Jakiego kierunku studiów szukasz?

Informatyka - data science

Studia na kierunku Informatyka – Data Science wyposażają w wiedzę dotyczącą analizy danych, metod uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji oraz projektowania i realizacji systemów informatycznych opartych na danych. Studenci zdobywają umiejętności w zakresie metod eksploracji danych, statystycznego uczenia maszynowego, sieci neuronowych, algorytmów przetwarzania i rozumienia języka naturalnego oraz przetwarzania obrazów i analizy dużych zbiorów danych. Poszerzają również znajomość specjalistycznego języka angielskiego oraz kompetencje społeczne niezbędne w pracy zespołowej i realizacji złożonych projektów informatycznych.

Są to studia II stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku informatyka - data science

Kandydat na studia Informatyka – Data Science w przypadku studiów 3 semestralnych powinien legitymować się dyplomem inżyniera lub magistra inżyniera, a w przypadku studiów 4 semestralnych wymagany jest dyplom licencjata lub magistra.

Program kształcenia na kierunku informatyka - data science

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • sztuczna inteligencja w systemach informatycznych
 • metody matematyczne informatyki kwantowej
 • Cognitive Systems
 • modelowanie i symulacja systemów
 • eksploracja danych
 • uczenie maszyn
 • informatyka medyczna
 • organizacja systemów zarządzania baz danych
 • algorytmiczna teoria gier
 • analiza dużych zbiorów danych
 • bezpieczeństwo sieci i informacji
 • informatyka systemów złożonych
 • wirtualna rzeczywistość i wizualizacja
 • wprowadzenie do systemu UNIX
 • systemy operacyjne
 • programowanie obiektowe
 • etyczne i społeczne aspekty przetwarzania danych i sztucznej inteligencji.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku informatyka - data science

Rekrutacja na studia odbywa się w oparciu o:

 • egzamin wstępny potwierdzający osiągnięcie wybranych kierunkowych efektów kształcenia,
 • średnią ocen ze studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Szczegółowe zasady rekrutacji dostępne są na stronie uczelni prowadzącej kierunek.

Perspektywy pracy po kierunku informatyka - data science

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie jako:

 • analityk danych (ang. data scientist),
 • inżynier danych i inżynier oprogramowania w przedsiębiorstwach tworzących produkty i usługi oparte na systemach uczących się i metodach sztucznej inteligencji,
 • analityk w korporacjach prowadzących serwisy społecznościowe i platformy handlu elektronicznego,
 • specjalista w firmach oferujących rozwiązania analityczne dla różnych sektorów gospodarki.

Opinie o kierunku informatyka - data science

Studia na kierunku Informatyka – Data Science, są odpowiedzią na ciągle rosnące zapotrzebowanie nowoczesnej gospodarki na najwyższej jakości specjalistów w zakresie analizy danych i metod sztucznej inteligencji. 95-100% absolwentów ma zagwarantowane zatrudnienie zaraz po ukończeniu studiów. 70-80% studentów podejmuje pracę jeszcze przed ukończeniem studiów. Coraz częściej absolwenci zakładają także własną działalność gospodarczą.

Kierunki pokrewne do kierunku informatyka - data science

Jakie uczelnie oferują kierunek informatyka - data science

W których miastach można studiować kierunek informatyka - data science

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia informatyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia informatyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia informatyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia informatyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia informatyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia informatyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia informatyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia informatyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia informatyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia informatyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia informatyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia informatyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia informatyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia informatyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia informatyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia informatyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia informatyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia informatyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia informatyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia informatyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia informatyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia informatyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia informatyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia informatyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia informatyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia informatyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia informatyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia informatyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia informatyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia informatyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia informatyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia informatyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku