Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie

uczelnia niepubliczna, 20-816 Lublin, ul. Choiny 2, (+81) 740 72 40, info@wssp.edu.pl

Rekrutacja na studia 2022/2023

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Rekrutacja - Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie

Dokumenty rekrutacyjne do WSSP w Lublinie

Kandydaci na studia I stopnia (licencjackie) oraz jednolite studia magisterskie przedstawiają następujące dokumenty:

  • świadectwo dojrzałości (oryginalny odpis albo oryginał)
  • KSEROKOPIA świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu) (istnieje również możliwość wykonania kserokopii podczas składania dokumentów w Biurze Rekrutacji)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu od lekarza medycyny pracy (z uwagi na długi czas oczekiwania na wizytę lekarską w okresie letnim, zaświadczenie lekarskie można dostarczyć w późniejszym terminie do 15 września), tylko kandydaci na kierunki: Kosmetologia, Wychowanie fizyczne, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Fizjoterapia. Skierowania na badania lekarskie należy pobrać ze strony internetowej w zakładce DOKUMENTY (Skierowanie na badania lekarskie również można dostać w Biurze Rekrutacji).
  • 3 aktualne zdjęcia (format jak do dowodu osobistego)
  • dowód osobisty (do wglądu).

Biuro Rekrutacji

ul. Choiny 2, 20-816 Lublin, pokój 27 (parter)

+48 81 448 08 20, +48 507 935 577

E-mail: rekrutacja@pol.edu.pl

Godziny pracy:

8:00 – 16:00 (poniedziałek – sobota)

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane