Jakiego kierunku studiów szukasz?

Informatyka - data science

Studia na kierunku Informatyka – Data Science wyposażają w wiedzę dotyczącą analizy danych, metod uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji oraz projektowania i realizacji systemów informatycznych opartych na danych. Studenci zdobywają umiejętności w zakresie metod eksploracji danych, statystycznego uczenia maszynowego, sieci neuronowych, algorytmów przetwarzania i rozumienia języka naturalnego oraz przetwarzania obrazów i analizy dużych zbiorów danych. Poszerzają również znajomość specjalistycznego języka angielskiego oraz kompetencje społeczne niezbędne w pracy zespołowej i realizacji złożonych projektów informatycznych.

Są to studia II stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku informatyka - data science

Kandydat na studia Informatyka – Data Science w przypadku studiów 3 semestralnych powinien legitymować się dyplomem inżyniera lub magistra inżyniera, a w przypadku studiów 4 semestralnych wymagany jest dyplom licencjata lub magistra.

Program kształcenia na kierunku informatyka - data science

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • sztuczna inteligencja w systemach informatycznych
 • metody matematyczne informatyki kwantowej
 • Cognitive Systems
 • modelowanie i symulacja systemów
 • eksploracja danych
 • uczenie maszyn
 • informatyka medyczna
 • organizacja systemów zarządzania baz danych
 • algorytmiczna teoria gier
 • analiza dużych zbiorów danych
 • bezpieczeństwo sieci i informacji
 • informatyka systemów złożonych
 • wirtualna rzeczywistość i wizualizacja
 • wprowadzenie do systemu UNIX
 • systemy operacyjne
 • programowanie obiektowe
 • etyczne i społeczne aspekty przetwarzania danych i sztucznej inteligencji.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku informatyka - data science

Rekrutacja na studia odbywa się w oparciu o:

 • egzamin wstępny potwierdzający osiągnięcie wybranych kierunkowych efektów kształcenia,
 • średnią ocen ze studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Szczegółowe zasady rekrutacji dostępne są na stronie uczelni prowadzącej kierunek.

Perspektywy pracy po kierunku informatyka - data science

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie jako:

 • analityk danych (ang. data scientist),
 • inżynier danych i inżynier oprogramowania w przedsiębiorstwach tworzących produkty i usługi oparte na systemach uczących się i metodach sztucznej inteligencji,
 • analityk w korporacjach prowadzących serwisy społecznościowe i platformy handlu elektronicznego,
 • specjalista w firmach oferujących rozwiązania analityczne dla różnych sektorów gospodarki.

Opinie o kierunku informatyka - data science

Studia na kierunku Informatyka – Data Science, są odpowiedzią na ciągle rosnące zapotrzebowanie nowoczesnej gospodarki na najwyższej jakości specjalistów w zakresie analizy danych i metod sztucznej inteligencji. 95-100% absolwentów ma zagwarantowane zatrudnienie zaraz po ukończeniu studiów. 70-80% studentów podejmuje pracę jeszcze przed ukończeniem studiów. Coraz częściej absolwenci zakładają także własną działalność gospodarczą.

Kierunki pokrewne do kierunku informatyka - data science

Jakie uczelnie oferują kierunek informatyka - data science

W których miastach można studiować kierunek informatyka - data science

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia informatyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia informatyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia informatyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia informatyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia informatyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia informatyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia informatyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia informatyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia informatyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia informatyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia informatyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia informatyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia informatyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia informatyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia informatyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia informatyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia informatyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia informatyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia informatyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia informatyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia informatyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia informatyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia informatyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia informatyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia informatyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia informatyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia informatyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia informatyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia informatyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia informatyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia informatyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia informatyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Opolski
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Zamojska
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Politechnika Lubelska
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Coventry University Wrocław
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza