Jakiego kierunku studiów szukasz?

Latynoamerykanistyka

Studia na kierunku latynoamerykanistyka oferują wiedzę odnoszącą się do różnorodnych zagadnień społecznych, kulturowych, politycznych i gospodarczych związanych z problematyką latynoamerykańską.

Podczas studiów I stopnia studenci poznają m.in. historię Ameryki Łacińskiej, specyfikę dynamicznych przemian państw i społeczeństw latynoamerykańskich, zróżnicowanie etniczno-rasowe oraz religijne, problemy społeczne, systemy polityczne oraz kulturę latynoamerykańską. Dokonując wyboru kursów fakultatywnych studenci będą mogli poszerzyć wiedzę z zakresu szeroko rozumianej problematyki amerykańskiej, obejmującej zarówno Amerykę Łacińską i Karaiby, jak i Amerykę Północną.

Jednocześnie studenci kierunku latynoamerykanistyka uzyskają podstawową wiedzę w zakresie nauk społecznych i humanistycznych, uczestnicząc w takich zajęciach jak: socjologia, wstęp do nauki o państwie i prawie czy metody nauk społecznych.

Dla kogo studia na kierunku latynoamerykanistyka

Studia są świetną propozycją dla pasjonatów regionu Ameryki Łacińskiej.

Osób pragnących z jednej strony dobrze poznać język hiszpański, jednocześnie zgłębić szerokie spektrum zjawisk i procesów społecznych, politycznych i kulturowych tego regionu.

To kierunek dla kandydatów o predyspozycjach językowych, lubiących literaturę, otwartych na odmienne kultury, komunikatywnych.

Program kształcenia na kierunku latynoamerykanistyka

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • wstęp do latynoamerykanistyki
 • elementy nauki o państwie i prawie
 • społeczeństwo Ameryki Łacińskiej
 • dzieje Ameryki Łacińskiej
 • migracje w Ameryce Łacińskiej
 • Ameryka Łacińska w XX wieku
 • literatura latynoamerykańska
 • zróżnicowanie religijne społeczeństw latynoamerykańskich
 • problemy społeczne w Ameryce Łacińskiej
 • systemy polityczne państw Ameryki Łacińskiej
 • myśl polityczna w Ameryce Łacińskiej
 • etnopolityka w Ameryce Łacińskiej
 • ewolucja tożsamości politycznej i kulturowej Ameryk w ujęciu porównawczym.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku latynoamerykanistyka

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników maturalnych z:

 • języka obcego (angielski, niemiecki, rosyjski, włoski, hiszpański, francuski)
 • przedmiotu wybranego spośród:
  • język polski
  • filozofia
  • geografia
  • historia
  • matematyka
  • wos.

Perspektywy pracy po kierunku latynoamerykanistyka

Absolwenci latynoamerykanistyki posiadają kompetencje do pracy w:

 • mediach
 • ośrodkach kultury
 • agencjach reklamy
 • instytucjach publicznych
 • dyplomacji
 • turystyce
 • wydawnictwach.

Opinie o kierunku latynoamerykanistyka

Studenci mają możliwość uczestniczenia w:

 • wykładach gościnnych naukowców i dydaktyków z różnych stron świata (w tym amerykańskich i latynoamerykańskich)
 • konferencjach i seminariach naukowych podejmujących interdyscyplinarne badania nad zagadnieniami latynoamerykańskimi (Krakowskie Konferencje Latynoamerykanistyczne)
 • wymianach studenckich objętych programem Erasmus+, wymianach oferowanych na podstawie umów o współpracy międzynarodowej oraz dyskusjach ze studentami z różnych stron świata, którzy studiują na prowadzonych przez Instytut studiach transatlantyckich (TransAtlantic Studies)
 • studenckich kołach naukowych
 • innych imprezach okolicznościowych promujących kulturę i obyczaje latynoamerykańskie (Dni Latynoamerykańskie, tradycyjne święta latynoamerykańskie, Dni poszczególnych państw Ameryki Łacińskiej).

Kierunki pokrewne do kierunku latynoamerykanistyka

bałtyckie studia kulturowe dwujęzykowe studia dla tłumaczy filologia angielska filologia angielska z językiem niemieckim filologia angielska z lingwistyką stosowaną filologia bałkańska (bałkanistyka) filologia białoruska z językiem angielskim filologia chorwacka z językiem serbskim filologia czeska filologia dalekowschodnia filologia duńska filologia germańska filologia germańska z dodatkowym językiem filologia germańska z językiem angielskim filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie filologia koreańska filologia litewska i łotewska (bałtologia) filologia niderlandzka filologia norweska filologia nowogrecka filologia polska filologia polska i kulturoznawstwo (makrokierunek) filologia polska nauczycielska filologia polska z językiem angielskim filologia portugalska filologia południowsłowiańska filologia romańska filologia romańska z językiem obcym filologia rosyjska (rusycystyka) filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym filologia rosyjsko-ukraińska filologia rumuńska filologia skandynawska (skandynawistyka) filologia szwedzka filologia słowiańska filologia ukraińska filologia ukraińska z językiem rosyjskim filologia wietnamska filologia węgierska filologia włoska fi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskim kultura Rosji i narodów sąsiednich, studia filologiczne kulturoznawstwo kulturoznawstwo - teksty kultury kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów kulturoznawstwo europejskie kulturoznawstwo międzynarodowe kulturoznawstwo: studia nad buddyzmem współczesnym polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie porównawcze studia cywilizacji scandinavian studies (studia skandynawskie) skandynawistyka: studia filologiczno - biznesowe studia afrykańskie studia azjatyckie studia bałkańskie studia bułgarystyczne studia eurazjatyckie studia filologiczno-kulturoznawcze (makrokierunek) studia nad Azją Południowo-Wschodnią studia nad Azją Centralną studia nad Chinami studia nad Indiami i Azją Południową studia nad Japonią studia nad Koreą studia nad buddyzmem studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie studia polsko‐ukraińskie studia regionalne studia skandynawsko-bałtyckie studia wschodnie studia środkowo-wschodnioeuropejskie studia śródziemnomorskie studies in Central and Eastern Europe - histories, cultures and societies

Jakie uczelnie oferują kierunek latynoamerykanistyka

W których miastach można studiować kierunek latynoamerykanistyka

Komentarze (1)

Ewa
To chyba bardzo "kolorowe" studia. Ciekawy region, fantastyczny język!
05.05.2020

Zobacz również

Filologia angielska
Filologia angielska
Filologia angielska i germańska w Olsztynie
Filologia angielska i germańska w Olsztynie
Filologia angielska i germańska w Zielonej Górze
Filologia angielska i germańska w Zielonej Górze
Filologia angielska w Krakowie
Filologia angielska w Krakowie
Filologia angielska w Opolu
Filologia angielska w Opolu
Filologia angielska w Radomiu
Filologia angielska w Radomiu
Filologia angielska w Rzeszowie
Filologia angielska w Rzeszowie
Filologia angielska w Warszawie
Filologia angielska w Warszawie
Filologia germańska
Filologia germańska
Filologia germańska w Opolu
Filologia germańska w Opolu
Filologia germańska w Radomiu
Filologia germańska w Radomiu
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
​Filologia angielska i filologia germańska w Szczecinie
​Filologia angielska i filologia germańska w Szczecinie
​Filologia angielska i filologia germańska w Łodzi
​Filologia angielska i filologia germańska w Łodzi
​Filologia angielska i filologia germańska we Wrocławiu
​Filologia angielska i filologia germańska we Wrocławiu
​Filologia angielska i germańska w Bydgoszczy
​Filologia angielska i germańska w Bydgoszczy
​Filologia angielska i germańska w Kielcach
​Filologia angielska i germańska w Kielcach
​Filologia angielska i germańska w Lublinie
​Filologia angielska i germańska w Lublinie
​Filologia angielska i germańska w Toruniu
​Filologia angielska i germańska w Toruniu
​Filologia angielska na Śląsku
​Filologia angielska na Śląsku
​Filologia angielska w Białymstoku
​Filologia angielska w Białymstoku
​Filologia angielska w Gdańsku
​Filologia angielska w Gdańsku
​Filologia angielska w Gdyni
​Filologia angielska w Gdyni
​Filologia angielska w Katowicach
​Filologia angielska w Katowicach
​Filologia angielska w Poznaniu
​Filologia angielska w Poznaniu
​Filologia germańska na Śląsku
​Filologia germańska na Śląsku
​Filologia germańska w Gdańsku
​Filologia germańska w Gdańsku
​Filologia germańska w Katowicach
​Filologia germańska w Katowicach
​Filologia germańska w Krakowie
​Filologia germańska w Krakowie
​Filologia germańska w Poznaniu
​Filologia germańska w Poznaniu
​Filologia germańska w Warszawie
​Filologia germańska w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Uniwersytet Gdański
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Opolski
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Coventry University Wrocław
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Politechnika Poznańska
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie