• Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku - PIelęgniarstwo
Jakiego typu studiów szukasz?

Studia medyczne

Medyczne

Kierunki medyczne postrzegane są jako elitarne, trudne, wymagające dobrze zdanej matury i ciężkiej pracy w trakcie studiów. Kandydaci, którzy wiążą swoją przyszłość ze studiami medycznymi, powinni postawić w szkole ponadgimnazjalnej na takie przedmioty, jak biologia, chemia, a w przypadku niektórych uczelni także fizyka. Każdego roku o jedno miejsce na studiach medycznych walczy kilkanaście chętnych osób.

Zmagania rekrutacyjne i zdobyty indeks są dopiero początkiem systematycznej i żmudnej pracy, którą muszą wykonać studenci kierunków medycznych. To jedne z najbardziej odpowiedzialnych i wymagających kierunków studiów. Nauka trwa tutaj okrągły rok i ma głównie charakter pamięciowy. Student kierunku lekarskiego musi opanować teorię, by przejść do praktyki. Niewystarczająca wiedza i błędy w sztuce lekarskiej mogą skutkować bowiem tragicznymi następstwami.

Zwykło się mówić, że lekarze uczą się przez całe życie. Najpierw 6 lat studiów, następnie roczny staż, później specjalizacja 5 lat, na którą dostają się najlepsi. Po drodze państwowy egzamin lekarski. Każdy dzień w szpitalu, przychodni i praca z pacjentami oznacza konieczność nieustannego dokształcania się.

Oczywiście studia medyczne kształcą nie tylko lekarzy, ale także fizjoterapeutów, ratowników medycznych, pielęgniarki, farmaceutów, dietetyków, radiologów, analityków medycznych, czy specjalistów z zakresu zdrowia publicznego.


medyczne kierunki studiów

d
DUO OTM ocena technologii medycznychdietetics - studies in Englishdietetykadietetyka i ekologiczna żywność dietetyka w sporcie i rekreacjidrug discovery and development
a
administracja i zarządzanie w ochronie zdrowiaaktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznymanalityka kryminalistyczna i sądowaanalityka medycznaanalityka weterynaryjnaanalityka z diagnostyką molekularnąanaliza żywności i żywienie człowiekaaudiofonologiaaudiofonologia z protetyką słuchu
b
bezpieczeństwo zdrowotnebiocybernetyka i inżynieria biomedycznabiologia i zdrowie człowiekabiologia medycznabiologia żywności i żywieniabiomedical engineeringbiomedycynabiostatystyka klinicznabiotechnologia medyczna
c
chemia i toksykologia sądowachemia medycznacoaching medycznycoaching zdrowego stylu życiacosmetology - kosmetologia w jęz. angielskim
f
farmacjafizjoterapiafizjoterapia w języku angielskimfizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowejfizyka medyczna
g
genetyka
h
higiena stomatologiczna
i
informatyka w medycynieinspekcja weterynaryjnainżynieria biomedycznainżynieria farmaceutycznainżynieria materiałów medycznychinżynieria mechaniczno - medycznainżynieria medycznainżynieria ochrony zdrowia i promocja
j
jakość i bezpieczeństwo żywności
k
kierunek lekarskikierunek lekarski, program w języku angielskimkierunek lekarsko-dentystycznykinezjologiakoordynator medycznykoordynowana opieka senioralnakosmetologia
l
logopedia kliniczna z terapią zajęciową
m
medical physics
n
naturoterapianeurobiologia
o
odnowa biologicznaoptometria (optyka okularowa)optyka okularowa z elementami optometriiorganizacja opieki nad osobą starszą
p
physiotherapy - studies in Englishpielęgniarstwopielęgniarstwo pomostowepielęgniarstwo weterynaryjnepołożnictwopołożnictwo pomostoweprodukty farmaceutyczne i kosmetyczneprojektowanie i wytwarzanie kosmetykówprotetyka słuchuprzemysł farmaceutyczny i kosmetycznypsychologia medycznapsychologia zdrowiapsychoterapia
r
ratownictwo medyczne
s
systemy diagnostyczne w medycynie
t
techniki dentystycznetelemedycyna i projekty w ochronie zdrowiaterapia zajęciowa z rehabilitacjątoksykologia z elementami kryminalistyki
v
veterinary medicine
w
weterynaria
z
zarządzanie ryzykiem zdrowotnymzarządzanie w systemie ochrony zdrowiazastosowanie fizyki w biologii i medycyniezdrowie publicznezdrowie publiczne - zarządzanie w systemie zdrowiazdrowie publiczne i epidemiologiazdrowie środowiskowezdrowie środowiskowe i bhpzielarstwo i fitoterapiazoofizjoterapia i pielęgnacja zwierzątzwierzęta w re­kreacji, edu­ka­cji i te­rapii
ż
żywienie człowieka i dietetykażywienie człowieka i dietoterapiażywienie człowieka i ocena żywności

Czytaj więcej o studiach medycznych

Czy warto kończyć studia medyczne

Studia medyczne trzeba skończyć, jeśli myśli się o pracy lekarza, lekarza-stomatologa, fizjoterapeuty czy farmaceuty. To zawody, w których nie uzyskacie uprawnień do praktykowania bez odbycia konkretnej ścieżki kształcenia. Jeśli więc wiążecie swoją przyszłość z którymś z tych zawodów, to nie ma możliwości zdobycia wykształcenia na kursach czy szkoleniach – one są niezbędne, aby doskonalić i poszerzać swoje kwalifikacje. Jednak dyplom wyższej uczelni konkretnego kierunku to pierwszy krok na ścieżce kariery medycznej.

Okres studiów to czas szczególny. Trudy sesji egzaminacyjnej czy kolejnych zaliczeń dzieli się z ludźmi, z którymi znajomości potrafią przetrwać na całe lata.

Wszystkie niemal szkoły wyższe dają możliwość aktywizowania się studentów w ramach funkcjonujących na uczelniach różnych organizacji studenckich. To także szansa na rozwijanie pasji, zdobywanie cennych doświadczeń, które będą dodatkową wartością w momencie podejmowania pracy. Studenci angażujący się w działalność kół naukowych mają możliwość poznania ludzi z określonej branży, współtworzyć i uczestniczyć w uczelnianych inicjatywach naukowych.

Uczelnie uczestniczące w programach wymiany studentów umożliwiają odbycie etapu studiów w uczelniach partnerskich – to okazja do nawiązania nowych znajomości, zdobycia przyszłych kontaktów zawodowych, podszlifowania języka obcego.

Jaka praca po studiach medycznych

Pod pojęciem kierunków medycznych mieści się również wiele studiów okołomedycznych, poszczególne z nich przygotowują specjalistów do pracy w odmiennych dziedzinach.

Wybór studiów lekarskich najczęściej podyktowany jest chęcią praktykowania w przyszłości w zawodzie lekarza. Lekarze czy pielęgniarki zatrudniani są w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia – szpitalach, przychodniach, gabinetach lekarskich. Pracują w sanatoriach, domach opieki, przychodniach i klubach sportowych, ośrodkach rehabilitacji, hospicjach, pogotowiu ratunkowym. Lekarze podejmują pracę w placówkach naukowo-badawczych, firmach farmaceutycznych. Zajmują się działalnością menedżerską w placówkach ochrony zdrowia.

Fizjoterapeuci znajdują pracę w gabinetach rehabilitacyjnych, sanatoriach, ośrodkach wypoczynkowych, gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach SPA, centrach fitness, gabinetach terapii manualnej, przychodniach sportowych, zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej.

Ratownicy medyczni zatrudniani są w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych, Centrach Powiadamiania Ratunkowego czy strukturach krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Absolwenci dietetyki mogą pracować zarówno w placówkach opieki zdrowotnej, jak i gastronomii. Ich wiedza będzie przydatna w szpitalach, przychodniach, poradniach zaburzeń metabolicznych, sanatoriach, ośrodkach odnowy biologicznej i SPA, placówkach zajmujących się pacjentami z zaburzeniami psychosomatycznymi, specjalistycznych gabinetach, ośrodkach rekreacyjno-rehabilitacyjnych, klubach sportowych, siłowniach, ale też zakładach produkujących artykuły spożywcze, żłobkach, przedszkolach, szkołach, firmach cateringowych.

Kosmetolodzy pracują w gabinetach kosmetycznych, ośrodkach odnowy biologicznej.

Dla kogo studia medyczne

Studia medyczne na pewno nie są dla przypadkowych osób. Przyszły zawód wymaga pewnych predyspozycji, bez których ukończenie studiów a potem praca byłyby niemożliwe.

Zawód lekarza nieodłącznie kojarzy się z powołaniem – powołaniem do niesienia pomocy, obcowania z cierpieniem, chorobą, słabością. Długie, ciężkie studia wymagają z kolei zdyscyplinowania, systematyczności i uporu. Stanowczość i zdecydowanie będą konieczne w codziennej pracy – każdy przypadek medyczny wymaga podjęcia decyzji – postawienia diagnozy, wyboru ścieżki leczenia, utwierdzenia zdezorientowanego pacjenta w słuszności takiego postępowania. Zawody medyczne wymagają dużej odporności, profesjonalizmu, podejmowania decyzji w szybko zmieniających się sytuacjach, zagrażających często życiu pacjenta.

Bardzo istotna jest też zdolność komunikowania się z członkami zespołu leczącego, chorym i jego rodziną w celu stworzenia właściwych warunków do leczenia pacjenta.

Duża doza empatii, wyrozumiałość, takt i odporność na stres to bardzo ważne cechy osoby związanej z zawodem medycznym. Ale równie istotne jest po prostu bycie doskonałym rzemieślnikiem, któremu nie za zachwieje się ręka podczas operacji, bezpiecznie odbierze poród, precyzyjnie wykona drobny zabieg, perfekcyjnie poskłada złamaną kość.

Zasady rekrutacji na studiach medycznych

Kluczowe w rekrutacji na kierunek lekarski i stomatologię są takie przedmioty jak biologia i chemia. Jeśli nie wybraliście ich na maturze – nie macie szansy na studiowanie tych kierunków na uczelniach medycznych. Niekiedy szkoły wyższe uwzględniają dodatkowe przedmioty podczas rekrutacji. Zawsze więc wybierając konkrety kierunek sprawdzajcie dokładnie, jakie wymagania rekrutacyjne ma określona uczelnia.

Przykładowo kandydaci na kierunek lekarski w Poznańskim Uniwersytecie Medycznym muszą zdać na maturze biologię na poziomie rozszerzonym oraz dodatkowo chemię lub fizykę (również na poziomie rozszerzonym).Rekrutując na ten sam kierunek w Collegium Medicum w Bydgoszczy będziecie punktowani za wynik z biologii lub matematyki oraz do wyboru chemii, fizyki lub matematyki (jeśli nie była wybrana wcześniej). Jeżeli z kolei wybierzecie Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, musicie na maturze zdać zarówno biologię, jak i chemię (oba przedmioty na poziomie rozszerzonym) oraz do wyboru matematykę lub fizykę.

Kandydaci na farmację muszą położyć nacisk na chemię – w większości uczelni wynik z tego przedmiotu, zdawanego na poziomie rozszerzonym będzie decydujący. Niekiedy uczelnie wymagają dodatkowych przedmiotów lub wskazują alternatywne (najczęściej biologię).

Rekrutacja na pozostałe kierunki uczelni medycznych mocno różni się w zależności od wybranej szkoły, niezmiennie jednak w wymaganiach rekrutacyjnych przewijają się takie przedmioty jak biologia, chemia i fizyka w połączeniu lub wymiennie z innymi przedmiotami maturalnymi.

Niepubliczne szkoły wyższe najczęściej rekrutują na podstawie złożenia kompletu dokumentów, aczkolwiek na wybrane kierunki decydujący może być jednak wynik z konkretnym przedmiotów – sprawdźcie wcześniej, aby uniknąć rozczarowań.

Wyjątek stanowią te niepubliczne szkoły wyższe, które realizują kierunek lekarski. W tym przypadku przyjęcia na studia medyczne przebiegają podobnie jak w uczelniach publicznych, tzn. na podstawie wyników maturalnych z konkretnych przedmiotów (biologii, chemii, fizyki lub matematyki) – upewnijcie się, jakie przedmioty wymaga wybrana przez Was uczelnia.

Zanim wybierzesz studia medyczne

Decyzja o wyborze kierunków medycznych raczej nigdy nie jest pochopna i przypadkowa. Przyjęcie na studia poprzedzone jest wielomiesięczną pracą nad uzyskaniem jak najlepszych wyników z przedmiotów rekrutacyjnych.

Niemniej warto ocenić swoje szansę, analizując statystyki z poprzednich rekrutacji (ilu było kandydatów na jedno miejsce), a także progi punktowe obowiązujące na konkretne kierunki studiów. Może się okazać, że decydując się na inny ośrodek edukacyjny, zwiększasz szansę na uzyskanie indeksu.

Ze względu na fakt, że każda uczelnia przewiduje nieco inny zestaw przedmiotów kwalifikacyjnych, koniecznie wcześniej trzeba zapoznać się ze szczegółowymi wymogami, aby nacisk położyć na przedmioty, z których wynik zagwarantuje sukces.

Program nauczania na uczelniach medycznych jest ujednolicony. Ale wybierając konkretną szkołę, zwróćcie uwagę na bazę dydaktyczną, wyposażenie pracowni, warunki studiowania. Gdzie zdobyć takie informacje? Czytajcie fora internetowe, opinie o uczelniach, komentarze studentów. Odwiedzajcie drzwi otwarte, edukacyjne imprezy targowe. Dowiadujcie się, jakie są możliwości wymiany studentów, z jakimi uczelniami współpracuje konkretna szkoła wyższa. To wszystko wpłynie na waszą satysfakcję ze studiowania i pozwoli w jak największym zakresie wykorzystać możliwości, jakie daje czas studiów.

Opinie o studiach medycznych

Dyplom ukończenia kierunku medycznego to niezmiennie prestiż, wyróżnienie. Statystyki rekrutacyjne od lat pokazują, że zdobycie indeksu pozwala znaleźć się w elitarnym gronie osób, które spełniły bardzo wysokie wymagania rekrutacyjne, zdając z doskonałym wynikiem maturę z określonych przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

Studia medyczne są furtką do budzących szacunek, ratujących często ludzkie życie zawodów, czy kariery naukowej pozwalającej opracować przełomowe metody leczenia. Do zawodów, na które zapotrzebowanie nigdy nie maleje – ludzie niezmiennie chorują, starzeją się, rodzą dzieci, ulegają wypadkom, potrzebują lekarstw, korzystają z fachowej pomocy stomatologów. Ze względu na rosnącą świadomość społeczeństwa i dbanie o zdrowie i kondycję fizyczną, rośnie zapotrzebowanie na dietetyków, kosmetologów.

Piotr studia na fizjoterapii ma już za sobą. Obecnie praktykuje w prywatnym gabinecie i radzi kandydatom na ten kierunek, aby nie zrażali się pierwszymi dwoma latami studiów: „Przygotujcie się na wielogodzinne wykłady i ćwiczenia do późnego wieczora. Po trzecim roku będzie ciekawiej. Na początku poznajecie podstawy, aby potem je wykorzystywać. Warto zachować taką kolejność i przetrwać mniej ciekawy etap, niż wracać do podstaw po zakończeniu studiów – to trudniejsza droga”.Piotr zachęca, aby wybrać dobre praktyki i uczyć się od najlepszych terapeutów. Bardzo ważne, aby zdecydować się na uczelnię, która nie narzuci miejsc odbywania wszystkich praktyk. Mając wybór można skupić się na tym, co najbardziej interesuje. I druga ważna rada: „Zacznijcie się szkolić jak najszybciej. Brak pieniędzy nie może być wymówką. Dwa-trzy większe szkolenia w trakcie studiów to konieczność – potem praca sama Was znajdzie.”

A jak jest na kierunku lekarskim?

„Nie jest ani w połowie tak strasznie jak studenci mówią pierwszoroczniakom, ani w połowie tak lajtowo jak przechwalają się między sobą. Wszystko znowu jest względne- indywidualne upodobania, podpasowanie przedmiotu i formy w jakiej jest nauczany, preferencje i zdolności. Ja nigdy nie uczyłam się w nocy i naukę wolę sobie rozplanować, ale nie jest to jedyny słuszny model.” – przekonuje Aleksandra.

Medycyna jak każde studia ma swoje jasne i ciemne strony. O nich obu opowiada w autorka bloga Misja medycyna: http://misjamedycyna.blogspot.com/, studentka kierunku lekarskiego.

Wykaz uczelni oferujących studia medyczne

Polecane medyczne studia podyplomowe

Treści powiązane ze studiami medycznymi

Dietetyka w Olsztynie
Dietetyka w Olsztynie
Dietetyka w Rzeszowie
Dietetyka w Rzeszowie
Dietetyka w dwóch specjalnościach w WSIiZ w Warszawie
Dietetyka w dwóch specjalnościach w WSIiZ w Warszawie
Fizjoterapia w Kielcach
Fizjoterapia w Kielcach
Fizjoterapia w Olsztynie
Fizjoterapia w Olsztynie
Kierunek lekarski
Kierunek lekarski
Kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w Szczecinie
Kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w Szczecinie
Kierunek lekarski oraz lekarsko-dentystyczny w Warszawie
Kierunek lekarski oraz lekarsko-dentystyczny w Warszawie
Kierunek lekarski w Krakowskiej Akademii
Kierunek lekarski w Krakowskiej Akademii
Kierunek lekarski w Opolu
Kierunek lekarski w Opolu
Kierunek lekarski w Radomiu
Kierunek lekarski w Radomiu
Kierunek lekarski w Zielonej Górze
Kierunek lekarski w Zielonej Górze
Kierunek lekarsko-dentystyczny
Kierunek lekarsko-dentystyczny
Kierunki medyczne w Olsztynie
Kierunki medyczne w Olsztynie
Kierunki medyczne w Rzeszowie
Kierunki medyczne w Rzeszowie
Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Gnieźnie
Studia medyczne w Gnieźnie
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Weterynaria w Olsztynie
Weterynaria w Olsztynie
​Dietetyka na Śląsku
​Dietetyka na Śląsku
​Dietetyka w Białymstoku
​Dietetyka w Białymstoku
​Dietetyka w Bydgoszczy
​Dietetyka w Bydgoszczy
​Dietetyka w Gdańsku
​Dietetyka w Gdańsku
​Dietetyka w Katowicach
​Dietetyka w Katowicach
​Dietetyka w Kielcach
​Dietetyka w Kielcach
​Dietetyka w Koszalinie
​Dietetyka w Koszalinie
​Dietetyka w Krakowie
​Dietetyka w Krakowie
​Dietetyka w Lublinie
​Dietetyka w Lublinie
​Dietetyka w Łodzi
​Dietetyka w Łodzi
​Fizjoterapia na Śląsku
​Fizjoterapia na Śląsku
​Fizjoterapia w Białymstoku
​Fizjoterapia w Białymstoku
​Fizjoterapia w Bydgoszczy
​Fizjoterapia w Bydgoszczy
​Fizjoterapia w Gdańsku
​Fizjoterapia w Gdańsku
​Fizjoterapia w Katowicach
​Fizjoterapia w Katowicach
​Fizjoterapia w Krakowie
​Fizjoterapia w Krakowie
​Fizjoterapia w Lublinie
​Fizjoterapia w Lublinie
​Fizjoterapia w Szczecinie
​Fizjoterapia w Szczecinie
​Fizjoterapia w Łodzi
​Fizjoterapia w Łodzi
​Fizjoterapia we Wrocławiu
​Fizjoterapia we Wrocławiu
​Kierunek lekarski i dentystyczny w Poznaniu
​Kierunek lekarski i dentystyczny w Poznaniu
​Kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w Białymstoku
​Kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w Białymstoku
​Kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w Gdańsku
​Kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w Gdańsku
​Kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w Lublinie
​Kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w Lublinie
​Kierunek lekarski i stomatologia we Wrocławiu
​Kierunek lekarski i stomatologia we Wrocławiu
​Kierunek lekarski na Śląsku
​Kierunek lekarski na Śląsku
​Kierunek lekarski w Bydgoszczy
​Kierunek lekarski w Bydgoszczy
​Kierunek lekarski w Katowicach
​Kierunek lekarski w Katowicach
​Kierunek lekarski w Krakowie
​Kierunek lekarski w Krakowie
​Kierunek lekarski w Łodzi
​Kierunek lekarski w Łodzi
​Kierunek lekarsko-dentystyczny na Śląsku
​Kierunek lekarsko-dentystyczny na Śląsku
​Kierunek lekarsko-dentystyczny w Katowicach
​Kierunek lekarsko-dentystyczny w Katowicach
​Kierunki medyczne w Kielcach
​Kierunki medyczne w Kielcach
​Weterynaria w Krakowie
​Weterynaria w Krakowie
​Weterynaria w Lublinie
​Weterynaria w Lublinie
​Weterynaria w Toruniu
​Weterynaria w Toruniu
​Weterynaria w Warszawie
​Weterynaria w Warszawie
​Weterynaria we Wrocławiu
​Weterynaria we Wrocławiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Coventry University Wrocław
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Politechnika Łódzka
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Lubelska Akademia WSEI
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji