• UAM Poznań
Jakiego typu studiów szukasz?

Studia humanistyczne

Humanistyczne

Szeroka oferta kierunków humanistycznych stanowi ciekawą propozycję dla tych kandydatów na studia, którzy nie pałają miłością do matematyki, fizyki, chemii czy biologii. Uwielbiają za to czytać, interesują się kulturą, literaturą, sztuką, historią, mediami, relacjami w społeczeństwie, wpływem polityki na świat i ludzi.

Studia humanistyczne dostarczają wiedzy z wielu dziedzin. Kształcą absolwentów o otwartych umysłach, szerokich horyzontach myślowych, kreatywnych i elastycznych, potrafiących trzeźwo patrzeć na otaczający świat i człowieka.

Absolwenci studiów humanistycznych, w zależności od skończonego kierunku, mogą pracować jako: szkoleniowcy, dziennikarze, pr-owcy, marketingowcy, doradcy klienta, nauczyciele, wykładowcy, historycy sztuki, kulturoznawcy, etnolodzy, historycy, specjaliści z zakresu sprzedaży usług. Humaniści podejmują pracę agencjach reklamowych, mediach, instytutach badania opinii publicznej, placówkach kulturalnych i oświatowych, w małych i średnich firmach krajowych, międzynarodowych korporacjach, fundacjach, stowarzyszeniach pozarządowych.

Atutem humanistów jest kreatywność, elastyczność, doskonała komunikacja, zdolności interpersonalne, umiejętność rozwiązywania konfliktów, zdolność do prowadzenia negocjacji. Umiejętności te czynią humanistów cenionymi pracownikami w wielu przedsiębiorstwach i coraz częściej pozwalają na realizację kariery biznesowej.


humanistyczne kierunki studiów

l
Liberal Arts and Scienceslatynoamerykanistykalingwistyka dla biznesulingwistyka stosowanaliteratura popularna i kreacje światów gierliteratura powszechnaliteraturwissenschaft: asthetik - literatur - philosophie
m
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społecznemaster of liberal artsmedia i cywilizacjamediaworkingmilitarioznawstwomilitarystyka historyczna misjologiamiędzydziedzinowe indywidualne studia humanistyczne i społecznemiędzynarodowe studia kulturowemiędzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społecznemiędzywydziałowe indywidualne studia humanistycznemongolistyka i tybetologiamuzeologiam​iędzynarodowe studia polskie
p
Polacy i Niemcy w Europieperformatykapolonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskiepolonistyka - komparatystykapolonistyka antropologiczno-kulturowapolonistyka stosowanapolsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie produkcja medialnaprojektowanie kulturyprzekładoznawstwo literacko‐kulturowe
a
afrykanistykaamerykanistykaanaliza i kreowanie trendówanimacja kultury i twórczej aktywności w sieciantropologia historycznaantropologia literatury, teatru i filmuarabistykaarchiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymiarchiwistyka i zarządzanie dokumentacjąarchiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwoartes liberalesasian studies - korean studies
b
bałtyckie studia kulturowe
c
comparative heritage studiescultural and social studies cultural communicationcywilizacja zachodnioeuropejska
d
dialog i doradztwo społecznedoradztwo i coachingdoradztwo i infobrokerstwo historycznedyplomacjadyplomacja europejskadziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowaniedziennikarstwo i komunikacja społecznadziennikarstwo i medioznawstwodziennikarstwo międzynarodowe
e
e-edytorstwo i techniki redakcyjnee-historiaedukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejedytorstwoegiptologiaenglish studies - American and Canadian studies for intercultural communication and diplomacyetnofilologia białoruskaetnofilologia kaszubskaetnolingwistykaetnologiaetnologia i antropologia kulturowaetnoregionalistyka świataetykaetyka - mediacje i negocjacjeeuropean cultureseuropean joint master’s programme in english and american studieseuropean studieseuropeistyka kulturowa
f
filmoznawstwo i kultura mediówfilmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnychfilologia angielskafilologia angielska z językiem niemieckimfilologia bałkańska (bałkanistyka)filologia białoruska z językiem angielskimfilologia chorwacka z językiem serbskimfilologia czeskafilologia duńskafilologia germańskafilologia germańska z językiem angielskimfilologia hiszpańska (iberystyka)filologia klasycznafilologia klasyczna i studia śródziemnomorskiefilologia koreańskafilologia litewska i łotewska (bałtologia)filologia niderlandzkafilologia norweskafilologia nowogreckafilologia obca nauczycielskafilologia polskafilologia polska i kulturoznawstwo (makrokierunek)filologia polska nauczycielskafilologia polska z językiem angielskimfilologia portugalskafilologia południowsłowiańskafilologia romańskafilologia rosyjska (rusycystyka)filologia rosyjsko-ukraińskafilologia rumuńskafilologia skandynawska (skandynawistyka)filologia szwedzkafilologia słowiańskafilologia ukraińskafilologia ukraińska z językiem rosyjskimfilologia wietnamskafilologia węgierskafilologia włoskafilologiczna obsługa internetu i e-edytorstwofilozofiafilozofia i etyka
g
geschichte der moderne transkulturell glottodydaktyka polonistycznagospodarka i ekonomia w dziejach
h
hebraistykahistoriahistoria cywilizacji śródziemnomorskichhistoria i kultura Żydówhistoria i teraźniejszość 40+historia i wiedza o społeczeństwiehistoria sztukihistoria w przestrzeni publicznejhuman resources i coachinghuman rights and genocide studieshumanistyka cyfrowahumanistyka drugiej generacji humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie
i
iberoznawstwoindologiaindywidualne studia międzydziedzinoweinfobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka informacja naukowa i bibliotekoznawstwoinformacja w środowisku cyfrowyminformatologia stosowanainterdyscyplinarne studia strategiczneinternational relations and area studiesiranistyka
j
japonistykajudaistykajęzyk i literatura Rosjijęzyk i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursemjęzyk polski w komunikacji społecznejjęzyk polski z historiąjęzyk polski z informacją naukową i bibliotekoznawstwemjęzyk rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznychjęzykoznawstwo i zarządzanie informacją
k
kognitywistykakomparatystyka literacko-kulturowakomunikacja cyfrowakomunikacja europejskakomunikacja kultury i religiikomunikacja promocyjna i kryzysowakomunikacja społeczna i lingwistyka kulturowakomunikacja wizerunkowo-mediacyjnakoreanistykakrytyka artystycznakultura Rosji i narodów sąsiednich, studia filologicznekultura Wschodu Starożytnegokultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwokultura w mediach i komunikacjikulturoznawstwokulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorskakulturoznawstwo - teksty kulturykulturoznawstwo - wiedza o kulturzekulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibówkulturoznawstwo europejskiekulturoznawstwo: studia nad buddyzmem współczesnymkultury mediów
n
nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiegoniemcoznawstwonowe medianowoczesne technologie w kryminalistyce
o
ochrona dóbr kulturyochrona dóbr kultury i środowiskaochrona europejskich dóbr kultury w j. niemokcydentalistykaoriental studies - Inner Asia: mongolian and tibetan studies
r
region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturoweregionalistyka kulturowareligioznawstworetoryka stosowanarosjoznawstwo
s
scandinavian studies (studia skandynawskie)scenariopisarstwosinologiaskandynawistyka: studia filologiczno - biznesoweslawistykaspecjalistyczne studia teologicznesprache - medien - gesellschaft studia afrykańskiestudia azjatyckiestudia bałkańskiestudia bułgarystycznestudia eurazjatyckiestudia filologiczno-kulturoznawcze (makrokierunek)studia historyczno - dyplomatycznestudia historyczno-społecznestudia nad Azją Południowo-Wschodniąstudia nad Azją Centralnąstudia nad Chinamistudia nad Indiami i Azją Południowąstudia nad Japoniąstudia nad Koreąstudia nad buddyzmemstudia niemcoznawcze i środkowoeuropejskiestudia o Polscestudia pisarskiestudia polonistyczno - germanistycznestudia polsko-niemieckiestudia polsko‐ukraińskiestudia skandynawsko-bałtyckie studia wschodniestudia środkowo-wschodnioeuropejskiestudia śródziemnomorskiestudies in Central and Eastern Europe - histories, cultures and societiesstudium humanitatis - tradycje cywilizacji europejskiejsztuka mediów i edukacja wizualna sztuka pisaniasztuki wizualne
t
technologia teatru lalekteologiaturkologiatwórcze pisanie i marketing wydawniczytłumaczenie ustne
u
ukrainistyka z językiem angielskimuniwersyteckie studia humanistyczne: historia - filozofia - muzyka
w
wiedza o filmie i kulturze audiowizualnejwiedza o teatrze wiedza o teatrze i filmiewschodoznawstwo
z
zarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytkówzarządzanie informacją i bibliotekoznawstwozarządzanie kulturą i mediami
ś
środkowoeuropejskie studia historyczne

Czytaj więcej o studiach humanistycznych

Czy warto kończyć studia humanistyczne

Studia humanistyczne poszerzają horyzonty. Z racji swojego charakteru ich absolwenci to osoby oczytane, potrafiące z innej perspektywy patrzeć na otaczającą rzeczywistość, potrafiące łatwiej zrozumieć procesy zachodzące w świecie. Studia łączą wiedzę z wielu dziedzin, dając wszechstronne wykształcenie.

Dobrze dobrane studia humanistyczne pozwalają wypracować praktyczne umiejętności, dające przewagę na rynku pracy. Mowa tu o tzw. soft skills, które kształtują się w wyniku dyskusji, pracy w grupie, wyrażania własnych przemyśleń, opinii, które są nieodłącznym elementem zajęć na studiach humanistycznych. Dzięki praktykowaniu i utrwaleniu tych umiejętności absolwenci potrafią nieszablonowo spojrzeć na problem i rozwiązać go niekiedy w sposób niestandardowy. A to duża wartość, ceniona przez pracodawców.

Dyplom ukończenia studiów to ciągle prestiż, wyróżnienie. Jego posiadanie jest też przepustką do dalszych etapów zdobywania kwalifikacji, jakimi są choćby studia podyplomowe, doktoranckie czy MBA.

Pewne zawody i stanowiska są niedostępne dla osób, które nie mają wyższego wykształcenia. Awans zawodowy bywa uwarunkowany osiadaniem dyplomu.

Poza tym okres studiów to czas szczególny. Przyjaźni nawiązane w sali wykładowej potrafią przetrwać całe lata. Skorzystanie z możliwości wymiany studentów to niepowtarzalna szansa na szlifowanie języka obcego i nawiązanie międzynarodowych znajomości. Czynne uczestniczenie w wydziałowych kołach naukowych pozwala na rozwinięcie swoich zainteresowań, to także szansa na poznanie osób wybitnych, autorytetów w określonych dziedzinach.

Aktywni studenci mogą rozwijać swoje, może wcześniej niepoznane pasje, biorąc udział w uczelnianych inicjatywach, aktywizując się w studenckich organizacjach, strukturach uczelnianych.

Czy warto więc kończyć studia? Tak!

Jaka praca po studiach humanistycznych

Różnorodność kierunków humanistycznych powoduje, że możliwości pracy zawodowej jest wiele.

Absolwenci filologii obcych, którzy uzyskali uprawnienia nauczycielskie, najczęściej pracują jako nauczyciele określonych języków w szkołach, przedszkolach, prowadzą kursy językowe czy lektoraty na uczelniach wyższych. Osoby z kwalifikacjami translatorskimi zatrudniani są w biurach tłumaczeń, wydawnictwach, instytucjach rządowych czy unijnych.

Zdobycie kwalifikacji w dziedzinach związanych z historią, historią sztuki pozwala na podjęcie pracy w muzeach, galeriach sztuki, urzędach konserwatorskich, wydziałach kultury administracji samorządowej i państwowej, domach kultury, domach aukcyjnych, antykwariatach, ale też w usługach turystycznych, gdzie wymagana jest szeroka wiedza o historii i kulturze.

Kierunki bibliotekoznawcze, związane z informacją naukową przygotowują specjalistów do pracy w centrach informacji, wydawnictwach, bibliotekach, mediotekach i różnorodnych placówkach, gdzie wymagana jest umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania informacji oraz zarządzania bazami danych.

Absolwenci studiów nad określonymi regionami, kulturami są fachowcami potrafiącymi utrzymywać kontakty międzynarodowe ze wskazanymi obszarami, posługujący się miejscowym, często egzotycznym językiem. Dla nich otwiera się również obszar zawodowy związany z biznesem, dyplomacją, turystyką.

Humaniści to także, a może przede wszystkim, osoby pracujące piórem: literaci, dziennikarze, reporterzy, felietoniści – baczni obserwatorzy otaczającej rzeczywistości, którzy swoje refleksje i przemyślenia z łatwością ubierają w słowa. Dla nich przewidziane są stanowiska w redakcjach, wydawnictwach, ogólnie mediach, a także w biurach rzeczników prasowych, agencjach PR, agencjach reklamowych.

Dla kogo studia humanistyczne

Oczywiście dla humanistów. Ale fakt, że nie odróżniacie sinusa od cosinusa, na fizyce nawet nie próbujecie zaprzyjaźnić się z Einsteinem i odczuwacie lekką złość do Marii Skłodowskiej-Curie, że wynalazła kolejne pierwiastki i wzory, to jeszcze nie dowód na bycie humanistą.

Wybór studiów humanistycznych powinien być podyktowany zamiłowaniem i pasją do tej dziedziny. To kierunki dla osób otwartych, kreatywnych, refleksyjnych, poddających wiele kwestii pod rozwagę, postrzegających rzeczywistość nieszablonowo.

Oferta studiów humanistycznych jest bogata, obejmuje wiele różnorodnych zagadnień. Przyciągnie więc osoby zainteresowane szeroko pojętą kulturą, mediami, teatrem, państwem, dyplomacją, historią sztuki, filologiami obcymi, polonistyką, translatoryką, teologią, bibliotekoznawstwem, kulturą regionów.

Wszystkich wybierających takie kierunki łączy ciekawość świata, otwartość na inne kultury, poglądy, zamiłowanie do wnikliwego, czasem analitycznego czytania. Na studiach humanistycznych przyda się lekkie pióro, umiejętność dyskutowania, odwaga wyrażania własnych myśli i poglądów.

Zasady rekrutacji na studiach humanistycznych

Rekrutacja na studia humanistyczne odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z konkretnych, wskazanych przez uczelnię przedmiotów. Nie będzie zaskoczeniem, że mowa tu zdecydowanie o przedmiotach humanistycznych. Kluczowy będzie język polski, najczęściej też historia, wos, języki obce.

Decydując się na poziom rozszerzony na maturze, zwiększacie swoje szanse. Bardzo często zdanie konkretnych przedmiotów na tym poziomie nie jest warunkiem koniecznym, ale możecie zyskać sporo dodatkowych punktów.

Przykładowo kandydaci na historię sztuki na Uniwersytecie Gdańskim muszą solidnie zdać język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna. Ale już Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu pozostawia kandydatom na ten kierunek dużą swobodę: mogą sami wybrać dwa najlepiej zdane na maturze przedmioty.

Wybierając filologię polską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim będziecie rekrutowani na podstawie wyników z języka polskiego oraz dwóch przedmiotów wybranych spośród: historia, filozofia, wos, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy, matematyka. Jeśli zaś chcecie studiować ten kierunek na Uniwersytecie Śląskim, całą energię skupcie na języku polskim – tylko ten przedmiot zdawany w części pisemnej i ustnej będzie uwzględniany podczas rekrutacji.

Oddzielną grupę kierunków humanistycznych stanowią filologie obce. Rekrutacja na nie odbywa się w oparciu o wynik maturalny z konkretnego język obcego oraz dodatkowo najczęściej języka polskiego. Szerzej na ten temat pisaliśmy tutaj.

Rekrutacja na kierunki prowadzone w uczelniach niepublicznych najczęściej polega na kolejności zgłoszeń i złożeniu wymaganych dokumentów.

Jak widać zasady kwalifikacji na te same studia są różne w innych uczelniach. Zawsze szczegółowo sprawdzajcie, jakie są wymogi rekrutacyjne, aby dobrze przygotować się na egzamin maturalny z określonych przedmiotów. Informacje na ten temat znajdziecie na stronach wydziałowych uczelni, w zakładkach „rekrutacja” lub „kandydat”.

Zanim wybierzesz studia humanistyczne

Upewnij się, czy interesuje Cię wybrana dziedzina i wiążesz z nią swoją przyszłość zawodową. Nie kieruj się zasadą, że skoro jestem dobry z polskiego i historii to wybiorę wiedzę o teatrze, albo dlatego, że z matematyką mi nie po drodze, skończę filologię polską. Mając solidne świadectwo nie jest trudno dostać się na pewne kierunki, gorzej potem przetrwać i ukończyć z sukcesem.

Pewne rozpoznanie swoich predyspozycji można zrobić korzystając z pomocy pedagogów, poradni doradztwa zawodowego. Specjaliści w tym zakresie przy pomocy testów, rozmów wskazują silne i słabe strony, a także jaka forma aktywności zawodowej jest nam bliższa – praca zespołowa, samodzielna, kontakt z ludźmi czy bardziej z komputerem. Ta wiedza pozwoli dokonać wyboru ścieżki kształcenia zgodnie z naszym potencjałem i możliwościami.

Decydując się na konkretny kierunek studiów szczegółowo sprawdzajcie zasady rekrutacji. Może się okazać, że wybierając inny ośrodek akademicki łatwiej będzie uzyskać indeks, bo przykładowo w procesie kwalifikacji nie jest wymagany na świadectwie przedmiot, który akurat nie jest naszą najsilniejszą stroną i gdzie indziej zmniejszyłby szansę sukcesu.

Oceniajcie swoje możliwości. Sprawdzajcie limity przyjęć, progi rekrutacyjne, przeliczniki punktów stosowane przez konkretne wydziały – na tej podstawie jesteście w stanie oszacować swoje szanse na sukces. Te wszystkie informacje najczęściej publikowane są na stronach wydziałowych lub w zakładkach związanych z rekrutacją.

Dowiedzcie się jak najwięcej o wybranym kierunku studiów. Porównujcie plany nauczania na różnych uczelniach, sprawdzajcie, jaka jest baza dydaktyczna, zaplecze sprzętowe. Co uczelnia oferuje w kwestii międzynarodowej wymiany studentów. Czytajcie internetowe opinie o uczelniach, pytajcie o interesujące Was kwestie na forach – studenci i absolwenci chętnie dzielą się wiedzą, a to najbardziej obiektywne źródło informacji. Posiłkujcie się corocznymi rankingami szkół i konkretnych kierunków.

Opinie o studiach humanistycznych

Pojawiają się takie opinie, że część kierunków humanistycznych produkuje przyszłych bezrobotnych. Skąd zatem ciągłe zainteresowanie nimi? Dlaczego studia uchodzące za mniej perspektywiczne przyciągają kandydatów?

Tak naprawdę to, jak będzie wyglądało przyszłe życie zawodowe zależy od nas samych. Studiowana dziedzina to jedno, a pewne predyspozycje, dodatkowe umiejętności, zaradność, chęć zdobywania nowych doświadczeń przesądzają, czy z satysfakcją odnajdziemy się na rynku pracy.

Studia humanistycznej w przeważającej większości realizowane są w trybie dwustopniowym. Pozwala to po uzyskaniu dyplomu licencjata wybrać pokrewną lub całkiem inną dziedzinę na kontynuowanie kształcenia na magisterskich studiach II stopnia, poszerzając tym samym swoje kwalifikacje.

Anna, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego nie miała wątpliwości odnośnie wyboru studiów. „Od początku liceum wiedziałam, że będę studiować historię. Inne przedmioty nie były problem, byłam dobra również z matematyki, z fizyką radziłam sobie nie najgorzej. Ale historia mnie zawsze fascynowała. Wybierając studia myślałam początkowo o archeologii. Jednak ostatecznie wybrałam specjalność nauczycielską. Kogoś może dziwić porzucenie pasji na rzecz pracy przy tablicy. Nic bardziej mylnego. Studia dały mi przede wszystkim dostęp do materiałów, zasobów bibliotecznych, tekstów źródłowych, z którymi nigdy bym się nie zetknęła. Ciągle bardzo dużo czytam z tematyki historycznej, uwielbiam filmy historyczne – może dlatego moje lekcje chyba do najnudniejszych nie należą. Tak przynajmniej zapewniają mnie moi uczniowie.”

Za to kandydatów na lingwistykę stosowaną przestrzega Monika, studentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego: „Przygotujcie się, bo łatwo nie będzie. Pracy jest masa. Bez talentu do języków nie będzie łatwo się utrzymać. Jeśli wybieracie ten kierunek, żeby skupić się na języku angielskim, a drugi język ciągnąć przy okazji, to tak się po prostu nie da.. Jeśli nawet rekrutację przejdą osoby z mizerną znajomością drugiego języka, szybko dostaną w kość. To są zdecydowanie studia kładące nacisk na dwa równorzędne języki. Jeśli traficie na ten kierunek przypadkiem, będziecie się po prostu nieźle męczyć.”

Wykaz uczelni oferujących studia humanistyczne

Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Szczeciński
al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
(+91) 444 11 60, 444 10 31, 444 10 29, 444 12 21
rekrutacja@usz.edu.pl

Polecane humanistyczne studia podyplomowe

Treści powiązane ze studiami humanistycznymi

 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Opolski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Coventry University Wrocław
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Politechnika Łódzka
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku