• WSEPiNM Kielce
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Jakiego typu studiów szukasz?

Studia medyczne

Medyczne

Kierunki medyczne postrzegane są jako elitarne, trudne, wymagające dobrze zdanej matury i ciężkiej pracy w trakcie studiów. Kandydaci, którzy wiążą swoją przyszłość ze studiami medycznymi, powinni postawić w szkole ponadgimnazjalnej na takie przedmioty, jak biologia, chemia, a w przypadku niektórych uczelni także fizyka. Każdego roku o jedno miejsce na studiach medycznych walczy kilkanaście chętnych osób.

Zmagania rekrutacyjne i zdobyty indeks są dopiero początkiem systematycznej i żmudnej pracy, którą muszą wykonać studenci kierunków medycznych. To jedne z najbardziej odpowiedzialnych i wymagających kierunków studiów. Nauka trwa tutaj okrągły rok i ma głównie charakter pamięciowy. Student kierunku lekarskiego musi opanować teorię, by przejść do praktyki. Niewystarczająca wiedza i błędy w sztuce lekarskiej mogą skutkować bowiem tragicznymi następstwami.

Zwykło się mówić, że lekarze uczą się przez całe życie. Najpierw 6 lat studiów, następnie roczny staż, później specjalizacja 5 lat, na którą dostają się najlepsi. Po drodze państwowy egzamin lekarski. Każdy dzień w szpitalu, przychodni i praca z pacjentami oznacza konieczność nieustannego dokształcania się.

Oczywiście studia medyczne kształcą nie tylko lekarzy, ale także fizjoterapeutów, ratowników medycznych, pielęgniarki, farmaceutów, dietetyków, radiologów, analityków medycznych, czy specjalistów z zakresu zdrowia publicznego.


medyczne kierunki studiów

a
administracja i zarządzanie w ochronie zdrowiaaktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznymanalityka kryminalistyczna i sądowaanalityka medycznaanalityka weterynaryjnaanalityka z diagnostyką molekularnąaudiofonologiaaudiofonologia z protetyką słuchu
b
bezpieczeństwo zdrowotnebiocybernetyka i inżynieria biomedycznabiologia i zdrowie człowiekabiologia medycznabiologia żywności i żywieniabiomedical engineeringbiomedycynabiostatystyka klinicznabiotechnologia medyczna
c
chemia i toksykologia sądowachemia medycznacoaching medycznycoaching zdrowego stylu życiacosmetology - kosmetologia w jęz. angielskim
d
dietetics - studies in Englishdietetykadietetyka i ekologiczna żywność drug discovery and development DUO OTM ocena technologii medycznych
f
farmacjafizjoterapiafizjoterapia w języku angielskimfizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowejfizyka medyczna
g
genetyka
h
higiena dentystyczna
i
informatyka w medycynieinspekcja weterynaryjnainżynieria biomedycznainżynieria farmaceutycznainżynieria materiałów medycznychinżynieria mechaniczno - medycznainżynieria medycznainżynieria ochrony zdrowia i promocja
j
jakość i bezpieczeństwo żywności
k
kierunek lekarskikierunek lekarski, program w języku angielskimkierunek lekarsko-dentystycznykoordynowana opieka senioralnakosmetologia
m
medical physics
n
naturoterapianeurobiologia
o
odnowa biologicznaoptometria (optyka okularowa)optyka okularowa z elementami optometriiorganizacja opieki nad osobą starszą
p
physiotherapy - studies in Englishpielęgniarstwopielęgniarstwo pomostowepielęgniarstwo weterynaryjnepołożnictwopołożnictwo pomostoweprojektowanie i wytwarzanie kosmetykówprotetyka słuchuprzemysł farmaceutyczny i kosmetycznypsychologia medycznapsychologia zdrowia
r
ratownictwo medyczne
s
systemy diagnostyczne w medycynie
t
techniki dentystycznetelemedycyna i projekty w ochronie zdrowiaterapia zajęciowa z rehabilitacjątoksykologia z elementami kryminalistyki
v
veterinary medicine
w
weterynaria
z
zarządzanie ryzykiem zdrowotnymzarządzanie w systemie ochrony zdrowiazastosowanie fizyki w biologii i medycyniezdrowie publicznezdrowie publiczne i epidemiologiazdrowie publiczne - zarządzanie w systemie zdrowiazdrowie środowiskowezdrowie środowiskowe i bhpzielarstwo i fitoterapiazwierzęta w re­kreacji, edu­ka­cji i te­rapii
ż
żywienie człowieka i dietetykażywienie człowieka i dietoterapiażywienie człowieka i ocena żywności

Czytaj więcej o studiach medycznych

Czy warto kończyć studia medyczne

Studia medyczne trzeba skończyć, jeśli myśli się o pracy lekarza, lekarza-stomatologa, fizjoterapeuty czy farmaceuty. To zawody, w których nie uzyskacie uprawnień do praktykowania bez odbycia konkretnej ścieżki kształcenia. Jeśli więc wiążecie swoją przyszłość z którymś z tych zawodów, to nie ma możliwości zdobycia wykształcenia na kursach czy szkoleniach – one są niezbędne, aby doskonalić i poszerzać swoje kwalifikacje. Jednak dyplom wyższej uczelni konkretnego kierunku to pierwszy krok na ścieżce kariery medycznej.

Okres studiów to czas szczególny. Trudy sesji egzaminacyjnej czy kolejnych zaliczeń dzieli się z ludźmi, z którymi znajomości potrafią przetrwać na całe lata.

Wszystkie niemal szkoły wyższe dają możliwość aktywizowania się studentów w ramach funkcjonujących na uczelniach różnych organizacji studenckich. To także szansa na rozwijanie pasji, zdobywanie cennych doświadczeń, które będą dodatkową wartością w momencie podejmowania pracy. Studenci angażujący się w działalność kół naukowych mają możliwość poznania ludzi z określonej branży, współtworzyć i uczestniczyć w uczelnianych inicjatywach naukowych.

Uczelnie uczestniczące w programach wymiany studentów umożliwiają odbycie etapu studiów w uczelniach partnerskich – to okazja do nawiązania nowych znajomości, zdobycia przyszłych kontaktów zawodowych, podszlifowania języka obcego.

Jaka praca po studiach medycznych

Pod pojęciem kierunków medycznych mieści się również wiele studiów okołomedycznych, poszczególne z nich przygotowują specjalistów do pracy w odmiennych dziedzinach.

Wybór studiów lekarskich najczęściej podyktowany jest chęcią praktykowania w przyszłości w zawodzie lekarza. Lekarze czy pielęgniarki zatrudniani są w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia – szpitalach, przychodniach, gabinetach lekarskich. Pracują w sanatoriach, domach opieki, przychodniach i klubach sportowych, ośrodkach rehabilitacji, hospicjach, pogotowiu ratunkowym. Lekarze podejmują pracę w placówkach naukowo-badawczych, firmach farmaceutycznych. Zajmują się działalnością menedżerską w placówkach ochrony zdrowia.

Fizjoterapeuci znajdują pracę w gabinetach rehabilitacyjnych, sanatoriach, ośrodkach wypoczynkowych, gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach SPA, centrach fitness, gabinetach terapii manualnej, przychodniach sportowych, zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej.

Ratownicy medyczni zatrudniani są w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych, Centrach Powiadamiania Ratunkowego czy strukturach krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Absolwenci dietetyki mogą pracować zarówno w placówkach opieki zdrowotnej, jak i gastronomii. Ich wiedza będzie przydatna w szpitalach, przychodniach, poradniach zaburzeń metabolicznych, sanatoriach, ośrodkach odnowy biologicznej i SPA, placówkach zajmujących się pacjentami z zaburzeniami psychosomatycznymi, specjalistycznych gabinetach, ośrodkach rekreacyjno-rehabilitacyjnych, klubach sportowych, siłowniach, ale też zakładach produkujących artykuły spożywcze, żłobkach, przedszkolach, szkołach, firmach cateringowych.

Kosmetolodzy pracują w gabinetach kosmetycznych, ośrodkach odnowy biologicznej.

Dla kogo studia medyczne

Studia medyczne na pewno nie są dla przypadkowych osób. Przyszły zawód wymaga pewnych predyspozycji, bez których ukończenie studiów a potem praca byłyby niemożliwe.

Zawód lekarza nieodłącznie kojarzy się z powołaniem – powołaniem do niesienia pomocy, obcowania z cierpieniem, chorobą, słabością. Długie, ciężkie studia wymagają z kolei zdyscyplinowania, systematyczności i uporu. Stanowczość i zdecydowanie będą konieczne w codziennej pracy – każdy przypadek medyczny wymaga podjęcia decyzji – postawienia diagnozy, wyboru ścieżki leczenia, utwierdzenia zdezorientowanego pacjenta w słuszności takiego postępowania. Zawody medyczne wymagają dużej odporności, profesjonalizmu, podejmowania decyzji w szybko zmieniających się sytuacjach, zagrażających często życiu pacjenta.

Bardzo istotna jest też zdolność komunikowania się z członkami zespołu leczącego, chorym i jego rodziną w celu stworzenia właściwych warunków do leczenia pacjenta.

Duża doza empatii, wyrozumiałość, takt i odporność na stres to bardzo ważne cechy osoby związanej z zawodem medycznym. Ale równie istotne jest po prostu bycie doskonałym rzemieślnikiem, któremu nie za zachwieje się ręka podczas operacji, bezpiecznie odbierze poród, precyzyjnie wykona drobny zabieg, perfekcyjnie poskłada złamaną kość.

Zasady rekrutacji na studiach medycznych

Kluczowe w rekrutacji na kierunek lekarski i stomatologię są takie przedmioty jak biologia i chemia. Jeśli nie wybraliście ich na maturze – nie macie szansy na studiowanie tych kierunków na uczelniach medycznych. Niekiedy szkoły wyższe uwzględniają dodatkowe przedmioty podczas rekrutacji. Zawsze więc wybierając konkrety kierunek sprawdzajcie dokładnie, jakie wymagania rekrutacyjne ma określona uczelnia.

Przykładowo kandydaci na kierunek lekarski w Poznańskim Uniwersytecie Medycznym muszą zdać na maturze biologię na poziomie rozszerzonym oraz dodatkowo chemię lub fizykę (również na poziomie rozszerzonym).Rekrutując na ten sam kierunek w Collegium Medicum w Bydgoszczy będziecie punktowani za wynik z biologii lub matematyki oraz do wyboru chemii, fizyki lub matematyki (jeśli nie była wybrana wcześniej). Jeżeli z kolei wybierzecie Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, musicie na maturze zdać zarówno biologię, jak i chemię (oba przedmioty na poziomie rozszerzonym) oraz do wyboru matematykę lub fizykę.

Kandydaci na farmację muszą położyć nacisk na chemię – w większości uczelni wynik z tego przedmiotu, zdawanego na poziomie rozszerzonym będzie decydujący. Niekiedy uczelnie wymagają dodatkowych przedmiotów lub wskazują alternatywne (najczęściej biologię).

Rekrutacja na pozostałe kierunki uczelni medycznych mocno różni się w zależności od wybranej szkoły, niezmiennie jednak w wymaganiach rekrutacyjnych przewijają się takie przedmioty jak biologia, chemia i fizyka w połączeniu lub wymiennie z innymi przedmiotami maturalnymi.

Niepubliczne szkoły wyższe najczęściej rekrutują na podstawie złożenia kompletu dokumentów, aczkolwiek na wybrane kierunki decydujący może być jednak wynik z konkretnym przedmiotów – sprawdźcie wcześniej, aby uniknąć rozczarowań.

Wyjątek stanowią te niepubliczne szkoły wyższe, które realizują kierunek lekarski. W tym przypadku przyjęcia na studia medyczne przebiegają podobnie jak w uczelniach publicznych, tzn. na podstawie wyników maturalnych z konkretnych przedmiotów (biologii, chemii, fizyki lub matematyki) – upewnijcie się, jakie przedmioty wymaga wybrana przez Was uczelnia.

Zanim wybierzesz studia medyczne

Decyzja o wyborze kierunków medycznych raczej nigdy nie jest pochopna i przypadkowa. Przyjęcie na studia poprzedzone jest wielomiesięczną pracą nad uzyskaniem jak najlepszych wyników z przedmiotów rekrutacyjnych.

Niemniej warto ocenić swoje szansę, analizując statystyki z poprzednich rekrutacji (ilu było kandydatów na jedno miejsce), a także progi punktowe obowiązujące na konkretne kierunki studiów. Może się okazać, że decydując się na inny ośrodek edukacyjny, zwiększasz szansę na uzyskanie indeksu.

Ze względu na fakt, że każda uczelnia przewiduje nieco inny zestaw przedmiotów kwalifikacyjnych, koniecznie wcześniej trzeba zapoznać się ze szczegółowymi wymogami, aby nacisk położyć na przedmioty, z których wynik zagwarantuje sukces.

Program nauczania na uczelniach medycznych jest ujednolicony. Ale wybierając konkretną szkołę, zwróćcie uwagę na bazę dydaktyczną, wyposażenie pracowni, warunki studiowania. Gdzie zdobyć takie informacje? Czytajcie fora internetowe, opinie o uczelniach, komentarze studentów. Odwiedzajcie drzwi otwarte, edukacyjne imprezy targowe. Dowiadujcie się, jakie są możliwości wymiany studentów, z jakimi uczelniami współpracuje konkretna szkoła wyższa. To wszystko wpłynie na waszą satysfakcję ze studiowania i pozwoli w jak największym zakresie wykorzystać możliwości, jakie daje czas studiów.

Opinie o studiach medycznych

Dyplom ukończenia kierunku medycznego to niezmiennie prestiż, wyróżnienie. Statystyki rekrutacyjne od lat pokazują, że zdobycie indeksu pozwala znaleźć się w elitarnym gronie osób, które spełniły bardzo wysokie wymagania rekrutacyjne, zdając z doskonałym wynikiem maturę z określonych przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

Studia medyczne są furtką do budzących szacunek, ratujących często ludzkie życie zawodów, czy kariery naukowej pozwalającej opracować przełomowe metody leczenia. Do zawodów, na które zapotrzebowanie nigdy nie maleje – ludzie niezmiennie chorują, starzeją się, rodzą dzieci, ulegają wypadkom, potrzebują lekarstw, korzystają z fachowej pomocy stomatologów. Ze względu na rosnącą świadomość społeczeństwa i dbanie o zdrowie i kondycję fizyczną, rośnie zapotrzebowanie na dietetyków, kosmetologów.

Piotr studia na fizjoterapii ma już za sobą. Obecnie praktykuje w prywatnym gabinecie i radzi kandydatom na ten kierunek, aby nie zrażali się pierwszymi dwoma latami studiów: „Przygotujcie się na wielogodzinne wykłady i ćwiczenia do późnego wieczora. Po trzecim roku będzie ciekawiej. Na początku poznajecie podstawy, aby potem je wykorzystywać. Warto zachować taką kolejność i przetrwać mniej ciekawy etap, niż wracać do podstaw po zakończeniu studiów – to trudniejsza droga”.Piotr zachęca, aby wybrać dobre praktyki i uczyć się od najlepszych terapeutów. Bardzo ważne, aby zdecydować się na uczelnię, która nie narzuci miejsc odbywania wszystkich praktyk. Mając wybór można skupić się na tym, co najbardziej interesuje. I druga ważna rada: „Zacznijcie się szkolić jak najszybciej. Brak pieniędzy nie może być wymówką. Dwa-trzy większe szkolenia w trakcie studiów to konieczność – potem praca sama Was znajdzie.”

A jak jest na kierunku lekarskim?

„Nie jest ani w połowie tak strasznie jak studenci mówią pierwszoroczniakom, ani w połowie tak lajtowo jak przechwalają się między sobą. Wszystko znowu jest względne- indywidualne upodobania, podpasowanie przedmiotu i formy w jakiej jest nauczany, preferencje i zdolności. Ja nigdy nie uczyłam się w nocy i naukę wolę sobie rozplanować, ale nie jest to jedyny słuszny model.” – przekonuje Aleksandra.

Medycyna jak każde studia ma swoje jasne i ciemne strony. O nich obu opowiada w autorka bloga Misja medycyna: http://misjamedycyna.blogspot.com/, studentka kierunku lekarskiego.

Wykaz uczelni oferujących studia medyczne

Polecane medyczne studia podyplomowe

Treści powiązane ze studiami medycznymi

​Dietetyka na Śląsku
​Dietetyka na Śląsku
​Dietetyka w Białymstoku
​Dietetyka w Białymstoku
​Dietetyka w Bydgoszczy
​Dietetyka w Bydgoszczy
Dietetyka w dwóch specjalnościach w WSIiZ w Warszawie
Dietetyka w dwóch specjalnościach w WSIiZ w Warszawie
​Dietetyka w Gdańsku
​Dietetyka w Gdańsku
​Dietetyka w Katowicach
​Dietetyka w Katowicach
​Dietetyka w Kielcach
​Dietetyka w Kielcach
​Dietetyka w Koszalinie
​Dietetyka w Koszalinie
​Dietetyka w Krakowie
​Dietetyka w Krakowie
​Dietetyka w Łodzi
​Dietetyka w Łodzi
​Dietetyka w Lublinie
​Dietetyka w Lublinie
Dietetyka w Olsztynie
Dietetyka w Olsztynie
Dietetyka w Rzeszowie
Dietetyka w Rzeszowie
​Fizjoterapia na Śląsku
​Fizjoterapia na Śląsku
​Fizjoterapia w Białymstoku
​Fizjoterapia w Białymstoku
​Fizjoterapia w Bydgoszczy
​Fizjoterapia w Bydgoszczy
​Fizjoterapia we Wrocławiu
​Fizjoterapia we Wrocławiu
​Fizjoterapia w Gdańsku
​Fizjoterapia w Gdańsku
​Fizjoterapia w Katowicach
​Fizjoterapia w Katowicach
Fizjoterapia w Kielcach
Fizjoterapia w Kielcach
​Fizjoterapia w Krakowie
​Fizjoterapia w Krakowie
​Fizjoterapia w Łodzi
​Fizjoterapia w Łodzi
​Fizjoterapia w Lublinie
​Fizjoterapia w Lublinie
Fizjoterapia w Olsztynie
Fizjoterapia w Olsztynie
​Fizjoterapia w Szczecinie
​Fizjoterapia w Szczecinie
Kierunek lekarski
Kierunek lekarski
​Kierunek lekarski i dentystyczny w Poznaniu
​Kierunek lekarski i dentystyczny w Poznaniu
​Kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w Białymstoku
​Kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w Białymstoku
Kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w Szczecinie
Kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w Szczecinie
​Kierunek lekarski i lekarsko-stomatologiczny w Gdańsku
​Kierunek lekarski i lekarsko-stomatologiczny w Gdańsku
​Kierunek lekarski i lekarsko-stomatologiczny w Lublinie
​Kierunek lekarski i lekarsko-stomatologiczny w Lublinie
​Kierunek lekarski i stomatologia we Wrocławiu
​Kierunek lekarski i stomatologia we Wrocławiu
​Kierunek lekarski na Śląsku
​Kierunek lekarski na Śląsku
Kierunek lekarski oraz lekarsko-dentystyczny w Warszawie
Kierunek lekarski oraz lekarsko-dentystyczny w Warszawie
​Kierunek lekarski w Bydgoszczy
​Kierunek lekarski w Bydgoszczy
​Kierunek lekarski w Katowicach
​Kierunek lekarski w Katowicach
​Kierunek lekarski w Krakowie
​Kierunek lekarski w Krakowie
Kierunek lekarski w Krakowskiej Akademii
Kierunek lekarski w Krakowskiej Akademii
​Kierunek lekarski w Łodzi
​Kierunek lekarski w Łodzi
Kierunek lekarski w Opolu
Kierunek lekarski w Opolu
Kierunek lekarski w Radomiu
Kierunek lekarski w Radomiu
Kierunek lekarski w Zielonej Górze
Kierunek lekarski w Zielonej Górze
Kierunek lekarsko-dentystyczny
Kierunek lekarsko-dentystyczny
​Kierunek lekarsko-dentystyczny na Śląsku
​Kierunek lekarsko-dentystyczny na Śląsku
​Kierunek lekarsko-dentystyczny w Katowicach
​Kierunek lekarsko-dentystyczny w Katowicach
​Kierunki medyczne w Kielcach
​Kierunki medyczne w Kielcach
Kierunki medyczne w Olsztynie
Kierunki medyczne w Olsztynie
Kierunki medyczne w Rzeszowie
Kierunki medyczne w Rzeszowie
Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Gnieźnie
Studia medyczne w Gnieźnie
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
​Weterynaria we Wrocławiu
​Weterynaria we Wrocławiu
​Weterynaria w Krakowie
​Weterynaria w Krakowie
​Weterynaria w Lublinie
​Weterynaria w Lublinie
Weterynaria w Olsztynie
Weterynaria w Olsztynie
​Weterynaria w Toruniu
​Weterynaria w Toruniu
​Weterynaria w Warszawie
​Weterynaria w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Coventry University Wrocław
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Opolski
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie