Jakiego kierunku studiów szukasz?

Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód

Studia na kierunku Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód pozwalają na uzyskanie wiedzy z zakresu praw rządzących obiegiem wody w przyrodzie, metod ich monitorowania i gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce i Europie.

Studenci tego kierunku zdobywają umiejętności:

 • przeprowadzania i interpretacji pomiarów hydrologicznych, hydrochemicznych i hydrobiologicznych w terenie i laboratorium
 • sporządzania dokumentacji hydrologicznych
 • oceny zasobów wodnych i prognozowania zaopatrzenia w wodę ludności oraz niektórych działów gospodarki.

Studia mają profil praktyczny, co oznacza, że większość zajęć ma na celu praktyczną naukę zawodu – to między innymi ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne oraz sześciomiesięczna praktyka zawodowa na 3 roku studiów.

Dla kogo studia na kierunku gospodarka wodna i ochrona zasobów wód

To studia dla osób, które interesują się ekologią i ochroną klimatu, przyrodą lub działaniami międzynarodowych organizacji i instytucji ochrony środowiska. Dla tych, którym zależy na przyszłościowym i pewnym zawodzie oraz na rozwiązywaniu problemów istotnych z punktu widzenia całego kraju.

Program kształcenia na kierunku gospodarka wodna i ochrona zasobów wód

Wybrane przedmioty na kierunku to:

 • biologia wód
 • chemia wód
 • hydrologia ogólna
 • hydrofizyka
 • mikrobiologia
 • podstawy gospodarki wodnej
 • ochrona przyrody
 • hydrograficzne metody badań
 • bioindykacja i biomonitoring wód
 • mała i duża retencja
 • ochrona przyrody
 • geodezja i kartografia.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku gospodarka wodna i ochrona zasobów wód

Najlepiej punktowane przedmioty maturalne to geografia i matematyka. Dobrze punktuje się także biologię, chemię oraz fizykę. Najgorzej punktowanym przedmiotem jest język obcy nowożytny.

Perspektywy pracy po kierunku gospodarka wodna i ochrona zasobów wód

Absolwentów gospodarki wodnej i ochrony zasobów wód mogą zatrudnić:

 • jednostki administracji samorządowej (urzędy miast i gmin, urzędy marszałkowskie)
 • instytucje zajmujące się gospodarką wodną lub ochroną zasobów wód (m. in. Wody Polskie S.A. wraz z Regionalnymi Zarządami Gospodarki Wodnej i Zarządami Zlewni, Urzędy Morskie, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, przedsiębiorstwa melioracji, laboratoria badawcze)
 • biura przygotowujące opracowania i dokumenty planistyczne
 • biura zarządzania kryzysowego
 • stacje sanitarno-epidemiologiczne.

Opinie o kierunku gospodarka wodna i ochrona zasobów wód

„Poszedłem na ten kierunek po tym, jak jezioro nad którym się wychowałem zaczęło wysychać. Dotarło do mnie, że problemy z wodą są niezwykle istotne dla nas wszystkich. Same studia są ciekawe, zawierają dużo przedmiotów geograficznych i biologicznych”.

Kacper, 21 lat, Kruszwica

Kierunki pokrewne do kierunku gospodarka wodna i ochrona zasobów wód

Jakie uczelnie oferują kierunek gospodarka wodna i ochrona zasobów wód

W których miastach można studiować kierunek gospodarka wodna i ochrona zasobów wód

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu