Studia w Lublinie
Miasto inspiracji
 • Politechnika Rzeszowska

Lublin - uczelnie, kierunki, studia

Uczelnie w Lublinie

Choć w Lublinie zlokalizowanych jest niewiele szkół wyższych, pięć z nich to uczelnie publiczne. Są to aż dwa uniwersytety, politechnika, a także uczelnia o profilu przyrodniczym i medycznym. Oznacza to, że Lublin oferuje różnorodne typy studiów. W lubelskich uczelniach studiować można kierunki humanistyczne, społeczne, filologiczne, prawnicze, techniczne, rolnicze czy medyczne.

Zastanawiacie się, jakie konkretnie wybrać kierunki w Lublinie? W zamieszczonym poniżej pełnym wykazie uczelni oraz studiów w Lublinie znajdziecie informacje rekrutacyjne, szczegóły związane z naborem, a także opinie i komentarze studentów i przedstawicieli poszczególnych uczelni w Lublinie.

Lokalizacja

Kierunki w Lublinie

Oferta kierunków w Lublinie jest różnorodna, pozwala na wybór spośród wielu typów studiów. Na ich długiej liście dominują kierunki techniczne, inżynieryjne. Dostępnych jest wiele filologii, studiów stricte medycznych oraz związanych z opieką i ochroną zdrowia, kierunków prawniczych.

Typowe dla Lublina, niedostępne w innych ośrodkach akademickich jest Zielarstwo i fitoprodukty, Mleczarstwo, Hipologia i jeździectwo czy Behawiorystyka zwierząt.

Poniżej prezentujemy wykaz wszystkich kierunków studiów w Lublinie. W ich opisach znajdziecie m.in. informacje na temat rekrutacji, perspektyw zawodowych, dostępnych specjalności czy kierunków pokrewnych.

a
administracja administracja i zarządzanie publiczne administracja publiczna agrobiznes agroleśnictwo aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana analityka gospodarcza analityka medyczna analityka środowiskowa i przemysłowa analityka weterynaryjna animacja kultury animaloterapia applied anthropology archeologia architektura architektura informacji architektura krajobrazu archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
b
behawiorystyka zwierząt bezpieczeństwo i certyfikacja żywności bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo radiacyjne bezpieczeństwo wewnętrzne bioanalytical technologies biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe bioinformatyka w biogospodarce bioinżynieria biokosmetologia biologia biomedycyna biotechnologia biotechnology budownictwo business analytics
c
chemia coaching i doradztwo kariery
d
data science diagnostyka ekoprzestępczości dietetyka doradztwo kariery i doradztwo personalne doradztwo ogrodnicze doradztwo w obszarach wiejskich dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
e-edytorstwo i techniki redakcyjne edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edukacja techniczno - informatyczna edytorstwo ekobiznes ekoenergetyka ekologia integralna ekologia miasta ekonomia elektroradiologia elektrotechnika european studies europeistyka
f
farmacja filologia angielska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia niderlandzka filologia polska filologia portugalska filologia romańska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia ukraińska filologia włoska filozofia finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fizyka techniczna
g
gastronomia i sztuka kulinarna geoarcheologia geodezja i kartografia geografia geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe geoinformatyka geowizualizacja historyczna i archeologiczna gospodarka obiegu zamkniętego gospodarka przestrzenna grafika graphic arts
h
higiena stomatologiczna hipologia i jeździectwo hispanistyka stosowana historia historia sztuki humanistyka cyfrowa
i
informatics informatyka informatyka przemysłowa intercultural communication in education and the workplace international relations inżynieria bezpieczeństwa inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria ekologiczna inżynieria i analiza danych inżynieria logistyki inżynieria materiałowa inżynieria multimediów inżynieria nowoczesnych materiałów inżynieria odnawialnych źródeł energii inżynieria pojazdów inżynieria produkcji inżynieria przemysłu spożywczego inżynieria recyklingu inżynieria środowiska inżynieria światłowodowa inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice it cyber security
j
jazz i muzyka estradowa journalism and new media
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kognitywistyka kosmetologia krajoznawstwo i turystyka historyczna kreatywność i projektowanie społeczne kreatywność społeczna kryminalistyka w biogospodarce kryminologia kulturoznawstwo
l
leśnictwo lingwistyka stosowana logistyka logopedia z audiologią
m
malarstwo marketing i komunikacja rynkowa matematyka matematyka w finansach mechanika i budowa maszyn mechatronika media międzynarodowe stosunki gospodarcze międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne migracje i mobilność muzykologia
n
nauczanie fizyki i informatyki nauczanie matematyki i informatyki nauki o rodzinie nowe media
o
ochrona roślin i kontrola fitosanitarna ochrona środowiska ogrodnictwo
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika resocjalizacyjna pedagogika specjalna pielęgnacja zwierząt i animaloterapia pielęgniarstwo politologia położnictwo polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie praca socjalna praca socjalna i ekonomia społeczna prawno-administracyjny kierunek prawno-biznesowy kierunek prawno-menedżerski kierunek prawo prawo kanoniczne prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej prawo Unii Europejskiej w języku angielskim prawo w biznesie produkcja medialna produkty farmaceutyczne i kosmetyczne projektowanie wnętrz psychologia public relations i zarządzanie informacją
r
rachunkowość i controlling ratownictwo medyczne retoryka stosowana robotyzacja procesów wytwórczych rolnictwo rozwój zasobów ludzkich
s
sinologia socjologia społeczeństwo informacyjne stosunki międzynarodowe survival i animacja przyrodnicza sustainability management sztuczna inteligencja sztuczna inteligencja w biznesie sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne
t
technical physics technika rolnicza i agrotronika techniki dentystyczne technologia biosurowców i biomateriałów technologia żywności i żywienie człowieka technologie cyfrowe w animacji kultury teologia terapia zajęciowa terapia zajęciowa z rehabilitacją tourism management transport transport i logistyka turystyka historyczna turystyka i rekreacja turystyka kulturowa
w
weterynaria wychowanie fizyczne
z
zarządzanie zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie w biobiznesie zarządzanie w politykach publicznych zdrowie publiczne zielarstwo i fitoprodukty zielona urbanistyka zielone technologie zootechnika

Kierunki studiów wg typów kształcenia

administracyjne
administracjaadministracja i zarządzanie publiczneadministracja publicznaarchiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymiprawno-administracyjny kierunekzarządzanie w politykach publicznych
artystyczne
animacja kulturyarchitekturaarchitektura krajobrazuedukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejgrafikagraphic artshistoria sztukijazz i muzyka estradowamalarstwomuzykologiaprojektowanie wnętrzsztuka ogrodowa i aranżacje roślinnezielona urbanistyka
biologiczno-przyrodnicze
agrobiznesagroleśnictwoanalityka weterynaryjnaanalityka środowiskowa i przemysłowaanimaloterapiabehawiorystyka zwierzątbioanalytical technologiesbiobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowebioinformatyka w biogospodarcebioinżynieriabiokosmetologiabiologiabiomedycynabiotechnologiabiotechnologychemiadiagnostyka ekoprzestępczościdoradztwo ogrodniczeekobiznesekoenergetykaekologia integralnaekologia miastageoarcheologiageografiageoinformatyka gospodarka obiegu zamkniętegohipologia i jeździectwoinżynieria ekologicznainżynieria odnawialnych źródeł energiiinżynieria przemysłu spożywczegoinżynieria recyklinguinżynieria środowiskakryminalistyka w biogospodarceleśnictwoochrona roślin i kontrola fitosanitarnaochrona środowiskaogrodnictwopielęgnacja zwierząt i animaloterapiarolnictwosurvival i animacja przyrodniczasustainability managementsztuka ogrodowa i aranżacje roślinnetechnika rolnicza i agrotronikatechnologia biosurowców i biomateriałówtechnologia żywności i żywienie człowiekazarządzanie w biobiznesiezielarstwo i fitoproduktyzielona urbanistykazielone technologiezootechnika
ekonomiczne
agrobiznesanalityka gospodarczabusiness analyticsdata sciencedoradztwo w obszarach wiejskichekobiznesekonomiafinanse i rachunkowość marketing i komunikacja rynkowamatematykamatematyka w finansachmiędzynarodowe stosunki gospodarczeprawno-biznesowy kierunekprawno-menedżerski kierunekprawo w biznesierachunkowość i controllingsztuczna inteligencja w biznesiezarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcjizarządzanie i inżynieria produkcjizarządzanie w biobiznesiezarządzanie w politykach publicznych
filologiczne
filologia angielskafilologia germańskafilologia hiszpańska (iberystyka)filologia klasycznafilologia niderlandzkafilologia polskafilologia portugalskafilologia romańskafilologia rosyjska (rusycystyka)filologia ukraińskafilologia włoskahispanistyka stosowanalingwistyka stosowanapolsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie sinologia
humanistyczne
archeologiaarchiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymie-edytorstwo i techniki redakcyjneedukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejedytorstwoeuropean studiesfilozofiageoarcheologiageowizualizacja historyczna i archeologicznahistoriahistoria sztukihumanistyka cyfrowajournalism and new mediakognitywistykakreatywność społecznakulturoznawstwolingwistyka stosowanamiędzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społecznenowe mediapolsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie produkcja medialnaretoryka stosowanasinologiateologia
medyczne
analityka medycznaanalityka weterynaryjnabiomedycynadietetykaelektroradiologiafarmacjafizjoterapiahigiena stomatologicznakierunek lekarskikierunek lekarsko-dentystycznykosmetologiapielęgnacja zwierząt i animaloterapiapielęgniarstwopołożnictwoprodukty farmaceutyczne i kosmetyczneratownictwo medycznetechniki dentystyczneterapia zajęciowa z rehabilitacjąweterynariazdrowie publicznezielarstwo i fitoprodukty
pedagogiczne
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejedukacja techniczno - informatycznalogopedia z audiologiąnauczanie fizyki i informatykinauczanie matematyki i informatykipedagogikapedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnapedagogika resocjalizacyjnapedagogika specjalnarozwój zasobów ludzkich
prawnicze
prawno-administracyjny kierunekprawno-biznesowy kierunekprawno-menedżerski kierunekprawoprawo Unii Europejskiej w języku angielskimprawo kanoniczneprawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiejprawo w biznesie
psychologiczne
animaloterapiabehawiorystyka zwierzątdoradztwo kariery i doradztwo personalnekryminologiapielęgnacja zwierząt i animaloterapiapsychologiarozwój zasobów ludzkichterapia zajęciowa
rolnicze, leśne
agrobiznesagroleśnictwoarchitektura krajobrazubehawiorystyka zwierzątdiagnostyka ekoprzestępczościdoradztwo ogrodniczedoradztwo w obszarach wiejskichekobiznesinżynieria odnawialnych źródeł energiiinżynieria przemysłu spożywczegoinżynieria środowiskakryminalistyka w biogospodarceleśnictwoochrona roślin i kontrola fitosanitarnaochrona środowiskaogrodnictworolnictwosztuka ogrodowa i aranżacje roślinnetechnika rolnicza i agrotronikatechnologia żywności i żywienie człowiekazielona urbanistykazielone technologiezootechnika
społeczne
aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowanaanimacja kulturyanimaloterapiaapplied anthropologybezpieczeństwo i higiena pracybezpieczeństwo narodowebezpieczeństwo wewnętrznebiobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowecoaching i doradztwo karierydoradztwo kariery i doradztwo personalnedziennikarstwo i komunikacja społecznaekologia integralnaeuropean studieseuropeistykagastronomia i sztuka kulinarna geografia wojskowa i zarządzanie kryzysoweintercultural communication in education and the workplaceinternational relationsit cyber securityjournalism and new mediakognitywistykakreatywność i projektowanie społecznekreatywność społecznakryminalistyka w biogospodarcekryminologialogistykamarketing i komunikacja rynkowamediamigracje i mobilnośćmiędzynarodowe stosunki gospodarczemiędzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społecznenauki o rodzinienowe mediapielęgnacja zwierząt i animaloterapiapolitologiapraca socjalnapraca socjalna i ekonomia społecznaprodukcja medialnapsychologiapublic relations i zarządzanie informacjąrozwój zasobów ludzkichsocjologiaspołeczeństwo informacyjnestosunki międzynarodowesurvival i animacja przyrodniczatechnologie cyfrowe w animacji kulturyterapia zajęciowatransport i logistykaturystyka historycznazarządzaniezarządzanie w politykach publicznych
techniczne
architekturaarchitektura informacjiarchitektura krajobrazubioanalytical technologiesbioinformatyka w biogospodarcebioinżynieriabiotechnologiabiotechnologybudownictwodata sciencediagnostyka ekoprzestępczościedukacja techniczno - informatycznaelektrotechnikafizykafizyka technicznageodezja i kartografiageografia wojskowa i zarządzanie kryzysowegeoinformatyka geowizualizacja historyczna i archeologicznainformaticsinformatykainformatyka przemysłowainżynieria biomedycznainżynieria logistykiinżynieria pojazdówinżynieria produkcji inżynieria recyklinguinżynieria światłowodowait cyber securitylogistykamechatronikasztuczna inteligencja w biznesietechnika rolnicza i agrotronikatransporttransport i logistykazarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcjizarządzanie i inżynieria produkcji
turystyczno-sportowe
aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowanahipologia i jeździectwokrajoznawstwo i turystyka historycznasurvival i animacja przyrodniczatourism managementturystyka historycznaturystyka i rekreacjaturystyka kulturowawychowanie fizyczne
wojskowe i morskie
bezpieczeństwo narodoweinżynieria bezpieczeństwakryminologia
ścisłe
analityka gospodarczabezpieczeństwo radiacyjnebioinżynieriabiologiabiotechnologiabiotechnologychemiaedukacja techniczno - informatycznaekonomiaelektrotechnikafizykafizyka technicznageodezja i kartografiageografiageoinformatyka informatykainformatyka przemysłowainżynieria chemiczna i procesowainżynieria ekologicznainżynieria i analiza danychinżynieria materiałowainżynieria nowoczesnych materiałówinżynieria pojazdówinżynieria produkcji inżynieria recyklinguinżynieria środowiskainżynieria światłowodowamatematykamatematyka w finansachmechanika i budowa maszynmechatronikanauczanie fizyki i informatykirobotyzacja procesów wytwórczychtechnical physicszielone technologie

Studia w Lublinie

Specjalnie dla kandydatów na studia przygotowaliśmy serię artykułów, zawierających treści pomocne na etapie przystępowania do matury, wyboru ścieżki kształcenia, procedur rekrutacyjnych i samych studiów. Dowiecie się z nich m.in. jakie są dostępne typy studiów i kierunki w Lublinie, jak walczyć ze stresem egzaminacyjnym, jakie są najpopularniejsze studia, jak wygląda życie studenckie i rynek pracy w Lublinie, ile naprawę kosztują studia. Poniższe treści będą przydatne, gdy będziecie decydować, które uczelnie w Lublinie wybrać.

Zaciekawiła Was oferta kształcenia w tym regionie? Wybierzcie studia w Lublinie.

​Gdzie na studiach mieszkać w Lublinie?
​Gdzie na studiach mieszkać w Lublinie?
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Fizyka w Lublinie
Fizyka w Lublinie
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Zapisz się na Wielki Test Języka Angielskiego „Challenge Accepted”
Zapisz się na Wielki Test Języka Angielskiego „Challenge Accepted”
Architektura w Lublinie
Architektura w Lublinie
Studia architektoniczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia architektoniczne w Lublinie i woj. lubelskim
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Studia dzienne czy studia zaoczne?
​Ekonomia w Lublinie
​Ekonomia w Lublinie
Studia historyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia historyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Turystyka w Lublinie
Turystyka w Lublinie
Budownictwo w Lublinie
Budownictwo w Lublinie
Energetyka w Lublinie
Energetyka w Lublinie
Logopedia w Lublinie
Logopedia w Lublinie
​Informatyka w Lublinie
​Informatyka w Lublinie
Studia informatyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia informatyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia psychologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia psychologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
​Psychologia w Lublinie
​Psychologia w Lublinie
Studia dziennikarskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia dziennikarskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Bezpieczeństwo w Lublinie
Bezpieczeństwo w Lublinie
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Geoinformatyka w Lublinie
Geoinformatyka w Lublinie
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
​Logistyka w Lublinie
​Logistyka w Lublinie
Zootechnika w Lublinie
Zootechnika w Lublinie
​Lotnictwo i kosmonautyka - studia w Dęblinie
​Lotnictwo i kosmonautyka - studia w Dęblinie
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Fizjoterapia w Lublinie
​Fizjoterapia w Lublinie
​Prawo w Lublinie
​Prawo w Lublinie
Ochrona środowiska w Lublinie
Ochrona środowiska w Lublinie
​Filologia angielska i germańska w Lublinie
​Filologia angielska i germańska w Lublinie
Lotnictwo i kosmonautyka w Dęblinie
Lotnictwo i kosmonautyka w Dęblinie
Studia chemiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia chemiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Biotechnologia w Lublinie
Biotechnologia w Lublinie
Rolnictwo w Lublinie
Rolnictwo w Lublinie
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Kryminologia w Lublinie
Kryminologia w Lublinie
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Lublinie
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Lublinie
Studia sportowe w Lublinie i woj. lubelskim
Studia sportowe w Lublinie i woj. lubelskim
Administracja w Lublinie
Administracja w Lublinie
Chemia w Lublinie
Chemia w Lublinie
Bioinżynieria w Lublinie
Bioinżynieria w Lublinie
Politologia w Lublinie
Politologia w Lublinie
Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
 Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
​Rynek pracy w Lublinie
​Rynek pracy w Lublinie
Farmacja w Lublinie
Farmacja w Lublinie
Matematyka w Lublinie
Matematyka w Lublinie
Stypendia dla studentów
Stypendia dla studentów
Europeistyka w Lublinie
Europeistyka w Lublinie
​Lokum dla studenta
​Lokum dla studenta
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Ile naprawdę kosztują studia?
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
​Dietetyka w Lublinie
​Dietetyka w Lublinie
Studia teologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia teologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia matematyczne w Lublinie i województwie lubelskim
Studia matematyczne w Lublinie i województwie lubelskim
​Życie studenckie w Lublinie
​Życie studenckie w Lublinie
Pedagogika w Lublinie
Pedagogika w Lublinie
Studia logistyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia logistyczne w Lublinie i woj. lubelskim
​Zarządzanie w Lublinie
​Zarządzanie w Lublinie
Lingwistyka stosowana w Lublinie
Lingwistyka stosowana w Lublinie
Studia na KUL to nie tylko nauka
Studia na KUL to nie tylko nauka
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Ogrodnictwo w Lublinie
Ogrodnictwo w Lublinie
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Kosmetologia w Lublinie
Kosmetologia w Lublinie
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
​Weterynaria w Lublinie
​Weterynaria w Lublinie
​Kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w Lublinie
​Kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w Lublinie

Lublin - informacje ogólne

W południowo-wschodniej części Polski, na Wyżynie Lubelskiej nad rzeką Bystrzycą leży miasto Lublin. Choć trudno w to uwierzyć, to do dzisiaj można w Lublinie jeździć trolejbusami. Smakosze piwa odnajdą tutaj bogactwo chmielowych smaków, a fani występów kabaretowych z pewnością będą kojarzyć miasto z braćmi Wójcik z kabaretu Ani Mru Mru.

Lublin to ważny ośrodek akademicki z licznymi uczelniami publicznymi i niepublicznymi. Te pierwsze reprezentowane są przez takie placówki, jak: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy.

Obok szkół wyższych państwowych w Lublinie działa kilka uczelni prywatnych. Są to: Lubelska Akademia WSEI, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Akademia Nauk Stosowanych im. Wincentego Pola w Lublinie.

Zarówno szkoły wyższe publiczne, jak niepubliczne w Lublinie czynią to miasto liczącym się ośrodkiem naukowym w Polsce południowo-wschodniej.


Lublin może pochwalić się wieloma zabytkami i zauroczyć przyjezdnych studentów oraz turystów. Będąc w Lublinie warto zobaczyć takie miejsca, jak: Brama Krakowska, Zamek z Kaplicą Zamkową, Archikatedra, Kościół Dominikanów, Teatr Stary, Trybunał Koronny, Plac po Farze, Stary cmentarz żydowski. W mieście jest wiele zabytkowych, pięknych kamienic.

Poszukujący niezwykłych doznań turyści mogą urządzić sobie spacer podziemną trasą turystyczną o długości ponad 300 metrów, która przebiega pod Starówką. Stare Miasto jest tym miejscem Lublina, gdzie odbywają się spotkania towarzyskie z pubach, restauracjach, kawiarniach, ogródkach letnich.

Młodzi ludzie najczęściej czas wolny spędzają kinach, parkach rozrywki, ośrodkach sportowych, klubach, dyskotekach, galeriach handlowych. Informacje na temat wszelkich imprez i wydarzeń artystycznych mieszkańcy Lublina znajdują w wydawanym przez Centrum Kultury informatorze kulturalnym Zoom. Zarówno starsze, jak i młodsze pokolenie chętnie odwiedza imprezy targowe, ponieważ w Lublinie odbywa się wiele eventów wystawienniczych. Najpopularniejsze są targi samochodowe, edukacyjne, ślubne, turystyczne i budowlane.


Studenci kształcący się w Lublinie z pewnością wspaniale odnajdą się w tym malowniczym, niecodziennym mieście o wspanialej atmosferze.

Typy studiów w Polsce

 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Lubelska
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Gdański
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet Kaliski
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Śląska
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi