Szczegółowy opis uczelni

Poznaj UKW w Bydgoszczy

UKW - NAJLEPSZY KIERUNEK NA STUDIA!

Związek tradycji z postępem to jedna z kluczowych zalet Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dynamiczna, nastawiona na rozwój, młoda uczelnia z historią pozwoli Ci przeżyć najpiękniejsze studenckie chwile.

UKW Z MYŚLĄ O TOBIE

Szerokoprofilowość UKW pozwala na wybór studiów z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, pedagogicznych, ścisłych, inżynierskich, przyrodniczych, artystycznych oraz sportowych. Nasza uczelnia przygotowała dla Ciebie ofertę kilkudziesięciu kierunków studiów.

Wśród nich, między innymi: pedagogika (do wyboru 18 specjalności), psychologia, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filozofia, historia, politologia, ekonomia, administracja, rewitalizacja dróg wodnych, regionalistyka europejska, ekonomia, administracja, humanistyka 2.0, filologia (wiele specjalności do wyboru), biotechnologia, wychowanie fizyczne, fizyka, inżynieria bezpieczeństwa, mechatronika, matematyka, zarządzanie kryzysowe w środowisku, wojskoznawstwo, lingwistyka stosowana j. rosyjski z j. chińskim.

TRADYCJA I POSTĘP

Wieloletnie przygotowania do przekształcenia Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego zaowocowały przed dziesięcioma laty szeregiem przemian we wszystkich obszarach funkcjonowania Uczelni. Zmiany dziś widoczne cały czas ewoluują. Studenci i kadra naukowo-dydaktyczna czują, że uczestniczą w tym procesie cały czas. Akademicka rzeczywistość UKW przybiera nowe formy. Ulepszenia dotyczą przystosowywania uczelnianych budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zniesienie barier architektonicznych, wyposażenie budynków w windy, zaopatrzenie Biblioteki Głównej w specjalistyczny sprzęt umożliwiający korzystanie osobom słabowidzącym i niewidomym z książkowych zasobów - to tylko niektóre z wdrożonych przez Uczelnię usprawnień. Jako student/ka UKW poczujesz się częścią wspólnoty. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze Twoje pasje przybiorą realny kształt. Biblioteka, laboratoria, jeden z najnowocześniejszych kompleksów sportowych w regionie - na UKW każdy znajdzie coś dla siebie! Wybudowane od podstaw lub odnowione budynki stanowią solidną podstawę do prowadzenia działalności naukowo-dydaktycznej. Studenci mogą w pełni wykorzystać swój potencjał, więc do dzieła!


Kierunki i specjalności

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oferuje kilkadziesiąt kierunków studiów w trybie zarówno stacjonarnym, jak i niestacjonarnym

STUDIA I STOPNIA

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Biologia
 • Biotechnologia
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • Edytorstwo
 • Ekonomia
 • Filologia angielska
 • Filologia polska
 • Filologia rosyjska (bez znajomości języka)
 • Filozofia
 • Fizyka
 • Geografia
 • Germanistyka
 • Historia
 • Humanistyka drugiej generacji
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • Informatyka
 • Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Inżynieria materiałowa
 • Kryminologia
 • Kulturoznawstwo
 • Lingwistyka stosowana angielsko-arabska
 • Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka
 • Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska
 • Lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska
 • Lingwistyka stosowana rosyjsko-chińska
 • Logopedia
 • Matematyka
 • Mechatronika
 • Ochrona środowiskaPedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią (profil praktyczny)
 • Pedagogika resocjalizacyjna (studia dualne o profilu praktycznym)
 • Pedagogika z modułem Doradztwo zawodowe i human resources z tutoringiem kariery
 • Pedagogika z modułem Edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne
 • Pedagogika z modułem Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju
 • Pedagogika z modułem Resocjalizacja
 • Pedagogika z modułem Animacja społeczna i zarządzanie kulturą
 • Politologia
 • Praca socjalna
 • Prawo w biznesie
 • Przewodnictwo i pilotaż turystyczny
 • Rewitalizacja dróg wodnych
 • Socjologia
 • Stosunki międzynarodowe
 • Turystyka i rekreacja
 • Wojskoznawstwo
 • Wychowanie fizyczne
 • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków
 • Zarządzanie kryzysowe w środowisku

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Psychologia

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 • Administracja
 • Biologia
 • Biotechnologia
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • Filologia angielska
 • Filologia rosyjska
 • Filologia polska
 • Filozofia
 • Fizyka
 • Geografia
 • Germanistyka
 • Historia
 • Informatyka
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria techniczno-informatyczna
 • Kulturoznawstwo
 • Lingwistyka stosowana angielsko-arabska
 • Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka
 • Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska
 • Lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska
 • Matematyka
 • Mechatronika
 • Pedagogika z modułem animacja społeczno-kulturalna i zarządzanie projektami
 • Pedagogika z modułem edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne
 • Pedagogika z modułem logopedia
 • Pedagogika z modułem pedagogika ogólnopedagogiczna
 • Pedagogika z modułem pedagogika opiekuńcza
 • Pedagogika z modułem pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Pedagogika z modułem resocjalizacja
 • Pedagogika z modułem zarządzanie zasobami ludzkimi i doradztwo zawodowe z coachingiem
 • Politologia
 • Stosunki międzynarodowe
 • Turystyka i rekreacja
 • Wychowanie fizyczne
 • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków

STUDIA POPOŁUDNIOWE

STUDIA PODYPLOMOWE

STUDIA TRZECIEGO STOPNIA

Rekrutacja na studia

STUDIA I STOPNIA

Na większości kierunków kandydaci przyjmowani są na podstawie rankingu średniej punktów z przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym.

UKW przyjmuje w procesie rekrutacji następujący przelicznik:

 • punkty uzyskane z przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym przeliczane są według wagi 0,8
 • punkty uzyskane z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym przeliczane są według wagi 1,0

Na niektórych kierunkach przyznajemy dodatkowe punkty za zdawanie określonych przedmiotów. Szczegóły na naszym portalu rekrutacyjnym

EGZAMINY WSTĘPNE obowiązują na trzech kierunkach:

 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - obowiązuje egzamin praktyczny z gry na instrumencie lub śpiewu (wykonanie co najmniej dwóch utworów o zróżnicowanym charakterze, solo lub z akompaniamentem) słuchu muzycznego, sprawności manualno-głosowej, poczucia rytmu i sprawności rytmicznej
 • logopedia - obowiązuje sprawdzian obejmujący weryfikację poprawności wymowy
 • pedagogika wczesnoszkolna - obowiązuje sprawdzian obejmujący weryfikację poprawności wymowy

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci, który skończyli wymagany kierunek studiów pierwszego stopnia – ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz średnia ocen z toku studiów.

Kandydaci, którzy nie ukończyli wymaganego kierunku studiów pierwszego stopnia – egzamin wstępny z zakresu treści podstawowych i kierunkowych oraz średnia ocen z toku studiów.

Rekrutacja na studia odbywa się za pośrednictwem portalu internetowego http://www.rekrutacja.ukw.edu.pl/

W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji i Spraw Studenckich:

rekrutacja@ukw.edu.pl lub rekrutacja1@ukw.edu.pl

tel. 502-593-516 / +48 52 389 28 11 / +48 52 320 67 78 lub + 48 52 341 08 32 w. 22/23/25

Skontaktuj się z nami

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 do 13.00.


Adres biura:

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)

85-096 Bydgoszcz


W razie pytań prosimy o kontakt:

rekrutacja@ukw.edu.pl lub rekrutacja1@ukw.edu.pl,

tel. 502-593-516 / +48 52 389 28 11 / +48 52 320 67 78 lub + 48 52 341 08 32 w. 22/23/25

Artykuły dotyczące uczelni

Total 3 items.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego zaprasza na...

Uczniów szkół ponadgimnazjalnych zapraszamy na Dzień Otwarty Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. To najlepsza okazja, by zobaczyć uczelnię, poznać studentów, wykładowców, ofertę…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy...

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza na Studia Podyplomowe Psychologii Klinicznej adresowane przede wszystkim do absolwentów psychologii. Studia trwają dwa…

UKW w Bydgoszczy dostał 1,6 mln na biotechnol...

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wygrał ministerialny konkurs na dofinansowanie kierunku technicznego, jakim jest biotechnologia.

Lokalizacja