Jakiego kierunku studiów szukasz?

Socjoinformatyka

Zostań architektem społecznego świata online, wpływając na społeczeństwo, biznes, marketing i wiele innych dziedzin. Zdobądź nie tylko umiejętności technologiczne, ale również społeczne i analityczne, które są niezwykle cenne w dzisiejszym cyfrowym środowisku.

Kierunek Socjoinformatyka jest efektem wielu lat doświadczeń współpracy środowiska akademickiego i świata biznesu. Ścisła współpraca z branżą IT i społeczną, oraz realizacja wielu przedsięwzięć badawczo-rozwojowych w dziedzinie Informatyki skłania do wniosków, że dzisiejszy rynek pracy IT potrzebuje nie tylko inżynierów. Praca informatyka wymaga zdecydowanie wiedzy i kompetencji technicznych. Każdy program jednak, system czy urządzenie, zawsze projektowane jest przez ludzi i dla ludzi, a w pracy z ludźmi kluczowe są kompetencje społeczne.

Dla kogo studia na kierunku socjoinformatyka

Jesteś pasjonatem nauk społecznych i jednocześnie pragniesz zdobyć nowe umiejętności z zakresu technologii i społeczności online?

Socjoinformatyka to idealne połączenie dla Ciebie! Przełam tradycyjne granice i odkryj, jak społeczno-technologiczne podejście może (z)rewolucjonizować świat cyfrowy. Studiuj socjoinformatykę i odkryj, jak Twoje zainteresowania społeczne mogą być cennym atutem w świecie technologii i na rynku pracy przyszłości.

Program kształcenia na kierunku socjoinformatyka

Program kształcenia:

 • Programowanie wizualne
 • Zespołowe przetwarzanie tekstów
 • Arkusze kalkulacyjne - praca zespołowa
 • Wstęp do analizy danych
 • Wprowadzenie do baz danych
 • Programowanie
 • Projektowanie uniwersalne w branży IT
 • Grafika komputerowa
 • Logika
 • Wytwarzanie i testowanie oprogramowania
 • Sieci komputerowe
 • Komunikacja i dialog w zarządzaniu i organizacji
 • Design Thinking
 • Inżynieria oprogramowania
 • Technologie Internetowe
 • Internet rzeczy
 • Wstęp do sztucznej inteligencji
 • Wstęp do przetwarzania dźwięku
 • Projektowanie i budowa interfejsów użytkownika
 • Bezpieczeństwo systemów IT
 • Wizja komputerowa w SI
 • Wirtualizacja i technologie chmurowe
 • Podstawy rozliczeń finansowych
 • Techniki programowania i komunikacja człowiek-komputer
 • Technologie e-commerce
 • Technologie marki osobistej
 • Narzędzia sztucznej inteligencji
 • Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe
 • Analiza i prezentacja danych

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku socjoinformatyka

Kandydaci z "nową maturą":

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
75 pkt na poziomie rozszerzonym,
60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”:
Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Perspektywy pracy po kierunku socjoinformatyka

Ukończenie studiów pierwszego stopnia z socjoinformatyki umożliwia znalezienie pracy w branży IT, również w zastosowaniach sztucznej inteligencji, która obecnie przeżywa intensywny rozwój i z pewnością w ciągu kilku lat dokona przełomowych zmian na rynku pracy.

Dodatkowym atutem kierunku jest bezpłatna realizacja modułu z przygotowania merytorycznego do nauczania informatyki we wszystkich typach szkół.

Kontynuując naukę na studiach drugiego stopnia (magisterskich) możesz dodatkowo bezpłatnie uzyskać pełne kwalifikacje do nauczania informatyki we wszystkich typach szkół (z wyłączeniem szkół specjalnych).

Opinie o kierunku socjoinformatyka

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku socjoinformatyka

Jakie uczelnie oferują kierunek socjoinformatyka

W których miastach można studiować kierunek socjoinformatyka

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Zamojska
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Tarnowska
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Politechnika Łódzka
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Politechnika Białostocka
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie