• Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku - PIelęgniarstwo
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Jakiego typu studiów szukasz?

Studia medyczne

Medyczne

Kierunki medyczne postrzegane są jako elitarne, trudne, wymagające dobrze zdanej matury i ciężkiej pracy w trakcie studiów. Kandydaci, którzy wiążą swoją przyszłość ze studiami medycznymi, powinni postawić w szkole ponadgimnazjalnej na takie przedmioty, jak biologia, chemia, a w przypadku niektórych uczelni także fizyka. Każdego roku o jedno miejsce na studiach medycznych walczy kilkanaście chętnych osób.

Zmagania rekrutacyjne i zdobyty indeks są dopiero początkiem systematycznej i żmudnej pracy, którą muszą wykonać studenci kierunków medycznych. To jedne z najbardziej odpowiedzialnych i wymagających kierunków studiów. Nauka trwa tutaj okrągły rok i ma głównie charakter pamięciowy. Student kierunku lekarskiego musi opanować teorię, by przejść do praktyki. Niewystarczająca wiedza i błędy w sztuce lekarskiej mogą skutkować bowiem tragicznymi następstwami.

Zwykło się mówić, że lekarze uczą się przez całe życie. Najpierw 6 lat studiów, następnie roczny staż, później specjalizacja 5 lat, na którą dostają się najlepsi. Po drodze państwowy egzamin lekarski. Każdy dzień w szpitalu, przychodni i praca z pacjentami oznacza konieczność nieustannego dokształcania się.

Oczywiście studia medyczne kształcą nie tylko lekarzy, ale także fizjoterapeutów, ratowników medycznych, pielęgniarki, farmaceutów, dietetyków, radiologów, analityków medycznych, czy specjalistów z zakresu zdrowia publicznego.


medyczne kierunki studiów

a
administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym analityka kryminalistyczna i sądowa analityka medyczna analityka weterynaryjna analityka z diagnostyką molekularną analiza żywności i żywienie człowieka audiofonologia audiofonologia z protetyką słuchu
b
badania kliniczne bezpieczeństwo zdrowotne biocybernetyka i inżynieria biomedyczna biologia i zdrowie człowieka biologia medyczna biologia żywności i żywienia biomedical engineering biomedycyna biostatystyka kliniczna biotechnologia medyczna
c
chemia i toksykologia sądowa chemia medyczna chemia medyczna z projektowaniem leków coaching medyczny coaching zdrowego stylu życia cosmetology - kosmetologia w jęz. angielskim
d
dietetics - studies in English dietetyka dietetyka i ekologiczna żywność dietetyka i jakość żywności dietetyka w sporcie i rekreacji drug discovery and development duo otm ocena technologii medycznych
f
farmacja fizjoterapia fizjoterapia w języku angielskim fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej fizyka medyczna
g
genetyka
h
higiena stomatologiczna
i
informatyka w medycynie inspekcja weterynaryjna inżynieria biomedyczna inżynieria farmaceutyczna inżynieria materiałów medycznych inżynieria mechaniczno - medyczna inżynieria medyczna inżynieria ochrony zdrowia i promocja
j
jakość i bezpieczeństwo żywności
k
kierunek lekarski kierunek lekarski, program w języku angielskim kierunek lekarsko-dentystyczny kinezjologia koordynator medyczny koordynowana opieka senioralna kosmetologia
l
logopedia kliniczna z terapią zajęciową
m
medical physics medyczna biotechnologia molekularna
n
naturoterapia neurobiologia
o
odnowa biologiczna optometria (optyka okularowa) optyka okularowa z elementami optometrii organizacja opieki nad osobą starszą
p
physiotherapy - studies in English pielęgniarstwo pielęgniarstwo pomostowe pielęgniarstwo weterynaryjne położnictwo położnictwo pomostowe produkty farmaceutyczne i kosmetyczne projektowanie i wytwarzanie kosmetyków protetyka słuchu przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny psychologia medyczna psychologia zdrowia psychoterapia
r
ratownictwo medyczne ratownictwo, ochrona ludności i pomoc humanitarna
s
systemy diagnostyczne w medycynie
t
techniki dentystyczne telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia terapia zajęciowa z rehabilitacją toksykologia z elementami kryminalistyki trener zdrowia
v
veterinary medicine
w
weterynaria
z
zarządzanie ryzykiem zdrowotnym zarządzanie w systemie ochrony zdrowia zastosowanie fizyki w biologii i medycynie zdrowie publiczne zdrowie publiczne - zarządzanie w systemie zdrowia zdrowie publiczne i epidemiologia zdrowie środowiskowe zdrowie środowiskowe i bhp zielarstwo i fitoterapia zoofizjoterapia i pielęgnacja zwierząt zwierzęta w re­kreacji, edu­ka­cji i te­rapii
ż
żywienie człowieka i dietetyka żywienie człowieka i dietoterapia żywienie człowieka i ocena żywności

Czytaj więcej o studiach medycznych

Czy warto kończyć studia medyczne

Studia medyczne trzeba skończyć, jeśli myśli się o pracy lekarza, lekarza-stomatologa, fizjoterapeuty czy farmaceuty. To zawody, w których nie uzyskacie uprawnień do praktykowania bez odbycia konkretnej ścieżki kształcenia. Jeśli więc wiążecie swoją przyszłość z którymś z tych zawodów, to nie ma możliwości zdobycia wykształcenia na kursach czy szkoleniach – one są niezbędne, aby doskonalić i poszerzać swoje kwalifikacje. Jednak dyplom wyższej uczelni konkretnego kierunku to pierwszy krok na ścieżce kariery medycznej.

Okres studiów to czas szczególny. Trudy sesji egzaminacyjnej czy kolejnych zaliczeń dzieli się z ludźmi, z którymi znajomości potrafią przetrwać na całe lata.

Wszystkie niemal szkoły wyższe dają możliwość aktywizowania się studentów w ramach funkcjonujących na uczelniach różnych organizacji studenckich. To także szansa na rozwijanie pasji, zdobywanie cennych doświadczeń, które będą dodatkową wartością w momencie podejmowania pracy. Studenci angażujący się w działalność kół naukowych mają możliwość poznania ludzi z określonej branży, współtworzyć i uczestniczyć w uczelnianych inicjatywach naukowych.

Uczelnie uczestniczące w programach wymiany studentów umożliwiają odbycie etapu studiów w uczelniach partnerskich – to okazja do nawiązania nowych znajomości, zdobycia przyszłych kontaktów zawodowych, podszlifowania języka obcego.

Jaka praca po studiach medycznych

Pod pojęciem kierunków medycznych mieści się również wiele studiów okołomedycznych, poszczególne z nich przygotowują specjalistów do pracy w odmiennych dziedzinach.

Wybór studiów lekarskich najczęściej podyktowany jest chęcią praktykowania w przyszłości w zawodzie lekarza. Lekarze czy pielęgniarki zatrudniani są w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia – szpitalach, przychodniach, gabinetach lekarskich. Pracują w sanatoriach, domach opieki, przychodniach i klubach sportowych, ośrodkach rehabilitacji, hospicjach, pogotowiu ratunkowym. Lekarze podejmują pracę w placówkach naukowo-badawczych, firmach farmaceutycznych. Zajmują się działalnością menedżerską w placówkach ochrony zdrowia.

Fizjoterapeuci znajdują pracę w gabinetach rehabilitacyjnych, sanatoriach, ośrodkach wypoczynkowych, gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach SPA, centrach fitness, gabinetach terapii manualnej, przychodniach sportowych, zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej.

Ratownicy medyczni zatrudniani są w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych, Centrach Powiadamiania Ratunkowego czy strukturach krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Absolwenci dietetyki mogą pracować zarówno w placówkach opieki zdrowotnej, jak i gastronomii. Ich wiedza będzie przydatna w szpitalach, przychodniach, poradniach zaburzeń metabolicznych, sanatoriach, ośrodkach odnowy biologicznej i SPA, placówkach zajmujących się pacjentami z zaburzeniami psychosomatycznymi, specjalistycznych gabinetach, ośrodkach rekreacyjno-rehabilitacyjnych, klubach sportowych, siłowniach, ale też zakładach produkujących artykuły spożywcze, żłobkach, przedszkolach, szkołach, firmach cateringowych.

Kosmetolodzy pracują w gabinetach kosmetycznych, ośrodkach odnowy biologicznej.

Dla kogo studia medyczne

Studia medyczne na pewno nie są dla przypadkowych osób. Przyszły zawód wymaga pewnych predyspozycji, bez których ukończenie studiów a potem praca byłyby niemożliwe.

Zawód lekarza nieodłącznie kojarzy się z powołaniem – powołaniem do niesienia pomocy, obcowania z cierpieniem, chorobą, słabością. Długie, ciężkie studia wymagają z kolei zdyscyplinowania, systematyczności i uporu. Stanowczość i zdecydowanie będą konieczne w codziennej pracy – każdy przypadek medyczny wymaga podjęcia decyzji – postawienia diagnozy, wyboru ścieżki leczenia, utwierdzenia zdezorientowanego pacjenta w słuszności takiego postępowania. Zawody medyczne wymagają dużej odporności, profesjonalizmu, podejmowania decyzji w szybko zmieniających się sytuacjach, zagrażających często życiu pacjenta.

Bardzo istotna jest też zdolność komunikowania się z członkami zespołu leczącego, chorym i jego rodziną w celu stworzenia właściwych warunków do leczenia pacjenta.

Duża doza empatii, wyrozumiałość, takt i odporność na stres to bardzo ważne cechy osoby związanej z zawodem medycznym. Ale równie istotne jest po prostu bycie doskonałym rzemieślnikiem, któremu nie za zachwieje się ręka podczas operacji, bezpiecznie odbierze poród, precyzyjnie wykona drobny zabieg, perfekcyjnie poskłada złamaną kość.

Zasady rekrutacji na studiach medycznych

Kluczowe w rekrutacji na kierunek lekarski i stomatologię są takie przedmioty jak biologia i chemia. Jeśli nie wybraliście ich na maturze – nie macie szansy na studiowanie tych kierunków na uczelniach medycznych. Niekiedy szkoły wyższe uwzględniają dodatkowe przedmioty podczas rekrutacji. Zawsze więc wybierając konkrety kierunek sprawdzajcie dokładnie, jakie wymagania rekrutacyjne ma określona uczelnia.

Przykładowo kandydaci na kierunek lekarski w Poznańskim Uniwersytecie Medycznym muszą zdać na maturze biologię na poziomie rozszerzonym oraz dodatkowo chemię lub fizykę (również na poziomie rozszerzonym).Rekrutując na ten sam kierunek w Collegium Medicum w Bydgoszczy będziecie punktowani za wynik z biologii lub matematyki oraz do wyboru chemii, fizyki lub matematyki (jeśli nie była wybrana wcześniej). Jeżeli z kolei wybierzecie Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, musicie na maturze zdać zarówno biologię, jak i chemię (oba przedmioty na poziomie rozszerzonym) oraz do wyboru matematykę lub fizykę.

Kandydaci na farmację muszą położyć nacisk na chemię – w większości uczelni wynik z tego przedmiotu, zdawanego na poziomie rozszerzonym będzie decydujący. Niekiedy uczelnie wymagają dodatkowych przedmiotów lub wskazują alternatywne (najczęściej biologię).

Rekrutacja na pozostałe kierunki uczelni medycznych mocno różni się w zależności od wybranej szkoły, niezmiennie jednak w wymaganiach rekrutacyjnych przewijają się takie przedmioty jak biologia, chemia i fizyka w połączeniu lub wymiennie z innymi przedmiotami maturalnymi.

Niepubliczne szkoły wyższe najczęściej rekrutują na podstawie złożenia kompletu dokumentów, aczkolwiek na wybrane kierunki decydujący może być jednak wynik z konkretnym przedmiotów – sprawdźcie wcześniej, aby uniknąć rozczarowań.

Wyjątek stanowią te niepubliczne szkoły wyższe, które realizują kierunek lekarski. W tym przypadku przyjęcia na studia medyczne przebiegają podobnie jak w uczelniach publicznych, tzn. na podstawie wyników maturalnych z konkretnych przedmiotów (biologii, chemii, fizyki lub matematyki) – upewnijcie się, jakie przedmioty wymaga wybrana przez Was uczelnia.

Zanim wybierzesz studia medyczne

Decyzja o wyborze kierunków medycznych raczej nigdy nie jest pochopna i przypadkowa. Przyjęcie na studia poprzedzone jest wielomiesięczną pracą nad uzyskaniem jak najlepszych wyników z przedmiotów rekrutacyjnych.

Niemniej warto ocenić swoje szansę, analizując statystyki z poprzednich rekrutacji (ilu było kandydatów na jedno miejsce), a także progi punktowe obowiązujące na konkretne kierunki studiów. Może się okazać, że decydując się na inny ośrodek edukacyjny, zwiększasz szansę na uzyskanie indeksu.

Ze względu na fakt, że każda uczelnia przewiduje nieco inny zestaw przedmiotów kwalifikacyjnych, koniecznie wcześniej trzeba zapoznać się ze szczegółowymi wymogami, aby nacisk położyć na przedmioty, z których wynik zagwarantuje sukces.

Program nauczania na uczelniach medycznych jest ujednolicony. Ale wybierając konkretną szkołę, zwróćcie uwagę na bazę dydaktyczną, wyposażenie pracowni, warunki studiowania. Gdzie zdobyć takie informacje? Czytajcie fora internetowe, opinie o uczelniach, komentarze studentów. Odwiedzajcie drzwi otwarte, edukacyjne imprezy targowe. Dowiadujcie się, jakie są możliwości wymiany studentów, z jakimi uczelniami współpracuje konkretna szkoła wyższa. To wszystko wpłynie na waszą satysfakcję ze studiowania i pozwoli w jak największym zakresie wykorzystać możliwości, jakie daje czas studiów.

Opinie o studiach medycznych

Dyplom ukończenia kierunku medycznego to niezmiennie prestiż, wyróżnienie. Statystyki rekrutacyjne od lat pokazują, że zdobycie indeksu pozwala znaleźć się w elitarnym gronie osób, które spełniły bardzo wysokie wymagania rekrutacyjne, zdając z doskonałym wynikiem maturę z określonych przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

Studia medyczne są furtką do budzących szacunek, ratujących często ludzkie życie zawodów, czy kariery naukowej pozwalającej opracować przełomowe metody leczenia. Do zawodów, na które zapotrzebowanie nigdy nie maleje – ludzie niezmiennie chorują, starzeją się, rodzą dzieci, ulegają wypadkom, potrzebują lekarstw, korzystają z fachowej pomocy stomatologów. Ze względu na rosnącą świadomość społeczeństwa i dbanie o zdrowie i kondycję fizyczną, rośnie zapotrzebowanie na dietetyków, kosmetologów.

Piotr studia na fizjoterapii ma już za sobą. Obecnie praktykuje w prywatnym gabinecie i radzi kandydatom na ten kierunek, aby nie zrażali się pierwszymi dwoma latami studiów: „Przygotujcie się na wielogodzinne wykłady i ćwiczenia do późnego wieczora. Po trzecim roku będzie ciekawiej. Na początku poznajecie podstawy, aby potem je wykorzystywać. Warto zachować taką kolejność i przetrwać mniej ciekawy etap, niż wracać do podstaw po zakończeniu studiów – to trudniejsza droga”.Piotr zachęca, aby wybrać dobre praktyki i uczyć się od najlepszych terapeutów. Bardzo ważne, aby zdecydować się na uczelnię, która nie narzuci miejsc odbywania wszystkich praktyk. Mając wybór można skupić się na tym, co najbardziej interesuje. I druga ważna rada: „Zacznijcie się szkolić jak najszybciej. Brak pieniędzy nie może być wymówką. Dwa-trzy większe szkolenia w trakcie studiów to konieczność – potem praca sama Was znajdzie.”

A jak jest na kierunku lekarskim?

„Nie jest ani w połowie tak strasznie jak studenci mówią pierwszoroczniakom, ani w połowie tak lajtowo jak przechwalają się między sobą. Wszystko znowu jest względne- indywidualne upodobania, podpasowanie przedmiotu i formy w jakiej jest nauczany, preferencje i zdolności. Ja nigdy nie uczyłam się w nocy i naukę wolę sobie rozplanować, ale nie jest to jedyny słuszny model.” – przekonuje Aleksandra.

Medycyna jak każde studia ma swoje jasne i ciemne strony. O nich obu opowiada w autorka bloga Misja medycyna: http://misjamedycyna.blogspot.com/, studentka kierunku lekarskiego.

Wykaz uczelni oferujących studia medyczne

Polecane medyczne studia podyplomowe

Treści powiązane ze studiami medycznymi

Dietetyka w Olsztynie
Dietetyka w Olsztynie
Dietetyka w Rzeszowie
Dietetyka w Rzeszowie
Dietetyka w dwóch specjalnościach w WSIiZ w Warszawie
Dietetyka w dwóch specjalnościach w WSIiZ w Warszawie
Fizjoterapia w Kielcach
Fizjoterapia w Kielcach
Fizjoterapia w Olsztynie
Fizjoterapia w Olsztynie
Kierunek lekarski
Kierunek lekarski
Kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w Szczecinie
Kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w Szczecinie
Kierunek lekarski oraz lekarsko-dentystyczny w Warszawie
Kierunek lekarski oraz lekarsko-dentystyczny w Warszawie
Kierunek lekarski w Krakowskiej Akademii
Kierunek lekarski w Krakowskiej Akademii
Kierunek lekarski w Opolu
Kierunek lekarski w Opolu
Kierunek lekarski w Radomiu
Kierunek lekarski w Radomiu
Kierunek lekarski w Zielonej Górze
Kierunek lekarski w Zielonej Górze
Kierunek lekarsko-dentystyczny
Kierunek lekarsko-dentystyczny
Kierunki medyczne w Olsztynie
Kierunki medyczne w Olsztynie
Kierunki medyczne w Rzeszowie
Kierunki medyczne w Rzeszowie
Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Gnieźnie
Studia medyczne w Gnieźnie
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Weterynaria w Olsztynie
Weterynaria w Olsztynie
​Dietetyka na Śląsku
​Dietetyka na Śląsku
​Dietetyka w Białymstoku
​Dietetyka w Białymstoku
​Dietetyka w Bydgoszczy
​Dietetyka w Bydgoszczy
​Dietetyka w Gdańsku
​Dietetyka w Gdańsku
​Dietetyka w Katowicach
​Dietetyka w Katowicach
​Dietetyka w Kielcach
​Dietetyka w Kielcach
​Dietetyka w Koszalinie
​Dietetyka w Koszalinie
​Dietetyka w Krakowie
​Dietetyka w Krakowie
​Dietetyka w Lublinie
​Dietetyka w Lublinie
​Dietetyka w Łodzi
​Dietetyka w Łodzi
​Fizjoterapia na Śląsku
​Fizjoterapia na Śląsku
​Fizjoterapia w Białymstoku
​Fizjoterapia w Białymstoku
​Fizjoterapia w Bydgoszczy
​Fizjoterapia w Bydgoszczy
​Fizjoterapia w Gdańsku
​Fizjoterapia w Gdańsku
​Fizjoterapia w Katowicach
​Fizjoterapia w Katowicach
​Fizjoterapia w Krakowie
​Fizjoterapia w Krakowie
​Fizjoterapia w Lublinie
​Fizjoterapia w Lublinie
​Fizjoterapia w Szczecinie
​Fizjoterapia w Szczecinie
​Fizjoterapia w Łodzi
​Fizjoterapia w Łodzi
​Fizjoterapia we Wrocławiu
​Fizjoterapia we Wrocławiu
​Kierunek lekarski i dentystyczny w Poznaniu
​Kierunek lekarski i dentystyczny w Poznaniu
​Kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w Białymstoku
​Kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w Białymstoku
​Kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w Gdańsku
​Kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w Gdańsku
​Kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w Lublinie
​Kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w Lublinie
​Kierunek lekarski i stomatologia we Wrocławiu
​Kierunek lekarski i stomatologia we Wrocławiu
​Kierunek lekarski na Śląsku
​Kierunek lekarski na Śląsku
​Kierunek lekarski w Bydgoszczy
​Kierunek lekarski w Bydgoszczy
​Kierunek lekarski w Katowicach
​Kierunek lekarski w Katowicach
​Kierunek lekarski w Krakowie
​Kierunek lekarski w Krakowie
​Kierunek lekarski w Łodzi
​Kierunek lekarski w Łodzi
​Kierunek lekarsko-dentystyczny na Śląsku
​Kierunek lekarsko-dentystyczny na Śląsku
​Kierunek lekarsko-dentystyczny w Katowicach
​Kierunek lekarsko-dentystyczny w Katowicach
​Kierunki medyczne w Kielcach
​Kierunki medyczne w Kielcach
​Weterynaria w Krakowie
​Weterynaria w Krakowie
​Weterynaria w Lublinie
​Weterynaria w Lublinie
​Weterynaria w Toruniu
​Weterynaria w Toruniu
​Weterynaria w Warszawie
​Weterynaria w Warszawie
​Weterynaria we Wrocławiu
​Weterynaria we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Politechnika Białostocka
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Tarnowska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie