• UAM Poznań
Jakiego typu studiów szukasz?

Studia humanistyczne

Humanistyczne

Szeroka oferta kierunków humanistycznych stanowi ciekawą propozycję dla tych kandydatów na studia, którzy nie pałają miłością do matematyki, fizyki, chemii czy biologii. Uwielbiają za to czytać, interesują się kulturą, literaturą, sztuką, historią, mediami, relacjami w społeczeństwie, wpływem polityki na świat i ludzi.

Studia humanistyczne dostarczają wiedzy z wielu dziedzin. Kształcą absolwentów o otwartych umysłach, szerokich horyzontach myślowych, kreatywnych i elastycznych, potrafiących trzeźwo patrzeć na otaczający świat i człowieka.

Absolwenci studiów humanistycznych, w zależności od skończonego kierunku, mogą pracować jako: szkoleniowcy, dziennikarze, pr-owcy, marketingowcy, doradcy klienta, nauczyciele, wykładowcy, historycy sztuki, kulturoznawcy, etnolodzy, historycy, specjaliści z zakresu sprzedaży usług. Humaniści podejmują pracę agencjach reklamowych, mediach, instytutach badania opinii publicznej, placówkach kulturalnych i oświatowych, w małych i średnich firmach krajowych, międzynarodowych korporacjach, fundacjach, stowarzyszeniach pozarządowych.

Atutem humanistów jest kreatywność, elastyczność, doskonała komunikacja, zdolności interpersonalne, umiejętność rozwiązywania konfliktów, zdolność do prowadzenia negocjacji. Umiejętności te czynią humanistów cenionymi pracownikami w wielu przedsiębiorstwach i coraz częściej pozwalają na realizację kariery biznesowej.


humanistyczne kierunki studiów

l
Liberal Arts and Scienceslatynoamerykanistykalingwistyka dla biznesulingwistyka stosowanaliteratura popularna i kreacje światów gierliteratura powszechnaliteraturwissenschaft: asthetik - literatur - philosophie
m
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społecznemaster of liberal artsmedia i cywilizacjamediaworkingmilitarioznawstwomilitarystyka historyczna misjologiamiędzydziedzinowe indywidualne studia humanistyczne i społecznemiędzynarodowe studia kulturowemiędzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społecznemiędzywydziałowe indywidualne studia humanistycznemongolistyka i tybetologiamuzeologiam​iędzynarodowe studia polskie
p
Polacy i Niemcy w Europieperformatykapolonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskiepolonistyka - komparatystykapolonistyka antropologiczno-kulturowapolonistyka stosowanapolsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie produkcja medialnaprojektowanie kulturyprzekładoznawstwo literacko‐kulturowe
r
Religions of Asia and Africa: Buddhism, Islam and Othersregion karpacki: etnolingwistyka i studia kulturoweregionalistyka kulturowareligioznawstworetoryka stosowanarosjoznawstwo
a
afrykanistykaamerykanistykaanaliza i kreowanie trendówanimacja kultury i twórczej aktywności w sieciantropologia historycznaantropologia literatury, teatru i filmuarabistykaarchiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymiarchiwistyka i zarządzanie dokumentacjąarchiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwoartes liberalesasian studies - korean studies
b
baltic region studiesbałtyckie studia kulturoweborders and boundaries
c
comparative heritage studiescultural and social studies cultural communicationcywilizacja zachodnioeuropejska
d
dialog i doradztwo społecznedoradztwo filozoficzne z mentoringiemdoradztwo i coachingdoradztwo i infobrokerstwo historycznedyplomacjadyplomacja europejskadziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowaniedziennikarstwo i komunikacja społecznadziennikarstwo i medioznawstwodziennikarstwo międzynarodowe
e
e-edytorstwo i techniki redakcyjnee-historiaedukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejedytorstwoegiptologiaenglish studies - American and Canadian studies for intercultural communication and diplomacyetnofilologia białoruskaetnofilologia kaszubskaetnolingwistykaetnologiaetnologia i antropologia kulturowaetnoregionalistyka świataetykaetyka - mediacje i negocjacjeeuropean cultureseuropean joint master’s programme in english and american studieseuropean studieseuropeistyka kulturowa
f
filmoznawstwo i kultura mediówfilmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnychfilologiafilologia angielskafilologia angielska z językiem niemieckimfilologia bałkańska (bałkanistyka)filologia białoruska z językiem angielskimfilologia chorwacka z językiem serbskimfilologia czeskafilologia duńskafilologia francuskafilologia germańskafilologia germańska z językiem angielskimfilologia hiszpańska (iberystyka)filologia klasycznafilologia klasyczna i studia śródziemnomorskiefilologia koreańskafilologia litewska i łotewska (bałtologia)filologia niderlandzkafilologia norweskafilologia nowogreckafilologia obca nauczycielskafilologia polskafilologia polska i kulturoznawstwo (makrokierunek)filologia polska nauczycielskafilologia polska z językiem angielskimfilologia portugalskafilologia południowsłowiańskafilologia romańskafilologia rosyjska (rusycystyka)filologia rosyjsko-ukraińskafilologia rumuńskafilologia skandynawska (skandynawistyka)filologia szwedzkafilologia słowiańskafilologia ukraińskafilologia ukraińska z językiem rosyjskimfilologia wietnamskafilologia węgierskafilologia włoskafilologiczna obsługa internetu i e-edytorstwofilozofiafilozofia i etyka
g
geoarcheologiageowizualizacja historyczna i archeologicznageschichte der moderne transkulturell global studiesglottodydaktyka polonistycznagospodarka i ekonomia w dziejach
h
hebraistykahistoriahistoria cywilizacji śródziemnomorskichhistoria i kultura Żydówhistoria i teraźniejszość 40+historia i wiedza o społeczeństwiehistoria kultury w dobie humanistyki cyfrowejhistoria sztukihistoria w przestrzeni publicznejhuman resources i coachinghuman rights and genocide studieshumanistyka cyfrowahumanistyka drugiej generacji humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie
i
iberoznawstwoindologiaindywidualne studia międzydziedzinoweinfobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka informacja naukowa i bibliotekoznawstwoinformacja w środowisku cyfrowyminformatologia stosowanainterdyscyplinarne studia strategiczneinterdyscyplinary studies on social change: mediterranean and other european borderlandsinternational legal communicationinternational relations and area studiesiranistyka
j
japonistykajudaistykajęzyk i literatura Rosjijęzyk i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursemjęzyk polski w komunikacji społecznejjęzyk polski z historiąjęzyk polski z informacją naukową i bibliotekoznawstwemjęzyk rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznychjęzykoznawstwo i zarządzanie informacją
k
kognitywistykakomparatystyka literacko-kulturowakomunikacja cyfrowakomunikacja europejskakomunikacja kultury i religiikomunikacja promocyjna i kryzysowakomunikacja społeczna i lingwistyka kulturowakomunikacja wizerunkowo-mediacyjnakoreanistykakrytyka artystycznakultura Rosji i narodów sąsiednich, studia filologicznekultura Wschodu Starożytnegokultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwokultura w mediach i komunikacjikulturoznawstwokulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorskakulturoznawstwo - teksty kulturykulturoznawstwo - wiedza o kulturzekulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibówkulturoznawstwo europejskiekulturoznawstwo: studia nad buddyzmem współczesnymkultury mediów
n
nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiegoniemcoznawstwonowe medianowoczesne technologie w kryminalistyce
o
ochrona dóbr kulturyochrona dóbr kultury i środowiskaochrona europejskich dóbr kultury w j. niemokcydentalistykaoriental studies - Inner Asia: mongolian and tibetan studies
s
scandinavian studies (studia skandynawskie)scenariopisarstwosinologiaskandynawistyka: studia filologiczno - biznesoweslawistykaspecjalistyczne studia teologicznesprache - medien - gesellschaft studia afrykańskiestudia anglistyczno-slawistycznestudia azjatyckiestudia bałkańskiestudia bułgarystycznestudia eurazjatyckiestudia filologiczno-kulturoznawcze (makrokierunek)studia historyczno - dyplomatycznestudia historyczno-społecznestudia nad Azją Południowo-Wschodniąstudia nad Azją Centralnąstudia nad Chinamistudia nad Indiami i Azją Południowąstudia nad Japoniąstudia nad Koreąstudia nad buddyzmemstudia niemcoznawcze i środkowoeuropejskiestudia o Polscestudia pisarskiestudia polonistyczno - germanistycznestudia polsko-niemieckiestudia polsko‐ukraińskiestudia skandynawsko-bałtyckie studia wschodniestudia środkowo-wschodnioeuropejskiestudia śródziemnomorskiestudies in Central and Eastern Europe - histories, cultures and societiesstudium humanitatis - tradycje cywilizacji europejskiejsztuka mediów i edukacja wizualna sztuka pisaniasztuki wizualne
t
technologia teatru lalekteologiateologia kanonicznaturkologiatwórcze pisanie i marketing wydawniczytłumaczenie ustne
u
ukrainistyka z językiem angielskimuniwersyteckie studia humanistyczne: historia - filozofia - muzyka
w
wiedza o filmie i kulturze audiowizualnejwiedza o teatrze wiedza o teatrze i filmiewschodoznawstwo
z
zarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytkówzarządzanie informacją i bibliotekoznawstwozarządzanie kulturą i mediami
ś
środkowoeuropejskie studia historyczne

Czytaj więcej o studiach humanistycznych

Czy warto kończyć studia humanistyczne

Studia humanistyczne poszerzają horyzonty. Z racji swojego charakteru ich absolwenci to osoby oczytane, potrafiące z innej perspektywy patrzeć na otaczającą rzeczywistość, potrafiące łatwiej zrozumieć procesy zachodzące w świecie. Studia łączą wiedzę z wielu dziedzin, dając wszechstronne wykształcenie.

Dobrze dobrane studia humanistyczne pozwalają wypracować praktyczne umiejętności, dające przewagę na rynku pracy. Mowa tu o tzw. soft skills, które kształtują się w wyniku dyskusji, pracy w grupie, wyrażania własnych przemyśleń, opinii, które są nieodłącznym elementem zajęć na studiach humanistycznych. Dzięki praktykowaniu i utrwaleniu tych umiejętności absolwenci potrafią nieszablonowo spojrzeć na problem i rozwiązać go niekiedy w sposób niestandardowy. A to duża wartość, ceniona przez pracodawców.

Dyplom ukończenia studiów to ciągle prestiż, wyróżnienie. Jego posiadanie jest też przepustką do dalszych etapów zdobywania kwalifikacji, jakimi są choćby studia podyplomowe, doktoranckie czy MBA.

Pewne zawody i stanowiska są niedostępne dla osób, które nie mają wyższego wykształcenia. Awans zawodowy bywa uwarunkowany osiadaniem dyplomu.

Poza tym okres studiów to czas szczególny. Przyjaźni nawiązane w sali wykładowej potrafią przetrwać całe lata. Skorzystanie z możliwości wymiany studentów to niepowtarzalna szansa na szlifowanie języka obcego i nawiązanie międzynarodowych znajomości. Czynne uczestniczenie w wydziałowych kołach naukowych pozwala na rozwinięcie swoich zainteresowań, to także szansa na poznanie osób wybitnych, autorytetów w określonych dziedzinach.

Aktywni studenci mogą rozwijać swoje, może wcześniej niepoznane pasje, biorąc udział w uczelnianych inicjatywach, aktywizując się w studenckich organizacjach, strukturach uczelnianych.

Czy warto więc kończyć studia? Tak!

Jaka praca po studiach humanistycznych

Różnorodność kierunków humanistycznych powoduje, że możliwości pracy zawodowej jest wiele.

Absolwenci filologii obcych, którzy uzyskali uprawnienia nauczycielskie, najczęściej pracują jako nauczyciele określonych języków w szkołach, przedszkolach, prowadzą kursy językowe czy lektoraty na uczelniach wyższych. Osoby z kwalifikacjami translatorskimi zatrudniani są w biurach tłumaczeń, wydawnictwach, instytucjach rządowych czy unijnych.

Zdobycie kwalifikacji w dziedzinach związanych z historią, historią sztuki pozwala na podjęcie pracy w muzeach, galeriach sztuki, urzędach konserwatorskich, wydziałach kultury administracji samorządowej i państwowej, domach kultury, domach aukcyjnych, antykwariatach, ale też w usługach turystycznych, gdzie wymagana jest szeroka wiedza o historii i kulturze.

Kierunki bibliotekoznawcze, związane z informacją naukową przygotowują specjalistów do pracy w centrach informacji, wydawnictwach, bibliotekach, mediotekach i różnorodnych placówkach, gdzie wymagana jest umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania informacji oraz zarządzania bazami danych.

Absolwenci studiów nad określonymi regionami, kulturami są fachowcami potrafiącymi utrzymywać kontakty międzynarodowe ze wskazanymi obszarami, posługujący się miejscowym, często egzotycznym językiem. Dla nich otwiera się również obszar zawodowy związany z biznesem, dyplomacją, turystyką.

Humaniści to także, a może przede wszystkim, osoby pracujące piórem: literaci, dziennikarze, reporterzy, felietoniści – baczni obserwatorzy otaczającej rzeczywistości, którzy swoje refleksje i przemyślenia z łatwością ubierają w słowa. Dla nich przewidziane są stanowiska w redakcjach, wydawnictwach, ogólnie mediach, a także w biurach rzeczników prasowych, agencjach PR, agencjach reklamowych.

Dla kogo studia humanistyczne

Oczywiście dla humanistów. Ale fakt, że nie odróżniacie sinusa od cosinusa, na fizyce nawet nie próbujecie zaprzyjaźnić się z Einsteinem i odczuwacie lekką złość do Marii Skłodowskiej-Curie, że wynalazła kolejne pierwiastki i wzory, to jeszcze nie dowód na bycie humanistą.

Wybór studiów humanistycznych powinien być podyktowany zamiłowaniem i pasją do tej dziedziny. To kierunki dla osób otwartych, kreatywnych, refleksyjnych, poddających wiele kwestii pod rozwagę, postrzegających rzeczywistość nieszablonowo.

Oferta studiów humanistycznych jest bogata, obejmuje wiele różnorodnych zagadnień. Przyciągnie więc osoby zainteresowane szeroko pojętą kulturą, mediami, teatrem, państwem, dyplomacją, historią sztuki, filologiami obcymi, polonistyką, translatoryką, teologią, bibliotekoznawstwem, kulturą regionów.

Wszystkich wybierających takie kierunki łączy ciekawość świata, otwartość na inne kultury, poglądy, zamiłowanie do wnikliwego, czasem analitycznego czytania. Na studiach humanistycznych przyda się lekkie pióro, umiejętność dyskutowania, odwaga wyrażania własnych myśli i poglądów.

Zasady rekrutacji na studiach humanistycznych

Rekrutacja na studia humanistyczne odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z konkretnych, wskazanych przez uczelnię przedmiotów. Nie będzie zaskoczeniem, że mowa tu zdecydowanie o przedmiotach humanistycznych. Kluczowy będzie język polski, najczęściej też historia, wos, języki obce.

Decydując się na poziom rozszerzony na maturze, zwiększacie swoje szanse. Bardzo często zdanie konkretnych przedmiotów na tym poziomie nie jest warunkiem koniecznym, ale możecie zyskać sporo dodatkowych punktów.

Przykładowo kandydaci na historię sztuki na Uniwersytecie Gdańskim muszą solidnie zdać język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna. Ale już Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu pozostawia kandydatom na ten kierunek dużą swobodę: mogą sami wybrać dwa najlepiej zdane na maturze przedmioty.

Wybierając filologię polską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim będziecie rekrutowani na podstawie wyników z języka polskiego oraz dwóch przedmiotów wybranych spośród: historia, filozofia, wos, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy, matematyka. Jeśli zaś chcecie studiować ten kierunek na Uniwersytecie Śląskim, całą energię skupcie na języku polskim – tylko ten przedmiot zdawany w części pisemnej i ustnej będzie uwzględniany podczas rekrutacji.

Oddzielną grupę kierunków humanistycznych stanowią filologie obce. Rekrutacja na nie odbywa się w oparciu o wynik maturalny z konkretnego język obcego oraz dodatkowo najczęściej języka polskiego. Szerzej na ten temat pisaliśmy tutaj.

Rekrutacja na kierunki prowadzone w uczelniach niepublicznych najczęściej polega na kolejności zgłoszeń i złożeniu wymaganych dokumentów.

Jak widać zasady kwalifikacji na te same studia są różne w innych uczelniach. Zawsze szczegółowo sprawdzajcie, jakie są wymogi rekrutacyjne, aby dobrze przygotować się na egzamin maturalny z określonych przedmiotów. Informacje na ten temat znajdziecie na stronach wydziałowych uczelni, w zakładkach „rekrutacja” lub „kandydat”.

Zanim wybierzesz studia humanistyczne

Upewnij się, czy interesuje Cię wybrana dziedzina i wiążesz z nią swoją przyszłość zawodową. Nie kieruj się zasadą, że skoro jestem dobry z polskiego i historii to wybiorę wiedzę o teatrze, albo dlatego, że z matematyką mi nie po drodze, skończę filologię polską. Mając solidne świadectwo nie jest trudno dostać się na pewne kierunki, gorzej potem przetrwać i ukończyć z sukcesem.

Pewne rozpoznanie swoich predyspozycji można zrobić korzystając z pomocy pedagogów, poradni doradztwa zawodowego. Specjaliści w tym zakresie przy pomocy testów, rozmów wskazują silne i słabe strony, a także jaka forma aktywności zawodowej jest nam bliższa – praca zespołowa, samodzielna, kontakt z ludźmi czy bardziej z komputerem. Ta wiedza pozwoli dokonać wyboru ścieżki kształcenia zgodnie z naszym potencjałem i możliwościami.

Decydując się na konkretny kierunek studiów szczegółowo sprawdzajcie zasady rekrutacji. Może się okazać, że wybierając inny ośrodek akademicki łatwiej będzie uzyskać indeks, bo przykładowo w procesie kwalifikacji nie jest wymagany na świadectwie przedmiot, który akurat nie jest naszą najsilniejszą stroną i gdzie indziej zmniejszyłby szansę sukcesu.

Oceniajcie swoje możliwości. Sprawdzajcie limity przyjęć, progi rekrutacyjne, przeliczniki punktów stosowane przez konkretne wydziały – na tej podstawie jesteście w stanie oszacować swoje szanse na sukces. Te wszystkie informacje najczęściej publikowane są na stronach wydziałowych lub w zakładkach związanych z rekrutacją.

Dowiedzcie się jak najwięcej o wybranym kierunku studiów. Porównujcie plany nauczania na różnych uczelniach, sprawdzajcie, jaka jest baza dydaktyczna, zaplecze sprzętowe. Co uczelnia oferuje w kwestii międzynarodowej wymiany studentów. Czytajcie internetowe opinie o uczelniach, pytajcie o interesujące Was kwestie na forach – studenci i absolwenci chętnie dzielą się wiedzą, a to najbardziej obiektywne źródło informacji. Posiłkujcie się corocznymi rankingami szkół i konkretnych kierunków.

Opinie o studiach humanistycznych

Pojawiają się takie opinie, że część kierunków humanistycznych produkuje przyszłych bezrobotnych. Skąd zatem ciągłe zainteresowanie nimi? Dlaczego studia uchodzące za mniej perspektywiczne przyciągają kandydatów?

Tak naprawdę to, jak będzie wyglądało przyszłe życie zawodowe zależy od nas samych. Studiowana dziedzina to jedno, a pewne predyspozycje, dodatkowe umiejętności, zaradność, chęć zdobywania nowych doświadczeń przesądzają, czy z satysfakcją odnajdziemy się na rynku pracy.

Studia humanistycznej w przeważającej większości realizowane są w trybie dwustopniowym. Pozwala to po uzyskaniu dyplomu licencjata wybrać pokrewną lub całkiem inną dziedzinę na kontynuowanie kształcenia na magisterskich studiach II stopnia, poszerzając tym samym swoje kwalifikacje.

Anna, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego nie miała wątpliwości odnośnie wyboru studiów. „Od początku liceum wiedziałam, że będę studiować historię. Inne przedmioty nie były problem, byłam dobra również z matematyki, z fizyką radziłam sobie nie najgorzej. Ale historia mnie zawsze fascynowała. Wybierając studia myślałam początkowo o archeologii. Jednak ostatecznie wybrałam specjalność nauczycielską. Kogoś może dziwić porzucenie pasji na rzecz pracy przy tablicy. Nic bardziej mylnego. Studia dały mi przede wszystkim dostęp do materiałów, zasobów bibliotecznych, tekstów źródłowych, z którymi nigdy bym się nie zetknęła. Ciągle bardzo dużo czytam z tematyki historycznej, uwielbiam filmy historyczne – może dlatego moje lekcje chyba do najnudniejszych nie należą. Tak przynajmniej zapewniają mnie moi uczniowie.”

Za to kandydatów na lingwistykę stosowaną przestrzega Monika, studentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego: „Przygotujcie się, bo łatwo nie będzie. Pracy jest masa. Bez talentu do języków nie będzie łatwo się utrzymać. Jeśli wybieracie ten kierunek, żeby skupić się na języku angielskim, a drugi język ciągnąć przy okazji, to tak się po prostu nie da.. Jeśli nawet rekrutację przejdą osoby z mizerną znajomością drugiego języka, szybko dostaną w kość. To są zdecydowanie studia kładące nacisk na dwa równorzędne języki. Jeśli traficie na ten kierunek przypadkiem, będziecie się po prostu nieźle męczyć.”

Wykaz uczelni oferujących studia humanistyczne

Polecane humanistyczne studia podyplomowe

Treści powiązane ze studiami humanistycznymi

 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Coventry University Wrocław
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Tarnowska
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Politechnika Poznańska
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Politechnika Częstochowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Zamojska
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie