Szczegółowy opis uczelni
Poznaj UKW w Bydgoszczy

Wybierz najlepszy kierunek na studia – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy!

Jesteśmy największą uczelnią w Bydgoszczy, drugą w województwie kujawsko-pomorskim, która oferuje prawie 60 kierunków studiów. Od ponad 50 lat kształcimy studentki i studentów, udowadniając, że z tradycją znakomicie łączy się nowoczesność i innowacyjność. Nasza akademicka historia zrodziła się wraz z powołaniem do życia Wyższej Szkoły Nauczycielskiej (1969-1974), która została najpierw przekształcona w Wyższą Szkołę Pedagogiczną (1974-2000), następnie w Akademię Bydgoską (2000-2005), by finalnie w 2005 roku przyjąć zaszczytne miano Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Ponad 100 tysięcy absolwentów - tyle młodych osób, pełnych zapału i chęci do pracy, ukończyło naszą uczelnię, odbierając swój wymarzony dyplom. To dla nas najpiękniejszy rezultat, który uzyskaliśmy dzięki wieloletnim staraniom oraz ogromnym nakładom pracy.

Pracujemy dla studentów i ze studentami - to hasło przyświeca codziennej pracy ponad 600 pracownikom naukowo-dydaktycznym UKW. Nasza kadra z roku na rok podnosi swoje kwalifikacje oraz uczestniczy w nowych projektach badawczych i szkoleniowych. To studenci są dla nas najważniejsi. Dbamy o to, by mogli oni w pełni korzystać z wiedzy i doświadczenia naszych pracowników. Organizowane konferencje i sympozja naukowe, warsztaty, koła, dodatkowe konsultacje oraz ścisła współpraca w relacji student - wykładowca powodują, że praca wkładana w proces dydaktyczny przynosi rezultaty. Wielu zdolnych absolwentów kontynuuje naukę, pozostając na Uczelni jako doktoranci. To dowód na to, że zaszczepiona w młodych ludziach chęć do poszerzania wiedzy, procentuje na przyszłość.

Jest w czym wybierać!
Możemy pochwalić się bogatą ofertą edukacyjną, na którą składa się niespełna 60 kierunków studiów: licencjackich i inżynierskich (I stopnia), jednolitych studiów magisterskich, studiów magisterskich oraz uzupełniających (II stopnia). Zachęcamy również do kontynuowania nauki w Szkole Doktorskiej!
Uniwersytet prowadzi również prawie 25 kierunków studiów podyplomowych, poszerzających kwalifikacje i nadających nowe uprawnienia. Rokrocznie przybywa nam nowych kierunków, które tworzymy w odpowiedzi na zapotrzebowani rynku pracy. Co ważne, nasz rozwój doceniany jest przez Maturzystki i Maturzystów. Zaufanie, jakim nas obdarzają, widoczne jest podczas rekrutacji. W ostatnich latach nasza Uczelnia przyjmuje na pierwsze roczniki około 3 tysięcy studentów. Obecnie zaś studiuje u nas 8 tysięcy studentów.

Pełna oferta edukacyjna znajduje się na stronie: https://rekrutacja.ukw.edu.pl/

Nauka ponad wszystko!
UKW posiada 13 uprawnień do nadawania stopni naukowych. Pierwsze uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora uzyskaliśmy w połowie lat 80. (w 1986 r. w zakresie pedagogiki), a pełne prawa akademickie pod koniec następnego dziesięciolecia (1998 – uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie pedagogiki, w zakresie historii, w 2015 - językoznawstwa, 2017 - literaturoznawstwa, 2019 - nauk biologicznych). UKW ma uprawnienia do nadawania stopni doktora habilitowanego (w zakresie pedagogiki, historii i językoznawstwa) oraz doktora (w zakresie ekologii, literaturoznawstwa, językoznawstwa, pedagogiki, psychologii, historii, nauki o polityce, dyrygentury, biologii, mechaniki).

UKW stawia na rozwój! Uczelnia coraz skuteczniej pozyskuje fundusze na doskonalenie swojego potencjału. W ostatnim czasie otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację kilku projektów m.in.: Stawiamy na rozwój UKW w kwocie prawie 11,7 mln zł, w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości na projekt: Nauki biologiczne podstawą intensywnego i zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego -11,6 mln zł, Nowoczesny Uniwersytet ponad 5 mln zł i 3,6 mln zł na projekt Uniwersytet Równych Szans. Dzięki funduszom rozwijana jest także oferta dla studentów i absolwentów, na projekt: Pedagogika resocjalizacyjna studia dualne dostaliśmy ponad 2,5 mln zł, ponad 1,6 mln zł na -Humanistykę Drugiej Generacji: badanie i projektowanie gier, ponad 2,8 mln zł wsparcia zyskali absolwenci w ramach projektu: Wykwalifikowani. Aktywni. Komunikatywni absolwenci UKW.

Sukcesy, wsparcie oraz ciekawe inicjatywy. Nasi naukowcy są laureatami krajowych i zagranicznych konkursów. Swoimi wynikami badań dzielą się często podczas organizowanych na Uczelni konferencjach naukowych. Wydarzenia te przyciągają na uczelnię wybitnych badaczy z całego świata. Wielu specjalistów z UKW pełni zaszczytną role pełnomocników i doradców władz na szczeblu centralnym i samorządowym w wąsko wyspecjalizowanych dziedzinach nauki. Dzięki uzyskanym wymiernym efektom ciężkiej pracy, kadra naukowo-dydaktyczna udowadnia, że Uczelnia stanowi dla nich wyjątkowe miejsce do rozwoju.

Nagrody przyznawane przez międzynarodowe jury w zakresie innowacyjności podczas targów branżowych potwierdzają natomiast coraz większą dynamikę współpracy gospodarczej uczelni z otoczeniem. Nie zapominamy o popularyzacji nauki i osiągnięć naszych naukowców i studentów, chętnie dzielimy się wiedzą i pasją podczas przedsięwzięć takich jak: Noc Biologów, Dni Turystyki, Polskie Dni Nauki, Bydgoski Festiwal Nauki, Młodzi Odkrywcy, Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Europejska Noc Muzeów, konkursy czy liczne warsztaty.

Stanowimy całość! Wspieramy się, wsłuchujemy się nawzajem w swoje potrzeby, udzielamy rad – współpracujemy. Jako społeczność uniwersytecka tworzymy uczelnianą rodzinę. Bramy naszego Uniwersytetu są zaś stale otwarte na nowe rozwiązania. Wciąż dążymy do stworzenia najnowocześniejszych warunków do rozwoju. Dzięki UKW możemy spełniać swoje marzenia!


Kierunki i specjalności

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oferuje kilkadziesiąt kierunków studiów w trybie zarówno stacjonarnym, jak i niestacjonarnym

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

A
Administracja
studia pierwszego stopnia
B
Bezpieczeństwo i higiena pracy
studia pierwszego stopnia
Bezpieczeństwo narodowe
studia pierwszego stopnia
Biologia
studia pierwszego stopnia
Biotechnologia
studia pierwszego stopnia
D
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
studia pierwszego stopnia
E
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
studia pierwszego stopnia
Edytorstwo
studia pierwszego stopnia
Ekonomia
studia pierwszego stopnia
F
Filologia angielska
studia pierwszego stopnia
Filologia polska
studia pierwszego stopnia
Filologia rosyjska (bez znajomości języka)
studia pierwszego stopnia
Filozofia
studia pierwszego stopnia
Fizyka
studia pierwszego stopnia
G
Geografia
studia pierwszego stopnia
Germanistyka
studia pierwszego stopnia
H
Historia
studia pierwszego stopnia
Humanistyka drugiej generacji
studia pierwszego stopnia
I
Informatyka
studia pierwszego stopnia
Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną
studia pierwszego stopnia
Inżynieria bezpieczeństwa
studia pierwszego stopnia
Inżynieria materiałowa
studia pierwszego stopnia
Inżynieria techniczno-informatyczna
studia pierwszego stopnia
K
Kryminologia
studia pierwszego stopnia
Kulturoznawstwo
studia pierwszego stopnia
M
Matematyka
studia pierwszego stopnia
Mechatronika
studia pierwszego stopnia
O
Ochrona środowiska
studia pierwszego stopnia
P
Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią (profil praktyczny)
studia pierwszego stopnia
Pedagogika resocjalizacyjna (studia dualne o profilu praktycznym)
studia pierwszego stopnia
Pedagogika z modułem Animacja społeczna i zarządzanie kulturą
studia pierwszego stopnia
Pedagogika z modułem Doradztwo zawodowe i human resources z tutoringiem kariery
studia pierwszego stopnia
Pedagogika z modułem Edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne
studia pierwszego stopnia
Pedagogika z modułem Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju
studia pierwszego stopnia
Pedagogika z modułem Resocjalizacja
studia pierwszego stopnia
Politologia
studia pierwszego stopnia
Praca socjalna
studia pierwszego stopnia
Prawo w biznesie
studia pierwszego stopnia
Przewodnictwo i pilotaż turystyczny
studia pierwszego stopnia
R
Rewitalizacja dróg wodnych
studia pierwszego stopnia
S
Socjologia
studia pierwszego stopnia
Stosunki międzynarodowe
studia pierwszego stopnia
T
Turystyka i rekreacja
studia pierwszego stopnia
W
Wojskoznawstwo
studia pierwszego stopnia
Wychowanie fizyczne
studia pierwszego stopnia


STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

P
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Studia jednolite magisterskie
Psychologia
Studia jednolite magisterskie


STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

A
Administracja
studia drugiego stopnia
B
Biologia
studia drugiego stopnia
Biotechnologia
studia drugiego stopnia
F
Filologia angielska
studia drugiego stopnia
Filologia polska
studia drugiego stopnia
Filologia rosyjska
studia drugiego stopnia
Filozofia
studia drugiego stopnia
Fizyka
studia drugiego stopnia
G
Geografia
studia drugiego stopnia
Germanistyka
studia drugiego stopnia
H
Historia
studia drugiego stopnia
I
Informatyka
studia drugiego stopnia
Inżynieria materiałowa
studia drugiego stopnia
Inżynieria techniczno-informatyczna
studia drugiego stopnia
K
Kulturoznawstwo
studia drugiego stopnia
M
Matematyka
studia drugiego stopnia
Mechatronika
studia drugiego stopnia
S
Stosunki międzynarodowe
studia drugiego stopnia
T
Turystyka i rekreacja
studia drugiego stopnia
W
Wychowanie fizyczne
studia drugiego stopnia


STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia
Skontaktuj się z nami

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. Jana Karola Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 91 00 (centrala)

Media społecznościowe:

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. +48 52 389 28 11, +48 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl
www.rekrutacja.ukw.edu.pl

Biuro Współpracy Międzynarodowej
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel.: +48 52 341 91 07, +48 52 341 91 08
fax.: +48 52 341 47 79


e-mail: bwm@ukw.edu.pl
www.bwm.ukw.edu.pl

Artykuły dotyczące uczelni
Total 1 item.
Zaczynam studia - poradnik dla przyszłych studentek i studentów UKW w Bydgoszczy

Zaczynam studia - poradnik dla przyszłych stu...

Przed Tobą najważniejszy wybór - studia. Mamy nadzieję, że spotkamy się w murach Uniwersytetu Kazimierza…
Lokalizacja