Jakiego kierunku studiów szukasz?

Gospodarka wodna

Studia z zakresu gospodarki wodnej mają na celu dogłębne przybliżenie zagadnień związanych z szeroko rozumianą problematyką wody. Studenci poznają więc zagadnienia dotyczące złóż wody podziemnej, wód powierzchniowych, zbiorników wodnych, rzek, aż do wody będącej produktem końcowym procesów technologicznych.

W programie nauczania studenci poznają takie przedmioty, jak:

 • zarządzanie środowiskiem
 • prawo wodne
 • inżynieria środowiska
 • geologia środowiska
 • hydrogeologia
 • budownictwo hydrotechniczne
 • hydromechanika

Absolwent gospodarki wodnej posiada wiedzę i umiejętności z zakresu zagrożeń wodnych, geologii, budownictwa hydrotechnicznego, inżynierii środowiska, zarządzania środowiskowego, prawa wodnego, górniczego i geologicznego oraz ochrony środowiska.

Daje mu to możliwości pracy w firmach wydobywających surowce naturalne, granży geologicznej, budowlanej, przy realizacji inwestycji budowlanych i wszędzie tam, gdzie wymagana jest znajomośc podłoża naturalnego.

Dla kogo studia na kierunku gospodarka wodna
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku gospodarka wodna
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku gospodarka wodna
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku gospodarka wodna
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku gospodarka wodna
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku gospodarka wodna
Jakie uczelnie oferują kierunek gospodarka wodna
W których miastach można studiować kierunek gospodarka wodna
Komentarze ()
Michal
Chcesz wiedzieć wiecej o rybach i środowisku wodnym wejdz na stronę Wydzialu Nauk o Zywnosci i RYBACTWA : http://www.wnozir.zut.edu.pl/aktualnosci/informacje-biezace.html i zostań studentem rybactwa lub Zarządzania i gospodarki środowiskiem wodnym
09.10.2015
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu