Jakiego kierunku studiów szukasz?

Psychologia

Akademia Tarnowska

Studia na kierunku Psychologia w Akademii Tarnowskiej przygotowują słuchaczy do poznania złożonych mechanizmów funkcjonowania człowiek we współczesnym świecie zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym.

Studenci zdobywają wiedzę dotyczącą genezy różnorodnych zachowań człowieka, jak również umiejętności praktyczne i kompetencje interpersonalne. Opanowują zasady diagnostyki psychologicznej oraz umiejętność korzystania z narzędzi diagnostycznych. Praktyki odbywane podczas studiów pozwolą im zdobyć doświadczenie zawodowe, jak również pogłębić ich kompetencje. Studia pozwolą im również na lepsze poznanie siebie i doskonalenie pracy nad sobą. Tak wyposażeni będą mogli skutecznie podjąć wyzwania swego zawodu.

Absolwenci psychologii są poszukiwani na rynku pracy ze względu na rosnące zapotrzebowanie społeczne na ich usługi. Rozwój technologii, zmiany cywilizacyjne sprawiają współczesnemu człowiekowi problemy adaptacyjne stąd pogłębiająca się fala depresji, nie tylko wśród młodzieży.

Moduły kształcenia

Po ukończeniu drugiego roku studiów studenci będą mogli wybrać jeden z trzech modułów:

 • psychologię sportu,
 • psychologię w edukacji.

Praca po psychologii

Absolwent kierunku psychologia jest przygotowany do podjęcia pracy w: ośrodkach pomocy psychologicznej, poradniach zdrowia psychicznego, poradniach psychologiczno-pedagogicznej, szkołach – pełniąc rolę nauczyciela – psychologa, gabinetach prywatnych prowadzących praktykę psychologiczną i psychoterapeutyczną, ośrodkach sportowych, w ramach własnej działalności konsultacyjnej, interwencyjnej i terapeutycznej.

Absolwenci psychologii posiadają różnorodne możliwości dalszego rozwoju zawodowego zarówno w kierunku zdobywania stopni naukowych, jak również uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji psychologicznych.

Rekrutacja do Akademii Tarnowskiej

Podczas procesu rekrutacji bierzemy pod uwagę wyniki matur z następujących przedmiotów: (nowa matura, stara matura, matura międzynarodowa) – język polski, język obcy nowożytny oraz do wyboru jeden z przedmiotów: historia, biologia, wiedza o społeczeństwie.

Zobacz też Prezentację Uczelni.

Poznaj kierunek lekarski w Akademii Tarnowskiej.

Dowiedz się się więcej o Prawie w Akademii Tarnowskiej.

 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Politechnika Białostocka
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Kaliski
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Zamojska
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie