Uniwersytet Gdański

uczelnia publiczna, 80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8, (+58) 523 25 31, 523 25 32, rekrutacja@ug.edu.pl

Rekrutacja - Uniwersytet Gdański

Wspomnienia nic nie kosztują


Rekrutacja na studia 2024/2025

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Politechnika Śląska
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Politechnika Poznańska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Tarnowska
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Politechnika Białostocka
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa