Jakiego kierunku studiów szukasz?

Edukacja artystyczna

Studia na kierunku Edukacja artystyczna mają charakter interdyscyplinarny i bazują na wiedzy z zakresu nauk społecznych oraz klasycznych i nowoczesnych technologii plastycznych. Wyposażają w wiedzę dotyczącą historii sztuki, historii kultury oraz psychologii, pedagogiki i filozofii, która ma stanowić bazę do rozwijania praktycznych działań plastycznych i technicznych. Studenci uzyskują również kompetencje z zakresu metodologii badań pedagogicznych niezbędnych do pracy w obszarze szeroko pojętego kształcenia i edukacji. Przygotowują się do organizowania kreatywnych i atrakcyjnych zajęć dla osób w każdym wieku.

Na kierunku realizowana jest specjalność: plastyka i technika.

Są to studia I stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku edukacja artystyczna

Studia na tym kierunku są propozycją dla osób cechujących się wrażliwością artystyczna i uzdolnieniami plastycznymi, interesujących się sztuką, pragnących rozwijać swoje zainteresowania, poszukujących przestrzeni do realizowania projektów artystycznych i rozwijania indywidualnych zainteresowań i umiejętności warsztatowych.

Program kształcenia na kierunku edukacja artystyczna

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • antropologia kulturowa
 • etyczne aspekty twórczości
 • historia rozwoju myśli technologicznej
 • malarstwo
 • materiałoznawstwo
 • pedagogika małego dziecka
 • pedagogika specjalna z elementami logopedii
 • pedagogika wczesnoszkolna
 • psychologia rozwoju
 • rysunek
 • socjologiczne podstawy sztuki i edukacji
 • fotografia
 • grafika projektowa
 • historia sztuki z analizą dzieła
 • malarstwo
 • materiałoznawstwo
 • pedagogika społeczna
 • podstawy prawne i organizacyjne oświaty
 • chór z emisją głosu
 • fotografia
 • grafika projektowa
 • historia kultury Pomorza Zachodniego
 • historia sztuki z analizą dzieła
 • pedagogika ogólna
 • poligrafia
 • psychologia ogólna.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku edukacja artystyczna

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym to:

 • język polski, język obcy nowożytny oraz przedmiot dowolny.

Perspektywy pracy po kierunku edukacja artystyczna

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • szkołach publicznych i niepublicznych,
 • instytucjach kultury i sztuki, ogniskach artystycznych, świetlicach środowiskowych i ośrodkach szkoleniowych,
 • agencjach i kołach pracy twórczej (reklama, rzemiosło artystyczne, poligrafia).
Jest również przygotowany do prowadzenie własnej działalności gospodarczej jako freelancer, grafik, projektant, artysta rzemieślnik, bloger artystyczny.

Opinie o kierunku edukacja artystyczna

Kierunki pokrewne do kierunku edukacja artystyczna

Jakie uczelnie oferują kierunek edukacja artystyczna

W których miastach można studiować kierunek edukacja artystyczna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku