Jakiego kierunku studiów szukasz?

Sztuka i wzornictwo ceramiki

Wytwórstwo ceramiki to jedna z najstarszych gałęzi kultury i sztuki. Najdawniejsze znalezione wyroby ceramiczne mają aż 15 tysięcy lat! Rzecz jasna trudno porównać ówczesne naczynia z dzisiejszymi możliwościami wyrabiania ceramicznych cudeniek.

Studia na kierunku Sztuka i wzornictwo ceramiki obejmują swoim zakresem klasyczne formy obrazowania – rysunek, malarstwo, rzeźbę. Kierunkowy profil kształcenia prowadzony jest w oparciu o takie obszary jak ceramika użytkowa, ceramika artystyczna, ceramika w architekturze i ceramika w technikach garncarskich. Kompletny obszar nauczania obejmuje przy tym wiedzę o człowieku w projektowaniu, metodykę projektowania oraz technologię ceramiki.

Dla kogo studia na kierunku sztuka i wzornictwo ceramiki

To kierunek dla osób uzdolnionych artystycznie i manualnie, wyposażonych w dużą wyobraźnię i zainteresowanych światem ceramiki oraz sztuk użytkowych.

Program kształcenia na kierunku sztuka i wzornictwo ceramiki

Przedmioty, jakie pojawiają się w trakcie trwania studiów to m.in.:

 • ceramika artystyczna
 • graficzne techniki prezentacji
 • historia wzornictwa
 • malarstwo w ceramice
 • podstawy projektowania i kształtowania ceramiki
 • rysunek
 • rzeźba
 • ceramika użytkowa
 • intermedialne działania w ceramice
 • komputerowe techniki modelowania 3D
 • projektowanie edytorskie
 • ceramika w architekturze
 • technologia ceramiki
 • ceramika w technikach garncarskich.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku sztuka i wzornictwo ceramiki

Podczas rekrutacji należy podejść do egzaminu wstępnego. Egzamin składa się z II etapów.

I etap to komisyjna ocena przysłanego elektronicznie portfolio, dokumentującego dokonania z okresu poprzedzającego starania o przyjęcie. To minimum 6 prac z rysunku w formacie B1 i/lub B2 (np. pejzaż, portret, martwa natura - w tym minimum 3 prace przedstawiające studium postaci), 5 prac z malarstwa format B1 i/lub B2 (np. pejzaż, martwa natura, postać, portret) oraz 4 dowolne realizacje (np. realizacje przestrzenne takie jak rzeźba, płaskorzeźba itp. / grafika, fotografia, animacja).

II etap to rozmowa kwalifikacyjna i omówienie prac zawartych w portfolio.

Dokładne zasady oceniania podczas egzaminu znajdują się na stronie uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku sztuka i wzornictwo ceramiki

Absolwenci tego kierunku stają się samodzielnymi i kompetentnymi artystami ceramikami. Posiadają umiejętności wyrażania oryginalnej wypowiedzi twórczej, mogą więc podjąć pracę projektantów w studiu autorskim lub zespole projektowym, w zakładach i wytwórniach ceramicznych.

Opinie o kierunku sztuka i wzornictwo ceramiki

Kierunki pokrewne do kierunku sztuka i wzornictwo ceramiki

Jakie uczelnie oferują kierunek sztuka i wzornictwo ceramiki

W których miastach można studiować kierunek sztuka i wzornictwo ceramiki

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Politechnika Łódzka
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Śląska
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Tarnowska
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie