Jakiego kierunku studiów szukasz?

Sztuka mediów i edukacja wizualna

Sztuka mediów i edukacja wizualna to kierunek, który łączy w sobie klasyczne studia plastyczne z nowoczesnym kształceniem w zakresie sztuki mediów i multimediów (fotografia, intermedia, rysunek mediów, projektowanie graficzne, animacja komputerowa, wideo i audio, reklama, Internet) oraz edukacji wizualnej (percepcja sztuki, konteksty kultury wizualnej, standardy edukacji artystycznej).

Uczelnie oferują specjalności takie jak:

 • multimedia i fotografia
 • media rysunkowe
 • rysunek mediów.

W czasie studiów studenci uzyskują wykształcenie artystyczne na poziomie akademii sztuk pięknych oraz humanistyczne na poziomie uniwersyteckim i otrzymują tytuł zawodowy licencjata.

Dla kogo studia na kierunku sztuka mediów i edukacja wizualna

To kierunek odpowiedni dla artystycznych dusz – osób wrażliwych i cechujących się biegłością w sztukach plastycznych.

Program kształcenia na kierunku sztuka mediów i edukacja wizualna

W ramach przedmiotów teoretycznych studenci kształcą się w zakresie:

 • historii i teorii sztuki
 • percepcji sztuk wizualnych
 • działań artystyczno-edukacyjnych
 • prawa autorskiego i marketingu
 • pedagogiki i psychologii.

Na specjalności multimedia i fotografia zajęcia dotyczą:

 • rysunku, malarstwa, rzeźby i grafiki
 • struktur i działań wizualnych
 • działań intermedialnych i interdyscyplinarnych
 • fotografii studyjnej, reklamowej, dokumentalnej i artystycznej
 • projektowania graficznego, identyfikacji wizualnej, plakatu i grafiki reklamowej
 • grafiki i animacji komputerowej 2D i 3D, multimediów w reklamie i Internecie, realizacji wideo i audio.

Na specjalności rysunkowej można nabrać biegłości w zakresie:

 • malarstwa, rzeźby i grafiki
 • rysunku odręcznego i klasycznego, technik i materiałów rysunkowych
 • rysunku użytkowego, technicznego, ilustracji, książki artystycznej, komiksu, rysunku prasowego, animacji rysunkowej
 • rysunku intermedialnego i wideo, instalacji i działań rysunkowych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku sztuka mediów i edukacja wizualna

Konkurs świadectw dojrzałości obejmuje takie przedmioty jak historia sztuki, historia, język polski oraz język obcy.

Dodatkowo większość uczelni wymaga przejścia egzaminu wstępnego, autoprezentacji i zaprezentowania portfolio artystycznego.

Perspektywy pracy po kierunku sztuka mediów i edukacja wizualna

Absolwenci kierunku przygotowani są do podejmowania indywidualnej pracy twórczej.

Ponadto mogą znaleźć pracę w:

 • ośrodkach i studiach filmowych oraz telewizyjnych
 • studiach fotograficznych
 • studiach reklamy, grafiki i gier komputerowych
 • wydawnictwach multimedialnych, książkowych i prasowych
 • ośrodkach i instytucjach kultury, muzeach, galeriach, centrach sztuki i organizacjach pozarządowych.

Opinie o kierunku sztuka mediów i edukacja wizualna

Kierunki pokrewne do kierunku sztuka mediów i edukacja wizualna

Jakie uczelnie oferują kierunek sztuka mediów i edukacja wizualna

W których miastach można studiować kierunek sztuka mediów i edukacja wizualna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji