Jakiego artykułu szukasz?

Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim

Jeśli dobrze orientujesz się w terenie, interesuje Cię przyroda, masz uzdolnienia matematyczne, łatwość logicznego myślenia, to studia geograficzne oferowane przez podkarpackie uczelnie powinny spełnić Twoje oczekiwania.

Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim

Jak zauważycie, propozycja tego regionu sprowadza się do kierunków związanych z geodezją, kartografią, planowaniem przestrzennym. Co istotne na poziomie wyboru studiów z tego zakresu – przyszła praca będzie w dużej mierze realizowana w terenie, na otwartej przestrzeni. Szpilki raczej się nie sprawdzą. Niesprzyjające warunki pogodowe mogą być bardziej odczuwalne niż podczas pracy za biurkiem.

Studenci zdobywają kwalifikacje w zakresie stosowania odpowiednich metod i narzędzi stosowanych w pomiarach geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych. Uczą się pozyskiwać, przetwarzać i wykorzystywać wyniki tych pomiarów.

Po spełnieniu dodatkowych wymogów, absolwenci mogą uzyskać uprawnienia zawodowe, umożliwiające prowadzenie samodzielnej działalności w zakresie geodezji, kartografii, planowania przestrzennego.

Jakie kierunki można wybrać?

W tym regionie dostępne są:

Geodezja i kartografia, specjalności:

 • geodezyjne urządzanie przestrzeni
 • geoinformatyka i skaning laserowy
 • kataster i gospodarka nieruchomościami
 • geoinformatyka
 • geodezja inżynieryjno-przemysłowa
 • fotogrametria i teledetekcja

Geodezja i planowanie przestrzenne, specjalności:

 • geoinformatyka i geodezja inżynieryjna
 • gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne.

Które uczelnie realizują studia geograficzne?

W Rzeszowie i woj. podkarpackim możecie wybrać kierunki z tego obszaru w kilku szkołach. Pod uwagę weźcie następujące:

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. Ks. B. Markiewicza w Jarosławiu

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie

Jak przebiega rekrutacja na studia?

Kandydaci na Politechnikę Rzeszowską otrzymują punkty z takich przedmiotów jak matematyka oraz do wyboru fizyka, geografia lub język obcy.

Rekrutacja do PWSTE w Jarosławiu obejmuje wyniki maturalne z języka polskiego, języka obcego oraz do wyboru matematyki, informatyki, geografii, chemii lub fizyki.

Gdzie pracują absolwenci kierunków geograficznych?

Zależnie od wybranego kierunku i konkretnej specjalności, osoby które ukończyły studia geograficzne mogą być zatrudniani w:

 • firmach geodezyjnych
 • instytucjach zajmujących się analizą Systemów Informacji Geograficznej
 • administracji
 • szkolnictwie
 • wydawnictwach kartograficznych
 • wydawnictwach branżowych
 • firmach poszukujących złóż surowców
 • firmach obrotu nieruchomościami
 • jednostkach zajmujących się gospodarką ziemią.


Poniższy film przybliży Wam pracę geodety.

Zobaczcie, czym konkretnie możecie się zajmować, jeśli zdecydujecie się na ten zawód.

Powiązane treści

Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Uniwersytet Szczeciński
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie