Jakiego kierunku studiów szukasz?

Ochrona środowiska w Gdańsku

Jeśli chcesz swoją przyszłość zawodową związać z pracą na rzecz poprawy kondycji środowiska, wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań służących ochronie natury - wybierz studia na Ochronie środowiska. Kierunek ten dostępny jest m.in. w Gdańsku. Poznaj ofertę kształcenia, przedmioty nauczania, zasady rekrutacji oraz możliwości zatrudnienia i zarobki absolwentów.
ochrona środowiska w Gdańsku

Ochrona środowiska - studia

Studenci gdańskiej Ochrony środowiska zapoznają się z podstawami bardzo wielu dziedzin i dyscyplin: biologicznych, chemicznych, nauk o Ziemi, nauk inżynieryjno-technicznych czy nauk społecznych. Warto podkreślić regionalną specyfikę kształcenia na kierunku, związaną z nadmorskim położeniem uczelni. Przekazana wiedza poszerzona jest o elementy ochrony środowiska morskiego, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zasobów morza.

Nacisk położony jest także na aspekty radioekologii, radiochemii czy ochrony radiologicznej środowiska.

Studia realizowane są na poziomie pierwszego i drugiego stopnia.

Ochrona środowiska – przedmioty na studiach

Program studiów przewiduje m.in. takie przedmioty: biologia, ekologia, chemia nieorganiczna, hydrobiologia, meteorologia i klimatologia, geologia, mikrobiologia, zagrożenia cywilizacyjne i rozwój zrównoważony, funkcjonowanie ekosystemów morskich, geomorfologia i gleboznawstwo, ochrona przyrody, monitoring środowiska, ocena oddziaływania na środowisko, inżynieria środowiska, toksykologia.

Ochrona środowiska – rekrutacja

Podczas naboru na Uniwersytet Gdański punktowana jest chemia, matematyka, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Ochronę środowiska w innych ośrodkach akademickich możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia przyrodnicze i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Praca po Ochronie środowiska

Absolwenci kierunku zatrudniani są m.in. w:

 • inspektoratach ochrony środowiska
 • inspektoratach kontrolno-pomiarowych
 • urzędach administracji
 • instytucjach analitycznych
 • laboratoriach
 • edukacji ekologicznej
 • różnorodnych gałęziach gospodarki

Zarobki po Ochronie środowiska

Mediana zarobków kierownika do spraw ochrony środowiska wynosi ponad 7300 zł brutto. Co druga osoba zatrudniona na tym stanowisku otrzymuje pensję od 5 850 zł do 9 000 zł.

Czy warto studiować Ochronę środowiska?

Studenci kierunku mają możliwość odbywania praktyk i staży w firmach z pomorskiego otoczenia gospodarczego.

Swoje zainteresowania mogą poszerzać w ramach uczestnictwa w różnych organizacjach społecznych, jak choćby w Kole Naukowym Ochrony Środowiska.

Ochrona środowiska – opinie

Studenci Wydział Chemii mają możliwość korzystania z szerokiej palety kursów fakultatywnych, dzięki którym podnoszą swoje kwalifikacje i atrakcyjność na rynku pracy. Wydział na stałe współpracuje z kilkudziesięcioma przedsiębiorstwami i jednostkami naukowo badawczymi w kraju i za granicą, gdzie można odbywać staże i praktyki. Bogaty wybór placówek dydaktycznych i naukowo-badawczych w kraju i za granicą ma na celu usunięcie bariery między studentami, a pracodawcami.

***

Dostępnych jest wiele innych kierunków, ściśle związanych z tematyką ochrony środowiska. Może zainteresują Cię również:

Zarządzanie środowiskiem

Ekologia i środowisko

Jakość i bezpieczeństwo środowiska

Ekomiasto

Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu

Inżynieria i ochrona środowiska

Informatyka w ochronie środowiska

Poznaj inne kierunki studiów przyrodniczych

Więcej o studiach przyrodniczych

Jakie uczelnie w Gdańsku oferują kierunek ochrona środowiska

Jakie inne kierunki oferowane są w Gdańsku

a
administracja akwakultura - biznes i technologia amerykanistyka analityka gospodarcza analityka medyczna archeologia architektura architektura krajobrazu architektura przestrzeni kulturowych architektura wnętrz automatyka, cybernetyka i robotyka automatyka, robotyka i systemy sterowania
b
badania kliniczne bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna bezpieczeństwo morskie bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne bezpieczeństwo zdrowotne bioinformatyka biologia biologia medyczna biotechnologia biznes chemiczny biznes i technologia ekologiczna budowa maszyn i okrętów budownictwo business and languages
c
chemia chemia budowlana criminology and criminal justice cultural communication
d
diagnostyka sportowa dietetyka dietetyka w sporcie i rekreacji dyplomacja dyrygentura dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ekonomia elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka etnofilologia kaszubska etnologia
f
farmacja filologia angielska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia polska filologia romańska filologia romańska i iberystyka filologia rosyjska (rusycystyka) filologia skandynawska (skandynawistyka) filologia szwedzka filologia włoska filozofia finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fizyka medyczna fizyka techniczna fotografia
g
genetyka i biologia eksperymentalna geodezja i kartografia geografia geografia fizyczna z geoinformacją geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS geologia gospodarka przestrzenna gospodarka wodna i ochrona zasobów wód grafika grafika reklamowa i multimedia
h
historia historia sztuki hydrografia morska
i
informatyka informatyka i ekonometria instrumentalistyka intermedia inżynieria biomedyczna inżynieria danych inżynieria i technologie nośników energii inżynieria materiałowa inżynieria mechaniczno - medyczna inżynieria odzysku surowców i energii inżynieria środowiska inżynieria zarządzania
j
jazz i muzyka estradowa
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kompozycja i teoria muzyki korozja kosmetologia krajoznawstwo i turystyka historyczna kryminologia kulturoznawstwo
l
lingwistyka stosowana logistics and mobility logistyka logopedia
m
malarstwo marine biotechnology matematyka mechanika i budowa maszyn mechatronika media międzydziedzinowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne międzynarodowe stosunki gospodarcze modelowanie matematyczne i analiza danych
n
nanotechnologia niemcoznawstwo
o
oceanografia oceanografia fizyczna stosowana ochrona dóbr kultury i muzealnictwo ochrona środowiska ochrona zasobów przyrodniczych okręty i konstrukcje morskie
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pedagogika wczesnej edukacji pielęgniarstwo pielęgniarstwo pomostowe podatki i doradztwo podatkowe politologia położnictwo praca socjalna prawo prawo w administracji i gospodarce prawo w biznesie produkcja form audiowizualnych projektowanie i budowa jachtów przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny psychologia psychologia w biznesie psychologia zdrowia
q
quantum information technology
r
ratownictwo medyczne religioznawstwo rosjoznawstwo rzeźba
s
sinologia slawistyka socjologia sport sprawność fizyczna w siłach specjalnych stosunki międzynarodowe studia bałkańskie studia wschodnie sztuka kreatywnego pisania
t
techniki dentystyczne technologia chemiczna technologie kosmiczne i satelitarne technologie wodorowe i elektromobilność telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia terapia zajęciowa tourism and hospitality transport transport i logistyka trener personalny i fitness turystyka i hotelarstwo turystyka i rekreacja
u
ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne
w
wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej wiedza o teatrze wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych zarządzanie instytucjami artystycznymi zarządzanie instytucjami służby zdrowia zarządzanie inżynierskie zarządzanie w sporcie zdrowie publiczne zdrowie publiczne - zarządzanie w systemie zdrowia zdrowie środowiskowe zdrowie środowiskowe i bhp zielone technologie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Tarnowska
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Politechnika Białostocka
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Łódzka
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Politechnika Poznańska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Częstochowska
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie