Jakiego kierunku studiów szukasz?

Psychologia

Akademia Tarnowska

Studia na kierunku Psychologia w Akademii Tarnowskiej przygotowują słuchaczy do poznania złożonych mechanizmów funkcjonowania człowiek we współczesnym świecie zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym.

Studenci zdobywają wiedzę dotyczącą genezy różnorodnych zachowań człowieka, jak również umiejętności praktyczne i kompetencje interpersonalne. Opanowują zasady diagnostyki psychologicznej oraz umiejętność korzystania z narzędzi diagnostycznych. Praktyki odbywane podczas studiów pozwolą im zdobyć doświadczenie zawodowe, jak również pogłębić ich kompetencje. Studia pozwolą im również na lepsze poznanie siebie i doskonalenie pracy nad sobą. Tak wyposażeni będą mogli skutecznie podjąć wyzwania swego zawodu.

Absolwenci psychologii są poszukiwani na rynku pracy ze względu na rosnące zapotrzebowanie społeczne na ich usługi. Rozwój technologii, zmiany cywilizacyjne sprawiają współczesnemu człowiekowi problemy adaptacyjne stąd pogłębiająca się fala depresji, nie tylko wśród młodzieży.

Moduły kształcenia

Po ukończeniu drugiego roku studiów studenci będą mogli wybrać jeden z trzech modułów:

 • psychologię sportu,
 • psychologię w edukacji,
 • psychologię kliniczną.

Praca po psychologii

Absolwent kierunku psychologia jest przygotowany do podjęcia pracy w: ośrodkach pomocy psychologicznej, poradniach zdrowia psychicznego, poradniach psychologiczno-pedagogicznej, szkołach – pełniąc rolę nauczyciela – psychologa, gabinetach prywatnych prowadzących praktykę psychologiczną i psychoterapeutyczną, ośrodkach sportowych, w ramach własnej działalności konsultacyjnej, interwencyjnej i terapeutycznej.

Absolwenci psychologii posiadają różnorodne możliwości dalszego rozwoju zawodowego zarówno w kierunku zdobywania stopni naukowych, jak również uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji psychologicznych.

Rekrutacja do Akademii Tarnowskiej

Podczas procesu rekrutacji bierzemy pod uwagę wyniki matur z następujących przedmiotów: (nowa matura, stara matura, matura międzynarodowa) – język polski, język obcy nowożytny oraz do wyboru jeden z przedmiotów: historia, biologia, wiedza o społeczeństwie.

Zobacz też Prezentację Uczelni.

 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Politechnika Śląska
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Tarnowska
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu