Jakiego kierunku studiów szukasz?

Gospodarka wodna

Polska wysycha! Czy wkrótce będziemy mieli problem z dostępem do świeżej wody? Umiejętne gospodarowanie zasobami wodnymi to ogromne wyzwanie, będące jednym z kluczowych elementów strategii rozwoju kraju. Przedsięwzięcia związane z gospodarką wodną, w tym również ochrona bioróżnorodności oraz turystyka i rekreacja, są i będą jeszcze szerzej rozwijane na dużą skalę w najbliższych latach. Do ich realizacji niezbędni są dobrze przygotowani specjaliści. Których przygotowuje właśnie kierunek Gospodarka wodna.

Dla kogo studia na kierunku gospodarka wodna

To studia dla osób, które interesują się ekologią i ochroną klimatu, przyrodą lub działaniami międzynarodowych organizacji i instytucji ochrony środowiska. Dla tych, którym zależy na przyszłościowym i pewnym zawodzie oraz na rozwiązywaniu problemów istotnych z punktu widzenia całego kraju.

Program kształcenia na kierunku gospodarka wodna

Wybrane przedmioty na studiach z gospodarki wodnej to:

 • hydrologia
 • podstawy gospodarki wodnej
 • geologia z elementami geologii inżynierskiej
 • systemy informacji geograficznej (GIS)
 • geodezja
 • meteorologia i klimatologia
 • gleboznawstwo i geografia gleb
 • kartografia i topografia.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku gospodarka wodna

Punktowane przedmioty maturalne to geografia, biologia, matematyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka.

Perspektywy pracy po kierunku gospodarka wodna

Absolwent tego kierunku może znaleźć pracę m.in. w:

 • wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska
 • Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie
 • Regionalnych Dyrekcjach Ochrony Środowiska
 • przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji
 • agencjach projektowania i gospodarowania terenami wodnymi
 • spółkach wodno-ściekowych
 • pracowniach ekspertyz środowiskowych, outsourcingu środowiskowym.

Opinie o kierunku gospodarka wodna

Kierunki pokrewne do kierunku gospodarka wodna

Jakie uczelnie oferują kierunek gospodarka wodna

W których miastach można studiować kierunek gospodarka wodna

Komentarze (1)

Michal
Chcesz wiedzieć wiecej o rybach i środowisku wodnym wejdz na stronę Wydzialu Nauk o Zywnosci i RYBACTWA : http://www.wnozir.zut.edu.pl/aktualnosci/informacje-biezace.html i zostań studentem rybactwa lub Zarządzania i gospodarki środowiskiem wodnym
09.10.2015

Zobacz również

Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Politechnika Białostocka
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Kaliski
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Zamojska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Częstochowska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach