Studia w Szczecinie
Floating Garden
 • Stypendia pomostowe

Szczecin - uczelnie, kierunki, studia

Uczelnie w Szczecinie

W Szczecinie znajdują się uczelnie publiczne oferujące wszystkie typy studiów: humanistyczne, pedagogiczne, techniczne, ekonomiczne, prawnicze, sportowe, artystyczne, medyczne, jak i wiele niepublicznych szkół wyższych o różnorodnych profilach kształcenia. Zlokalizowana jest tu także typowa dla regionu nadmorskiego uczelnia – Politechnika Morska. Tym samym niektóre oferowane w Szczecinie kierunki to propozycje niedostępne w innych ośrodkach w kraju.

Poniżej zamieszczamy pełny wykaz uczelni oraz kierunków w Szczecinie. Znajdziecie w nim dodatkowo informacje rekrutacyjne, szczegóły związane z naborem, a także opinie i komentarze studentów i przedstawicieli poszczególnych uczelni w Szczecinie.

Lokalizacja

Kierunki w Szczecinie

Oferta kierunków w Szczecinie jest bardzo bogata. Uczelnie w Szczecinie dają możliwość wyboru kierunków spośród szerokiej oferty typów studiów. Sporą ich część stanowią kierunki techniczne, związane, budownictwem, energetyką, inżynierią. Dostępnych jest wiele filologii, kierunków medycznych.

Pewne kierunki są typowe dla uczelni nadmorskich. W Szczecinie można studiować Nawigację, Żeglugę śródlądową, Oceanotechnikę, Budowę jachtów.

Poznajcie tutejszą ofertę edukacyjną. Poniżej prezentujemy wykaz wszystkich kierunków studiów w Szczecinie. W ich opisach znajdziecie m.in. informacje na temat rekrutacji, perspektyw zawodowych czy kierunków pokrewnych.

a
administracja agrobioinżynieria analityka medyczna animacja kultury aquaculture and fisheries archeologia architektura architektura krajobrazu architektura wnętrz architektura wnętrz, scenografia i przestrzeń wirtualna automatyka i robotyka
b
baltic region studies bałtyckie studia kulturowe bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo w biznesie i administracji bezpieczeństwo wewnętrzne biologia biologiczne podstawy kryminalistyki biotechnologia biotechnologia medyczna borders and boundaries branding miast i regionów budowa jachtów budownictwo business intelligence w gospodarce business management
c
chemia chemical engineering chłodnictwo i klimatyzacja
d
diagnostyka sportowa dietetyka dziennikarstwo i komunikacja społeczna dziennikarstwo i zarządzanie mediami
e
economics economics and IT applications edukacja artystyczna edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ekonomia ekonomiczno-prawny eksploatacja zasobów naturalnych elektrotechnika energetyka
f
familiologia farmacja film eksperymentalny filologia angielska filologia germańska filologia germańska z dodatkowym językiem filologia hiszpańska (iberystyka) filologia norweska filologia polska filologia romańska filologia romańska z językiem obcym filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym filozofia finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka
g
genetyka i biologia eksperymentalna geodezja i kartografia geografia geoinformatyka geologia global communication gospodarka nieruchomościami gospodarka przestrzenna gospodarka turystyczna grafika artystyczna grafika projektowa gry komputerowe i rzeczywistość wirtualna
h
historia hydrobiology
i
ichtiologia i akwakultura informatyka informatyka i ekonometria informatyka w biznesie instrumentalistyka international economics inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria e-commerce inżynieria eksploatacji inżynieria materiałów i nanomateriałów inżynieria materiałowa inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych inżynieria produkcji w przemyśle 4.0 inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe inżynieria środowiska inżynieria transportu inżynieria zarządzania italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem
j
jazz i muzyka rozrywkowa
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kognitywistyka komunikacji komunikacja i psychologia w biznesie komunikacja wizualna i projektowanie ux kosmetologia kosmologia kryminologia kuratorstwo i realizacja wystaw kynologia
l
lingwistyka dla biznesu logistyka logopedia kliniczna z terapią zajęciową
m
malarstwo management instytucji publicznych i public relations marketing matematyka materials science and engineering mechanical engineering mechanika i budowa maszyn mechanika i robotyzacja przemysłu mechatronika media i cywilizacja menedżer dziedzictwa kulturowego mikrobiologia
n
navigation nawigacja
o
obronność i bezpieczeństwo narodowe oceanografia oceanotechnika ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego ochrona środowiska odnawialne źródła energii ogrodnictwo optometria (optyka okularowa)
p
pedagogika pedagogika opiekuńczo-wychowawcza pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika resocjalizacyjna pedagogika specjalna pielęgniarstwo politologia polityka społeczna polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie położnictwo praca socjalna prawo prawo służb mundurowych projektowanie architektury wnętrz i otoczenia projektowanie materiałowe w konstrukcjach inżynierskich projektowanie mody projektowanie produktu przedsiębiorczość i inwestycje przekład rosyjsko - polski psychologia psychologia w biznesie psychologia zdrowia
r
rolnictwo rynek nieruchomości
s
scenografia i przestrzeń wirtualna social sciences socjologia socjotechnika i oddziaływanie społeczne stosunki międzynarodowe studia anglistyczno-slawistyczne studia nad wojną i wojskowością studia pisarskie sztuka mediów
t
technologia chemiczna technologia żywności i żywienie człowieka technologie materiałowe i spawalnicze teleinformatyka teologia transport turystyka i rekreacja
u
uprawa winorośli i winiarstwo
w
wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego zarządzanie odnawialnymi źródłami energii zarządzanie w systemie ochrony zdrowia zdrowie publiczne zootechnika
ż
żegluga śródlądowa

Kierunki studiów wg typów kształcenia

administracyjne
administracja
artystyczne
animacja kulturyarchitekturaarchitektura krajobrazuarchitektura wnętrzarchitektura wnętrz, scenografia i przestrzeń wirtualnaedukacja artystycznaedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejfilm eksperymentalnygrafika artystycznagrafika projektowagry komputerowe i rzeczywistość wirtualnainstrumentalistykajazz i muzyka rozrywkowakomunikacja wizualna i projektowanie uxkuratorstwo i realizacja wystawmalarstwoprojektowanie architektury wnętrz i otoczeniaprojektowanie modyprojektowanie produktuscenografia i przestrzeń wirtualnasztuka mediówwokalistykawzornictwo
biologiczno-przyrodnicze
agrobioinżynieriaaquaculture and fisheriesbiologiabiologiczne podstawy kryminalistykibiotechnologiachemiaeksploatacja zasobów naturalnychgenetyka i biologia eksperymentalnageografiageoinformatyka geologiahydrobiologyichtiologia i akwakulturainżynieria środowiskakynologiamikrobiologiaoceanografiaoceanotechnikaochrona i inżynieria środowiska przyrodniczegoochrona środowiskaodnawialne źródła energiiogrodnictworolnictwotechnologia chemicznatechnologia żywności i żywienie człowiekauprawa winorośli i winiarstwozarządzanie ochroną środowiska przyrodniczegozootechnika
ekonomiczne
business intelligence w gospodarcebusiness managementeconomicseconomics and IT applicationsekonomiaekonomiczno-prawnyfinanse i rachunkowość gospodarka nieruchomościamiinformatyka i ekonometriainformatyka w biznesieinternational economicsinżynieria e-commerceinżynieria zarządzaniamarketingmatematykaprzedsiębiorczość i inwestycjerynek nieruchomości zarządzanie i inżynieria produkcjizarządzanie w systemie ochrony zdrowia
filologiczne
bałtyckie studia kulturowefilologia angielskafilologia germańskafilologia germańska z dodatkowym językiemfilologia hiszpańska (iberystyka)filologia norweskafilologia polskafilologia romańskafilologia romańska z językiem obcymfilologia rosyjska z dodatkowym językiem obcymglobal communicationitalianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem lingwistyka dla biznesupolonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskieprzekład rosyjsko - polski studia anglistyczno-slawistyczne
humanistyczne
archeologiabaltic region studiesbałtyckie studia kulturoweborders and boundariesedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejfilozofiahistoriakognitywistyka komunikacjilingwistyka dla biznesumedia i cywilizacjastudia anglistyczno-slawistycznestudia pisarskieteologia
medyczne
analityka medycznabiotechnologia medycznadietetykafarmacjafizjoterapiakierunek lekarskikierunek lekarsko-dentystycznykosmetologialogopedia kliniczna z terapią zajęciowąoptometria (optyka okularowa)pielęgniarstwopołożnictwopsychologia zdrowiazdrowie publiczne
pedagogiczne
edukacja artystycznaedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejfamiliologiapedagogikapedagogika opiekuńczo-wychowawczapedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnapedagogika resocjalizacyjnapedagogika specjalna
prawnicze
ekonomiczno-prawnyprawoprawo służb mundurowych
psychologiczne
familiologiakomunikacja i psychologia w biznesiekryminologiapsychologiapsychologia w biznesiepsychologia zdrowia
rolnicze, leśne
agrobioinżynieriaarchitektura krajobrazuichtiologia i akwakulturainżynieria środowiskaochrona i inżynieria środowiska przyrodniczegoochrona środowiskaodnawialne źródła energiiogrodnictworolnictwotechnologia żywności i żywienie człowiekauprawa winorośli i winiarstwozootechnika
społeczne
animacja kulturybezpieczeństwo i higiena pracybezpieczeństwo narodowebezpieczeństwo w biznesie i administracjibezpieczeństwo wewnętrznebranding miast i regionówdziennikarstwo i komunikacja społecznadziennikarstwo i zarządzanie mediamifamiliologiakognitywistyka komunikacjikomunikacja i psychologia w biznesiekryminologialogistykalogopedia kliniczna z terapią zajęciowąmanagement instytucji publicznych i public relationsmarketingmedia i cywilizacjamenedżer dziedzictwa kulturowegoobronność i bezpieczeństwo narodowepolitologiapolityka społecznapraca socjalnapsychologiapsychologia w biznesiesocial sciencessocjologiasocjotechnika i oddziaływanie społecznestosunki międzynarodowezarządzaniezdrowie publiczne
techniczne
aquaculture and fisheriesarchitekturaarchitektura krajobrazuarchitektura wnętrzautomatyka i robotykabezpieczeństwo w biznesie i administracjibiotechnologiabiotechnologia medycznabudownictwochłodnictwo i klimatyzacjaeconomics and IT applicationseksploatacja zasobów naturalnychelektrotechnikaenergetykafizykageodezja i kartografiageoinformatyka geologiainformatykainformatyka i ekonometriainformatyka w biznesieinżynieria e-commerceinżynieria eksploatacjiinżynieria materiałów i nanomateriałówinżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatroweinżynieria transportulogistykamaterials science and engineeringmechanical engineeringmechanika i robotyzacja przemysłumechatronikanavigationprojektowanie materiałowe w konstrukcjach inżynierskichtechnologie materiałowe i spawalniczeteleinformatykatransportzarządzanie i inżynieria produkcjizarządzanie odnawialnymi źródłami energii
turystyczno-sportowe
diagnostyka sportowagospodarka turystycznaturystyka i rekreacjawychowanie fizyczne
wojskowe i morskie
bezpieczeństwo narodowebudowa jachtówinżynieria eksploatacjiinżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowekryminologianavigationnawigacjaobronność i bezpieczeństwo narodoweoceanotechnikastudia nad wojną i wojskowością żegluga śródlądowa
ścisłe
agrobioinżynieriaanalityka medycznaautomatyka i robotykabiologiabiotechnologiachemiachemical engineeringekonomiaelektrotechnikaenergetykafizykagenetyka i biologia eksperymentalnageodezja i kartografiageografiageoinformatyka geologiagry komputerowe i rzeczywistość wirtualnainformatykainżynieria chemiczna i procesowainżynieria materiałowainżynieria środowiskakosmologiamatematykamechanika i budowa maszynmechatronikamikrobiologiaoceanografiaodnawialne źródła energiiteleinformatyka

Studia w Szczecinie

Specjalnie dla kandydatów na studia przygotowaliśmy serię artykułów, zawierających treści pomocne na etapie przystępowania do matury, wyboru ścieżki kształcenia, procedur rekrutacyjnych i samych studiów. Dowiecie się z nich m.in. jakie są dostępne typy studiów i kierunki w Szczecinie i regionie, jak walczyć ze stresem egzaminacyjnym, jakie są najpopularniejsze studia, jak wygląda życie studenckie i rynek pracy w Szczecinie, ile naprawę kosztują studia. Poniższe treści będą przydatne, gdy będziecie decydować, które uczelnie w Szczecinie wybrać.

Zaciekawiła Was oferta kształcenia w tym regionie? Wybierzcie studia w Szczecinie.

​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
​Jak walczyć z maturalnym stresem? Wskazówki dla maturzystów
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
​Fizjoterapia w Szczecinie
​Fizjoterapia w Szczecinie
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
​Informatyka w Szczecinie
​Informatyka w Szczecinie
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?
Geoinformatyka w Szczecinie
Geoinformatyka w Szczecinie
Studia architektoniczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia architektoniczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia sportowe w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia sportowe w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Kryminologia w Szczecinie
Kryminologia w Szczecinie
​Psychologia w Szczecinie
​Psychologia w Szczecinie
Matematyka w Szczecinie
Matematyka w Szczecinie
Studia logistyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia logistyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia dziennikarskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia dziennikarskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Oceanografia w Szczecinie
Oceanografia w Szczecinie
Turystyka w Szczecinie
Turystyka w Szczecinie
Administracja w Szczecinie
Administracja w Szczecinie
Architektura w Szczecinie
Architektura w Szczecinie
​Filologia angielska i filologia germańska w Szczecinie
​Filologia angielska i filologia germańska w Szczecinie
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
​Życie studenckie w Szczecinie
​Życie studenckie w Szczecinie
Kosmetologia w Szczecinie
Kosmetologia w Szczecinie
Energetyka w Szczecinie
Energetyka w Szczecinie
​Nawigacja w Szczecinie
​Nawigacja w Szczecinie
Logistyka w Szczecinie
Logistyka w Szczecinie
Elektrotechnika w Szczecinie
Elektrotechnika w Szczecinie
Studia chemiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia chemiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Bezpieczeństwo w Szczecinie
Bezpieczeństwo w Szczecinie
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
​Gdzie i za ile mieszkać w Szczecinie?
​Gdzie i za ile mieszkać w Szczecinie?
Politologia w Szczecinie
Politologia w Szczecinie
Biotechnologia w Szczecinie
Biotechnologia w Szczecinie
Optyka okularowa w Szczecinie
Optyka okularowa w Szczecinie
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Ekonomia w Szczecinie
Ekonomia w Szczecinie
Studia informatyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia informatyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Automatyka i robotyka w Szczecinie
Automatyka i robotyka w Szczecinie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Szczecinie
Chemia w Szczecinie
Chemia w Szczecinie
Studia psychologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia psychologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Szczecinie
​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Szczecinie
Ochrona środowiska w Szczecinie
Ochrona środowiska w Szczecinie
​Studia matematyczne w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim
​Studia matematyczne w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w Szczecinie
Kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w Szczecinie
Inżynieria materiałowa w Szczecinie
Inżynieria materiałowa w Szczecinie
Ogrodnictwo w Szczecinie
Ogrodnictwo w Szczecinie
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
Rolnictwo w Szczecinie
Rolnictwo w Szczecinie
Studia teologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia teologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Prawo w Szczecinie
Prawo w Szczecinie
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Mikrobiologia w Szczecinie
Mikrobiologia w Szczecinie
​Zarządzanie w Szczecinie
​Zarządzanie w Szczecinie
Stypendia dla studentów
Stypendia dla studentów
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Studia historyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia historyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Inżynieria zarządzania w Szczecinie
Inżynieria zarządzania w Szczecinie
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
Budownictwo w Szczecinie
Budownictwo w Szczecinie
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Zootechnika w Szczecinie
Zootechnika w Szczecinie
Rynek pracy w Szczecinie
Rynek pracy w Szczecinie
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
 Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
Psychologia w biznesie w Szczecinie
Psychologia w biznesie w Szczecinie
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Lokum dla studenta
​Lokum dla studenta
Farmacja w Szczecinie
Farmacja w Szczecinie
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Fizyka w Szczecinie
Fizyka w Szczecinie
​Studia artystyczne w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim
​Studia artystyczne w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim

Szczecin - informacje ogólne

Dlaczego warto studiować w Szczecinie?

Szczecin to stolica województwa zachodniopomorskiego - największe miasto regionu, o bogatej i ciekawej historii. W Szczecinie urodziły się np. dwie caryce Katarzyna II oraz jej synowa Maria Fiodorowna – Matka Carów, a obywatelem honorowym był przez pewien czas Adolf Hitler.

Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość granicy z Niemcami. Miasto jest bardzo zielone, posiada liczne parki, skwery i lasy miejskie.

Szczecin jest siedzibą teatrów, kin oraz filharmonii, której budynek stał się ikoną architektury. W mieście odbywają się różne festiwale oraz imprezy plenerowe. Życie nocne jest dość rozproszone, ale kilka miejsc gromadzi sporo lokali np. Deptak Bogusława, czy Podamcze.

Pomimo wielu zalet miasta należy pamiętać że Szczecin nie leży nad morzem, choć wiele osób mieszkających w innych częściach kraju nadal ze zdziwieniem przyjmuje ten fakt ;-). Paprykarz szczeciński mimo nazwy nie jest najbardziej kultową szczecińską potrawą, są nią paszteciki, których należy koniecznie spróbować.

Wybierając studia w Szczecinie decydujemy się na akademicką stolicę regionu, a co za tym idzie, bogatą ofertę edukacyjną. W mieście siedzibę mają uczelnie publiczne:

 • Politechnika Morska w Szczecinie,
 • Akademia Sztuki w Szczecinie,
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
 • Uniwersytet Szczeciński,
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

oraz niepubliczne

 • Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie,
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii, Wydział Zamiejscowy w Szczecinie,
 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie,
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie,
 • Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito


Jak poruszać się po Szczecinie?

Szczecin posiada komunikację publiczną opartą na autobusach (56 linii) i tramwajach (12 linii). Do tego dochodzą linie pospieszne i nocne. Informacje o rozkładach jazdy i sieć komunikacji dostępna jest na stronie Zakładu Dróg i Transportu Miejskiego.

W mieście działa Mobilna Karta Miejska Szczecin, czyli aplikacja zapewniająca wygodny dostęp do biletów poprzez możliwość płatności za pośrednictwem podłączonej karty płatniczej lub szybkich przelewów. Aplikacja powiadomi również o zmianie trasy, czy objeździe.

Alternatywą dla komunikacji szczecińskiej jest system rowerów miejskich. Od wiosny do jesieni można poruszać się na wypożyczonym rowerze. Pierwsze 20 minut jazdy jest bezpłatne, wystarczy się zarejestrować. Informacje o opłatach, rejestracja, sieć stacji oraz wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na: https://bikes-srm.pl/.

Gdzie mieszkać podczas studiów?

Decydując się na studia w Szczecinie należy zastanowić się nad miejscem zamieszkania. W zależności od preferencji i lokalizacji do wyboru jest kilka opcji np. akademiki.

Akademiki Akademii Morskiej to dwa wieżowce (Studencki Dom Marynarza „Korab” i Studencki Dom Marynarza „Pasat”) położone na Osiedlu Akademickim, które znajduje się niedaleko głównego węzła komunikacyjnego przy Placu Rodła oraz w odległości kilku minut drogi od głównego budynku uczelni.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie dysponuje trzema akademikami położonymi obok siebie na ul. Dunikowskiego.

Uniwersytet Szczeciński przygotował dla swoich studentów cztery akademiki Bakałarz”, „Belferek”, „Kordecki” i „Portowiec”.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie posiada aż siedem domów studenckich.

Opłaty za akademiki oraz zasady przyznawania miejsc dostępne są na stronach internetowych uczelni, tam też można zobaczyć zdjęcia pokoi.

Osoby, które wolą spokojniejsze otoczenia lub chcą sobie zapewnić więcej prywatności mogą wynająć pokój lub całe mieszkanie. Rynek nieruchomości na wynajem jest z różnicowany i każdy powinien znaleźć coś dla siebie. W wyborze lokalizacji może pomóc ranking dzielnic przygotowany przez jeden z portali z nieruchomościami, w którym wzięło udział 1951 mieszkańców Szczecina z 16 osiedli. Z badania wynika, że najczęściej rekomendowane jest Warszewo, a najlepiej skomunikowane Świerczewo. Najgorzej w opinii mieszkańców wypada Golęcino.

Bonusy

Prezydent Miasta Szczecina przyznaje stypendia naukowe studentom i doktorantom w kwocie: 1 000 zł brutto w pierwszym roku pobierania stypendium, 1 200 – w drugim i 1 400 – w trzecim, natomiast dla doktoranta 3 000 zł brutto. Warto ubiegać się o te dodatkowe środki, które przyznawane są niezależnie od stypendium na uczelni. Szczegóły i warunki dostępne są na stronie urzędu miasta.

Typy studiów w Polsce

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Gdański
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Politechnika Łódzka
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Zamojska
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Coventry University Wrocław
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie