Jakiego kierunku studiów szukasz?

Sztuka i media

Studia na kierunku Sztuka i media mają uwrażliwić młodych twórców na współczesne zagadnienia artystyczne i umożliwić im rozwój warsztatu w celu kształtowania własnej drogi artystycznej. Studenci dokonują wyboru pracowni pod kątem własnych zainteresowań artystycznych w zakresie: sztuki krytycznej, działań przestrzennych, multimediów, fotografii narracyjnej, sound artu, działań intermedialnych, projektowania graficznego, animacji, rysunku. Nacisk kładziony jest nie tylko na rozwój indywidualny, ale również na rozwijanie umiejętności interpersonalnych takich jak: współpraca, decyzyjność, odpowiedzialność, zarządzanie czasem. Celem tych zajęć jest przygotowanie do pracy w ramach artystycznych projektów zespołowych. Są to studia I stopnia w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku sztuka i media

To kierunek studiów dla osób uzdolnionych artystycznie, interesujących się kulturą i sztuką, wiążących swoją przyszłość zawodową z mediami tradycyjnymi i nowoczesnymi.

Program kształcenia na kierunku sztuka i media

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • działania przestrzenne
 • laboratorium rysunkowo-malarskie
 • fotografia
 • rejestracja i montaż wideo
 • podstawy animacji
 • wybrane zagadnienia historii sztuki
 • wybrane zagadnienia sztuki współczesnej
 • pracownia multimediów
 • wybrane zagadnienia z historii dizajnu
 • filozofia z elementami estetyki
 • autopromocja i marketing sztuki
 • reprodukcja i dokumentacja fotograficzna.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku sztuka i media

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w oparciu o egzamin wstępny:

 • etap I - portfolio w wersji elektronicznej (powinno zawierać 20-25 prac własnych), list motywacyjny (600-800 znaków) oraz oświadczenie o autorstwie prac
 • etap II - rozmowa kwalifikacyjna dotycząca artystycznych zainteresowań kandydata.

Perspektywy pracy po kierunku sztuka i media

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w takich dziedzinach jak:

 • produkcja filmu i dźwięku na potrzeby mediów;
 • fotografia użytkowa, cyfrowa, reporterska, dokumentacyjna, wydawnicza;
 • grafika projektowa/edytorska/ilustracja.

Opinie o kierunku sztuka i media

Kierunki pokrewne do kierunku sztuka i media

Jakie uczelnie oferują kierunek sztuka i media

W których miastach można studiować kierunek sztuka i media

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu