Jakiego kierunku studiów szukasz?

Socjoinformatyka

Zostań architektem społecznego świata online, wpływając na społeczeństwo, biznes, marketing i wiele innych dziedzin. Zdobądź nie tylko umiejętności technologiczne, ale również społeczne i analityczne, które są niezwykle cenne w dzisiejszym cyfrowym środowisku.

Kierunek Socjoinformatyka jest efektem wielu lat doświadczeń współpracy środowiska akademickiego i świata biznesu. Ścisła współpraca z branżą IT i społeczną, oraz realizacja wielu przedsięwzięć badawczo-rozwojowych w dziedzinie Informatyki skłania do wniosków, że dzisiejszy rynek pracy IT potrzebuje nie tylko inżynierów. Praca informatyka wymaga zdecydowanie wiedzy i kompetencji technicznych. Każdy program jednak, system czy urządzenie, zawsze projektowane jest przez ludzi i dla ludzi, a w pracy z ludźmi kluczowe są kompetencje społeczne.

Dla kogo studia na kierunku socjoinformatyka

Jesteś pasjonatem nauk społecznych i jednocześnie pragniesz zdobyć nowe umiejętności z zakresu technologii i społeczności online?

Socjoinformatyka to idealne połączenie dla Ciebie! Przełam tradycyjne granice i odkryj, jak społeczno-technologiczne podejście może (z)rewolucjonizować świat cyfrowy. Studiuj socjoinformatykę i odkryj, jak Twoje zainteresowania społeczne mogą być cennym atutem w świecie technologii i na rynku pracy przyszłości.

Program kształcenia na kierunku socjoinformatyka

Program kształcenia:

 • Programowanie wizualne
 • Zespołowe przetwarzanie tekstów
 • Arkusze kalkulacyjne - praca zespołowa
 • Wstęp do analizy danych
 • Wprowadzenie do baz danych
 • Programowanie
 • Projektowanie uniwersalne w branży IT
 • Grafika komputerowa
 • Logika
 • Wytwarzanie i testowanie oprogramowania
 • Sieci komputerowe
 • Komunikacja i dialog w zarządzaniu i organizacji
 • Design Thinking
 • Inżynieria oprogramowania
 • Technologie Internetowe
 • Internet rzeczy
 • Wstęp do sztucznej inteligencji
 • Wstęp do przetwarzania dźwięku
 • Projektowanie i budowa interfejsów użytkownika
 • Bezpieczeństwo systemów IT
 • Wizja komputerowa w SI
 • Wirtualizacja i technologie chmurowe
 • Podstawy rozliczeń finansowych
 • Techniki programowania i komunikacja człowiek-komputer
 • Technologie e-commerce
 • Technologie marki osobistej
 • Narzędzia sztucznej inteligencji
 • Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe
 • Analiza i prezentacja danych

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku socjoinformatyka

Kandydaci z "nową maturą":

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
75 pkt na poziomie rozszerzonym,
60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”:
Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Perspektywy pracy po kierunku socjoinformatyka

Ukończenie studiów pierwszego stopnia z socjoinformatyki umożliwia znalezienie pracy w branży IT, również w zastosowaniach sztucznej inteligencji, która obecnie przeżywa intensywny rozwój i z pewnością w ciągu kilku lat dokona przełomowych zmian na rynku pracy.

Dodatkowym atutem kierunku jest bezpłatna realizacja modułu z przygotowania merytorycznego do nauczania informatyki we wszystkich typach szkół.

Kontynuując naukę na studiach drugiego stopnia (magisterskich) możesz dodatkowo bezpłatnie uzyskać pełne kwalifikacje do nauczania informatyki we wszystkich typach szkół (z wyłączeniem szkół specjalnych).

Opinie o kierunku socjoinformatyka

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku socjoinformatyka

Jakie uczelnie oferują kierunek socjoinformatyka

W których miastach można studiować kierunek socjoinformatyka

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Politechnika Poznańska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Tarnowska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku