Jakiego kierunku studiów szukasz?

Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny

Studia na kierunku Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny mają charakter interdyscyplinarny i dostarczają wiedzy z zakresu geoinformacji, geotechnologii i geotechniki oraz budownictwa ogólnego i hydrotechnicznego. Studenci poznają metody modelowania przepływów wód powierzchniowych i podziemnych. Zdobywają także wiedzę dotyczącą wodnego transportu śródlądowego oraz logistyki transportu wodnego. Poznają aspekty ekonomiczne, prawne, społeczne oraz polityczne niezbędne do realizacji zadań z zakresu geotechnologii, budownictwa hydrotechnicznego i transportu wodnego. W ramach przygotowania praktycznego mają możliwość realizowania zajęć laboratoryjnych z wykorzystaniem dronów i nowoczesnego oprogramowania projektowego i inżynierskiego.

Studia na tym kierunku dają możliwość zdobycia uprawnień budowlanych w specjalnościach:

 • inżynieryjna hydrotechniczna
 • konstrukcyjno-budowlana.

Są to studia I stopnia w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny

To propozycja dla pasjonatów geografii oraz geologii, intersujących się zmianami klimatycznymi, pragnących świadomie korzystać z zasobów naturalnych, tak by nie pogarszać a poprawiać stan środowiska.

Program kształcenia na kierunku geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia ogólna
 • ekonomia
 • ekonomia i zarządzanie
 • geomatyka
 • skaning laserowy
 • automatyczne systemy pomiarowe
 • geologia z hydrogeologią
 • ochrona wód
 • hydraulika z elementami hydromechaniki
 • zastosowanie dronów do pozyskiwania danych przestrzennych
 • hydroenergetyka
 • małe elektrownie wodne
 • mechanika i wytrzymałość materiałów
 • inżynieria i renaturyzacja koryt rzecznych
 • geotechnologie
 • podstawy geotechniki
 • budownictwo ogólne
 • budownictwo hydrotechniczne
 • urządzenia wodne w retencji wód deszczowych
 • organizacja i kierowanie budową
 • prawo wodne, geologiczne, budowlane i RDW
 • kartografia inżynierska
 • transport wodny.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym to:

 • chemia,
 • fizyka z astronomią,
 • geografia,
 • informatyka,
 • matematyka.

Perspektywy pracy po kierunku geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • instytucjach zajmujących się projektowaniem i utrzymaniem urządzeń hydrotechnicznych,
 • firmach logistycznych związanych z transportem wodnym,
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej, rejonowych i lokalnych zarządach gospodarki wodnej,
 • ośrodkach badawczych,
 • firmach projektowych i wykonawczych w zakresie geotechnologii i budownictwa wodnego,
 • firmach konsultingowych i doradczych w dziedzinie geotechnologii, hydrotechniki, transportu wodnego.

Opinie o kierunku geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny

Kierunki pokrewne do kierunku geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny

Jakie uczelnie oferują kierunek geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny

W których miastach można studiować kierunek geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie