Jakiego kierunku studiów szukasz?

Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej

Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej to unikatowy kierunek w skali kraju, powstały na potrzeby bydgoskiego Centrum Onkologii. Kierunek współprowadzi Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz wspomniane Centrum Onkologii. W odróżnieniu od kierunku fizyka medyczna, który występuje na różnych uczelniach, program studiów tego kierunku wyróżnia się dużą liczbą zajęć o charakterze praktycznym, a nie wyłącznie teoretycznym i jest tzw. kierunkiem celowanym (stworzonym z myślą o pozyskiwaniu nowych, wysoko wykwalifikowanych kadr dla Centrum Onkologii).

Dla kogo studia na kierunku fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej

To studia dla osób chcących pracować w dziedzinie medycyny, ale nie w klasycznym zawodzie lekarza/pielęgniarki. Dla wszystkich, którzy są w stanie znieść trudny temat onkologii.

Program kształcenia na kierunku fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej

Program kształcenia zakłada kilka modułów. To przedmioty obowiązkowe, moduły obieralne oraz praktyki zawodowe (960 godzin w trakcie trzyletnich studiów).

Obieralne przez studentów moduły to fizyka w radioterapii i kontrola jakości lub fizyka w diagnostyce obrazowej i kontrola jakości.

Tematyka praktyk obejmuje z kolei:

 • planowanie radioterapii
 • poranne pomiary eksploatacyjne akceleratorów do radioterapii
 • testy tygodniowe geometrii aparatów do radioterapii
 • pomiary jakości wiązek terapeutycznych
 • planowanie leczenia i ścieżkę pacjenta.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej

Podczas rekrutacji na ten kierunek punktuje się matematykę, fizykę, chemię lub biologię (najlepiej na poziomie rozszerzonym).

Perspektywy pracy po kierunku fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej

Oczywistym miejscem pracy dla absolwenta tego kierunku jest Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy.

Ponadto zatrudnienie można znaleźć w:

 • ośrodkach onkologicznych realizujących procedury z zakresu radioterapii (na stanowiskach wymagających wiedzy w zakresie podstawowych zasad kontroli urządzeń do radioterapii i diagnostyki obrazowej)
 • w komórkach radiacyjnych instytucji odpowiedzialnych za pomiar skażeń wywołanych ekspozycją na promieniowanie jonizujące
 • w zakładach diagnostyki obrazowej (na stanowiskach związanych z podstawową kontrolą parametrów eksploatacyjnych aparatury diagnostycznej).

Opinie o kierunku fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej

Kierunki pokrewne do kierunku fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej

Jakie uczelnie oferują kierunek fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej

W których miastach można studiować kierunek fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Tarnowska
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Piotrkowska
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Politechnika Częstochowska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku