Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kosmetologia

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

 • Czas trwania: 3 lata
 • Forma studiów: stacjonarna i niestacjonarna
 • Poziom kształcenia: studia I stopnia
 • Tytuł zawodowy absolwenta: licencjat

Zainteresowanie studiami na kierunku Kosmetologia z roku na rok rośnie. Doświadczona, świetnie wyszkolona kadra może liczyć na atrakcyjne warunki zatrudnienia w najlepszych gabinetach Spa&Wellness. Absolwenci kosmetologii stają się specjalistami nie tylko w zakresie poprawy wyglądu, ale swoistymi edukatorami zdrowia.

Dlatego ważne jest, aby studenci zdobywali wiedzę z zakresu nauk medycznych na najlepszych uczelniach, takich jak Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

Studiuj z nami Kosmetologię

Głównym celem kształcenia studentów na kierunku kosmetologia jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów pracujących w branży beauty w Polsce i na świecie. Studenci mają dostęp do produktów kosmetycznych renomowanych marek, dzięki czemu sami z pełną świadomością budują swoją opinię, która w przyszłości będzie punktem wyjścia do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej oraz zawierania umów z potencjalnymi partnerami.

Wyposażenie pracowni specjalistycznych oraz współpraca z wieloma dystrybutorami specjalistycznego sprzętu i aparatury kosmetologicznej pozwala studentom na nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych koniecznych do wykonywania zabiegów kosmetologicznych o różnym poziomie złożoności.

Kształcenia w WSIiZ ma przygotować przyszłych członków zespołów konsultacyjnych do współpracy z lekarzami różnych specjalności. Tak, aby w porozumieniu dbać o dobro i komfort pacjenta/ klienta. Studenci WSIiZ od początku swojego kształcenia mają szanse na zdobywanie dodatkowej wiedzy poprzez uczestnictwo w: szkoleniach, seminariach, konferencjach oraz badaniach naukowych i pracach rozwojowych. Tym samym mają pełną świadomość ustawicznie wprowadzanych zmian w branży i konieczności ciągłego podnoszenia poziomu swojej wiedzy.

Po ukończeniu studiów absolwent Kosmetologii w Warszawie w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia zdobywa umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzę szczegółową z zakresu kosmetologii, w szczególności obejmującą problematykę kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej, leczniczej oraz receptury kosmetycznej i środków zapachowych. Uzyskuje przygotowanie do pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług. Jest gotowy do współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo.

Czego się nauczysz?

 • posługiwania się terminologią stosowaną w kosmetyce i kosmetologii
 • planowania rodzajów zabiegów kosmetycznych i stosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem
 • wykonywania zabiegów z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań
 • prawidłowego odczytywania składu kosmetyku i ustalania jego zastosowania
 • obsługiwania aparatów i urządzeń stosowanych w kosmetyce
 • sporządzania i stosowania preparatów niezbędnych do wykonywania zabiegów kosmetycznych
 • określania wpływu preparatów kosmetycznych na skórę i organizm człowieka
 • diagnozowania stanu skóry oraz przydatków skórnych
 • prowadzenia ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo
 • udzielania pierwszej pomocy
 • wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań
 • posługiwania się językiem obcym (słownictwo ogólne oraz terminologia stosowana w naukach o zdrowiu) w zakresie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych
 • wykorzystywania informacji o nowościach i trendach rozwojowych w kosmetyce i kosmetologii
 • czerpania z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego
 • wykonywania zawodu ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 • respektowania przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej i wykonywanych zadań zawodowych
 • nawiązywania kontaktów społecznych w ramach prowadzonej działalności zawodowej
 • organizowania, wyposażania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

Praca po Kosmetologii

Absolwent kosmetologii może podejmować pracę lub prowadzić własną działalność gospodarczą obejmującą następujące pola aktywności:

 • gabinety kosmetyczne;
 • gabinety odnowy biologicznej;
 • firmy kosmetyczne (działy dystrybucji i sprzedaży kosmetyków oraz szkoleń i kontroli jakości);
 • laboratoria, w których przeprowadza się badanie skuteczności działania produktów kosmetycznych;
 • szkoły kosmetyczne;
 • redakcje profesjonalnych pism, podejmujących problematykę kosmetologii i kosmetyki.

Szczegółowe informacje o programie studiów - TUTAJ

Zobacz filmy o Kosmetologii


Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Szczeciński
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie