych
 • Globalne systemy logistyczne


W ramach Uczelni funkcjonują następujące Wydziały:

Informator dla Kandydatów na studia - zobacz TUTAJ

Rekrutacja na studia

Szczegółowe informacje o rekrutacji na studia - TUTAJ

Rekrutacja dla cudzoziemców - TUTAJ
Warto wiedzieć

Zakwaterowanie

Zakwaterowanie w domach studenckich w pierwszej kolejności przysługuje studentom studiów stacjonarnych, będącym w trudnej sytuacji materialnej, dlatego też do wniosku o miejsce w domu studenckim należy załączyć dokumenty o dochodach (jak do stypendium socjalnego), a w miarę wolnych miejsc - studentom studiów niestacjonarnych (wieczorowych i zaocznych).

Wszystkie akademiki posiadają pokoje 2 i 3-osobowe, dostęp do Internetu, kluby oraz sale sportowe. Studenci naszej uczelni mogą zamieszkać w następujących domach studenckich:


 • „Fafik", ul. Racławicka 9,
 • „Merkury", al. 29 Listopada 48a,
 • w akademikach na terenie Miasteczka Studenckiego AGH.

Ubezpieczenia zdrowotne

Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego studentów do ukończenia przez nich 26. roku życia tych, którzy nie są objęci tym ubezpieczeniem z innego tytułu (ich rodzice lub małżonkowie nie są ubezpieczeni, nie pracują, nie posiadają gospodarstwa rolnego) oraz tych, którzy ukończyli 26. rok życia i nie pracują, nie prowadzą gospodarstwa rolnego, a także obcokrajowców polskiego pochodzenia.

Biblioteka Główna UEK

jest międzywydziałową jednostką, prowadzącą działalność usługową, dydaktyczną i naukową. Służy także całemu środowisku naukowemu Krakowa i Małopolski – jej system biblioteczny rejestruje ponad 40 tysięcy czytelników. Jest trzecią – co do wielkości – biblioteką akademicką Krakowa i drugą – pod tym względem – biblioteką ekonomiczną w Polsce. Zakres tematyczny zbiorów odpowiada profilowi wydziałów uczelni i obejmuje: nauki ekonomiczne, finanse, zarządzanie, towaroznawstwo oraz nauki społeczne i humanistyczne, a także informatykę i niektóre nauki techniczne. Biblioteka dysponuje bogatym księgozbiorem – jest to ok. 450 tys. woluminów książek i czasopism, 1226 tytułów czasopism drukowanych, ponad 25 tys. czasopism w formie elektronicznej, a także 400 baz danych. Starając się jak najszerzej udostępniać swoje zbiory, Biblioteka wprowadziła szereg udogodnień. Należą do nich m.in.:

 • udostępnienie zdalnego dostępu do wszystkich najważniejszych zasobów elektronicznych Biblioteki dla pracowników Uczelni, doktorantów i studentów piszących prace magisterskie,
 • uruchomienie na terenie Biblioteki bezprzewodowego dostępu do Internetu (sieć WiFi).

Biblioteka Główna UEK tworzy własną, pełnotekstową bibliotekę cyfrową, wchodzącą w skład Akademickiej Biblioteki Cyfrowej – Kraków, prowadzonej wspólnie z Biblioteką Główną Akademii Górniczo-Hutniczej. Dostępne są w niej książki, artykuły
z czasopism, referaty z konferencji oraz rozprawy doktorskie (spis treści i autoreferat).

Skontaktuj się z nami

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków

Dział Nauczania

tel: 12 293 56 28, 12 293 54 25
e-mail: studiainfo@uek.krakow.pl

www.uek.krakow.pl


Artykuły dotyczące uczelni

Total 3 items.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - gospodar...

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zaprasza na autorski i unikatowy w skali kraju kierunek studiów gospodarka i administracja publiczna (GAP).

​Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE Krakó...

​Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE Kraków) zarasza na studia na kierunku europeistyka.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, kierunki...

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to publiczna uczelnia z ponad 100-letnią tradycją kształcenia w zakresie nauk o ekonomii. Wcześniej placówka funkcjonowała…

Lokalizacja