• UAM Poznań
Jakiego typu studiów szukasz?

Studia humanistyczne

Humanistyczne

Szeroka oferta kierunków humanistycznych stanowi ciekawą propozycję dla tych kandydatów na studia, którzy nie pałają miłością do matematyki, fizyki, chemii czy biologii. Uwielbiają za to czytać, interesują się kulturą, literaturą, sztuką, historią, mediami, relacjami w społeczeństwie, wpływem polityki na świat i ludzi.

Studia humanistyczne dostarczają wiedzy z wielu dziedzin. Kształcą absolwentów o otwartych umysłach, szerokich horyzontach myślowych, kreatywnych i elastycznych, potrafiących trzeźwo patrzeć na otaczający świat i człowieka.

Absolwenci studiów humanistycznych, w zależności od skończonego kierunku, mogą pracować jako: szkoleniowcy, dziennikarze, pr-owcy, marketingowcy, doradcy klienta, nauczyciele, wykładowcy, historycy sztuki, kulturoznawcy, etnolodzy, historycy, specjaliści z zakresu sprzedaży usług. Humaniści podejmują pracę agencjach reklamowych, mediach, instytutach badania opinii publicznej, placówkach kulturalnych i oświatowych, w małych i średnich firmach krajowych, międzynarodowych korporacjach, fundacjach, stowarzyszeniach pozarządowych.

Atutem humanistów jest kreatywność, elastyczność, doskonała komunikacja, zdolności interpersonalne, umiejętność rozwiązywania konfliktów, zdolność do prowadzenia negocjacji. Umiejętności te czynią humanistów cenionymi pracownikami w wielu przedsiębiorstwach i coraz częściej pozwalają na realizację kariery biznesowej.

humanistyczne kierunki studiów

a
afrykanistyka amerykanistyka analiza i kreowanie trendów animacja kultury i twórczej aktywności w sieci antropologia historyczna antropologia literatury, teatru i filmu applied multilingual and multicultural studies arabistyka archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi archiwistyka i zarządzanie dokumentacją archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo artes liberales asian studies - korean studies
b
badanie i projektowanie gier baltic region studies bałtyckie studia kulturowe borders and boundaries
c
central europe in the international perspective communication management comparative heritage studies cultural and social studies cultural communication culture, thought and humanity cywilizacja zachodnioeuropejska
d
dialog i doradztwo społeczne doradztwo filozoficzne z mentoringiem doradztwo i coaching doradztwo i infobrokerstwo historyczne dyplomacja dyplomacja europejska dyplomacja publiczna i promocja regionu dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie dziennikarstwo i komunikacja społeczna dziennikarstwo i medioznawstwo dziennikarstwo międzynarodowe
e
e-edytorstwo i techniki redakcyjne e-historia eastern european jewish studies edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edytorstwo edytorstwo klasyczne i cyfrowe egiptologia english studies - American and Canadian studies for intercultural communication and diplomacy etnofilologia białoruska etnofilologia kaszubska etnolingwistyka etnologia etnologia i antropologia kulturowa etnoregionalistyka świata etyka etyka - mediacje i negocjacje european cultures european joint master’s programme in english and american studies european studies europeistyka kulturowa
f
filmoznawstwo i kultura mediów filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych filologia filologia angielska filologia angielska z językiem niemieckim filologia bałkańska (bałkanistyka) filologia białoruska z językiem angielskim filologia chorwacka z językiem serbskim filologia czeska filologia duńska filologia francuska filologia germańska filologia germańska z językiem angielskim filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską filologia koreańska filologia litewska i łotewska (bałtologia) filologia niderlandzka filologia norweska filologia nowogrecka filologia obca nauczycielska filologia polska filologia polska i kulturoznawstwo (makrokierunek) filologia polska nauczycielska filologia polska z językiem angielskim filologia portugalska filologia południowsłowiańska filologia romańska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia rosyjsko-ukraińska filologia rumuńska filologia skandynawska (skandynawistyka) filologia szwedzka filologia słowiańska filologia ukraińska filologia ukraińska z językiem rosyjskim filologia wietnamska filologia węgierska filologia włoska filologiczna obsługa internetu i e-edytorstwo filozofia filozofia i etyka
g
geoarcheologia geowizualizacja historyczna i archeologiczna geschichte der moderne transkulturell global studies glottodydaktyka polonistyczna gospodarka i ekonomia w dziejach
h
hebraistyka historia historia - studia nauczycielskie historia cywilizacji śródziemnomorskich historia i kultura Żydów historia i teraźniejszość 40+ historia i wiedza o społeczeństwie historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej historia sztuki historia w przestrzeni publicznej history of ancient mediterranean civilizations human resources i coaching human rights and genocide studies humanistyka cyfrowa humanistyka drugiej generacji humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie
i
iberoznawstwo indologia indywidualne studia międzydziedzinowe infobrokerstwo i nowoczesna biurowość informacja naukowa i bibliotekoznawstwo informacja w środowisku cyfrowym informatologia stosowana interdyscyplinarne studia strategiczne interdyscyplinary studies on social change: mediterranean and other european borderlands international legal communication international relations and area studies iranistyka italianistyka
j
japonistyka judaistyka język i literatura Rosji język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem język polski w komunikacji społecznej język polski z historią język polski z informacją naukową i bibliotekoznawstwem język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych językoznawstwo i zarządzanie informacją
k
kognitywistyka komparatystyka literacko-kulturowa komunikacja cyfrowa komunikacja europejska komunikacja i media komunikacja internetowa komunikacja kultury i religii komunikacja promocyjna i kryzysowa komunikacja społeczna i lingwistyka kulturowa komunikacja wizerunkowo-mediacyjna korean studies koreanistyka krytyka artystyczna kultura Rosji i narodów sąsiednich, studia filologiczne kultura Wschodu Starożytnego kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo kultura klasyczna kultura w mediach i komunikacji kultura współczesna kulturoznawstwo kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska kulturoznawstwo - teksty kultury kulturoznawstwo - wiedza o kulturze kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów kulturoznawstwo europejskie kulturoznawstwo: studia nad buddyzmem współczesnym kultury mediów kultury Śródziemnomorza
l
laboratoria kultury współczesnej language science and technology latynoamerykanistyka liberal arts and sciences lingwistyka dla biznesu lingwistyka stosowana literatura popularna i kreacje światów gier literatura powszechna literaturwissenschaft: asthetik - literatur - philosophie
m
master of liberal arts media content & creative writing media i cywilizacja media i dziennikarstwo mediaworking militarioznawstwo militarystyka historyczna misjologia międzydziedzinowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne międzydziedzinowe studia indywidualne międzynarodowe studia kulturowe międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne mongolistyka i tybetologia muzeologia m​iędzynarodowe studia polskie
n
nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego niemcoznawstwo nowe media nowoczesne technologie w kryminalistyce
o
ochrona dóbr kultury ochrona dóbr kultury i muzealnictwo ochrona dóbr kultury i środowiska ochrona europejskich dóbr kultury w j. niem okcydentalistyka oriental studies - Inner Asia: mongolian and tibetan studies
p
performatyka philosophy polacy i niemcy w europie polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie polonistyka - komparatystyka polonistyka antropologiczno-kulturowa polonistyka stosowana polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie proces wydawniczy i praktyka tekstu produkcja medialna projektowanie gier historycznych projektowanie kultury przekładoznawstwo literacko‐kulturowe
r
region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe regionalistyka kulturowa religions of asia and africa: buddhism, islam and others religioznawstwo retoryka stosowana rosjoznawstwo
s
scandinavian studies (studia skandynawskie) scenariopisarstwo sinologia skandynawistyka: studia filologiczno - biznesowe slawistyka specjalistyczne studia teologiczne sprache - medien - gesellschaft studia afrykańskie studia anglistyczno-slawistyczne studia azjatyckie studia bałkańskie studia bułgarystyczne studia eurazjatyckie studia filologiczno-kulturoznawcze (makrokierunek) studia historyczno - dyplomatyczne studia historyczno-społeczne studia nad Azją Południowo-Wschodnią studia nad Azją Centralną studia nad Chinami studia nad Indiami i Azją Południową studia nad Japonią studia nad Koreą studia nad buddyzmem studia nad wizualnością - visual studies studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie studia o Polsce studia pisarskie studia polonistyczno - germanistyczne studia polskie - język, kultura, społeczeństwo studia polskie dla cudzoziemców studia polsko-niemieckie studia polsko‐ukraińskie studia skandynawsko-bałtyckie studia wschodnie studia wschodnioeuropejskie i bałkańskie studia środkowo-wschodnioeuropejskie studia śródziemnomorskie studies in Central and Eastern Europe - histories, cultures and societies studium humanitatis - tradycje cywilizacji europejskiej sztuka kreatywnego pisania sztuka mediów i edukacja wizualna sztuka pisania sztuka przekładu, twórcze pisanie i krytyka literacka sztuki wizualne
t
technologia teatru lalek technologie kognitywne i media społecznościowe teologia teologia kanoniczna turkologia twórcze pisanie i marketing wydawniczy tłumaczenie ustne
u
ukrainistyka z językiem angielskim uniwersyteckie studia humanistyczne: historia - filozofia - muzyka
w
wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej wiedza o teatrze wiedza o teatrze i filmie wschodoznawstwo
z
zarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytków zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo zarządzanie kulturą i mediami
ś
środkowoeuropejskie studia historyczne
ż
życie publiczne

Czytaj więcej o studiach humanistycznych

Czy warto kończyć studia humanistyczne

Studia humanistyczne poszerzają horyzonty. Z racji swojego charakteru ich absolwenci to osoby oczytane, potrafiące z innej perspektywy patrzeć na otaczającą rzeczywistość, potrafiące łatwiej zrozumieć procesy zachodzące w świecie. Studia łączą wiedzę z wielu dziedzin, dając wszechstronne wykształcenie.

Dobrze dobrane studia humanistyczne pozwalają wypracować praktyczne umiejętności, dające przewagę na rynku pracy. Mowa tu o tzw. soft skills, które kształtują się w wyniku dyskusji, pracy w grupie, wyrażania własnych przemyśleń, opinii, które są nieodłącznym elementem zajęć na studiach humanistycznych. Dzięki praktykowaniu i utrwaleniu tych umiejętności absolwenci potrafią nieszablonowo spojrzeć na problem i rozwiązać go niekiedy w sposób niestandardowy. A to duża wartość, ceniona przez pracodawców.

Dyplom ukończenia studiów to ciągle prestiż, wyróżnienie. Jego posiadanie jest też przepustką do dalszych etapów zdobywania kwalifikacji, jakimi są choćby studia podyplomowe, doktoranckie czy MBA.

Pewne zawody i stanowiska są niedostępne dla osób, które nie mają wyższego wykształcenia. Awans zawodowy bywa uwarunkowany osiadaniem dyplomu.

Poza tym okres studiów to czas szczególny. Przyjaźni nawiązane w sali wykładowej potrafią przetrwać całe lata. Skorzystanie z możliwości wymiany studentów to niepowtarzalna szansa na szlifowanie języka obcego i nawiązanie międzynarodowych znajomości. Czynne uczestniczenie w wydziałowych kołach naukowych pozwala na rozwinięcie swoich zainteresowań, to także szansa na poznanie osób wybitnych, autorytetów w określonych dziedzinach.

Aktywni studenci mogą rozwijać swoje, może wcześniej niepoznane pasje, biorąc udział w uczelnianych inicjatywach, aktywizując się w studenckich organizacjach, strukturach uczelnianych.

Czy warto więc kończyć studia? Tak!

Jaka praca po studiach humanistycznych

Różnorodność kierunków humanistycznych powoduje, że możliwości pracy zawodowej jest wiele.

Absolwenci filologii obcych, którzy uzyskali uprawnienia nauczycielskie, najczęściej pracują jako nauczyciele określonych języków w szkołach, przedszkolach, prowadzą kursy językowe czy lektoraty na uczelniach wyższych. Osoby z kwalifikacjami translatorskimi zatrudniani są w biurach tłumaczeń, wydawnictwach, instytucjach rządowych czy unijnych.

Zdobycie kwalifikacji w dziedzinach związanych z historią, historią sztuki pozwala na podjęcie pracy w muzeach, galeriach sztuki, urzędach konserwatorskich, wydziałach kultury administracji samorządowej i państwowej, domach kultury, domach aukcyjnych, antykwariatach, ale też w usługach turystycznych, gdzie wymagana jest szeroka wiedza o historii i kulturze.

Kierunki bibliotekoznawcze, związane z informacją naukową przygotowują specjalistów do pracy w centrach informacji, wydawnictwach, bibliotekach, mediotekach i różnorodnych placówkach, gdzie wymagana jest umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania informacji oraz zarządzania bazami danych.

Absolwenci studiów nad określonymi regionami, kulturami są fachowcami potrafiącymi utrzymywać kontakty międzynarodowe ze wskazanymi obszarami, posługujący się miejscowym, często egzotycznym językiem. Dla nich otwiera się również obszar zawodowy związany z biznesem, dyplomacją, turystyką.

Humaniści to także, a może przede wszystkim, osoby pracujące piórem: literaci, dziennikarze, reporterzy, felietoniści – baczni obserwatorzy otaczającej rzeczywistości, którzy swoje refleksje i przemyślenia z łatwością ubierają w słowa. Dla nich przewidziane są stanowiska w redakcjach, wydawnictwach, ogólnie mediach, a także w biurach rzeczników prasowych, agencjach PR, agencjach reklamowych.

Dla kogo studia humanistyczne

Oczywiście dla humanistów. Ale fakt, że nie odróżniacie sinusa od cosinusa, na fizyce nawet nie próbujecie zaprzyjaźnić się z Einsteinem i odczuwacie lekką złość do Marii Skłodowskiej-Curie, że wynalazła kolejne pierwiastki i wzory, to jeszcze nie dowód na bycie humanistą.

Wybór studiów humanistycznych powinien być podyktowany zamiłowaniem i pasją do tej dziedziny. To kierunki dla osób otwartych, kreatywnych, refleksyjnych, poddających wiele kwestii pod rozwagę, postrzegających rzeczywistość nieszablonowo.

Oferta studiów humanistycznych jest bogata, obejmuje wiele różnorodnych zagadnień. Przyciągnie więc osoby zainteresowane szeroko pojętą kulturą, mediami, teatrem, państwem, dyplomacją, historią sztuki, filologiami obcymi, polonistyką, translatoryką, teologią, bibliotekoznawstwem, kulturą regionów.

Wszystkich wybierających takie kierunki łączy ciekawość świata, otwartość na inne kultury, poglądy, zamiłowanie do wnikliwego, czasem analitycznego czytania. Na studiach humanistycznych przyda się lekkie pióro, umiejętność dyskutowania, odwaga wyrażania własnych myśli i poglądów.

Zasady rekrutacji na studiach humanistycznych

Rekrutacja na studia humanistyczne odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z konkretnych, wskazanych przez uczelnię przedmiotów. Nie będzie zaskoczeniem, że mowa tu zdecydowanie o przedmiotach humanistycznych. Kluczowy będzie język polski, najczęściej też historia, wos, języki obce.

Decydując się na poziom rozszerzony na maturze, zwiększacie swoje szanse. Bardzo często zdanie konkretnych przedmiotów na tym poziomie nie jest warunkiem koniecznym, ale możecie zyskać sporo dodatkowych punktów.

Przykładowo kandydaci na historię sztuki na Uniwersytecie Gdańskim muszą solidnie zdać język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna. Ale już Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu pozostawia kandydatom na ten kierunek dużą swobodę: mogą sami wybrać dwa najlepiej zdane na maturze przedmioty.

Wybierając filologię polską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim będziecie rekrutowani na podstawie wyników z języka polskiego oraz dwóch przedmiotów wybranych spośród: historia, filozofia, wos, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy, matematyka. Jeśli zaś chcecie studiować ten kierunek na Uniwersytecie Śląskim, całą energię skupcie na języku polskim – tylko ten przedmiot zdawany w części pisemnej i ustnej będzie uwzględniany podczas rekrutacji.

Oddzielną grupę kierunków humanistycznych stanowią filologie obce. Rekrutacja na nie odbywa się w oparciu o wynik maturalny z konkretnego język obcego oraz dodatkowo najczęściej języka polskiego. Szerzej na ten temat pisaliśmy tutaj.

Rekrutacja na kierunki prowadzone w uczelniach niepublicznych najczęściej polega na kolejności zgłoszeń i złożeniu wymaganych dokumentów.

Jak widać zasady kwalifikacji na te same studia są różne w innych uczelniach. Zawsze szczegółowo sprawdzajcie, jakie są wymogi rekrutacyjne, aby dobrze przygotować się na egzamin maturalny z określonych przedmiotów. Informacje na ten temat znajdziecie na stronach wydziałowych uczelni, w zakładkach „rekrutacja” lub „kandydat”.

Zanim wybierzesz studia humanistyczne

Upewnij się, czy interesuje Cię wybrana dziedzina i wiążesz z nią swoją przyszłość zawodową. Nie kieruj się zasadą, że skoro jestem dobry z polskiego i historii to wybiorę wiedzę o teatrze, albo dlatego, że z matematyką mi nie po drodze, skończę filologię polską. Mając solidne świadectwo nie jest trudno dostać się na pewne kierunki, gorzej potem przetrwać i ukończyć z sukcesem.

Pewne rozpoznanie swoich predyspozycji można zrobić korzystając z pomocy pedagogów, poradni doradztwa zawodowego. Specjaliści w tym zakresie przy pomocy testów, rozmów wskazują silne i słabe strony, a także jaka forma aktywności zawodowej jest nam bliższa – praca zespołowa, samodzielna, kontakt z ludźmi czy bardziej z komputerem. Ta wiedza pozwoli dokonać wyboru ścieżki kształcenia zgodnie z naszym potencjałem i możliwościami.

Decydując się na konkretny kierunek studiów szczegółowo sprawdzajcie zasady rekrutacji. Może się okazać, że wybierając inny ośrodek akademicki łatwiej będzie uzyskać indeks, bo przykładowo w procesie kwalifikacji nie jest wymagany na świadectwie przedmiot, który akurat nie jest naszą najsilniejszą stroną i gdzie indziej zmniejszyłby szansę sukcesu.

Oceniajcie swoje możliwości. Sprawdzajcie limity przyjęć, progi rekrutacyjne, przeliczniki punktów stosowane przez konkretne wydziały – na tej podstawie jesteście w stanie oszacować swoje szanse na sukces. Te wszystkie informacje najczęściej publikowane są na stronach wydziałowych lub w zakładkach związanych z rekrutacją.

Dowiedzcie się jak najwięcej o wybranym kierunku studiów. Porównujcie plany nauczania na różnych uczelniach, sprawdzajcie, jaka jest baza dydaktyczna, zaplecze sprzętowe. Co uczelnia oferuje w kwestii międzynarodowej wymiany studentów. Czytajcie internetowe opinie o uczelniach, pytajcie o interesujące Was kwestie na forach – studenci i absolwenci chętnie dzielą się wiedzą, a to najbardziej obiektywne źródło informacji. Posiłkujcie się corocznymi rankingami szkół i konkretnych kierunków.

Opinie o studiach humanistycznych

Pojawiają się takie opinie, że część kierunków humanistycznych produkuje przyszłych bezrobotnych. Skąd zatem ciągłe zainteresowanie nimi? Dlaczego studia uchodzące za mniej perspektywiczne przyciągają kandydatów?

Tak naprawdę to, jak będzie wyglądało przyszłe życie zawodowe zależy od nas samych. Studiowana dziedzina to jedno, a pewne predyspozycje, dodatkowe umiejętności, zaradność, chęć zdobywania nowych doświadczeń przesądzają, czy z satysfakcją odnajdziemy się na rynku pracy.

Studia humanistycznej w przeważającej większości realizowane są w trybie dwustopniowym. Pozwala to po uzyskaniu dyplomu licencjata wybrać pokrewną lub całkiem inną dziedzinę na kontynuowanie kształcenia na magisterskich studiach II stopnia, poszerzając tym samym swoje kwalifikacje.

Anna, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego nie miała wątpliwości odnośnie wyboru studiów. „Od początku liceum wiedziałam, że będę studiować historię. Inne przedmioty nie były problem, byłam dobra również z matematyki, z fizyką radziłam sobie nie najgorzej. Ale historia mnie zawsze fascynowała. Wybierając studia myślałam początkowo o archeologii. Jednak ostatecznie wybrałam specjalność nauczycielską. Kogoś może dziwić porzucenie pasji na rzecz pracy przy tablicy. Nic bardziej mylnego. Studia dały mi przede wszystkim dostęp do materiałów, zasobów bibliotecznych, tekstów źródłowych, z którymi nigdy bym się nie zetknęła. Ciągle bardzo dużo czytam z tematyki historycznej, uwielbiam filmy historyczne – może dlatego moje lekcje chyba do najnudniejszych nie należą. Tak przynajmniej zapewniają mnie moi uczniowie.”

Za to kandydatów na lingwistykę stosowaną przestrzega Monika, studentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego: „Przygotujcie się, bo łatwo nie będzie. Pracy jest masa. Bez talentu do języków nie będzie łatwo się utrzymać. Jeśli wybieracie ten kierunek, żeby skupić się na języku angielskim, a drugi język ciągnąć przy okazji, to tak się po prostu nie da.. Jeśli nawet rekrutację przejdą osoby z mizerną znajomością drugiego języka, szybko dostaną w kość. To są zdecydowanie studia kładące nacisk na dwa równorzędne języki. Jeśli traficie na ten kierunek przypadkiem, będziecie się po prostu nieźle męczyć.”

Wykaz uczelni oferujących studia humanistyczne

Polecane humanistyczne studia podyplomowe

Treści powiązane ze studiami humanistycznymi

 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Białostocka
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie