Uniwersytet Gdański

 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/u3UcsJOZVVIqMfwUVEX8jCVvz5wv0Zdy.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/NBITY3Uwm_rfKk6qXcjXC0g_F8UIuBsp.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/9vdFRgGLssErH08VCAX5SppxPybtas-S.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/jXr79uW3t-eA0GSmVEvfprUnOBzBaklo.png?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/Zy5bwBM5mLZuTAxnNKasAzvyZBU0To3r.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/fnWYspPNxwaVIAG4b_ChUXaEylVL0bpW.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk
(+58) 523 25 31, 523 25 32
rekrutacja@ug.edu.pl
www.ug.edu.pl
7.73
-0.18%
552
głosów

Łączymy akademicką tradycję z nowoczesnością

Na jedenastu wydziałach Uniwersytetu Gdańskiego studiuje ponad 30 000 studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych, którymi opiekuje się niemal 1700 pracowników naukowych.

Takie kierunki, jak biologia, biotechnologia, chemia, oceanografia, fizyka, pedagogika, psychologia, prawo czy nauki ekonomiczne zaliczane są do krajowej czołówki. Kierunki studiów na Uniwersytecie Gdańskim posiadają certyfikaty jakości, czyli akredytacje Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej

Uczelnia oferuje kształcenie na ponad 70 kierunkach studiów magisterskich i licencjackich w zakresie ok. 200 specjalności (niektóre kierunki również w języku angielskim), jak i szeroki wybór studiów podyplomowych dostępnych już po studiach licencjackich oraz studia doktoranckie.

Studia na Uniwersytecie Gdańskim to nie tylko nauka, ale także możliwość uczestnictwa w studenckim życiu kulturalnym, które aktywnie organizuje Akademickie Centrum Kultury „Alternator”, treningi w 25 sekcjach sportowych AZS i udział w pracach studenckich kół naukowych, międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach. Studenci UG biorą udział w europejskich programach wymiany Studentów - takich jak ERASMUS, czy polskich - jak np. MOST. Mają praktyki i staże w instytucjach i przedsiębiorstwach w całej Polsce i za granicą. Ważnym aspektem studenckiej aktywności jest działalność Biura Karier UG, które pomaga zdobywać pracę i podejmować decyzje dotyczące zawodowego rozwoju, zaś Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości doradza studentom w zakładaniu własnych firm.

Nowoczesne warunki studiowania zapewnia wciąż rozbudowywany Bałtycki Kampus Uniwersytetu Gdańskiego z nowymi gmachami Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Biologii, Wydziału Chemii, Instytutu Neofilologii, nowoczesnej Biblioteki Głównej UG, odpowiadającymi wymaganiom XXI wieku.

Atutem Uniwersytetu Gdańskiego jest zwrócenie się ku morzu

Morski autorytet uczelni budują znakomite stacje badawcze o międzynarodowej renomie, takie jak Stacja Morska Instytutu Oceanografii UG w Helu, a morski wizerunek uczelni to unikatowe kierunki studiów, specjalności i badania naukowe związane z morzem, zwłaszcza pobrzeżem Bałtyku.

Rozwijanie działalności badawczej, uruchamianie nowych, dających szansę wszechstronnego rozwoju kierunków studiów oraz rozbudowa bazy dydaktyczno-badawczej pozwala Uniwersytetowi Gdańskiemu ugruntowywać pozycję lidera wśród uczelni wyższych.

Studiuj na UG

Lokalizacja

 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia