Studia w Lublinie
Miasto inspiracji
 • Politechnika Rzeszowska

Lublin - uczelnie, kierunki, studia

Uczelnie w Lublinie

Choć w Lublinie zlokalizowanych jest niewiele szkół wyższych, pięć z nich to uczelnie publiczne. Są to aż dwa uniwersytety, politechnika, a także uczelnia o profilu przyrodniczym i medycznym. Oznacza to, że Lublin oferuje różnorodne typy studiów. W lubelskich uczelniach studiować można kierunki humanistyczne, społeczne, filologiczne, prawnicze, techniczne, rolnicze czy medyczne.

Zastanawiacie się, jakie konkretnie wybrać kierunki w Lublinie? W zamieszczonym poniżej pełnym wykazie uczelni oraz studiów w Lublinie znajdziecie informacje rekrutacyjne, szczegóły związane z naborem, a także opinie i komentarze studentów i przedstawicieli poszczególnych uczelni w Lublinie.

Lokalizacja

Kierunki w Lublinie

Oferta kierunków w Lublinie jest różnorodna, pozwala na wybór spośród wielu typów studiów. Na ich długiej liście dominują kierunki techniczne, inżynieryjne. Dostępnych jest wiele filologii, studiów stricte medycznych oraz związanych z opieką i ochroną zdrowia, kierunków prawniczych.

Typowe dla Lublina, niedostępne w innych ośrodkach akademickich jest Zielarstwo i fitoprodukty, Mleczarstwo, Hipologia i jeździectwo czy Behawiorystyka zwierząt.

Poniżej prezentujemy wykaz wszystkich kierunków studiów w Lublinie. W ich opisach znajdziecie m.in. informacje na temat rekrutacji, perspektyw zawodowych, dostępnych specjalności czy kierunków pokrewnych.

a
administracjaadministracja i zarządzanie publiczneadministracja publicznaagrobiznesagroleśnictwoaktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowanaanalityka gospodarczaanalityka medycznaanalityka środowiskowa i przemysłowaanalityka weterynaryjnaanimacja kulturyapplied anthropologyarcheologiaarchitekturaarchitektura informacjiarchitektura krajobrazuarchiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
b
behawiorystyka zwierzątbezpieczeństwo i certyfikacja żywności bezpieczeństwo i higiena pracybezpieczeństwo narodowebezpieczeństwo wewnętrznebioanalytical technologiesbiobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowebiobiznesbioinżynieriabiokosmetologiabiologiabiomedycynabiotechnologiabiotechnologybudownictwo
c
chemiachemia technicznacyberbezpieczeństwo IT
d
data sciencedietetykadoradztwo kariery i doradztwo personalnedoradztwo ogrodniczedoradztwo w obszarach wiejskichdziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejedukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychedukacja techniczno - informatycznaedytorstwoe-edytorstwo i techniki redakcyjneekoenergetykaekologia miastaekonomiaekorehabilitacjaelektroradiologiaelektrotechnikaenologia i cydrownictwoeuropean studieseuropeistyka
f
farmacjafilologia angielskafilologia angielska z lingwistyką stosowanąfilologia germańskafilologia hiszpańska (iberystyka)filologia klasycznafilologia niderlandzkafilologia polskafilologia portugalskafilologia romańskafilologia rosyjska (rusycystyka)filologia ukraińskafilologia włoskafilozofiafinanse i rachunkowość fizjoterapiafizykafizyka techniczna
g
gastronomia i sztuka kulinarna geodezja i kartografiageografiageografia wojskowa i zarządzanie kryzysowegeoinformatyka gospodarka obiegu zamkniętegogospodarka przestrzennagrafika
h
higiena dentystycznahipologia i jeździectwohispanistyka stosowanahistoriahistoria sztukihumanistyka cyfrowa
i
informaticsinformatykainformatyka i ekonometriaintercultural communication in education and the workplaceinternational relationsinżynieria bezpieczeństwainżynieria biomedycznainżynieria chemiczna i procesowainżynieria ekologicznainżynieria i analiza danychinżynieria logistykiinżynieria materiałowainżynieria multimediówinżynieria nowoczesnych materiałówinżynieria odnawialnych źródeł energiiinżynieria produkcji inżynieria przemysłu spożywczegoinżynieria rolnicza i leśnainżynieria środowiskainżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice
j
jazz i muzyka estradowajournalism and new media
k
kierunek lekarskikierunek lekarsko-dentystycznykognitywistykakosmetologiakrajoznawstwo i turystyka historycznakreatywność społecznakryminologiakulturoznawstwo
l
leśnictwolingwistyka stosowanalogistykalogopedia z audiologią
m
malarstwomarketing i komunikacja rynkowamatematykamatematyka w finansachmechanika i budowa maszynmechatronikamiędzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społecznemuzykologia
n
nauczanie fizyki i informatykinauczanie matematyki i informatykinauki o rodzinie
o
ochrona roślin i kontrola fitosanitarnaochrona środowiskaogrodnictwo
p
pedagogikapedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnapedagogika resocjalizacyjnapedagogika specjalnapielęgnacja zwierząt i animaloterapiapielęgniarstwopolitologiapołożnictwopolsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie praca socjalnapraca socjalna i ekonomia społecznaprawno-administracyjny kierunekprawno-biznesowy kierunekprawno-menedżerski kierunekprawoprawo kanoniczneprawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiejprawo Unii Europejskiej w języku angielskimprawo w biznesieprodukcja medialnaprojektowanie wnętrzpsychologiapszczelarstwo w agroekosystemachpublic relations i zarządzanie informacją
r
ratownictwo medyczneretoryka stosowanarobotyzacja procesów wytwórczychrolnictwo
s
sinologiasocjologiaspołeczeństwo informacyjnestosunki międzynarodowesztuczna inteligencjasztuka ogrodowa i aranżacje roślinne
t
techniki dentystycznetechnologia biosurowców i biomateriałówtechnologia żywności i żywienie człowiekatechnologie cyfrowe w animacji kulturyteologiaterapia zajęciowa z rehabilitacjątourism managementtransporttransport i logistykaturystyka historycznaturystyka i rekreacjaturystyka kulturowa
w
weterynariawychowanie fizyczne
z
zarządzaniezarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcjizarządzanie i adaptacja do zmian klimatuzarządzanie i inżynieria produkcjizarządzanie w politykach publicznychzarządzanie w produkcji i przetwórstwie mlekazarządzanie zasobami Ziemizdrowie publicznezielarstwo i fitoproduktyzielona urbanistykazootechnika

Kierunki studiów wg typów kształcenia

administracyjne
administracjaadministracja i zarządzanie publiczneadministracja publicznaarchiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymiprawno-administracyjny kierunekzarządzanie w politykach publicznych
artystyczne
animacja kulturyarchitekturaarchitektura krajobrazuedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejedukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychgrafikahistoria sztukijazz i muzyka estradowamalarstwomuzykologiaprojektowanie wnętrzsztuka ogrodowa i aranżacje roślinnezielona urbanistyka
biologiczno-przyrodnicze
agrobiznesagroleśnictwoanalityka środowiskowa i przemysłowaanalityka weterynaryjnabehawiorystyka zwierzątbioanalytical technologiesbiobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowebiobiznesbioinżynieriabiokosmetologiabiologiabiomedycynabiotechnologiabiotechnologychemiachemia technicznadoradztwo ogrodniczeekoenergetykaekologia miastaenologia i cydrownictwogeografiageoinformatyka gospodarka obiegu zamkniętegohipologia i jeździectwoinżynieria ekologicznainżynieria odnawialnych źródeł energiiinżynieria przemysłu spożywczegoinżynieria rolnicza i leśnainżynieria środowiskaleśnictwoochrona roślin i kontrola fitosanitarnaochrona środowiskaogrodnictwopielęgnacja zwierząt i animaloterapiapszczelarstwo w agroekosystemachrolnictwosztuka ogrodowa i aranżacje roślinnetechnologia biosurowców i biomateriałówtechnologia żywności i żywienie człowiekazarządzanie i adaptacja do zmian klimatuzarządzanie w produkcji i przetwórstwie mlekazielarstwo i fitoproduktyzielona urbanistykazootechnika
ekonomiczne
agrobiznesanalityka gospodarczabiobiznesdata sciencedoradztwo w obszarach wiejskichekonomiafinanse i rachunkowość informatyka i ekonometriamarketing i komunikacja rynkowamatematykamatematyka w finansachprawno-biznesowy kierunekprawno-menedżerski kierunekprawo w biznesiezarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcjizarządzanie i inżynieria produkcjizarządzanie w politykach publicznychzarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka
filologiczne
filologia angielskafilologia angielska z lingwistyką stosowanąfilologia germańskafilologia hiszpańska (iberystyka)filologia klasycznafilologia niderlandzkafilologia polskafilologia portugalskafilologia romańskafilologia rosyjska (rusycystyka)filologia ukraińskafilologia włoskahispanistyka stosowanalingwistyka stosowanapolsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie sinologia
humanistyczne
archeologiaarchiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymiedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejedukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychedytorstwoe-edytorstwo i techniki redakcyjneeuropean studiesfilozofiahistoriahistoria sztukihumanistyka cyfrowajournalism and new mediakognitywistykakreatywność społecznakulturoznawstwolingwistyka stosowanamiędzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społecznepolsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie produkcja medialnaretoryka stosowanasinologiateologia
medyczne
analityka medycznaanalityka weterynaryjnabiomedycynadietetykafarmacjafizjoterapiahigiena dentystycznakierunek lekarskikierunek lekarsko-dentystycznykosmetologiapielęgnacja zwierząt i animaloterapiapielęgniarstwopołożnictworatownictwo medycznetechniki dentystyczneterapia zajęciowa z rehabilitacjąweterynariazdrowie publicznezielarstwo i fitoprodukty
pedagogiczne
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejedukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychedukacja techniczno - informatycznalogopedia z audiologiąnauczanie fizyki i informatykinauczanie matematyki i informatykipedagogikapedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnapedagogika resocjalizacyjnapedagogika specjalna
prawnicze
prawno-administracyjny kierunekprawno-biznesowy kierunekprawno-menedżerski kierunekprawoprawo kanoniczneprawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiejprawo Unii Europejskiej w języku angielskimprawo w biznesie
psychologiczne
behawiorystyka zwierzątdoradztwo kariery i doradztwo personalnekryminologiapielęgnacja zwierząt i animaloterapiapsychologia
rolnicze, leśne
agrobiznesagroleśnictwoarchitektura krajobrazubehawiorystyka zwierzątdoradztwo ogrodniczedoradztwo w obszarach wiejskichinżynieria odnawialnych źródeł energiiinżynieria przemysłu spożywczegoinżynieria rolnicza i leśnainżynieria środowiskaleśnictwoochrona roślin i kontrola fitosanitarnaochrona środowiskaogrodnictwopszczelarstwo w agroekosystemachrolnictwosztuka ogrodowa i aranżacje roślinnetechnologia żywności i żywienie człowiekazarządzanie zasobami Ziemizielona urbanistykazootechnika
ścisłe
analityka gospodarczaanalityka medycznabioinżynieriabiologiabiotechnologiabiotechnologychemiachemia technicznacyberbezpieczeństwo ITedukacja techniczno - informatycznaelektroradiologiaelektrotechnikafarmacjafizykafizyka technicznageodezja i kartografiageografiageoinformatyka informatykainżynieria chemiczna i procesowainżynieria ekologicznainżynieria i analiza danychinżynieria materiałowainżynieria nowoczesnych materiałówinżynieria produkcji inżynieria środowiskamatematykamatematyka w finansachmechanika i budowa maszynmechatronikanauczanie fizyki i informatykirobotyzacja procesów wytwórczych
społeczne
aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowanaanimacja kulturyapplied anthropologybezpieczeństwo i higiena pracybezpieczeństwo narodowebezpieczeństwo wewnętrznebiobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowedoradztwo kariery i doradztwo personalnedziennikarstwo i komunikacja społecznaeuropean studieseuropeistykagastronomia i sztuka kulinarna geografia wojskowa i zarządzanie kryzysoweintercultural communication in education and the workplaceinternational relationsjournalism and new mediakognitywistykakreatywność społecznakryminologiamarketing i komunikacja rynkowamiędzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społecznenauki o rodziniepielęgnacja zwierząt i animaloterapiapolitologiapraca socjalnapraca socjalna i ekonomia społecznaprodukcja medialnapsychologiapublic relations i zarządzanie informacjąsocjologiaspołeczeństwo informacyjnestosunki międzynarodowetechnologie cyfrowe w animacji kulturyturystyka historycznazarządzaniezarządzanie w politykach publicznychzdrowie publiczne
techniczne
architekturaarchitektura informacjiarchitektura krajobrazubioanalytical technologiesbioinżynieriabiotechnologiabiotechnologybudownictwochemia technicznacyberbezpieczeństwo ITdata scienceedukacja techniczno - informatycznaelektroradiologiaelektrotechnikafizykafizyka technicznageodezja i kartografiageografia wojskowa i zarządzanie kryzysowegeoinformatyka informaticsinformatykainformatyka i ekonometriainżynieria biomedycznainżynieria logistykitransportzarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji
turystyczno-sportowe
aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowanahipologia i jeździectwokrajoznawstwo i turystyka historycznatourism managementturystyka historycznaturystyka i rekreacjaturystyka kulturowawychowanie fizyczne
wojskowe i morskie
bezpieczeństwo narodoweinżynieria bezpieczeństwakryminologia

Studia w Lublinie

Specjalnie dla kandydatów na studia przygotowaliśmy serię artykułów, zawierających treści pomocne na etapie przystępowania do matury, wyboru ścieżki kształcenia, procedur rekrutacyjnych i samych studiów. Dowiecie się z nich m.in. jakie są dostępne typy studiów i kierunki w Lublinie, jak walczyć ze stresem egzaminacyjnym, jakie są najpopularniejsze studia, jak wygląda życie studenckie i rynek pracy w Lublinie, ile naprawę kosztują studia. Poniższe treści będą przydatne, gdy będziecie decydować, które uczelnie w Lublinie wybrać.

Zaciekawiła Was oferta kształcenia w tym regionie? Wybierzcie studia w Lublinie.

Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Pedagogika w Lublinie
Pedagogika w Lublinie
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Ile naprawdę kosztują studia?
Studia chemiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia chemiczne w Lublinie i woj. lubelskim
​Gdzie na studiach mieszkać w Lublinie?
​Gdzie na studiach mieszkać w Lublinie?
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia matematyczne w Lublinie i województwie lubelskim
Studia matematyczne w Lublinie i województwie lubelskim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
​Lokum dla studenta
​Lokum dla studenta
Administracja w Lublinie
Administracja w Lublinie
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
​Logistyka w Lublinie
​Logistyka w Lublinie
Stypendia dla studentów
Stypendia dla studentów
​Prawo w Lublinie
​Prawo w Lublinie
Logopedia w Lublinie
Logopedia w Lublinie
​Ekonomia w Lublinie
​Ekonomia w Lublinie
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
​Psychologia w Lublinie
​Psychologia w Lublinie
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
Kryminologia w Lublinie
Kryminologia w Lublinie
Biotechnologia w Lublinie
Biotechnologia w Lublinie
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
​Weterynaria w Lublinie
​Weterynaria w Lublinie
Kosmetologia w Lublinie
Kosmetologia w Lublinie
Geoinformatyka w Lublinie
Geoinformatyka w Lublinie
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?
Farmacja w Lublinie
Farmacja w Lublinie
Rolnictwo w Lublinie
Rolnictwo w Lublinie
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia teologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia teologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia informatyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia informatyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Bezpieczeństwo w Lublinie
Bezpieczeństwo w Lublinie
Studia historyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia historyczne w Lublinie i woj. lubelskim
​Informatyka w Lublinie
​Informatyka w Lublinie
​Zarządzanie w Lublinie
​Zarządzanie w Lublinie
​Kierunek lekarski i lekarsko-stomatologiczny w Lublinie
​Kierunek lekarski i lekarsko-stomatologiczny w Lublinie
Zapisz się na Wielki Test Języka Angielskiego „Challenge Accepted”
Zapisz się na Wielki Test Języka Angielskiego „Challenge Accepted”
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
Studia dziennikarskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia dziennikarskie w Lublinie i woj. lubelskim
Chemia w Lublinie
Chemia w Lublinie
Studia na KUL to nie tylko nauka
Studia na KUL to nie tylko nauka
​Rynek pracy w Lublinie
​Rynek pracy w Lublinie
Bioinżynieria w Lublinie
Bioinżynieria w Lublinie
​Życie studenckie w Lublinie
​Życie studenckie w Lublinie
​Filologia angielska i germańska w Lublinie
​Filologia angielska i germańska w Lublinie
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
Fizyka w Lublinie
Fizyka w Lublinie
Studia psychologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia psychologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
 Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
Politologia w Lublinie
Politologia w Lublinie
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Ogrodnictwo w Lublinie
Ogrodnictwo w Lublinie
Lotnictwo i kosmonautyka w Dęblinie
Lotnictwo i kosmonautyka w Dęblinie
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Lublinie
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Lublinie
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
​Lotnictwo i kosmonautyka - studia w Dęblinie
​Lotnictwo i kosmonautyka - studia w Dęblinie
Energetyka w Lublinie
Energetyka w Lublinie
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
​Fizjoterapia w Lublinie
​Fizjoterapia w Lublinie
Studia architektoniczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia architektoniczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Lublinie i woj. lubelskim
​Dietetyka w Lublinie
​Dietetyka w Lublinie
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia sportowe w Lublinie i woj. lubelskim
Studia sportowe w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Architektura w Lublinie
Architektura w Lublinie
Budownictwo w Lublinie
Budownictwo w Lublinie
Studia logistyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia logistyczne w Lublinie i woj. lubelskim

Lublin - informacje ogólne

W południowo-wschodniej części Polski, na Wyżynie Lubelskiej nad rzeką Bystrzycą leży miasto Lublin. Choć trudno w to uwierzyć, to do dzisiaj można w Lublinie jeździć trolejbusami. Smakosze piwa odnajdą tutaj bogactwo chmielowych smaków, a fani występów kabaretowych z pewnością będą kojarzyć miasto z braćmi Wójcik z kabaretu Ani Mru Mru.

Lublin to ważny ośrodek akademicki z licznymi uczelniami publicznymi i niepublicznymi. Te pierwsze reprezentowane są przez takie placówki, jak: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy.

Obok szkół wyższych państwowych w Lublinie działa kilka uczelni prywatnych. Są to: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie.

Zarówno szkoły wyższe publiczne, jak niepubliczne w Lublinie czynią to miasto liczącym się ośrodkiem naukowym w Polsce południowo-wschodniej.


Lublin może pochwalić się wieloma zabytkami i zauroczyć przyjezdnych studentów oraz turystów. Będąc w Lublinie warto zobaczyć takie miejsca, jak: Brama Krakowska, Zamek z Kaplicą Zamkową, Archikatedra, Kościół Dominikanów, Teatr Stary, Trybunał Koronny, Plac po Farze, Stary cmentarz żydowski. W mieście jest wiele zabytkowych, pięknych kamienic.

Poszukujący niezwykłych doznań turyści mogą urządzić sobie spacer podziemną trasą turystyczną o długości ponad 300 metrów, która przebiega pod Starówką. Stare Miasto jest tym miejscem Lublina, gdzie odbywają się spotkania towarzyskie z pubach, restauracjach, kawiarniach, ogródkach letnich.

Młodzi ludzie najczęściej czas wolny spędzają kinach, parkach rozrywki, ośrodkach sportowych, klubach, dyskotekach, galeriach handlowych. Informacje na temat wszelkich imprez i wydarzeń artystycznych mieszkańcy Lublina znajdują w wydawanym przez Centrum Kultury informatorze kulturalnym Zoom. Zarówno starsze, jak i młodsze pokolenie chętnie odwiedza imprezy targowe, ponieważ w Lublinie odbywa się wiele eventów wystawienniczych. Najpopularniejsze są targi samochodowe, edukacyjne, ślubne, turystyczne i budowlane.


Studenci kształcący się w Lublinie z pewnością wspaniale odnajdą się w tym malowniczym, niecodziennym mieście o wspanialej atmosferze.

Typy studiów w Polsce

 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Coventry University Wrocław
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Opolski
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Politechnika Łódzka
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Zamojska
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu