Jakiego kierunku studiów szukasz?

Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny

Studia na kierunku Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny mają charakter interdyscyplinarny i dostarczają wiedzy z zakresu geoinformacji, geotechnologii i geotechniki oraz budownictwa ogólnego i hydrotechnicznego. Studenci poznają metody modelowania przepływów wód powierzchniowych i podziemnych. Zdobywają także wiedzę dotyczącą wodnego transportu śródlądowego oraz logistyki transportu wodnego. Poznają aspekty ekonomiczne, prawne, społeczne oraz polityczne niezbędne do realizacji zadań z zakresu geotechnologii, budownictwa hydrotechnicznego i transportu wodnego. W ramach przygotowania praktycznego mają możliwość realizowania zajęć laboratoryjnych z wykorzystaniem dronów i nowoczesnego oprogramowania projektowego i inżynierskiego.

Studia na tym kierunku dają możliwość zdobycia uprawnień budowlanych w specjalnościach:

 • inżynieryjna hydrotechniczna
 • konstrukcyjno-budowlana.

Są to studia I stopnia w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny

To propozycja dla pasjonatów geografii oraz geologii, intersujących się zmianami klimatycznymi, pragnących świadomie korzystać z zasobów naturalnych, tak by nie pogarszać a poprawiać stan środowiska.

Program kształcenia na kierunku geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia ogólna
 • ekonomia
 • ekonomia i zarządzanie
 • geomatyka
 • skaning laserowy
 • automatyczne systemy pomiarowe
 • geologia z hydrogeologią
 • ochrona wód
 • hydraulika z elementami hydromechaniki
 • zastosowanie dronów do pozyskiwania danych przestrzennych
 • hydroenergetyka
 • małe elektrownie wodne
 • mechanika i wytrzymałość materiałów
 • inżynieria i renaturyzacja koryt rzecznych
 • geotechnologie
 • podstawy geotechniki
 • budownictwo ogólne
 • budownictwo hydrotechniczne
 • urządzenia wodne w retencji wód deszczowych
 • organizacja i kierowanie budową
 • prawo wodne, geologiczne, budowlane i RDW
 • kartografia inżynierska
 • transport wodny.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym to:

 • chemia,
 • fizyka z astronomią,
 • geografia,
 • informatyka,
 • matematyka.

Perspektywy pracy po kierunku geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • instytucjach zajmujących się projektowaniem i utrzymaniem urządzeń hydrotechnicznych,
 • firmach logistycznych związanych z transportem wodnym,
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej, rejonowych i lokalnych zarządach gospodarki wodnej,
 • ośrodkach badawczych,
 • firmach projektowych i wykonawczych w zakresie geotechnologii i budownictwa wodnego,
 • firmach konsultingowych i doradczych w dziedzinie geotechnologii, hydrotechniki, transportu wodnego.

Opinie o kierunku geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny

Kierunki pokrewne do kierunku geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny

Jakie uczelnie oferują kierunek geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny

W których miastach można studiować kierunek geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Politechnika Śląska
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Tarnowska
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Piotrkowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie