Jakiego kierunku studiów szukasz?

Informatyka i inżynieria danych

Informatyka i inżynieria danych to interdyscyplinarny kierunek, który otwiera szerokie perspektywy kariery zawodowej. Przy jego planowaniu uwzględniono zapotrzebowanie środowiska społeczno-gospodarczego na pracowników odpowiedzialnych za projektowanie i wdrażanie systemów przechowywania danych, systemów przetwarzania danych i systemów integracji danych. W zamierzeniach jest wykształcenie potencjalnej kadry ściśle współpracującej z naukowcami, analitykami i innymi zainteresowanymi stronami, aby zapewnić, że dane są dostępne i mogą być wykorzystane do formułowania właściwych wniosków i podejmowania świadomych decyzji.

Dla kogo studia na kierunku informatyka i inżynieria danych

Informatyka i inżynieria to kierunek dla wszystkich, którzy chcą zdobyć niezbędną wiedzę oraz umiejętności, pozwalające odnaleźć się w dynamicznym świecie danych i przyczynić się do tworzenia przyszłości opartej na inteligentnym wykorzystaniu informacji.

Program kształcenia na kierunku informatyka i inżynieria danych

Program kształcenia skupia się nie tylko na teorii, ale również na praktycznym rozwijaniu umiejętności programowania, projektowania i zarządzania infrastrukturą, aby móc skutecznie gromadzić, analizować oraz przekształcać dane w wartościowe informacje. Studenci będą współpracować z doświadczonymi naukowcami i profesjonalistami, aby zdobyć niezbędne umiejętności w pracy z danymi.

W programie studiów uwzględniono metody programowania, projektowania, budowania i zarządzania infrastrukturą niezbędną do gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i analizowania danych. Program obejmuje zestaw technik i narzędzi, które są wykorzystywane do przekształcania surowych danych w formę użyteczną do analizy oraz w procesie świadomego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku informatyka i inżynieria danych

Podczas rekrutacji punktowane są przedmioty:

 • język polski
 • język obcy
 • jeden przedmiot wybrany spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka

Perspektywy pracy po kierunku informatyka i inżynieria danych

Potencjalne miejsca pracy absolwentów:

 • Administracja sieci komputerowych
 • Architektura i administracja baz danych
 • Programowanie i projektowanie witryn internetowych
 • Doradztwo w zakresie sprzedaży oprogramowania maszyn i urządzeń

Opinie o kierunku informatyka i inżynieria danych

„Gotowość cyfrowa przyszłych absolwentów w aspekcie wykonywanej pracy staje się coraz ważniejsza w dzisiejszym szybko zmieniającym się i napędzanym przez technologię świecie. Aby odnieść sukces zawodowy w przyszłości, poszczególne osoby muszą być biegłe w technologii cyfrowej i posiadać szereg umiejętności, które pozwolą im skutecznie poruszać się w cyfrowym krajobrazie” – mówi opiekun kierunku.

Kierunki pokrewne do kierunku informatyka i inżynieria danych

Jakie uczelnie oferują kierunek informatyka i inżynieria danych

W których miastach można studiować kierunek informatyka i inżynieria danych

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia informatyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia informatyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia informatyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia informatyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia informatyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia informatyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia informatyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia informatyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia informatyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia informatyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia informatyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia informatyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia informatyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia informatyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia informatyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia informatyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia informatyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia informatyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia informatyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia informatyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia informatyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia informatyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia informatyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia informatyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia informatyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia informatyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia informatyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia informatyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia informatyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia informatyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia informatyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia informatyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie