Studia w Lublinie
Miasto inspiracji

Lublin - uczelnie, kierunki, studia

Uczelnie w Lublinie

Choć w Lublinie zlokalizowanych jest niewiele szkół wyższych, pięć z nich to uczelnie publiczne. Są to aż dwa uniwersytety, politechnika, a także uczelnia o profilu przyrodniczym i medycznym. Oznacza to, że Lublin oferuje różnorodne typy studiów. W lubelskich uczelniach studiować można kierunki humanistyczne, społeczne, filologiczne, prawnicze, techniczne, rolnicze czy medyczne.

Zastanawiacie się, jakie konkretnie wybrać kierunki w Lublinie? W zamieszczonym poniżej pełnym wykazie uczelni oraz studiów w Lublinie znajdziecie informacje rekrutacyjne, szczegóły związane z naborem, a także opinie i komentarze studentów i przedstawicieli poszczególnych uczelni w Lublinie.

Lokalizacja

Kierunki w Lublinie

Oferta kierunków w Lublinie jest różnorodna, pozwala na wybór spośród wielu typów studiów. Na ich długiej liście dominują kierunki techniczne, inżynieryjne. Dostępnych jest wiele filologii, studiów stricte medycznych oraz związanych z opieką i ochroną zdrowia, kierunków prawniczych.

Typowe dla Lublina, niedostępne w innych ośrodkach akademickich jest Zielarstwo i fitoprodukty, Mleczarstwo, Hipologia i jeździectwo czy Behawiorystyka zwierząt.

Poniżej prezentujemy wykaz wszystkich kierunków studiów w Lublinie. W ich opisach znajdziecie m.in. informacje na temat rekrutacji, perspektyw zawodowych, dostępnych specjalności czy kierunków pokrewnych.

a
administracja administracja i zarządzanie publiczne administracja publiczna agrobiznes agroleśnictwo aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana analityka gospodarcza analityka medyczna analityka środowiskowa i przemysłowa analityka weterynaryjna animacja kultury animaloterapia applied anthropology archeologia architektura architektura informacji architektura krajobrazu archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
b
behawiorystyka zwierząt bezpieczeństwo i certyfikacja żywności bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo radiacyjne bezpieczeństwo wewnętrzne bioanalytical technologies biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe bioinformatyka w biogospodarce bioinżynieria biokosmetologia biologia biomedycyna biotechnologia biotechnology budownictwo business analytics
c
chemia coaching i doradztwo kariery
d
data science diagnostyka ekoprzestępczości dietetyka doradztwo ogrodnicze doradztwo w obszarach wiejskich dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
e-edytorstwo i techniki redakcyjne edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edukacja techniczno - informatyczna edytorstwo ekobiznes ekoenergetyka ekologia integralna ekologia miasta ekonomia elektroradiologia elektrotechnika energetyka european studies europeistyka
f
farmacja filologia angielska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia niderlandzka filologia polska filologia portugalska filologia romańska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia ukraińska filologia włoska filozofia finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fizyka techniczna
g
gastronomia i sztuka kulinarna geoarcheologia geodezja i kartografia geografia geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe geoinformatyka geowizualizacja historyczna i archeologiczna gospodarka obiegu zamkniętego gospodarka przestrzenna grafika graphic arts
h
higiena stomatologiczna hipologia i jeździectwo historia historia sztuki humanistyka cyfrowa
i
informatics informatyka informatyka przemysłowa intercultural communication in education and the workplace international relations inżynieria bezpieczeństwa inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria ekologiczna inżynieria i analiza danych inżynieria logistyki inżynieria materiałowa inżynieria multimediów inżynieria nowoczesnych materiałów inżynieria odnawialnych źródeł energii inżynieria pojazdów inżynieria produkcji inżynieria przemysłu spożywczego inżynieria recyklingu inżynieria środowiska inżynieria światłowodowa inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice it cyber security
j
jazz i muzyka estradowa
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kognitywistyka kosmetologia krajoznawstwo i turystyka kulturowa kreatywność i projektowanie społeczne kreatywność społeczna kryminalistyka w biogospodarce kryminologia kulturoznawstwo
l
leśnictwo lingwistyka stosowana logistyka logopedia z audiologią
m
malarstwo management marketing i komunikacja rynkowa marketing i lobbing polityczny matematyka matematyka w finansach mechanika i budowa maszyn mechatronika media media i dziennikarstwo międzynarodowe stosunki gospodarcze międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne migracje i mobilność muzykologia
n
nauczanie fizyki i informatyki nauczanie matematyki i informatyki nauki o rodzinie nowe media
o
ochrona roślin i kontrola fitosanitarna ochrona środowiska ogrodnictwo
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika resocjalizacyjna pedagogika specjalna philosophy pielęgnacja zwierząt i animaloterapia pielęgniarstwo politologia położnictwo polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie praca socjalna praca socjalna i ekonomia społeczna prawno-administracyjny kierunek prawno-biznesowy kierunek prawno-menedżerski kierunek prawo prawo kanoniczne prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej prawo Unii Europejskiej w języku angielskim prawo w biznesie produkcja medialna projektowanie wnętrz psychologia public relations i zarządzanie informacją
r
rachunkowość i controlling ratownictwo medyczne retoryka stosowana robotyzacja procesów wytwórczych rolnictwo rozwój zasobów ludzkich
s
sinologia socjologia społeczeństwo informacyjne stosunki międzynarodowe survival i animacja przyrodnicza sustainability management sztuczna inteligencja sztuczna inteligencja w biznesie sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne
t
technical physics technika rolnicza i agrotronika techniki dentystyczne technologia biosurowców i biomateriałów technologia żywności i żywienie człowieka technologie cyfrowe w animacji kultury teologia terapia zajęciowa terapia zajęciowa z rehabilitacją tourism management transport transport i logistyka turystyka historyczna turystyka i rekreacja turystyka kulturowa
w
weterynaria wychowanie fizyczne
z
zarządzanie zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie w biobiznesie zarządzanie w politykach publicznych zielarstwo i fitoprodukty zielona urbanistyka zielone technologie zootechnika

Kierunki studiów wg typów kształcenia

administracyjne
administracjaadministracja i zarządzanie publiczneadministracja publicznaarchiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymiprawno-administracyjny kierunekzarządzanie w politykach publicznych
artystyczne
animacja kulturyarchitekturaarchitektura krajobrazuedukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejgrafikagraphic artshistoria sztukijazz i muzyka estradowamalarstwomuzykologiaprojektowanie wnętrzsztuka ogrodowa i aranżacje roślinnezielona urbanistyka
biologiczno-przyrodnicze
agrobiznesagroleśnictwoanalityka weterynaryjnaanalityka środowiskowa i przemysłowaanimaloterapiabehawiorystyka zwierzątbioanalytical technologiesbiobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowebioinformatyka w biogospodarcebioinżynieriabiokosmetologiabiologiabiomedycynabiotechnologiabiotechnologychemiadiagnostyka ekoprzestępczościdoradztwo ogrodniczeekobiznesekoenergetykaekologia integralnaekologia miastageoarcheologiageografiageoinformatyka gospodarka obiegu zamkniętegohipologia i jeździectwoinżynieria ekologicznainżynieria odnawialnych źródeł energiiinżynieria przemysłu spożywczegoinżynieria recyklinguinżynieria środowiskakryminalistyka w biogospodarceleśnictwoochrona roślin i kontrola fitosanitarnaochrona środowiskaogrodnictwopielęgnacja zwierząt i animaloterapiarolnictwosurvival i animacja przyrodniczasustainability managementsztuka ogrodowa i aranżacje roślinnetechnika rolnicza i agrotronikatechnologia biosurowców i biomateriałówtechnologia żywności i żywienie człowiekazarządzanie w biobiznesiezielarstwo i fitoproduktyzielona urbanistykazielone technologiezootechnika
ekonomiczne
agrobiznesanalityka gospodarczabusiness analyticsdata sciencedoradztwo w obszarach wiejskichekobiznesekonomiafinanse i rachunkowość managementmarketing i komunikacja rynkowamatematykamatematyka w finansachmiędzynarodowe stosunki gospodarczeprawno-biznesowy kierunekprawno-menedżerski kierunekprawo w biznesierachunkowość i controllingsztuczna inteligencja w biznesiezarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcjizarządzanie i inżynieria produkcjizarządzanie w biobiznesiezarządzanie w politykach publicznych
filologiczne
filologia angielskafilologia germańskafilologia hiszpańska (iberystyka)filologia klasycznafilologia niderlandzkafilologia polskafilologia portugalskafilologia romańskafilologia rosyjska (rusycystyka)filologia ukraińskafilologia włoskalingwistyka stosowanapolsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie sinologia
humanistyczne
archeologiaarchiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymie-edytorstwo i techniki redakcyjneedukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejedytorstwoeuropean studiesfilozofiageoarcheologiageowizualizacja historyczna i archeologicznahistoriahistoria sztukihumanistyka cyfrowakognitywistykakreatywność społecznakulturoznawstwolingwistyka stosowanamedia i dziennikarstwomiędzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społecznenowe mediaphilosophypolsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie produkcja medialnaretoryka stosowanasinologiateologia
medyczne
analityka medycznaanalityka weterynaryjnabiomedycynadietetykaelektroradiologiafarmacjafizjoterapiahigiena stomatologicznakierunek lekarskikierunek lekarsko-dentystycznykosmetologiapielęgnacja zwierząt i animaloterapiapielęgniarstwopołożnictworatownictwo medycznetechniki dentystyczneterapia zajęciowa z rehabilitacjąweterynariazielarstwo i fitoprodukty
pedagogiczne
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejedukacja techniczno - informatycznalogopedia z audiologiąnauczanie fizyki i informatykinauczanie matematyki i informatykipedagogikapedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnapedagogika resocjalizacyjnapedagogika specjalnarozwój zasobów ludzkich
prawnicze
prawno-administracyjny kierunekprawno-biznesowy kierunekprawno-menedżerski kierunekprawoprawo Unii Europejskiej w języku angielskimprawo kanoniczneprawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiejprawo w biznesie
psychologiczne
animaloterapiabehawiorystyka zwierzątpielęgnacja zwierząt i animaloterapiapsychologiarozwój zasobów ludzkichterapia zajęciowa
rolnicze, leśne
agrobiznesagroleśnictwoarchitektura krajobrazubehawiorystyka zwierzątdiagnostyka ekoprzestępczościdoradztwo ogrodniczedoradztwo w obszarach wiejskichekobiznesinżynieria odnawialnych źródeł energiiinżynieria przemysłu spożywczegoinżynieria środowiskakryminalistyka w biogospodarceleśnictwoochrona roślin i kontrola fitosanitarnaochrona środowiskaogrodnictworolnictwosztuka ogrodowa i aranżacje roślinnetechnika rolnicza i agrotronikatechnologia żywności i żywienie człowiekazielona urbanistykazielone technologiezootechnika
społeczne
aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowanaanimacja kulturyanimaloterapiaapplied anthropologybezpieczeństwo i higiena pracybezpieczeństwo narodowebezpieczeństwo wewnętrznebiobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowecoaching i doradztwo karierydziennikarstwo i komunikacja społecznaekologia integralnaeuropean studieseuropeistykagastronomia i sztuka kulinarna geografia wojskowa i zarządzanie kryzysoweintercultural communication in education and the workplaceinternational relationsit cyber securitykognitywistykakreatywność i projektowanie społecznekreatywność społecznakryminalistyka w biogospodarcekryminologialogistykamarketing i komunikacja rynkowamarketing i lobbing politycznymediamedia i dziennikarstwomigracje i mobilnośćmiędzynarodowe stosunki gospodarczemiędzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społecznenauki o rodzinienowe mediaphilosophypielęgnacja zwierząt i animaloterapiapolitologiapraca socjalnapraca socjalna i ekonomia społecznaprodukcja medialnapsychologiapublic relations i zarządzanie informacjąrozwój zasobów ludzkichsocjologiaspołeczeństwo informacyjnestosunki międzynarodowesurvival i animacja przyrodniczatechnologie cyfrowe w animacji kulturyterapia zajęciowatransport i logistykaturystyka historycznazarządzaniezarządzanie w politykach publicznych
techniczne
architekturaarchitektura informacjiarchitektura krajobrazubioanalytical technologiesbioinformatyka w biogospodarcebioinżynieriabiotechnologiabiotechnologybudownictwodata sciencediagnostyka ekoprzestępczościedukacja techniczno - informatycznaelektrotechnikaenergetykafizykafizyka technicznageodezja i kartografiageografia wojskowa i zarządzanie kryzysowegeoinformatyka geowizualizacja historyczna i archeologicznainformaticsinformatykainformatyka przemysłowainżynieria biomedycznainżynieria logistykiinżynieria pojazdówinżynieria produkcji inżynieria recyklinguinżynieria światłowodowait cyber securitylogistykamechatronikasztuczna inteligencja w biznesietechnika rolnicza i agrotronikatransporttransport i logistykazarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcjizarządzanie i inżynieria produkcji
turystyczno-sportowe
aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowanahipologia i jeździectwokrajoznawstwo i turystyka kulturowasurvival i animacja przyrodniczatourism managementturystyka historycznaturystyka i rekreacjaturystyka kulturowawychowanie fizyczne
wojskowe i morskie
bezpieczeństwo narodoweinżynieria bezpieczeństwa
ścisłe
analityka gospodarczabezpieczeństwo radiacyjnebioinżynieriabiologiabiotechnologiabiotechnologychemiaedukacja techniczno - informatycznaelektrotechnikaenergetykafizykafizyka technicznageodezja i kartografiageografiageoinformatyka informatykainformatyka przemysłowainżynieria chemiczna i procesowainżynieria ekologicznainżynieria i analiza danychinżynieria materiałowainżynieria nowoczesnych materiałówinżynieria pojazdówinżynieria produkcji inżynieria recyklinguinżynieria środowiskainżynieria światłowodowamatematykamatematyka w finansachmechanika i budowa maszynmechatronikanauczanie fizyki i informatykirobotyzacja procesów wytwórczychtechnical physicszielone technologie

Studia w Lublinie

Specjalnie dla kandydatów na studia przygotowaliśmy serię artykułów, zawierających treści pomocne na etapie przystępowania do matury, wyboru ścieżki kształcenia, procedur rekrutacyjnych i samych studiów. Dowiecie się z nich m.in. jakie są dostępne typy studiów i kierunki w Lublinie, jak walczyć ze stresem egzaminacyjnym, jakie są najpopularniejsze studia, jak wygląda życie studenckie i rynek pracy w Lublinie, ile naprawę kosztują studia. Poniższe treści będą przydatne, gdy będziecie decydować, które uczelnie w Lublinie wybrać.

Zaciekawiła Was oferta kształcenia w tym regionie? Wybierzcie studia w Lublinie.

Budownictwo w Lublinie
Budownictwo w Lublinie
Europeistyka w Lublinie
Europeistyka w Lublinie
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Geoinformatyka w Lublinie
Geoinformatyka w Lublinie
Studia sportowe w Lublinie i woj. lubelskim
Studia sportowe w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Logopedia w Lublinie
Logopedia w Lublinie
Bezpieczeństwo w Lublinie
Bezpieczeństwo w Lublinie
Ogrodnictwo w Lublinie
Ogrodnictwo w Lublinie
​Zarządzanie w Lublinie
​Zarządzanie w Lublinie
Studia logistyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia logistyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
​Dietetyka w Lublinie
​Dietetyka w Lublinie
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Farmacja w Lublinie
Farmacja w Lublinie
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
​Życie studenckie w Lublinie
​Życie studenckie w Lublinie
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
Politologia w Lublinie
Politologia w Lublinie
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Lublinie
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Lublinie
​Lotnictwo i kosmonautyka - studia w Dęblinie
​Lotnictwo i kosmonautyka - studia w Dęblinie
Bioinżynieria w Lublinie
Bioinżynieria w Lublinie
Studia teologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia teologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?
Studia informatyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia informatyczne w Lublinie i woj. lubelskim
​Gdzie na studiach mieszkać w Lublinie?
​Gdzie na studiach mieszkać w Lublinie?
Studia na KUL to nie tylko nauka
Studia na KUL to nie tylko nauka
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Stypendia dla studentów
Stypendia dla studentów
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Kosmetologia w Lublinie
Kosmetologia w Lublinie
Biotechnologia w Lublinie
Biotechnologia w Lublinie
Studia architektoniczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia architektoniczne w Lublinie i woj. lubelskim
Zootechnika w Lublinie
Zootechnika w Lublinie
Studia chemiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia chemiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia matematyczne w Lublinie i województwie lubelskim
Studia matematyczne w Lublinie i województwie lubelskim
​Kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w Lublinie
​Kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w Lublinie
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
​Weterynaria w Lublinie
​Weterynaria w Lublinie
Energetyka w Lublinie
Energetyka w Lublinie
​Ekonomia w Lublinie
​Ekonomia w Lublinie
Ochrona środowiska w Lublinie
Ochrona środowiska w Lublinie
Lingwistyka stosowana w Lublinie
Lingwistyka stosowana w Lublinie
​Lokum dla studenta
​Lokum dla studenta
​Informatyka w Lublinie
​Informatyka w Lublinie
Kryminologia w Lublinie
Kryminologia w Lublinie
Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
 Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Ile naprawdę kosztują studia?
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Zapisz się na Wielki Test Języka Angielskiego „Challenge Accepted”
Zapisz się na Wielki Test Języka Angielskiego „Challenge Accepted”
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Studia historyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia historyczne w Lublinie i woj. lubelskim
​Logistyka w Lublinie
​Logistyka w Lublinie
​Filologia angielska i germańska w Lublinie
​Filologia angielska i germańska w Lublinie
Targi Edukacyjne w Lublinie
Targi Edukacyjne w Lublinie
Architektura w Lublinie
Architektura w Lublinie
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Administracja w Lublinie
Administracja w Lublinie
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
Matematyka w Lublinie
Matematyka w Lublinie
​Psychologia w Lublinie
​Psychologia w Lublinie
Lotnictwo i kosmonautyka w Dęblinie
Lotnictwo i kosmonautyka w Dęblinie
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
​Prawo w Lublinie
​Prawo w Lublinie
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Studia dziennikarskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia dziennikarskie w Lublinie i woj. lubelskim
Chemia w Lublinie
Chemia w Lublinie
Pedagogika w Lublinie
Pedagogika w Lublinie
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Turystyka w Lublinie
Turystyka w Lublinie
​Fizjoterapia w Lublinie
​Fizjoterapia w Lublinie
Fizyka w Lublinie
Fizyka w Lublinie
Studia turystyczne i hotelarskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia psychologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia psychologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
​Rynek pracy w Lublinie
​Rynek pracy w Lublinie
Rolnictwo w Lublinie
Rolnictwo w Lublinie

Lublin - informacje ogólne

W południowo-wschodniej części Polski, na Wyżynie Lubelskiej nad rzeką Bystrzycą leży miasto Lublin. Choć trudno w to uwierzyć, to do dzisiaj można w Lublinie jeździć trolejbusami. Smakosze piwa odnajdą tutaj bogactwo chmielowych smaków, a fani występów kabaretowych z pewnością będą kojarzyć miasto z braćmi Wójcik z kabaretu Ani Mru Mru.

Lublin to ważny ośrodek akademicki z licznymi uczelniami publicznymi i niepublicznymi. Te pierwsze reprezentowane są przez takie placówki, jak: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy.

Obok szkół wyższych państwowych w Lublinie działa kilka uczelni prywatnych. Są to: Lubelska Akademia WSEI, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Akademia Nauk Stosowanych im. Wincentego Pola w Lublinie.

Zarówno szkoły wyższe publiczne, jak niepubliczne w Lublinie czynią to miasto liczącym się ośrodkiem naukowym w Polsce południowo-wschodniej.


Lublin może pochwalić się wieloma zabytkami i zauroczyć przyjezdnych studentów oraz turystów. Będąc w Lublinie warto zobaczyć takie miejsca, jak: Brama Krakowska, Zamek z Kaplicą Zamkową, Archikatedra, Kościół Dominikanów, Teatr Stary, Trybunał Koronny, Plac po Farze, Stary cmentarz żydowski. W mieście jest wiele zabytkowych, pięknych kamienic.

Poszukujący niezwykłych doznań turyści mogą urządzić sobie spacer podziemną trasą turystyczną o długości ponad 300 metrów, która przebiega pod Starówką. Stare Miasto jest tym miejscem Lublina, gdzie odbywają się spotkania towarzyskie z pubach, restauracjach, kawiarniach, ogródkach letnich.

Młodzi ludzie najczęściej czas wolny spędzają kinach, parkach rozrywki, ośrodkach sportowych, klubach, dyskotekach, galeriach handlowych. Informacje na temat wszelkich imprez i wydarzeń artystycznych mieszkańcy Lublina znajdują w wydawanym przez Centrum Kultury informatorze kulturalnym Zoom. Zarówno starsze, jak i młodsze pokolenie chętnie odwiedza imprezy targowe, ponieważ w Lublinie odbywa się wiele eventów wystawienniczych. Najpopularniejsze są targi samochodowe, edukacyjne, ślubne, turystyczne i budowlane.


Studenci kształcący się w Lublinie z pewnością wspaniale odnajdą się w tym malowniczym, niecodziennym mieście o wspanialej atmosferze.

Typy studiów w Polsce

 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Politechnika Łódzka
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Politechnika Białostocka
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Zamojska
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Lubelska Akademia WSEI
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile