Jakiego kierunku studiów szukasz?

Produkcja form audiowizualnych

Studia na kierunku Produkcja form audiowizualnych przygotowują do wszechstronnej działalności na współczesnym rynku audiowizualnym w zawodzie producenta.

Studenci będą zdobywać praktyczne umiejętności oraz wiedzę umożliwiające rozpoczęcie działalności producenta filmowego/audiowizualnego lub pracy w firmie produkcyjnej na dowolnym stanowisku.

Czego się nauczysz na kierunku Produkcja form audiowizualnych?

Program kształcenia zbudowany jest z modułów, odzwierciedla porządek prac związanych z produkcją form audiowizualnych: od teorii i metodologii, wzbogaconej o niezbędną wiedzę historyczną dotyczącą kina, telewizji, ewolucji przemysłu filmowego, przez wszystkie etapy prac koncepcyjnych i wstępnych, po kolejne stopnie produkcji i aspekty prawne, menedżerskie, ekonomiczne i technologiczne.

Zajęcia kierunkowych, związanych ściśle z produkcją i dystrybucją filmową, telewizyjną oraz nowomedialną w Polsce i Europie, prowadzą praktycy z wieloletnim stażem.

Dla kogo studia na kierunku produkcja form audiowizualnych

Kandydaci na studia powinni mieć zmysł plastyczny, wyróżniać się cierpliwością i dokładnością. Praca producenta filmowego i telewizyjnego pociąga za sobą umiejętność swobodnego komunikowania się i działania zespołowego, a także znajomości zarządzania ludźmi.

Program kształcenia na kierunku produkcja form audiowizualnych

Program studiów na kierunku Produkcja form audiowizualnych obejmuje m.in. takie przedmioty:

 • Historia kina polskiego
 • Estetyka filmu
 • Rozwój stylu i technologii w kinie
 • Kino najnowsze, seriale i programy TV - trendy produkcyjne
 • Festiwale filmowe
 • Sztuka VR
 • Tok produkcji filmu
 • Produkcja krótkich form filmowych
 • Analiza form scenariuszowych
 • Pre-wizualizacja w produkcji
 • Rynek post-produkcji i efekty specjalne
 • Montaż filmowy i udźwiękowienie filmu
 • Działalność agentów sprzedaży
 • Finanse, podatki i podstawy księgowości
 • Sztuka cash-flow i symulacje przychodów
 • Prawo autorskie.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku produkcja form audiowizualnych

Kandydaci na Produkcję form audiowizualnych rekrutowani są na podstawie wyników uzyskanych na maturze z przedmiotów wskazanych przez uczelnię. Najczęściej są to przedmioty:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, matematyka, filozofia, informatyka.

Warto zawsze sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne obowiązujące w danym roku.


Perspektywy pracy po kierunku produkcja form audiowizualnych

Absolwenci mogą pracować przykładowo w:

 • branży filmowej
 • produkcji telewizyjnej
 • branży reklamowej
 • firmach PR-owych
 • social mediach
 • firmach zajmujących się oprawą audiowizualną koncertów, festiwali.

Opinie o kierunku produkcja form audiowizualnych

Jeżeli fascynuje Cię praca w branży filmowej i chcesz zostać producentem, to zapoznaj się poniższym artykułem, w którym dokładnie wyjaśniona jest rola, geneza zawodu oraz perspektywy branży filmowej.

https://www.sfp.org.pl/baza_wiedzy,288,20290,1,1,Z...


Kierunki pokrewne do kierunku produkcja form audiowizualnych

Jakie uczelnie oferują kierunek produkcja form audiowizualnych

W których miastach można studiować kierunek produkcja form audiowizualnych

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego