Jakiego kierunku studiów szukasz?

Informatyka przemysłowa (makrokierunek)

Informatyka przemysłowa jest jedną z dziedzin wiedzy znajdującą się na pograniczu nauk informatycznych i szeroko pojętych nauk o technologiach przemysłowych i łączącą te dwa zakresy wiedzy.

Celem kształcenia na kierunku informatyka przemysłowa jest przygotowanie kadry inżynierów informatyków, którzy będą gotowi do rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów z dziedziny szeroko pojętych zastosowań informatyki w przemyśle. Studenci kierunku uzyskują niezbędną wiedzę z zakresu zagadnień informatyki i nauki o materiałach oraz wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu stosowania systemów i narzędzi informatycznych w praktyce.

Przyswajają wiadomości z dziedziny matematyki, fizyki, chemii i nauk o materiałach inżynierskich: metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych, przemysłowych technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów. Poznają zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych. Zdobywają także podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej, sieci przemysłowymi, sterowników mikroprocesorowych i przemysłowych systemów czasu rzeczywistego.

Specjalności oferowane na informatyce przemysłowej:

  • informatyka w technologiach materiałowych
  • inteligentne systemy przemysłowe
  • systemy przemysłowe czasu rzeczywistego
  • bezpieczeństwo systemów informatycznych

Absolwent kierunku informatyka przemysłowa jest jednym z najbardziej pożądanych specjalistów na rynku pracy w Polsce i zagranicą. Potrafi wdrażać nowe, inteligentne systemy i urządzenia, a także je projektować. Bez problemu steruje robotami przemysłowymi i skomputeryzowanymi liniami produkcyjnymi.

Po ukończeniu studiów można znaleźć pracę na stanowiskach: inżyniera systemowego, programisty, projektanta sieci komputerowych, projektanta baz danych, projektanta oprogramowania komputerowego, projektanta systemów czasu rzeczywistego, projektanta systemów sterowania maszyn, administratora sieci komputerowych i baz danych. Informatyka przemysłowa przygotowuje również do prowadzenia własnej firmy informatycznej.

Dla kogo studia na kierunku informatyka przemysłowa (makrokierunek)

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku informatyka przemysłowa (makrokierunek)

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku informatyka przemysłowa (makrokierunek)

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku informatyka przemysłowa (makrokierunek)

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku informatyka przemysłowa (makrokierunek)

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku informatyka przemysłowa (makrokierunek)

Jakie uczelnie oferują kierunek informatyka przemysłowa (makrokierunek)

W których miastach można studiować kierunek informatyka przemysłowa (makrokierunek)

Komentarze (2)

Student_WIMiIP
Faktycznie, brakuje naszej Informatyki Stosowanej na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - może dlatego, że oficjalnie kierunek nosi nazwę Informatyka Stosowana, a może dlatego, że nasz WIMiIP - przynajmniej na AGH - ma nie najlepszą renomę, jeśli chodzi o poziom. Z jednej strony, rzeczywiście - można by bezproblemowo nagiąć nieco ECTSy i upchnąć dodatkowy przedmiot, bo brakuje tu większej ilości materiałoznawstwa czy jakichś podstaw elektroniki czy automatyki, a całość skupia się głównie na budowie systemów komputerowych, modelowaniu i obliczeniach wysokiej wydajności :) Z drugiej strony, jak się okazuje od słowa do słowa, z poziomem odstajemy w dół głównie od macierzystych wydziałów :P
08.02.2015
19.07.2014
Seba
a agh gdzie?

Zobacz również

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uniwersytet Gdański
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Politechnika Łódzka
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu