Jakiego kierunku studiów szukasz?

Gospodarka wodna

Polska wysycha! Czy wkrótce będziemy mieli problem z dostępem do świeżej wody? Umiejętne gospodarowanie zasobami wodnymi to ogromne wyzwanie, będące jednym z kluczowych elementów strategii rozwoju kraju. Przedsięwzięcia związane z gospodarką wodną, w tym również ochrona bioróżnorodności oraz turystyka i rekreacja, są i będą jeszcze szerzej rozwijane na dużą skalę w najbliższych latach. Do ich realizacji niezbędni są dobrze przygotowani specjaliści. Których przygotowuje właśnie kierunek Gospodarka wodna.

Dla kogo studia na kierunku gospodarka wodna

To studia dla osób, które interesują się ekologią i ochroną klimatu, przyrodą lub działaniami międzynarodowych organizacji i instytucji ochrony środowiska. Dla tych, którym zależy na przyszłościowym i pewnym zawodzie oraz na rozwiązywaniu problemów istotnych z punktu widzenia całego kraju.

Program kształcenia na kierunku gospodarka wodna

Wybrane przedmioty na studiach z gospodarki wodnej to:

 • hydrologia
 • podstawy gospodarki wodnej
 • geologia z elementami geologii inżynierskiej
 • systemy informacji geograficznej (GIS)
 • geodezja
 • meteorologia i klimatologia
 • gleboznawstwo i geografia gleb
 • kartografia i topografia.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku gospodarka wodna

Punktowane przedmioty maturalne to geografia, biologia, matematyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka.

Perspektywy pracy po kierunku gospodarka wodna

Absolwent tego kierunku może znaleźć pracę m.in. w:

 • wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska
 • Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie
 • Regionalnych Dyrekcjach Ochrony Środowiska
 • przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji
 • agencjach projektowania i gospodarowania terenami wodnymi
 • spółkach wodno-ściekowych
 • pracowniach ekspertyz środowiskowych, outsourcingu środowiskowym.

Opinie o kierunku gospodarka wodna

Kierunki pokrewne do kierunku gospodarka wodna

Jakie uczelnie oferują kierunek gospodarka wodna

W których miastach można studiować kierunek gospodarka wodna

Komentarze (1)

Michal
Chcesz wiedzieć wiecej o rybach i środowisku wodnym wejdz na stronę Wydzialu Nauk o Zywnosci i RYBACTWA : http://www.wnozir.zut.edu.pl/aktualnosci/informacje-biezace.html i zostań studentem rybactwa lub Zarządzania i gospodarki środowiskiem wodnym
09.10.2015

Zobacz również

Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu