Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kosmetologia

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

 • Czas trwania: 3 lata
 • Forma studiów: stacjonarna i niestacjonarna
 • Poziom kształcenia: studia I stopnia
 • Tytuł zawodowy absolwenta: licencjat

Zainteresowanie studiami na kierunku Kosmetologia z roku na rok rośnie. Doświadczona, świetnie wyszkolona kadra może liczyć na atrakcyjne warunki zatrudnienia w najlepszych gabinetach Spa&Wellness. Absolwenci kosmetologii stają się specjalistami nie tylko w zakresie poprawy wyglądu, ale swoistymi edukatorami zdrowia.

Dlatego ważne jest, aby studenci zdobywali wiedzę z zakresu nauk medycznych na najlepszych uczelniach, takich jak Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

Studiuj z nami Kosmetologię

Głównym celem kształcenia studentów na kierunku kosmetologia jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów pracujących w branży beauty w Polsce i na świecie. Studenci mają dostęp do produktów kosmetycznych renomowanych marek, dzięki czemu sami z pełną świadomością budują swoją opinię, która w przyszłości będzie punktem wyjścia do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej oraz zawierania umów z potencjalnymi partnerami.

Wyposażenie pracowni specjalistycznych oraz współpraca z wieloma dystrybutorami specjalistycznego sprzętu i aparatury kosmetologicznej pozwala studentom na nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych koniecznych do wykonywania zabiegów kosmetologicznych o różnym poziomie złożoności.

Kształcenia w WSIiZ ma przygotować przyszłych członków zespołów konsultacyjnych do współpracy z lekarzami różnych specjalności. Tak, aby w porozumieniu dbać o dobro i komfort pacjenta/ klienta. Studenci WSIiZ od początku swojego kształcenia mają szanse na zdobywanie dodatkowej wiedzy poprzez uczestnictwo w: szkoleniach, seminariach, konferencjach oraz badaniach naukowych i pracach rozwojowych. Tym samym mają pełną świadomość ustawicznie wprowadzanych zmian w branży i konieczności ciągłego podnoszenia poziomu swojej wiedzy.

Po ukończeniu studiów absolwent Kosmetologii w Warszawie w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia zdobywa umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzę szczegółową z zakresu kosmetologii, w szczególności obejmującą problematykę kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej, leczniczej oraz receptury kosmetycznej i środków zapachowych. Uzyskuje przygotowanie do pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług. Jest gotowy do współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo.

Czego się nauczysz?

 • posługiwania się terminologią stosowaną w kosmetyce i kosmetologii
 • planowania rodzajów zabiegów kosmetycznych i stosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem
 • wykonywania zabiegów z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań
 • prawidłowego odczytywania składu kosmetyku i ustalania jego zastosowania
 • obsługiwania aparatów i urządzeń stosowanych w kosmetyce
 • sporządzania i stosowania preparatów niezbędnych do wykonywania zabiegów kosmetycznych
 • określania wpływu preparatów kosmetycznych na skórę i organizm człowieka
 • diagnozowania stanu skóry oraz przydatków skórnych
 • prowadzenia ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo
 • udzielania pierwszej pomocy
 • wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań
 • posługiwania się językiem obcym (słownictwo ogólne oraz terminologia stosowana w naukach o zdrowiu) w zakresie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych
 • wykorzystywania informacji o nowościach i trendach rozwojowych w kosmetyce i kosmetologii
 • czerpania z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego
 • wykonywania zawodu ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 • respektowania przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej i wykonywanych zadań zawodowych
 • nawiązywania kontaktów społecznych w ramach prowadzonej działalności zawodowej
 • organizowania, wyposażania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

Praca po Kosmetologii

Absolwent kosmetologii może podejmować pracę lub prowadzić własną działalność gospodarczą obejmującą następujące pola aktywności:

 • gabinety kosmetyczne;
 • gabinety odnowy biologicznej;
 • firmy kosmetyczne (działy dystrybucji i sprzedaży kosmetyków oraz szkoleń i kontroli jakości);
 • laboratoria, w których przeprowadza się badanie skuteczności działania produktów kosmetycznych;
 • szkoły kosmetyczne;
 • redakcje profesjonalnych pism, podejmujących problematykę kosmetologii i kosmetyki.

Szczegółowe informacje o programie studiów - TUTAJ

Zobacz filmy o Kosmetologii


 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Coventry University Wrocław
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Warszawska Akademia Medyczna
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Bydgoska Szkoła Wyższa