Studia w Szczecinie
Floating Garden

Szczecin - uczelnie, kierunki, studia

Uczelnie w Szczecinie

W Szczecinie znajdują się uczelnie publiczne oferujące wszystkie typy studiów: humanistyczne, pedagogiczne, techniczne, ekonomiczne, prawnicze, sportowe, artystyczne, medyczne, jak i wiele niepublicznych szkół wyższych o różnorodnych profilach kształcenia. Zlokalizowana jest tu także typowa dla regionu nadmorskiego uczelnia – Politechnika Morska. Tym samym niektóre oferowane w Szczecinie kierunki to propozycje niedostępne w innych ośrodkach w kraju.

Poniżej zamieszczamy pełny wykaz uczelni oraz kierunków w Szczecinie. Znajdziecie w nim dodatkowo informacje rekrutacyjne, szczegóły związane z naborem, a także opinie i komentarze studentów i przedstawicieli poszczególnych uczelni w Szczecinie.

Lokalizacja

Kierunki w Szczecinie

Oferta kierunków w Szczecinie jest bardzo bogata. Uczelnie w Szczecinie dają możliwość wyboru kierunków spośród szerokiej oferty typów studiów. Sporą ich część stanowią kierunki techniczne, związane, budownictwem, energetyką, inżynierią. Dostępnych jest wiele filologii, kierunków medycznych.

Pewne kierunki są typowe dla uczelni nadmorskich. W Szczecinie można studiować Nawigację, Żeglugę śródlądową, Oceanotechnikę, Budowę jachtów.

Poznajcie tutejszą ofertę edukacyjną. Poniżej prezentujemy wykaz wszystkich kierunków studiów w Szczecinie. W ich opisach znajdziecie m.in. informacje na temat rekrutacji, perspektyw zawodowych czy kierunków pokrewnych.

a
administracja agrobioinżynieria analityka medyczna animacja kultury aquaculture and fisheries archeologia architektura architektura krajobrazu architektura wnętrz architektura wnętrz, scenografia i przestrzeń wirtualna audyt finansowy automatyka i robotyka
b
baltic region studies bałtyckie studia kulturowe bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo techniczne bezpieczeństwo w biznesie i administracji bezpieczeństwo wewnętrzne biologia biologiczne podstawy kryminalistyki biotechnologia biotechnologia medyczna borders and boundaries branding miast i regionów budownictwo budownictwo (inżynier europejski) business intelligence w gospodarce business management
c
chemia chemical engineering chłodnictwo i klimatyzacja
d
diagnostyka sportowa dietetyka dietetyka kliniczna dziennikarstwo i komunikacja społeczna dziennikarstwo i zarządzanie mediami
e
economics economics and IT applications edukacja artystyczna edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ekonomia ekonomiczno-prawny eksploatacja zasobów naturalnych elektrotechnika energetyka
f
farmacja film eksperymentalny filologia angielska filologia germańska filologia germańska z dodatkowym językiem filologia hiszpańska (iberystyka) filologia norweska filologia polska filologia romańska filologia romańska z językiem obcym filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym filozofia finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fotografia
g
genetyka i biologia eksperymentalna geodezja i kartografia geografia geoinformatyka geologia global communication gospodarka nieruchomościami gospodarka przestrzenna gospodarka turystyczna grafika artystyczna grafika komputerowa i produkcja multimedialna grafika projektowa gry komputerowe i rzeczywistość wirtualna
h
historia hydrobiology
i
ichtiologia i akwakultura informatyka informatyka i ekonometria informatyka w biznesie instrumentalistyka international and european business law international economics inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria e-commerce inżynieria eksploatacji inżynieria materiałowa inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe inżynieria środowiska inżynieria transportu inżynieria w medycynie inżynieria zarządzania italianistyka
j
jazz i muzyka rozrywkowa
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kognitywistyka komunikacji komunikacja i psychologia w biznesie komunikacja wizualna i projektowanie ux kosmetologia kosmologia kryminologia kuratorstwo i realizacja wystaw kynologia
l
lingwistyka dla biznesu logistyka logopedia kliniczna z terapią zajęciową
m
malarstwo management instytucji publicznych i public relations management w sporcie marketing i sprzedaż matematyka materials science and engineering mechanical engineering mechanika i budowa maszyn mechanika i robotyzacja przemysłu mechatronika media media i cywilizacja menedżer dziedzictwa kulturowego międzynarodowy biznes turystyczny mikrobiologia
n
nauki o rodzinie navigation nawigacja
o
obronność i bezpieczeństwo narodowe oceanografia oceanotechnika ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego ochrona środowiska odnawialne źródła energii ogrodnictwo optometria (optyka okularowa)
p
pedagogika pedagogika opiekuńczo-wychowawcza pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika resocjalizacyjna pedagogika specjalna pielęgniarstwo politologia polityka społeczna polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie położnictwo praca socjalna prawo prawo służb mundurowych projektowanie architektury wnętrz i otoczenia projektowanie mody projektowanie produktu przedsiębiorczość i inwestycje przekład rosyjsko - polski psychologia psychologia w biznesie psychologia zdrowia
r
ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore rolnictwo rynek nieruchomości
s
scenografia i przestrzeń wirtualna social sciences socjologia socjologia organizacji i zarządzania socjotechnika i oddziaływanie społeczne stosunki międzynarodowe studia anglistyczno-slawistyczne studia nad wojną i wojskowością studia pisarskie sztuka mediów
t
technologia chemiczna technologia żywności i żywienie człowieka technologie materiałowe i spawalnicze teleinformatyka teologia transport turystyka i rekreacja
u
uprawa winorośli i winiarstwo
w
wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego zarządzanie odnawialnymi źródłami energii zdrowie publiczne zootechnika
ż
żegluga śródlądowa

Kierunki studiów wg typów kształcenia

administracyjne
administracja
artystyczne
animacja kulturyarchitekturaarchitektura krajobrazuarchitektura wnętrzarchitektura wnętrz, scenografia i przestrzeń wirtualnaedukacja artystycznaedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejfilm eksperymentalnyfotografiagrafika artystycznagrafika komputerowa i produkcja multimedialna grafika projektowagry komputerowe i rzeczywistość wirtualnainstrumentalistykajazz i muzyka rozrywkowakomunikacja wizualna i projektowanie uxkuratorstwo i realizacja wystawmalarstwoprojektowanie architektury wnętrz i otoczeniaprojektowanie modyprojektowanie produktuscenografia i przestrzeń wirtualnasztuka mediówwokalistykawzornictwo
biologiczno-przyrodnicze
agrobioinżynieriaaquaculture and fisheriesbiologiabiologiczne podstawy kryminalistykibiotechnologiachemiaeksploatacja zasobów naturalnychgenetyka i biologia eksperymentalnageografiageoinformatyka geologiahydrobiologyichtiologia i akwakulturainżynieria środowiskakynologiamikrobiologiaoceanografiaoceanotechnikaochrona i inżynieria środowiska przyrodniczegoochrona środowiskaodnawialne źródła energiiogrodnictworolnictwotechnologia chemicznatechnologia żywności i żywienie człowiekauprawa winorośli i winiarstwozarządzanie ochroną środowiska przyrodniczegozootechnika
ekonomiczne
audyt finansowybusiness intelligence w gospodarcebusiness managementeconomicseconomics and IT applicationsekonomiaekonomiczno-prawnyfinanse i rachunkowość gospodarka nieruchomościamiinformatyka i ekonometriainformatyka w biznesieinternational economicsinżynieria e-commerceinżynieria zarządzaniamanagement w sporciematematykaprzedsiębiorczość i inwestycjerynek nieruchomości zarządzanie i inżynieria produkcji
filologiczne
bałtyckie studia kulturowefilologia angielskafilologia germańskafilologia germańska z dodatkowym językiemfilologia hiszpańska (iberystyka)filologia norweskafilologia polskafilologia romańskafilologia romańska z językiem obcymfilologia rosyjska z dodatkowym językiem obcymglobal communicationitalianistykalingwistyka dla biznesupolonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskieprzekład rosyjsko - polski studia anglistyczno-slawistyczne
humanistyczne
archeologiabaltic region studiesbałtyckie studia kulturoweborders and boundariesedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejfilozofiahistoriakognitywistyka komunikacjilingwistyka dla biznesumedia i cywilizacjastudia anglistyczno-slawistycznestudia pisarskieteologia
medyczne
analityka medycznabiotechnologia medycznadietetykadietetyka klinicznafarmacjafizjoterapiakierunek lekarskikierunek lekarsko-dentystycznykosmetologialogopedia kliniczna z terapią zajęciowąoptometria (optyka okularowa)pielęgniarstwopołożnictwopsychologia zdrowiaratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshorezdrowie publiczne
pedagogiczne
edukacja artystycznaedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejpedagogikapedagogika opiekuńczo-wychowawczapedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnapedagogika resocjalizacyjnapedagogika specjalna
prawnicze
ekonomiczno-prawnyinternational and european business lawprawoprawo służb mundurowych
psychologiczne
komunikacja i psychologia w biznesiepsychologiapsychologia w biznesiepsychologia zdrowia
rolnicze, leśne
agrobioinżynieriaarchitektura krajobrazuichtiologia i akwakulturainżynieria środowiskaochrona i inżynieria środowiska przyrodniczegoochrona środowiskaodnawialne źródła energiiogrodnictworolnictwotechnologia żywności i żywienie człowiekauprawa winorośli i winiarstwozootechnika
społeczne
animacja kulturybezpieczeństwo i higiena pracybezpieczeństwo narodowebezpieczeństwo w biznesie i administracjibezpieczeństwo wewnętrznebranding miast i regionówdziennikarstwo i komunikacja społecznadziennikarstwo i zarządzanie mediamigrafika komputerowa i produkcja multimedialna kognitywistyka komunikacjikomunikacja i psychologia w biznesiekryminologialogistykalogopedia kliniczna z terapią zajęciowąmanagement instytucji publicznych i public relationsmanagement w sporciemarketing i sprzedażmediamedia i cywilizacjamenedżer dziedzictwa kulturowegonauki o rodzinieobronność i bezpieczeństwo narodowepolitologiapolityka społecznapraca socjalnapsychologiapsychologia w biznesiesocial sciencessocjologiasocjologia organizacji i zarządzaniasocjotechnika i oddziaływanie społecznestosunki międzynarodowezarządzanie
techniczne
aquaculture and fisheriesarchitekturaarchitektura krajobrazuarchitektura wnętrzautomatyka i robotykabezpieczeństwo technicznebezpieczeństwo w biznesie i administracjibiotechnologiabiotechnologia medycznabudownictwobudownictwo (inżynier europejski)chłodnictwo i klimatyzacjaeconomics and IT applicationseksploatacja zasobów naturalnychelektrotechnikaenergetykafizykageodezja i kartografiageoinformatyka geologiainformatykainformatyka i ekonometriainformatyka w biznesieinżynieria e-commerceinżynieria eksploatacjiinżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatroweinżynieria transportuinżynieria w medycynielogistykamaterials science and engineeringmechanical engineeringmechanika i robotyzacja przemysłumechatronikanavigationtechnologie materiałowe i spawalniczeteleinformatykatransportzarządzanie i inżynieria produkcjizarządzanie odnawialnymi źródłami energii
turystyczno-sportowe
diagnostyka sportowagospodarka turystycznamanagement w sporciemiędzynarodowy biznes turystycznyturystyka i rekreacjawychowanie fizyczne
wojskowe i morskie
bezpieczeństwo narodoweinżynieria eksploatacjiinżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowenavigationnawigacjaobronność i bezpieczeństwo narodoweoceanotechnikastudia nad wojną i wojskowością żegluga śródlądowa
ścisłe
agrobioinżynieriaautomatyka i robotykabiologiabiotechnologiabudownictwo (inżynier europejski)chemiachemical engineeringelektrotechnikaenergetykafizykagenetyka i biologia eksperymentalnageodezja i kartografiageografiageoinformatyka geologiagry komputerowe i rzeczywistość wirtualnainformatykainżynieria chemiczna i procesowainżynieria materiałowainżynieria środowiskakosmologiamatematykamechanika i budowa maszynmechatronikamikrobiologiaoceanografiaodnawialne źródła energiiteleinformatyka

Studia w Szczecinie

Specjalnie dla kandydatów na studia przygotowaliśmy serię artykułów, zawierających treści pomocne na etapie przystępowania do matury, wyboru ścieżki kształcenia, procedur rekrutacyjnych i samych studiów. Dowiecie się z nich m.in. jakie są dostępne typy studiów i kierunki w Szczecinie i regionie, jak walczyć ze stresem egzaminacyjnym, jakie są najpopularniejsze studia, jak wygląda życie studenckie i rynek pracy w Szczecinie, ile naprawę kosztują studia. Poniższe treści będą przydatne, gdy będziecie decydować, które uczelnie w Szczecinie wybrać.

Zaciekawiła Was oferta kształcenia w tym regionie? Wybierzcie studia w Szczecinie.

​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Automatyka i robotyka w Szczecinie
Automatyka i robotyka w Szczecinie
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
Studia dziennikarskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia dziennikarskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
​Lokum dla studenta
​Lokum dla studenta
Psychologia w biznesie w Szczecinie
Psychologia w biznesie w Szczecinie
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
Studia architektoniczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia architektoniczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Biotechnologia w Szczecinie
Biotechnologia w Szczecinie
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Życie studenckie w Szczecinie
​Życie studenckie w Szczecinie
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Elektrotechnika w Szczecinie
Elektrotechnika w Szczecinie
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Matematyka w Szczecinie
Matematyka w Szczecinie
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Studia psychologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia psychologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Zootechnika w Szczecinie
Zootechnika w Szczecinie
Targi Edukacyjne w Szczecinie
Targi Edukacyjne w Szczecinie
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Studia dzienne czy studia zaoczne?
​Filologia angielska i filologia germańska w Szczecinie
​Filologia angielska i filologia germańska w Szczecinie
Kryminologia w Szczecinie
Kryminologia w Szczecinie
Studia teologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia teologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Geoinformatyka w Szczecinie
Geoinformatyka w Szczecinie
Politologia w Szczecinie
Politologia w Szczecinie
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?
Farmacja w Szczecinie
Farmacja w Szczecinie
Logistyka w Szczecinie
Logistyka w Szczecinie
Stypendia dla studentów
Stypendia dla studentów
Kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w Szczecinie
Kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w Szczecinie
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Szczecinie
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Szczecinie
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Ekonomia w Szczecinie
Ekonomia w Szczecinie
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
​Informatyka w Szczecinie
​Informatyka w Szczecinie
Rolnictwo w Szczecinie
Rolnictwo w Szczecinie
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
​Nawigacja w Szczecinie
​Nawigacja w Szczecinie
Oceanografia w Szczecinie
Oceanografia w Szczecinie
Ochrona środowiska w Szczecinie
Ochrona środowiska w Szczecinie
Studia sportowe w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia sportowe w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia logistyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia logistyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Optyka okularowa w Szczecinie
Optyka okularowa w Szczecinie
Inżynieria materiałowa w Szczecinie
Inżynieria materiałowa w Szczecinie
Administracja w Szczecinie
Administracja w Szczecinie
Inżynieria zarządzania w Szczecinie
Inżynieria zarządzania w Szczecinie
Studia informatyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia informatyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Budownictwo w Szczecinie
Budownictwo w Szczecinie
​Studia artystyczne w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim
​Studia artystyczne w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim
Architektura w Szczecinie
Architektura w Szczecinie
​Studia matematyczne w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim
​Studia matematyczne w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim
Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
 Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Fizyka w Szczecinie
Fizyka w Szczecinie
​Zarządzanie w Szczecinie
​Zarządzanie w Szczecinie
Studia turystyczne i hotelarskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Ogrodnictwo w Szczecinie
Ogrodnictwo w Szczecinie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Szczecinie
Turystyka w Szczecinie
Turystyka w Szczecinie
Chemia w Szczecinie
Chemia w Szczecinie
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Kosmetologia w Szczecinie
Kosmetologia w Szczecinie
Prawo w Szczecinie
Prawo w Szczecinie
Mikrobiologia w Szczecinie
Mikrobiologia w Szczecinie
Energetyka w Szczecinie
Energetyka w Szczecinie
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Bezpieczeństwo w Szczecinie
Bezpieczeństwo w Szczecinie
​Gdzie i za ile mieszkać w Szczecinie?
​Gdzie i za ile mieszkać w Szczecinie?
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
​Psychologia w Szczecinie
​Psychologia w Szczecinie
Studia chemiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia chemiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Rynek pracy w Szczecinie
Rynek pracy w Szczecinie
Studia historyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia historyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
​Fizjoterapia w Szczecinie
​Fizjoterapia w Szczecinie
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim

Szczecin - informacje ogólne

Dlaczego warto studiować w Szczecinie?

Szczecin to stolica województwa zachodniopomorskiego - największe miasto regionu, o bogatej i ciekawej historii. W Szczecinie urodziły się np. dwie caryce Katarzyna II oraz jej synowa Maria Fiodorowna – Matka Carów, a obywatelem honorowym był przez pewien czas Adolf Hitler.

Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość granicy z Niemcami. Miasto jest bardzo zielone, posiada liczne parki, skwery i lasy miejskie.

Szczecin jest siedzibą teatrów, kin oraz filharmonii, której budynek stał się ikoną architektury. W mieście odbywają się różne festiwale oraz imprezy plenerowe. Życie nocne jest dość rozproszone, ale kilka miejsc gromadzi sporo lokali np. Deptak Bogusława, czy Podamcze.

Pomimo wielu zalet miasta należy pamiętać że Szczecin nie leży nad morzem, choć wiele osób mieszkających w innych częściach kraju nadal ze zdziwieniem przyjmuje ten fakt ;-). Paprykarz szczeciński mimo nazwy nie jest najbardziej kultową szczecińską potrawą, są nią paszteciki, których należy koniecznie spróbować.

Wybierając studia w Szczecinie decydujemy się na akademicką stolicę regionu, a co za tym idzie, bogatą ofertę edukacyjną. W mieście siedzibę mają uczelnie publiczne:

 • Politechnika Morska w Szczecinie,
 • Akademia Sztuki w Szczecinie,
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
 • Uniwersytet Szczeciński,
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

oraz niepubliczne

 • Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie,
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii, Wydział Zamiejscowy w Szczecinie,
 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie,
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie,
 • Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito


Jak poruszać się po Szczecinie?

Szczecin posiada komunikację publiczną opartą na autobusach (56 linii) i tramwajach (12 linii). Do tego dochodzą linie pospieszne i nocne. Informacje o rozkładach jazdy i sieć komunikacji dostępna jest na stronie Zakładu Dróg i Transportu Miejskiego.

W mieście działa Mobilna Karta Miejska Szczecin, czyli aplikacja zapewniająca wygodny dostęp do biletów poprzez możliwość płatności za pośrednictwem podłączonej karty płatniczej lub szybkich przelewów. Aplikacja powiadomi również o zmianie trasy, czy objeździe.

Alternatywą dla komunikacji szczecińskiej jest system rowerów miejskich. Od wiosny do jesieni można poruszać się na wypożyczonym rowerze. Pierwsze 20 minut jazdy jest bezpłatne, wystarczy się zarejestrować. Informacje o opłatach, rejestracja, sieć stacji oraz wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na: https://bikes-srm.pl/.

Gdzie mieszkać podczas studiów?

Decydując się na studia w Szczecinie należy zastanowić się nad miejscem zamieszkania. W zależności od preferencji i lokalizacji do wyboru jest kilka opcji np. akademiki.

Akademiki Akademii Morskiej to dwa wieżowce (Studencki Dom Marynarza „Korab” i Studencki Dom Marynarza „Pasat”) położone na Osiedlu Akademickim, które znajduje się niedaleko głównego węzła komunikacyjnego przy Placu Rodła oraz w odległości kilku minut drogi od głównego budynku uczelni.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie dysponuje trzema akademikami położonymi obok siebie na ul. Dunikowskiego.

Uniwersytet Szczeciński przygotował dla swoich studentów cztery akademiki Bakałarz”, „Belferek”, „Kordecki” i „Portowiec”.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie posiada aż siedem domów studenckich.

Opłaty za akademiki oraz zasady przyznawania miejsc dostępne są na stronach internetowych uczelni, tam też można zobaczyć zdjęcia pokoi.

Osoby, które wolą spokojniejsze otoczenia lub chcą sobie zapewnić więcej prywatności mogą wynająć pokój lub całe mieszkanie. Rynek nieruchomości na wynajem jest z różnicowany i każdy powinien znaleźć coś dla siebie. W wyborze lokalizacji może pomóc ranking dzielnic przygotowany przez jeden z portali z nieruchomościami, w którym wzięło udział 1951 mieszkańców Szczecina z 16 osiedli. Z badania wynika, że najczęściej rekomendowane jest Warszewo, a najlepiej skomunikowane Świerczewo. Najgorzej w opinii mieszkańców wypada Golęcino.

Bonusy

Prezydent Miasta Szczecina przyznaje stypendia naukowe studentom i doktorantom w kwocie: 1 000 zł brutto w pierwszym roku pobierania stypendium, 1 200 – w drugim i 1 400 – w trzecim, natomiast dla doktoranta 3 000 zł brutto. Warto ubiegać się o te dodatkowe środki, które przyznawane są niezależnie od stypendium na uczelni. Szczegóły i warunki dostępne są na stronie urzędu miasta.

Typy studiów w Polsce

 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Poznańska
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Piotrkowska
 • Akademia Zamojska
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi