Studia w Bydgoszczy
Tu życie nabiera barw

Bydgoszcz - uczelnie, kierunki, studia

Uczelnie w Bydgoszczy

Bydgoszcz to duży ośrodek akademicki. Dostępne są różnorodne typy studiów oferowane przez uczelnie w Bydgoszczy. Zlokalizowany tu Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Collegium Medicum, Politechnika Bydgoska, Akademia Muzyczna oraz kilka niepublicznych szkół wyższych to możliwość wyboru m.in. studiów technicznych, rolniczych, medycznych, artystycznych, humanistycznych czy pedagogicznych.

Poniżej zamieszczamy szczegółowy wykaz uczelni oraz studiów w Bydgoszczy. Znajdziecie w nim dodatkowo informacje rekrutacyjne, a także opinie i komentarze studentów i przedstawicieli poszczególnych uczelni w Bydgoszczy.

Lokalizacja

Kierunki w Bydgoszczy

Lista dostępnych kierunków w Bydgoszczy jest imponująca. Bardzo dużą ich grupę stanowią studia techniczne, inżynierskie. Usatysfakcjonowane będą osoby szukające kierunków medycznych, artystycznych, związanych z ochroną środowiska. Na uwagę zasługują unikatowe propozycje, dostępne tylko na uczelniach w Bydgoszczy. Mowa tu o zoofizjoterapii, zarządzaniu dziedzictwem kulturowym i ochronie zabytków czy zielarstwie i fitoterapii.

Poniżej prezentujemy wykaz wszystkich kierunków studiów w Bydgoszczy. W ich opisach znajdziecie m.in. informacje na temat rekrutacji, perspektyw zawodowych czy kierunków pokrewnych.

a
administracja agrotechnologia analityka chemiczna i spożywcza analityka medyczna architektura architektura krajobrazu architektura wnętrz audiofonologia automatyka i elektronika
b
badanie i projektowanie gier bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne biologia biotechnologia biotechnologia medyczna budownictwo
c
cyberdemokracja i studia nad rozwojem
d
dietetyka dyrygentura dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
economics edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edytorstwo ekonomia elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka
f
farmacja filologia angielska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia polska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia skandynawska (skandynawistyka) filozofia finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej fizyka
g
gastronomia i hotelarstwo geodezja i gospodarka nieruchomościami geodezja i kartografia geografia
h
historia
i
informatyka informatyka stosowana informatyka w biznesie innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną inspekcja weterynaryjna instrumentalistyka inżynieria farmaceutyczna inżynieria materiałowa inżynieria odnawialnych źródeł energii inżynieria środowiska inżynieria techniczno-informatyczna inżynieria w medycynie inżynieria zarządzania
j
jazz i muzyka estradowa
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kognitywistyka kompozycja i teoria muzyki komunikacja wizualna kosmetologia kryminologia kultur und kommunikation kulturoznawstwo
l
lingwistyka stosowana angielsko-arabska lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska logistyka logopedia
m
marketing cyfrowy matematyka materiały dla zastosowań medycznych mechanika i budowa maszyn mechatronika
o
obronność i bezpieczeństwo narodowe ochrona środowiska optometria (optyka okularowa) optyka okularowa z elementami optometrii
p
pedagogika pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika resocjalizacyjna pielęgniarstwo położnictwo praca socjalna prawo prawo w biznesie prawo w zarządzaniu proces wydawniczy i praktyka tekstu projektowanie żywności niskoprzetworzonej psychokryminalistyka psychologia psychologia w biznesie
r
ratownictwo medyczne rewitalizacja dróg wodnych reżyseria dźwięku rolnictwo
s
sinologia socjoinformatyka socjologia stosunki międzynarodowe
t
technika bezpieczeństwa i obronności technologia chemiczna technologia żywności i żywienie człowieka teleinformatyka telekomunikacja i technologie internetu rzeczy terapia zajęciowa transport i logistyka turystyka i rekreacja
w
wojskoznawstwo wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie bezpieczeństwem narodowym zarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytków zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie sferą publiczną zarządzanie w sporcie zdrowie publiczne zielarstwo i fitoterapia zoofizjoterapia i pielęgnacja zwierząt zootechnika

Kierunki studiów wg typów kształcenia

administracyjne
administracja
artystyczne
architekturaarchitektura krajobrazuarchitektura wnętrzdyrygenturaedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejinstrumentalistykajazz i muzyka estradowakompozycja i teoria muzykireżyseria dźwiękuwokalistykawzornictwo
biologiczno-przyrodnicze
agrotechnologiaanalityka chemiczna i spożywczabiologiabiotechnologiageografiainspekcja weterynaryjnainżynieria odnawialnych źródeł energiiinżynieria środowiskaochrona środowiskarewitalizacja dróg wodnychrolnictwotechnologia chemicznatechnologia żywności i żywienie człowiekazielarstwo i fitoterapiazoofizjoterapia i pielęgnacja zwierzątzootechnika
ekonomiczne
economicsekonomiafinanse i rachunkowość geodezja i gospodarka nieruchomościamiinformatyka w biznesieinżynieria zarządzaniamarketing cyfrowymatematykaprawo w biznesieprawo w zarządzaniuzarządzanie i inżynieria produkcjizarządzanie w sporcie
filologiczne
filologia angielskafilologia germańskafilologia hiszpańska (iberystyka)filologia polskafilologia rosyjska (rusycystyka)filologia skandynawska (skandynawistyka)kultur und kommunikationlingwistyka stosowana angielsko-arabskalingwistyka stosowana angielsko-niemieckalingwistyka stosowana angielsko-rosyjskalingwistyka stosowana niemiecko-rosyjskasinologia
humanistyczne
badanie i projektowanie gieredukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejedytorstwofilozofiahistoriakognitywistykakomunikacja wizualnakulturoznawstwoproces wydawniczy i praktyka tekstusinologia
medyczne
analityka medycznaaudiofonologiabiotechnologia medycznadietetykaelektroradiologiafarmacjafizjoterapiafizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowejinspekcja weterynaryjnakierunek lekarskikierunek lekarsko-dentystycznykosmetologiaoptometria (optyka okularowa)optyka okularowa z elementami optometriipielęgniarstwopołożnictworatownictwo medycznezdrowie publicznezielarstwo i fitoterapiazoofizjoterapia i pielęgnacja zwierząt
pedagogiczne
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejlogopediapedagogikapedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacjipedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapiąpedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnapedagogika resocjalizacyjna
prawnicze
prawoprawo w biznesieprawo w zarządzaniu
psychologiczne
psychokryminalistykapsychologiapsychologia w biznesieterapia zajęciowa
rolnicze, leśne
architektura krajobrazuinspekcja weterynaryjnainżynieria odnawialnych źródeł energiiinżynieria środowiskaochrona środowiskarewitalizacja dróg wodnychrolnictwotechnologia żywności i żywienie człowiekazielarstwo i fitoterapiazootechnika
społeczne
badanie i projektowanie gierbezpieczeństwo i higiena pracybezpieczeństwo narodowebezpieczeństwo wewnętrznecyberdemokracja i studia nad rozwojemdziennikarstwo i komunikacja społecznainnowacyjność i zarządzanie sferą publicznąkognitywistykakomunikacja wizualnakryminologiakultur und kommunikationlogistykalogopediaobronność i bezpieczeństwo narodowepraca socjalnapsychokryminalistykapsychologiapsychologia w biznesiesocjoinformatykasocjologiastosunki międzynarodoweterapia zajęciowatransport i logistykazarządzaniezarządzanie bezpieczeństwem narodowymzarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytkówzarządzanie sferą publicznązarządzanie w sporcie
techniczne
agrotechnologiaarchitekturaarchitektura krajobrazuarchitektura wnętrzautomatyka i elektronikabiotechnologiabiotechnologia medycznabudownictwoelektronika i telekomunikacjaelektrotechnikaenergetykafizykageodezja i gospodarka nieruchomościamigeodezja i kartografiainformatykainformatyka stosowanainformatyka w biznesieinżynieria farmaceutycznainżynieria w medycynielogistykamateriały dla zastosowań medycznychmechatronikaoptyka okularowa z elementami optometriiprojektowanie żywności niskoprzetworzonejsocjoinformatykatechnika bezpieczeństwa i obronnościteleinformatykatelekomunikacja i technologie internetu rzeczytransport i logistykazarządzanie i inżynieria produkcji
turystyczno-sportowe
gastronomia i hotelarstwoturystyka i rekreacjawychowanie fizyczne
wojskowe i morskie
bezpieczeństwo narodoweobronność i bezpieczeństwo narodowewojskoznawstwo
ścisłe
automatyka i elektronikabiologiabiotechnologiaelektrotechnikaenergetykafizykageodezja i kartografiageografiainformatykainformatyka stosowanainżynieria materiałowainżynieria środowiskamatematykamechanika i budowa maszynmechatronikateleinformatykatelekomunikacja i technologie internetu rzeczy

Studia w Bydgoszczy

Specjalnie dla kandydatów na studia przygotowaliśmy serię artykułów, zawierających treści pomocne na etapie przystępowania do matury, wyboru ścieżki kształcenia, procedur rekrutacyjnych i samych studiów. Dowiecie się z nich m.in. jakie są dostępne typy studiów i kierunki w Bydgoszczy, jak walczyć ze stresem egzaminacyjnym, jakie są najpopularniejsze studia, jak wygląda życie studenckie i rynek pracy w Bydgoszczy, ile naprawę kosztują studia.

Poniższe treści będą pomocne, gdy będziecie decydować, które uczelnie w Bydgoszczy wybrać. Zaciekawiła Was oferta kształcenia w tym regionie? Wybierzcie studia w Bydgoszczy.

Biotechnologia w Bydgoszczy
Biotechnologia w Bydgoszczy
Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
 Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
​Gdzie i za ile mieszkać w Bydgoszczy?
​Gdzie i za ile mieszkać w Bydgoszczy?
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Matematyka w Bydgoszczy
Matematyka w Bydgoszczy
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Farmacja w Bydgoszczy
Farmacja w Bydgoszczy
Budownictwo w Bydgoszczy
Budownictwo w Bydgoszczy
Studia informatyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia informatyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
​Logistyka w Bydgoszczy
​Logistyka w Bydgoszczy
Elektronika w Bydgoszczy
Elektronika w Bydgoszczy
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Studia dzienne czy studia zaoczne?
​Życie studenckie w Bydgoszczy
​Życie studenckie w Bydgoszczy
​Filologia angielska i germańska w Bydgoszczy
​Filologia angielska i germańska w Bydgoszczy
Ochrona środowiska w Bydgoszczy
Ochrona środowiska w Bydgoszczy
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Kosmetologia w Bydgoszczy
Kosmetologia w Bydgoszczy
Studia architektoniczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia architektoniczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
​Architektura i architektura wnętrz w Bydgoszczy
​Architektura i architektura wnętrz w Bydgoszczy
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
Bezpieczeństwo w Bydgoszczy
Bezpieczeństwo w Bydgoszczy
​Psychologia w Bydgoszczy
​Psychologia w Bydgoszczy
Turystyka w Bydgoszczy
Turystyka w Bydgoszczy
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
Studia matematyczne w Bydgoszczy, Toruniu i woj. kujawsko-pomorskim
Studia matematyczne w Bydgoszczy, Toruniu i woj. kujawsko-pomorskim
​Lokum dla studenta
​Lokum dla studenta
Studia teologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia teologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Lingwistyka stosowana w Bydgoszczy
Lingwistyka stosowana w Bydgoszczy
Studia historyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia historyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Fizyka w Bydgoszczy
Fizyka w Bydgoszczy
Energetyka w Bydgoszczy
Energetyka w Bydgoszczy
​Ekonomia w Bydgoszczy
​Ekonomia w Bydgoszczy
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
​Kierunek lekarski w Bydgoszczy
​Kierunek lekarski w Bydgoszczy
Zarządzanie w Bydgoszczy
Zarządzanie w Bydgoszczy
Administracja w Bydgoszczy
Administracja w Bydgoszczy
Studia turystyczne i hotelarskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?
Studia sportowe w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia sportowe w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Rolnictwo w Bydgoszczy
Rolnictwo w Bydgoszczy
Optyka okularowa w Bydgoszczy
Optyka okularowa w Bydgoszczy
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
Psychologia w biznesie w Bydgoszczy
Psychologia w biznesie w Bydgoszczy
Kryminologia w Bydgoszczy
Kryminologia w Bydgoszczy
Studia logistyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia logistyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Automatyka i elektronika w Bydgoszczy
Automatyka i elektronika w Bydgoszczy
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
Politologia w Bydgoszczy
Politologia w Bydgoszczy
Prawo w Bydgoszczy
Prawo w Bydgoszczy
Studia psychologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia psychologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
​Dziennikarstwo w Bydgoszczy
​Dziennikarstwo w Bydgoszczy
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Bydgoszczy
Studia artystyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia artystyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
Chemia w Bydgoszczy
Chemia w Bydgoszczy
Zootechnika w Bydgoszczy
Zootechnika w Bydgoszczy
Studia dziennikarskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia dziennikarskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
​Informatyka w Bydgoszczy
​Informatyka w Bydgoszczy
​Fizjoterapia w Bydgoszczy
​Fizjoterapia w Bydgoszczy
Studia chemiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia chemiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Rynek pracy w Bydgoszczy
Rynek pracy w Bydgoszczy
​Dietetyka w Bydgoszczy
​Dietetyka w Bydgoszczy
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Stypendia dla studentów
Stypendia dla studentów

Bydgoszcz - informacje ogólne

Dlaczego warto studiować w Bydgoszczy?

Bydgoszcz to największe miasto województwa kujawsko-pomorskiego. Swoją siedzibę mają tu zarówno uczelnie akademickie, jak i te o profilu technicznym. Przez miasto przepływa rzeka Brda, nad którą nie brakuje atrakcji. Wzdłuż kanałów Brdy można porozmawiać przy kawie w jednaj z licznych kawiarenek lub zjeść coś dobrego i wypić w restauracjach, pizzerniach, tawernach i pubach. Osoby bardziej aktywne mogą popływać kajakiem i oglądać Bydgoszcz z perspektywy rzeki. Bydgoska starówka to dobre miejsce na spacery. Odrestaurowane uliczki, zieleń i parki miejskie, secesyjne kamienice sprawiają, że miastem można się zachwycić.

Trzy kilometry od centrum miasta znajduje się Leśny Park Kultury i Wypoczynku - Myślęcinek. Na ponad 800 ha powierzchni rozciągają się lasy, strugi i stawy. W parku warto zobaczyć tzw. ptasią wyspę, gdzie gniazdują kolonie mew śmieszek i rybitw. Spacerując po tych terenach, można odwiedzić ogród botaniczny, skorzystać z ośrodka jazdy konnej czy z pola golfowego. W Mielęcinku odbywają się ponadto koncerty, festiwale, pikniki i wydarzenia sportowe.

Bydgoszcz to także kultura - kina, teatry, opera i festiwale muzyczne. Jedną z zalet miasta jest bogata oferta edukacyjna.

Na terenie miasta mamy uczelnie publiczne, takie jak:

 • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy;
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich;
 • Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;

oraz niepubliczne:

 • Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy;
 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy;
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy;
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy;
 • Uniwersytet WSB Merito.

Jak więc widać w Bydgoszczy studia dla siebie znajdą umysły zarówno ścisłe, techniczne, jak i humaniści oraz osoby chcące rozwijać karierę w służbie zdrowia.

Jak poruszać się po Bydgoszczy?

Komunikacja w Bydgoszczy opiera się na tramwajach (9 linii) i autobusach (ok. 30). Autobusy kursują także na liniach nocnych. Studenci mogą wykupić bilet semestralny ważny przez 140 dni od daty wskazanej przy zakupie. Bilet ten zapisywany jest na Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. Istnieje także bilet roczny - ważny przez 365 dni od daty wskazanej przy zakupie.

Plan komunikacji miejskiej, ceny biletów i inne ważne sprawy związane z korzystaniem z transportu miejskiego można znaleźć na dedykowanej stronie.

Wieczorem i w nocy można korzystać z taksówek lub linii nocnych. Uber nie jest jeszcze dostępny w Bydgoszczy.

Od wiosny do jesieni przemieszczać po mieście można się na rowerach miejskich. Opłaty, stacje oraz zasady korzystania są dostępne na stronie Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego.


Gdzie zamieszkać w Bydgoszczy podczas studiów?

Bydgoszcz posiada kilka kampusów które należą do różnych uczelni. Praktycznie każda uczelnia publiczna posiada akademiki. Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy dysponuje Domem Studenta przy ul. Staszica – lokalizacja w centrum, w pobliżu samej uczelni i Filharmonii Pomorskiej, w „dzielnicy muzycznej” otoczonej parkową galerią rzeźby muzycznych sław.

Kampus Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy to dwa akademiki „Romek” i „Atomek”. Znajdują się one w centrum miasta przy ulicy Łużyckiej. Dla studentów przeznaczono ok. 600 miejsc. W okolicy akademików znajduje się także stołówka studencka.

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich dysponuje czterema akademikami m.in. w dzielnicy Fordon przy stacji PKP Bydgoszcz Akademia.

Kampus Uniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy przeznaczył dla studentów trzy akademiki.

Osoby, które nie chcą mieszkać w akademiku mogą liczyć na bogatą ofertę mieszkań i pokoi na wynajem. Warto pomyśleć o lokalizacji z łatwym dojazdem na uczelnię.

Bonus

Bydgoszcz to dobre miejsce na studia dla sportowców - miasto funduje stypendia sportowe. Również wyróżniający się studenci i młodzi naukowcy mogą liczyć na wsparcie od władz miasta.

Typy studiów w Polsce

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Politechnika Białostocka
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Politechnika Częstochowska
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Politechnika Łódzka
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Politechnika Poznańska
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu