Studia w Szczecinie
Floating Garden

Szczecin - uczelnie, kierunki, studia

Uczelnie w Szczecinie

W Szczecinie znajdują się uczelnie publiczne oferujące wszystkie typy studiów: humanistyczne, pedagogiczne, techniczne, ekonomiczne, prawnicze, sportowe, artystyczne, medyczne, jak i wiele niepublicznych szkół wyższych o różnorodnych profilach kształcenia. Zlokalizowana jest tu także typowa dla regionu nadmorskiego uczelnia – Politechnika Morska. Tym samym niektóre oferowane w Szczecinie kierunki to propozycje niedostępne w innych ośrodkach w kraju.

Poniżej zamieszczamy pełny wykaz uczelni oraz kierunków w Szczecinie. Znajdziecie w nim dodatkowo informacje rekrutacyjne, szczegóły związane z naborem, a także opinie i komentarze studentów i przedstawicieli poszczególnych uczelni w Szczecinie.

Lokalizacja

Kierunki w Szczecinie

Oferta kierunków w Szczecinie jest bardzo bogata. Uczelnie w Szczecinie dają możliwość wyboru kierunków spośród szerokiej oferty typów studiów. Sporą ich część stanowią kierunki techniczne, związane, budownictwem, energetyką, inżynierią. Dostępnych jest wiele filologii, kierunków medycznych.

Pewne kierunki są typowe dla uczelni nadmorskich. W Szczecinie można studiować Nawigację, Żeglugę śródlądową, Oceanotechnikę, Budowę jachtów.

Poznajcie tutejszą ofertę edukacyjną. Poniżej prezentujemy wykaz wszystkich kierunków studiów w Szczecinie. W ich opisach znajdziecie m.in. informacje na temat rekrutacji, perspektyw zawodowych czy kierunków pokrewnych.

a
administracja agrobioinżynieria analityka medyczna animacja kultury aquaculture and fisheries archeologia architektura architektura krajobrazu architektura wnętrz architektura wnętrz, scenografia i przestrzeń wirtualna automatyka i robotyka
b
baltic region studies bałtyckie studia kulturowe bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo techniczne bezpieczeństwo w biznesie i administracji bezpieczeństwo wewnętrzne biologia biologiczne podstawy kryminalistyki biotechnologia biotechnologia medyczna borders and boundaries branding miast i regionów budowa jachtów budownictwo business intelligence w gospodarce business management
c
chemia chemical engineering chłodnictwo i klimatyzacja
d
diagnostyka sportowa dietetyka dziennikarstwo i komunikacja społeczna dziennikarstwo i zarządzanie mediami
e
economics economics and IT applications edukacja artystyczna edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ekonomia ekonomiczno-prawny eksploatacja zasobów naturalnych elektrotechnika energetyka
f
familiologia farmacja film eksperymentalny filologia angielska filologia germańska filologia germańska z dodatkowym językiem filologia hiszpańska (iberystyka) filologia norweska filologia polska filologia romańska filologia romańska z językiem obcym filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym filozofia finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka
g
genetyka i biologia eksperymentalna geodezja i kartografia geografia geoinformatyka geologia global communication gospodarka nieruchomościami gospodarka przestrzenna gospodarka turystyczna grafika artystyczna grafika komputerowa i produkcja multimedialna grafika projektowa gry komputerowe i rzeczywistość wirtualna
h
historia hydrobiology
i
ichtiologia i akwakultura informatyka informatyka i ekonometria informatyka w biznesie instrumentalistyka international economics inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria e-commerce inżynieria eksploatacji inżynieria materiałów i nanomateriałów inżynieria materiałowa inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych inżynieria produkcji w przemyśle 4.0 inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe inżynieria środowiska inżynieria transportu inżynieria zarządzania italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem
j
jazz i muzyka rozrywkowa
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kognitywistyka komunikacji komunikacja i psychologia w biznesie komunikacja wizualna i projektowanie ux kosmetologia kosmologia kryminologia kuratorstwo i realizacja wystaw kynologia
l
lingwistyka dla biznesu logistyka logopedia kliniczna z terapią zajęciową
m
malarstwo management instytucji publicznych i public relations marketing i sprzedaż matematyka materials science and engineering mechanical engineering mechanika i budowa maszyn mechanika i robotyzacja przemysłu mechatronika media media i cywilizacja menedżer dziedzictwa kulturowego mikrobiologia
n
navigation nawigacja
o
obronność i bezpieczeństwo narodowe oceanografia oceanotechnika ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego ochrona środowiska odnawialne źródła energii ogrodnictwo optometria (optyka okularowa)
p
pedagogika pedagogika opiekuńczo-wychowawcza pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika resocjalizacyjna pedagogika specjalna pielęgniarstwo politologia polityka społeczna polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie położnictwo praca socjalna prawo prawo służb mundurowych projektowanie architektury wnętrz i otoczenia projektowanie materiałowe w konstrukcjach inżynierskich projektowanie mody projektowanie produktu przedsiębiorczość i inwestycje przekład rosyjsko - polski psychologia psychologia w biznesie psychologia zdrowia
r
ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore rolnictwo rynek nieruchomości
s
scenografia i przestrzeń wirtualna social sciences socjologia socjotechnika i oddziaływanie społeczne stosunki międzynarodowe studia anglistyczno-slawistyczne studia nad wojną i wojskowością studia pisarskie sztuka mediów
t
technologia chemiczna technologia żywności i żywienie człowieka technologie materiałowe i spawalnicze teleinformatyka teologia transport turystyka i rekreacja
u
uprawa winorośli i winiarstwo
w
wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego zarządzanie odnawialnymi źródłami energii zdrowie publiczne zootechnika
ż
żegluga śródlądowa

Kierunki studiów wg typów kształcenia

administracyjne
administracja
artystyczne
animacja kulturyarchitekturaarchitektura krajobrazuarchitektura wnętrzarchitektura wnętrz, scenografia i przestrzeń wirtualnaedukacja artystycznaedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejfilm eksperymentalnygrafika artystycznagrafika komputerowa i produkcja multimedialna grafika projektowagry komputerowe i rzeczywistość wirtualnainstrumentalistykajazz i muzyka rozrywkowakomunikacja wizualna i projektowanie uxkuratorstwo i realizacja wystawmalarstwoprojektowanie architektury wnętrz i otoczeniaprojektowanie modyprojektowanie produktuscenografia i przestrzeń wirtualnasztuka mediówwokalistykawzornictwo
biologiczno-przyrodnicze
agrobioinżynieriaaquaculture and fisheriesbiologiabiologiczne podstawy kryminalistykibiotechnologiachemiaeksploatacja zasobów naturalnychgenetyka i biologia eksperymentalnageografiageoinformatyka geologiahydrobiologyichtiologia i akwakulturainżynieria środowiskakynologiamikrobiologiaoceanografiaoceanotechnikaochrona i inżynieria środowiska przyrodniczegoochrona środowiskaodnawialne źródła energiiogrodnictworolnictwotechnologia chemicznatechnologia żywności i żywienie człowiekauprawa winorośli i winiarstwozarządzanie ochroną środowiska przyrodniczegozootechnika
ekonomiczne
business intelligence w gospodarcebusiness managementeconomicseconomics and IT applicationsekonomiaekonomiczno-prawnyfinanse i rachunkowość gospodarka nieruchomościamiinformatyka i ekonometriainformatyka w biznesieinternational economicsinżynieria e-commerceinżynieria zarządzaniamatematykaprzedsiębiorczość i inwestycjerynek nieruchomości zarządzanie i inżynieria produkcji
filologiczne
bałtyckie studia kulturowefilologia angielskafilologia germańskafilologia germańska z dodatkowym językiemfilologia hiszpańska (iberystyka)filologia norweskafilologia polskafilologia romańskafilologia romańska z językiem obcymfilologia rosyjska z dodatkowym językiem obcymglobal communicationitalianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem lingwistyka dla biznesupolonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskieprzekład rosyjsko - polski studia anglistyczno-slawistyczne
humanistyczne
archeologiabaltic region studiesbałtyckie studia kulturoweborders and boundariesedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejfilozofiahistoriakognitywistyka komunikacjilingwistyka dla biznesumedia i cywilizacjastudia anglistyczno-slawistycznestudia pisarskieteologia
medyczne
analityka medycznabiotechnologia medycznadietetykafarmacjafizjoterapiakierunek lekarskikierunek lekarsko-dentystycznykosmetologialogopedia kliniczna z terapią zajęciowąoptometria (optyka okularowa)pielęgniarstwopołożnictwopsychologia zdrowiaratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshorezdrowie publiczne
pedagogiczne
edukacja artystycznaedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejfamiliologiapedagogikapedagogika opiekuńczo-wychowawczapedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnapedagogika resocjalizacyjnapedagogika specjalna
prawnicze
ekonomiczno-prawnyprawoprawo służb mundurowych
psychologiczne
familiologiakomunikacja i psychologia w biznesiepsychologiapsychologia w biznesiepsychologia zdrowia
rolnicze, leśne
agrobioinżynieriaarchitektura krajobrazuichtiologia i akwakulturainżynieria środowiskaochrona i inżynieria środowiska przyrodniczegoochrona środowiskaodnawialne źródła energiiogrodnictworolnictwotechnologia żywności i żywienie człowiekauprawa winorośli i winiarstwozootechnika
społeczne
animacja kulturybezpieczeństwo i higiena pracybezpieczeństwo narodowebezpieczeństwo w biznesie i administracjibezpieczeństwo wewnętrznebranding miast i regionówdziennikarstwo i komunikacja społecznadziennikarstwo i zarządzanie mediamifamiliologiagrafika komputerowa i produkcja multimedialna kognitywistyka komunikacjikomunikacja i psychologia w biznesiekryminologialogistykalogopedia kliniczna z terapią zajęciowąmanagement instytucji publicznych i public relationsmarketing i sprzedażmediamedia i cywilizacjamenedżer dziedzictwa kulturowegoobronność i bezpieczeństwo narodowepolitologiapolityka społecznapraca socjalnapsychologiapsychologia w biznesiesocial sciencessocjologiasocjotechnika i oddziaływanie społecznestosunki międzynarodowezarządzanie
techniczne
aquaculture and fisheriesarchitekturaarchitektura krajobrazuarchitektura wnętrzautomatyka i robotykabezpieczeństwo technicznebezpieczeństwo w biznesie i administracjibiotechnologiabiotechnologia medycznabudownictwochłodnictwo i klimatyzacjaeconomics and IT applicationseksploatacja zasobów naturalnychelektrotechnikaenergetykafizykageodezja i kartografiageoinformatyka geologiainformatykainformatyka i ekonometriainformatyka w biznesieinżynieria e-commerceinżynieria eksploatacjiinżynieria materiałów i nanomateriałówinżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatroweinżynieria transportulogistykamaterials science and engineeringmechanical engineeringmechanika i robotyzacja przemysłumechatronikanavigationprojektowanie materiałowe w konstrukcjach inżynierskichtechnologie materiałowe i spawalniczeteleinformatykatransportzarządzanie i inżynieria produkcjizarządzanie odnawialnymi źródłami energii
turystyczno-sportowe
diagnostyka sportowagospodarka turystycznaturystyka i rekreacjawychowanie fizyczne
wojskowe i morskie
bezpieczeństwo narodowebudowa jachtówinżynieria eksploatacjiinżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowenavigationnawigacjaobronność i bezpieczeństwo narodoweoceanotechnikastudia nad wojną i wojskowością żegluga śródlądowa
ścisłe
agrobioinżynieriaautomatyka i robotykabiologiabiotechnologiachemiachemical engineeringekonomiaelektrotechnikaenergetykafizykagenetyka i biologia eksperymentalnageodezja i kartografiageografiageoinformatyka geologiagry komputerowe i rzeczywistość wirtualnainformatykainżynieria chemiczna i procesowainżynieria materiałowainżynieria środowiskakosmologiamatematykamechanika i budowa maszynmechatronikamikrobiologiaoceanografiaodnawialne źródła energiiteleinformatyka

Studia w Szczecinie

Specjalnie dla kandydatów na studia przygotowaliśmy serię artykułów, zawierających treści pomocne na etapie przystępowania do matury, wyboru ścieżki kształcenia, procedur rekrutacyjnych i samych studiów. Dowiecie się z nich m.in. jakie są dostępne typy studiów i kierunki w Szczecinie i regionie, jak walczyć ze stresem egzaminacyjnym, jakie są najpopularniejsze studia, jak wygląda życie studenckie i rynek pracy w Szczecinie, ile naprawę kosztują studia. Poniższe treści będą przydatne, gdy będziecie decydować, które uczelnie w Szczecinie wybrać.

Zaciekawiła Was oferta kształcenia w tym regionie? Wybierzcie studia w Szczecinie.

​Psychologia w Szczecinie
​Psychologia w Szczecinie
Zootechnika w Szczecinie
Zootechnika w Szczecinie
Ochrona środowiska w Szczecinie
Ochrona środowiska w Szczecinie
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Targi Edukacyjne w Szczecinie
Targi Edukacyjne w Szczecinie
Studia architektoniczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia architektoniczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Automatyka i robotyka w Szczecinie
Automatyka i robotyka w Szczecinie
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
​Lokum dla studenta
​Lokum dla studenta
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
 Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
Studia informatyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia informatyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Ekonomia w Szczecinie
Ekonomia w Szczecinie
​Nawigacja w Szczecinie
​Nawigacja w Szczecinie
Inżynieria materiałowa w Szczecinie
Inżynieria materiałowa w Szczecinie
Studia dziennikarskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia dziennikarskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Farmacja w Szczecinie
Farmacja w Szczecinie
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
Kryminologia w Szczecinie
Kryminologia w Szczecinie
Inżynieria zarządzania w Szczecinie
Inżynieria zarządzania w Szczecinie
Biotechnologia w Szczecinie
Biotechnologia w Szczecinie
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Chemia w Szczecinie
Chemia w Szczecinie
Studia psychologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia psychologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Logistyka w Szczecinie
Logistyka w Szczecinie
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Mikrobiologia w Szczecinie
Mikrobiologia w Szczecinie
Bezpieczeństwo w Szczecinie
Bezpieczeństwo w Szczecinie
Studia sportowe w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia sportowe w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia teologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia teologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Budownictwo w Szczecinie
Budownictwo w Szczecinie
​Życie studenckie w Szczecinie
​Życie studenckie w Szczecinie
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Optyka okularowa w Szczecinie
Optyka okularowa w Szczecinie
​Gdzie i za ile mieszkać w Szczecinie?
​Gdzie i za ile mieszkać w Szczecinie?
​Zarządzanie w Szczecinie
​Zarządzanie w Szczecinie
Rynek pracy w Szczecinie
Rynek pracy w Szczecinie
Prawo w Szczecinie
Prawo w Szczecinie
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Ile naprawdę kosztują studia?
Ogrodnictwo w Szczecinie
Ogrodnictwo w Szczecinie
Kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w Szczecinie
Kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w Szczecinie
Energetyka w Szczecinie
Energetyka w Szczecinie
Studia logistyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia logistyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Fizyka w Szczecinie
Fizyka w Szczecinie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Szczecinie
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Studia chemiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia chemiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Studia turystyczne i hotelarskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia historyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia historyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Administracja w Szczecinie
Administracja w Szczecinie
Psychologia w biznesie w Szczecinie
Psychologia w biznesie w Szczecinie
Rolnictwo w Szczecinie
Rolnictwo w Szczecinie
​Studia matematyczne w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim
​Studia matematyczne w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim
Turystyka w Szczecinie
Turystyka w Szczecinie
​Fizjoterapia w Szczecinie
​Fizjoterapia w Szczecinie
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
​Filologia angielska i filologia germańska w Szczecinie
​Filologia angielska i filologia germańska w Szczecinie
Elektrotechnika w Szczecinie
Elektrotechnika w Szczecinie
Architektura w Szczecinie
Architektura w Szczecinie
Stypendia dla studentów
Stypendia dla studentów
Kosmetologia w Szczecinie
Kosmetologia w Szczecinie
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Szczecinie
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Szczecinie
Matematyka w Szczecinie
Matematyka w Szczecinie
Politologia w Szczecinie
Politologia w Szczecinie
​Informatyka w Szczecinie
​Informatyka w Szczecinie
​Studia artystyczne w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim
​Studia artystyczne w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim
Geoinformatyka w Szczecinie
Geoinformatyka w Szczecinie
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Oceanografia w Szczecinie
Oceanografia w Szczecinie

Szczecin - informacje ogólne

Dlaczego warto studiować w Szczecinie?

Szczecin to stolica województwa zachodniopomorskiego - największe miasto regionu, o bogatej i ciekawej historii. W Szczecinie urodziły się np. dwie caryce Katarzyna II oraz jej synowa Maria Fiodorowna – Matka Carów, a obywatelem honorowym był przez pewien czas Adolf Hitler.

Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość granicy z Niemcami. Miasto jest bardzo zielone, posiada liczne parki, skwery i lasy miejskie.

Szczecin jest siedzibą teatrów, kin oraz filharmonii, której budynek stał się ikoną architektury. W mieście odbywają się różne festiwale oraz imprezy plenerowe. Życie nocne jest dość rozproszone, ale kilka miejsc gromadzi sporo lokali np. Deptak Bogusława, czy Podamcze.

Pomimo wielu zalet miasta należy pamiętać że Szczecin nie leży nad morzem, choć wiele osób mieszkających w innych częściach kraju nadal ze zdziwieniem przyjmuje ten fakt ;-). Paprykarz szczeciński mimo nazwy nie jest najbardziej kultową szczecińską potrawą, są nią paszteciki, których należy koniecznie spróbować.

Wybierając studia w Szczecinie decydujemy się na akademicką stolicę regionu, a co za tym idzie, bogatą ofertę edukacyjną. W mieście siedzibę mają uczelnie publiczne:

 • Politechnika Morska w Szczecinie,
 • Akademia Sztuki w Szczecinie,
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
 • Uniwersytet Szczeciński,
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

oraz niepubliczne

 • Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie,
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii, Wydział Zamiejscowy w Szczecinie,
 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie,
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie,
 • Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito


Jak poruszać się po Szczecinie?

Szczecin posiada komunikację publiczną opartą na autobusach (56 linii) i tramwajach (12 linii). Do tego dochodzą linie pospieszne i nocne. Informacje o rozkładach jazdy i sieć komunikacji dostępna jest na stronie Zakładu Dróg i Transportu Miejskiego.

W mieście działa Mobilna Karta Miejska Szczecin, czyli aplikacja zapewniająca wygodny dostęp do biletów poprzez możliwość płatności za pośrednictwem podłączonej karty płatniczej lub szybkich przelewów. Aplikacja powiadomi również o zmianie trasy, czy objeździe.

Alternatywą dla komunikacji szczecińskiej jest system rowerów miejskich. Od wiosny do jesieni można poruszać się na wypożyczonym rowerze. Pierwsze 20 minut jazdy jest bezpłatne, wystarczy się zarejestrować. Informacje o opłatach, rejestracja, sieć stacji oraz wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na: https://bikes-srm.pl/.

Gdzie mieszkać podczas studiów?

Decydując się na studia w Szczecinie należy zastanowić się nad miejscem zamieszkania. W zależności od preferencji i lokalizacji do wyboru jest kilka opcji np. akademiki.

Akademiki Akademii Morskiej to dwa wieżowce (Studencki Dom Marynarza „Korab” i Studencki Dom Marynarza „Pasat”) położone na Osiedlu Akademickim, które znajduje się niedaleko głównego węzła komunikacyjnego przy Placu Rodła oraz w odległości kilku minut drogi od głównego budynku uczelni.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie dysponuje trzema akademikami położonymi obok siebie na ul. Dunikowskiego.

Uniwersytet Szczeciński przygotował dla swoich studentów cztery akademiki Bakałarz”, „Belferek”, „Kordecki” i „Portowiec”.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie posiada aż siedem domów studenckich.

Opłaty za akademiki oraz zasady przyznawania miejsc dostępne są na stronach internetowych uczelni, tam też można zobaczyć zdjęcia pokoi.

Osoby, które wolą spokojniejsze otoczenia lub chcą sobie zapewnić więcej prywatności mogą wynająć pokój lub całe mieszkanie. Rynek nieruchomości na wynajem jest z różnicowany i każdy powinien znaleźć coś dla siebie. W wyborze lokalizacji może pomóc ranking dzielnic przygotowany przez jeden z portali z nieruchomościami, w którym wzięło udział 1951 mieszkańców Szczecina z 16 osiedli. Z badania wynika, że najczęściej rekomendowane jest Warszewo, a najlepiej skomunikowane Świerczewo. Najgorzej w opinii mieszkańców wypada Golęcino.

Bonusy

Prezydent Miasta Szczecina przyznaje stypendia naukowe studentom i doktorantom w kwocie: 1 000 zł brutto w pierwszym roku pobierania stypendium, 1 200 – w drugim i 1 400 – w trzecim, natomiast dla doktoranta 3 000 zł brutto. Warto ubiegać się o te dodatkowe środki, które przyznawane są niezależnie od stypendium na uczelni. Szczegóły i warunki dostępne są na stronie urzędu miasta.

Typy studiów w Polsce

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Gdański
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Śląska
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Politechnika Częstochowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Politechnika Białostocka
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Tarnowska