Studia w Bydgoszczy
Tu życie nabiera barw

Bydgoszcz - uczelnie, kierunki, studia

Uczelnie w Bydgoszczy

Bydgoszcz to duży ośrodek akademicki. Dostępne są różnorodne typy studiów oferowane przez uczelnie w Bydgoszczy. Zlokalizowany tu Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Collegium Medicum, Politechnika Bydgoska, Akademia Muzyczna oraz kilka niepublicznych szkół wyższych to możliwość wyboru m.in. studiów technicznych, rolniczych, medycznych, artystycznych, humanistycznych czy pedagogicznych.

Poniżej zamieszczamy szczegółowy wykaz uczelni oraz studiów w Bydgoszczy. Znajdziecie w nim dodatkowo informacje rekrutacyjne, a także opinie i komentarze studentów i przedstawicieli poszczególnych uczelni w Bydgoszczy.

Lokalizacja

Kierunki w Bydgoszczy

Lista dostępnych kierunków w Bydgoszczy jest imponująca. Bardzo dużą ich grupę stanowią studia techniczne, inżynierskie. Usatysfakcjonowane będą osoby szukające kierunków medycznych, artystycznych, związanych z ochroną środowiska. Na uwagę zasługują unikatowe propozycje, dostępne tylko na uczelniach w Bydgoszczy. Mowa tu o zoofizjoterapii, zarządzaniu dziedzictwem kulturowym i ochronie zabytków czy zielarstwie i fitoterapii.

Poniżej prezentujemy wykaz wszystkich kierunków studiów w Bydgoszczy. W ich opisach znajdziecie m.in. informacje na temat rekrutacji, perspektyw zawodowych czy kierunków pokrewnych.

a
administracja agrotechnologia analityka chemiczna i spożywcza analityka medyczna architektura architektura krajobrazu architektura wnętrz audiofonologia automatyka i elektronika
b
bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne biologia biotechnologia biotechnologia medyczna budownictwo
c
cyberdemokracja i studia nad rozwojem
d
dietetyka dyrygentura dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
economics edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edytorstwo ekonomia elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka
f
farmacja filologia angielska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia polska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia ukraińska filozofia finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej fizyka
g
gastronomia i hotelarstwo geodezja i gospodarka nieruchomościami geodezja i kartografia geografia
h
historia humanistyka drugiej generacji
i
informatyka informatyka stosowana informatyka w biznesie innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną inspekcja weterynaryjna instrumentalistyka inżynieria bezpieczeństwa inżynieria biokompozytów i biomateriałów inżynieria biomedyczna inżynieria farmaceutyczna inżynieria materiałowa inżynieria odnawialnych źródeł energii inżynieria środowiska inżynieria techniczno-informatyczna inżynieria zarządzania
j
jazz i muzyka estradowa
k
kierunek lekarski kognitywistyka kompozycja i teoria muzyki komunikacja wizualna kosmetologia kryminologia kultur und kommunikation kulturoznawstwo
l
lingwistyka stosowana lingwistyka stosowana angielsko-arabska lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska lingwistyka stosowana rosyjsko-chińska logistyka logopedia
m
marketing cyfrowy matematyka mechanika i budowa maszyn mechatronika
o
ochrona i zarządzanie środowiskiem ochrona środowiska optometria (optyka okularowa) optyka okularowa z elementami optometrii
p
pedagogika pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika resocjalizacyjna pielęgniarstwo politologia położnictwo praca socjalna prawo prawo w biznesie prawo w zarządzaniu proces wydawniczy i praktyka tekstu projektowanie żywności niskoprzetworzonej przewodnictwo i pilotaż turystyczny psychokryminalistyka psychologia psychologia w biznesie
r
ratownictwo medyczne rewitalizacja dróg wodnych reżyseria dźwięku rolnictwo
s
socjoinformatyka socjologia stosunki międzynarodowe
t
technika bezpieczeństwa i obronności technologia chemiczna technologia żywności i żywienie człowieka teleinformatyka telekomunikacja i technologie internetu rzeczy terapia zajęciowa transport turystyka i rekreacja
w
wojskoznawstwo wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie bezpieczeństwem narodowym zarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytków zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie kryzysowe w środowisku zarządzanie sferą publiczną zarządzanie w sporcie zdrowie publiczne zielarstwo i fitoterapia zoofizjoterapia i pielęgnacja zwierząt zootechnika

Kierunki studiów wg typów kształcenia

administracyjne
administracja
artystyczne
architekturaarchitektura krajobrazuarchitektura wnętrzdyrygenturaedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejinstrumentalistykajazz i muzyka estradowakompozycja i teoria muzykireżyseria dźwiękuwokalistykawzornictwo
biologiczno-przyrodnicze
agrotechnologiaanalityka chemiczna i spożywczabiologiabiotechnologiageografiainspekcja weterynaryjnainżynieria odnawialnych źródeł energiiinżynieria środowiskaochrona i zarządzanie środowiskiemochrona środowiskarewitalizacja dróg wodnychrolnictwotechnologia chemicznatechnologia żywności i żywienie człowiekazarządzanie kryzysowe w środowiskuzielarstwo i fitoterapiazoofizjoterapia i pielęgnacja zwierzątzootechnika
ekonomiczne
economicsekonomiafinanse i rachunkowość geodezja i gospodarka nieruchomościamiinformatyka w biznesieinżynieria zarządzaniamarketing cyfrowymatematykaprawo w biznesieprawo w zarządzaniuzarządzanie i inżynieria produkcjizarządzanie kryzysowe w środowiskuzarządzanie w sporcie
filologiczne
filologia angielskafilologia germańskafilologia hiszpańska (iberystyka)filologia polskafilologia rosyjska (rusycystyka)filologia ukraińskakultur und kommunikationlingwistyka stosowanalingwistyka stosowana angielsko-arabskalingwistyka stosowana angielsko-niemieckalingwistyka stosowana angielsko-rosyjskalingwistyka stosowana niemiecko-rosyjskalingwistyka stosowana rosyjsko-chińska
humanistyczne
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejedytorstwofilozofiahistoriahumanistyka drugiej generacji kognitywistykakomunikacja wizualnakulturoznawstwolingwistyka stosowanaproces wydawniczy i praktyka tekstu
medyczne
analityka medycznaaudiofonologiabiotechnologia medycznadietetykaelektroradiologiafarmacjafizjoterapiafizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowejinspekcja weterynaryjnakierunek lekarskikosmetologiaoptometria (optyka okularowa)optyka okularowa z elementami optometriipielęgniarstwopołożnictworatownictwo medycznezdrowie publicznezielarstwo i fitoterapiazoofizjoterapia i pielęgnacja zwierząt
pedagogiczne
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejlogopediapedagogikapedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacjipedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapiąpedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnapedagogika resocjalizacyjna
prawnicze
prawoprawo w biznesieprawo w zarządzaniu
psychologiczne
kryminologiapsychokryminalistykapsychologiapsychologia w biznesieterapia zajęciowa
rolnicze, leśne
architektura krajobrazuinspekcja weterynaryjnainżynieria odnawialnych źródeł energiiinżynieria środowiskaochrona i zarządzanie środowiskiemochrona środowiskarewitalizacja dróg wodnychrolnictwotechnologia żywności i żywienie człowiekazielarstwo i fitoterapiazootechnika
społeczne
bezpieczeństwo i higiena pracybezpieczeństwo narodowebezpieczeństwo wewnętrznecyberdemokracja i studia nad rozwojemdziennikarstwo i komunikacja społecznainnowacyjność i zarządzanie sferą publicznąkognitywistykakomunikacja wizualnakryminologiakultur und kommunikationlogistykalogopediapolitologiapraca socjalnapsychokryminalistykapsychologiapsychologia w biznesiesocjoinformatykasocjologiastosunki międzynarodoweterapia zajęciowazarządzaniezarządzanie bezpieczeństwem narodowymzarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytkówzarządzanie sferą publicznązarządzanie w sporcie
techniczne
agrotechnologiaarchitekturaarchitektura krajobrazuarchitektura wnętrzautomatyka i elektronikabiotechnologiabiotechnologia medycznabudownictwoelektronika i telekomunikacjaelektrotechnikaenergetykafizykageodezja i gospodarka nieruchomościamigeodezja i kartografiainformatykainformatyka stosowanainformatyka w biznesieinżynieria biokompozytów i biomateriałówinżynieria biomedycznainżynieria farmaceutycznalogistykamechatronikaoptyka okularowa z elementami optometriiprojektowanie żywności niskoprzetworzonejsocjoinformatykatechnika bezpieczeństwa i obronnościteleinformatykatelekomunikacja i technologie internetu rzeczytransportzarządzanie i inżynieria produkcji
turystyczno-sportowe
gastronomia i hotelarstwoprzewodnictwo i pilotaż turystycznyturystyka i rekreacjawychowanie fizyczne
wojskowe i morskie
bezpieczeństwo narodoweinżynieria bezpieczeństwakryminologiawojskoznawstwo
ścisłe
automatyka i elektronikabiologiabiotechnologiaekonomiaelektrotechnikaenergetykafizykageodezja i kartografiageografiainformatykainformatyka stosowanainżynieria materiałowainżynieria środowiskamatematykamechanika i budowa maszynmechatronikateleinformatykatelekomunikacja i technologie internetu rzeczy

Studia w Bydgoszczy

Specjalnie dla kandydatów na studia przygotowaliśmy serię artykułów, zawierających treści pomocne na etapie przystępowania do matury, wyboru ścieżki kształcenia, procedur rekrutacyjnych i samych studiów. Dowiecie się z nich m.in. jakie są dostępne typy studiów i kierunki w Bydgoszczy, jak walczyć ze stresem egzaminacyjnym, jakie są najpopularniejsze studia, jak wygląda życie studenckie i rynek pracy w Bydgoszczy, ile naprawę kosztują studia.

Poniższe treści będą pomocne, gdy będziecie decydować, które uczelnie w Bydgoszczy wybrać. Zaciekawiła Was oferta kształcenia w tym regionie? Wybierzcie studia w Bydgoszczy.

Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia chemiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia chemiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Kosmetologia w Bydgoszczy
Kosmetologia w Bydgoszczy
Studia historyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia historyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Dziennikarstwo w Bydgoszczy
​Dziennikarstwo w Bydgoszczy
Studia dziennikarskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia dziennikarskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Chemia w Bydgoszczy
Chemia w Bydgoszczy
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
​Logistyka w Bydgoszczy
​Logistyka w Bydgoszczy
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
Stypendia dla studentów
Stypendia dla studentów
Prawo w Bydgoszczy
Prawo w Bydgoszczy
​Architektura i architektura wnętrz w Bydgoszczy
​Architektura i architektura wnętrz w Bydgoszczy
Studia sportowe w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia sportowe w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
​Lokum dla studenta
​Lokum dla studenta
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
Studia architektoniczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia architektoniczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Fizyka w Bydgoszczy
Fizyka w Bydgoszczy
Studia teologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia teologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
​Gdzie i za ile mieszkać w Bydgoszczy?
​Gdzie i za ile mieszkać w Bydgoszczy?
Psychologia w biznesie w Bydgoszczy
Psychologia w biznesie w Bydgoszczy
Rynek pracy w Bydgoszczy
Rynek pracy w Bydgoszczy
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Matematyka w Bydgoszczy
Matematyka w Bydgoszczy
Administracja w Bydgoszczy
Administracja w Bydgoszczy
Studia psychologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia psychologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Ochrona środowiska w Bydgoszczy
Ochrona środowiska w Bydgoszczy
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia artystyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia artystyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Optyka okularowa w Bydgoszczy
Optyka okularowa w Bydgoszczy
​Kierunek lekarski w Bydgoszczy
​Kierunek lekarski w Bydgoszczy
Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
 Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Farmacja w Bydgoszczy
Farmacja w Bydgoszczy
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Budownictwo w Bydgoszczy
Budownictwo w Bydgoszczy
​Psychologia w Bydgoszczy
​Psychologia w Bydgoszczy
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?
Rolnictwo w Bydgoszczy
Rolnictwo w Bydgoszczy
Studia matematyczne w Bydgoszczy, Toruniu i woj. kujawsko-pomorskim
Studia matematyczne w Bydgoszczy, Toruniu i woj. kujawsko-pomorskim
Turystyka w Bydgoszczy
Turystyka w Bydgoszczy
​Dietetyka w Bydgoszczy
​Dietetyka w Bydgoszczy
Elektronika w Bydgoszczy
Elektronika w Bydgoszczy
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Automatyka i elektronika w Bydgoszczy
Automatyka i elektronika w Bydgoszczy
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Zarządzanie w Bydgoszczy
Zarządzanie w Bydgoszczy
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Politologia w Bydgoszczy
Politologia w Bydgoszczy
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Ile naprawdę kosztują studia?
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
​Fizjoterapia w Bydgoszczy
​Fizjoterapia w Bydgoszczy
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
​Filologia angielska i germańska w Bydgoszczy
​Filologia angielska i germańska w Bydgoszczy
​Informatyka w Bydgoszczy
​Informatyka w Bydgoszczy
Studia turystyczne i hotelarskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Energetyka w Bydgoszczy
Energetyka w Bydgoszczy
​Ekonomia w Bydgoszczy
​Ekonomia w Bydgoszczy
Studia informatyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia informatyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Zootechnika w Bydgoszczy
Zootechnika w Bydgoszczy
Biotechnologia w Bydgoszczy
Biotechnologia w Bydgoszczy
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
Kryminologia w Bydgoszczy
Kryminologia w Bydgoszczy
Bezpieczeństwo w Bydgoszczy
Bezpieczeństwo w Bydgoszczy
​Życie studenckie w Bydgoszczy
​Życie studenckie w Bydgoszczy
Studia logistyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia logistyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Lingwistyka stosowana w Bydgoszczy
Lingwistyka stosowana w Bydgoszczy

Bydgoszcz - informacje ogólne

Dlaczego warto studiować w Bydgoszczy?

Bydgoszcz to największe miasto województwa kujawsko-pomorskiego. Swoją siedzibę mają tu zarówno uczelnie akademickie, jak i te o profilu technicznym. Przez miasto przepływa rzeka Brda, nad którą nie brakuje atrakcji. Wzdłuż kanałów Brdy można porozmawiać przy kawie w jednaj z licznych kawiarenek lub zjeść coś dobrego i wypić w restauracjach, pizzerniach, tawernach i pubach. Osoby bardziej aktywne mogą popływać kajakiem i oglądać Bydgoszcz z perspektywy rzeki. Bydgoska starówka to dobre miejsce na spacery. Odrestaurowane uliczki, zieleń i parki miejskie, secesyjne kamienice sprawiają, że miastem można się zachwycić.

Trzy kilometry od centrum miasta znajduje się Leśny Park Kultury i Wypoczynku - Myślęcinek. Na ponad 800 ha powierzchni rozciągają się lasy, strugi i stawy. W parku warto zobaczyć tzw. ptasią wyspę, gdzie gniazdują kolonie mew śmieszek i rybitw. Spacerując po tych terenach, można odwiedzić ogród botaniczny, skorzystać z ośrodka jazdy konnej czy z pola golfowego. W Mielęcinku odbywają się ponadto koncerty, festiwale, pikniki i wydarzenia sportowe.

Bydgoszcz to także kultura - kina, teatry, opera i festiwale muzyczne. Jedną z zalet miasta jest bogata oferta edukacyjna.

Na terenie miasta mamy uczelnie publiczne, takie jak:

 • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy;
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich;
 • Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;

oraz niepubliczne:

 • Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy;
 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy;
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy;
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy;
 • Uniwersytet WSB Merito.

Jak więc widać w Bydgoszczy studia dla siebie znajdą umysły zarówno ścisłe, techniczne, jak i humaniści oraz osoby chcące rozwijać karierę w służbie zdrowia.

Jak poruszać się po Bydgoszczy?

Komunikacja w Bydgoszczy opiera się na tramwajach (9 linii) i autobusach (ok. 30). Autobusy kursują także na liniach nocnych. Studenci mogą wykupić bilet semestralny ważny przez 140 dni od daty wskazanej przy zakupie. Bilet ten zapisywany jest na Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. Istnieje także bilet roczny - ważny przez 365 dni od daty wskazanej przy zakupie.

Plan komunikacji miejskiej, ceny biletów i inne ważne sprawy związane z korzystaniem z transportu miejskiego można znaleźć na dedykowanej stronie.

Wieczorem i w nocy można korzystać z taksówek lub linii nocnych. Uber nie jest jeszcze dostępny w Bydgoszczy.

Od wiosny do jesieni przemieszczać po mieście można się na rowerach miejskich. Opłaty, stacje oraz zasady korzystania są dostępne na stronie Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego.


Gdzie zamieszkać w Bydgoszczy podczas studiów?

Bydgoszcz posiada kilka kampusów które należą do różnych uczelni. Praktycznie każda uczelnia publiczna posiada akademiki. Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy dysponuje Domem Studenta przy ul. Staszica – lokalizacja w centrum, w pobliżu samej uczelni i Filharmonii Pomorskiej, w „dzielnicy muzycznej” otoczonej parkową galerią rzeźby muzycznych sław.

Kampus Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy to dwa akademiki „Romek” i „Atomek”. Znajdują się one w centrum miasta przy ulicy Łużyckiej. Dla studentów przeznaczono ok. 600 miejsc. W okolicy akademików znajduje się także stołówka studencka.

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich dysponuje czterema akademikami m.in. w dzielnicy Fordon przy stacji PKP Bydgoszcz Akademia.

Kampus Uniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy przeznaczył dla studentów trzy akademiki.

Osoby, które nie chcą mieszkać w akademiku mogą liczyć na bogatą ofertę mieszkań i pokoi na wynajem. Warto pomyśleć o lokalizacji z łatwym dojazdem na uczelnię.

Bonus

Bydgoszcz to dobre miejsce na studia dla sportowców - miasto funduje stypendia sportowe. Również wyróżniający się studenci i młodzi naukowcy mogą liczyć na wsparcie od władz miasta.

Typy studiów w Polsce

 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Szczeciński
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Politechnika Śląska
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Politechnika Lubelska
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie