Jakiego kierunku studiów szukasz?

Sztuka i wzornictwo ceramiki

Studia na kierunku Sztuka i wzornictwo ceramiki obejmują swoim zakresem rysunek, malarstwo, rzeźbę, skupiają się na artystycznej stronie ceramiki, dostarcza również podstawowych informacji z zakresu wiedzy ogólnej o ceramice i jej zastosowaniach.

Student tego kierunku nabędzie wiedzę z zakresu historii i teorii sztuki, technicznego i technologicznego aspektu projektowania ceramiki oraz wykorzystywania warsztatu projektanta.

Absolwent nabędzie wiedzę humanistyczną z zakresu historii i teorii sztuki, wyrobi własną świadomość estetyczną. Będzie wykazywał zrozumienie specyficznego miejsca wzornictwa w obrębie szeroko pojmowanej sztuki, wykorzystując je w budowaniu własnej postawy twórczej w odniesieniu do działalności projektowej i artystycznej.

Profil kształcenia na kierunku Sztuka i wzornictwo ceramiki prowadzony jest w oparciu o takie obszary jak ceramika użytkowa, ceramika artystyczna, ceramika w architekturze i ceramika w technikach garncarskich. Kompletny obszar nauczania obejmuje wiedzę o człowieku w projektowaniu, metodykę projektowania oraz technologię ceramiki.
Absolwent posiada podstawową wiedzę o technicznych i technologicznych aspektach projektowania ceramiki oraz świadomego użycia warsztatu ceramicznego we własnych realizacjach artystycznych. Stosuje nabytą wiedzę oraz metody przekazu i zapisu myśli projektowej w mowie, piśmie, posługuje się technikami komputerowego wspomagania projektowania. W swej pracy projektowej uwzględnia wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, psychologii i ergonomii oraz rozumie ich rolę w projektowaniu przedmiotu użytkowego. Potrafi w sposób metodyczny rozwiązywać problemy projektowe, posiada umiejętność analizowania, formułowania problemów i założeń projektowych, jest przygotowany do współpracy w zespołach projektowych i ze specjalistami z innych dziedzin. Jest świadomy integralności i autonomii ceramiki jako dyscypliny artystycznej, rozumie jej aspekt kreacyjny zarówno w sztuce jak i wzornictwie.
Absolwent kierunku Sztuka i wzornictwo ceramiki ma podstawy do podjęcia działalności twórczej i samodzielnej pracy projektowej w przemyśle lub autorskim studio projektowo-realizacyjnym.
Dla kogo studia na kierunku sztuka i wzornictwo ceramiki
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku sztuka i wzornictwo ceramiki
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku sztuka i wzornictwo ceramiki
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku sztuka i wzornictwo ceramiki
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku sztuka i wzornictwo ceramiki
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku sztuka i wzornictwo ceramiki
Jakie uczelnie oferują kierunek sztuka i wzornictwo ceramiki
W których miastach można studiować kierunek sztuka i wzornictwo ceramiki
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu