Jakiego kierunku studiów szukasz?

Latynoamerykanistyka

Studia na kierunku latynoamerykanistyka oferują wiedzę odnoszącą się do różnorodnych zagadnień społecznych, kulturowych, politycznych i gospodarczych związanych z problematyką latynoamerykańską.

Podczas studiów I stopnia studenci poznają m.in. historię Ameryki Łacińskiej, specyfikę dynamicznych przemian państw i społeczeństw latynoamerykańskich, zróżnicowanie etniczno-rasowe oraz religijne, problemy społeczne, systemy polityczne oraz kulturę latynoamerykańską. Dokonując wyboru kursów fakultatywnych studenci będą mogli poszerzyć wiedzę z zakresu szeroko rozumianej problematyki amerykańskiej, obejmującej zarówno Amerykę Łacińską i Karaiby, jak i Amerykę Północną.

Jednocześnie studenci kierunku latynoamerykanistyka uzyskają podstawową wiedzę w zakresie nauk społecznych i humanistycznych, uczestnicząc w takich zajęciach jak: socjologia, wstęp do nauki o państwie i prawie czy metody nauk społecznych.

Dla kogo studia na kierunku latynoamerykanistyka

Studia są świetną propozycją dla pasjonatów regionu Ameryki Łacińskiej.

Osób pragnących z jednej strony dobrze poznać język hiszpański, jednocześnie zgłębić szerokie spektrum zjawisk i procesów społecznych, politycznych i kulturowych tego regionu.

To kierunek dla kandydatów o predyspozycjach językowych, lubiących literaturę, otwartych na odmienne kultury, komunikatywnych.

Program kształcenia na kierunku latynoamerykanistyka

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • wstęp do latynoamerykanistyki
 • elementy nauki o państwie i prawie
 • społeczeństwo Ameryki Łacińskiej
 • dzieje Ameryki Łacińskiej
 • migracje w Ameryce Łacińskiej
 • Ameryka Łacińska w XX wieku
 • literatura latynoamerykańska
 • zróżnicowanie religijne społeczeństw latynoamerykańskich
 • problemy społeczne w Ameryce Łacińskiej
 • systemy polityczne państw Ameryki Łacińskiej
 • myśl polityczna w Ameryce Łacińskiej
 • etnopolityka w Ameryce Łacińskiej
 • ewolucja tożsamości politycznej i kulturowej Ameryk w ujęciu porównawczym.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku latynoamerykanistyka

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników maturalnych z:

 • języka obcego (angielski, niemiecki, rosyjski, włoski, hiszpański, francuski)
 • przedmiotu wybranego spośród:
  • język polski
  • filozofia
  • geografia
  • historia
  • matematyka
  • wos.

Perspektywy pracy po kierunku latynoamerykanistyka

Absolwenci latynoamerykanistyki posiadają kompetencje do pracy w:

 • mediach
 • ośrodkach kultury
 • agencjach reklamy
 • instytucjach publicznych
 • dyplomacji
 • turystyce
 • wydawnictwach.

Opinie o kierunku latynoamerykanistyka

Studenci mają możliwość uczestniczenia w:

 • wykładach gościnnych naukowców i dydaktyków z różnych stron świata (w tym amerykańskich i latynoamerykańskich)
 • konferencjach i seminariach naukowych podejmujących interdyscyplinarne badania nad zagadnieniami latynoamerykańskimi (Krakowskie Konferencje Latynoamerykanistyczne)
 • wymianach studenckich objętych programem Erasmus+, wymianach oferowanych na podstawie umów o współpracy międzynarodowej oraz dyskusjach ze studentami z różnych stron świata, którzy studiują na prowadzonych przez Instytut studiach transatlantyckich (TransAtlantic Studies)
 • studenckich kołach naukowych
 • innych imprezach okolicznościowych promujących kulturę i obyczaje latynoamerykańskie (Dni Latynoamerykańskie, tradycyjne święta latynoamerykańskie, Dni poszczególnych państw Ameryki Łacińskiej).

Kierunki pokrewne do kierunku latynoamerykanistyka

bałtyckie studia kulturowedwujęzykowe studia dla tłumaczyfilologia angielskafilologia angielska z językiem niemieckimfilologia angielska z lingwistyką stosowanąfilologia bałkańska (bałkanistyka)filologia białoruska z językiem angielskimfilologia chorwacka z językiem serbskimfilologia czeskafilologia dalekowschodniafilologia duńskafi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskimfilologia germańskafilologia germańska z dodatkowym językiemfilologia germańska z językiem angielskimfilologia hiszpańska (iberystyka)filologia indyjska (indologia)filologia klasycznafilologia klasyczna i studia śródziemnomorskiefilologia koreańskafilologia litewska i łotewska (bałtologia)filologia niderlandzkafilologia norweskafilologia nowogreckafilologia polskafilologia polska i kulturoznawstwo (makrokierunek)filologia polska nauczycielskafilologia polska z językiem angielskimfilologia południowsłowiańskafilologia portugalskafilologia romańskafilologia romańska z językiem obcymfilologia rosyjskafilologia rosyjska z dodatkowym językiem obcymfilologia rosyjsko-ukraińskafilologia rumuńskafilologia skandynawska (skandynawistyka)filologia słowiańskafilologia szwedzkafilologia ukraińskafilologia ukraińska z językiem rosyjskimfilologia węgierskafilologia wietnamskafilologia włoskakultura Rosji i narodów sąsiednich, studia filologicznekulturoznawstwokulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibówkulturoznawstwo europejskiekulturoznawstwo międzynarodowekulturoznawstwo: studia nad buddyzmem współczesnymkulturoznawstwo - teksty kulturypolsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie porównawcze studia cywilizacjiscandinavian studies (studia skandynawskie)skandynawistyka: studia filologiczno - biznesowestudia afrykańskiestudia azjatyckiestudia bałkańskiestudia bułgarystycznestudia eurazjatyckiestudia filologiczno-kulturoznawcze (makrokierunek)studia nad Azją Centralnąstudia nad Azją Południowo-Wschodniąstudia nad buddyzmemstudia nad Chinamistudia nad Indiami i Azją Południowąstudia nad Japoniąstudia nad Koreąstudia niemcoznawcze i środkowoeuropejskiestudia polsko‐ukraińskiestudia regionalnestudia skandynawsko-bałtyckie studia środkowo-wschodnioeuropejskiestudia śródziemnomorskiestudia wschodniestudies in Central and Eastern Europe - histories, cultures and societies

Jakie uczelnie oferują kierunek latynoamerykanistyka

W których miastach można studiować kierunek latynoamerykanistyka

Komentarze (1)

Ewa
To chyba bardzo "kolorowe" studia. Ciekawy region, fantastyczny język!
05.05.2020

Zobacz również

Filologia angielska
Filologia angielska
​Filologia angielska i filologia germańska we Wrocławiu
​Filologia angielska i filologia germańska we Wrocławiu
​Filologia angielska i filologia germańska w Łodzi
​Filologia angielska i filologia germańska w Łodzi
​Filologia angielska i filologia germańska w Szczecinie
​Filologia angielska i filologia germańska w Szczecinie
​Filologia angielska i germańska w Bydgoszczy
​Filologia angielska i germańska w Bydgoszczy
​Filologia angielska i germańska w Kielcach
​Filologia angielska i germańska w Kielcach
​Filologia angielska i germańska w Lublinie
​Filologia angielska i germańska w Lublinie
Filologia angielska i germańska w Olsztynie
Filologia angielska i germańska w Olsztynie
​Filologia angielska i germańska w Toruniu
​Filologia angielska i germańska w Toruniu
Filologia angielska i germańska w Zielonej Górze
Filologia angielska i germańska w Zielonej Górze
​Filologia angielska na Śląsku
​Filologia angielska na Śląsku
​Filologia angielska w Białymstoku
​Filologia angielska w Białymstoku
​Filologia angielska w Gdańsku
​Filologia angielska w Gdańsku
​Filologia angielska w Gdyni
​Filologia angielska w Gdyni
​Filologia angielska w Katowicach
​Filologia angielska w Katowicach
Filologia angielska w Krakowie
Filologia angielska w Krakowie
Filologia angielska w Opolu
Filologia angielska w Opolu
​Filologia angielska w Poznaniu
​Filologia angielska w Poznaniu
Filologia angielska w Radomiu
Filologia angielska w Radomiu
Filologia angielska w Rzeszowie
Filologia angielska w Rzeszowie
Filologia angielska w Warszawie
Filologia angielska w Warszawie
Filologia germańska
Filologia germańska
​Filologia germańska na Śląsku
​Filologia germańska na Śląsku
​Filologia germańska w Gdańsku
​Filologia germańska w Gdańsku
​Filologia germańska w Katowicach
​Filologia germańska w Katowicach
​Filologia germańska w Krakowie
​Filologia germańska w Krakowie
Filologia germańska w Opolu
Filologia germańska w Opolu
​Filologia germańska w Poznaniu
​Filologia germańska w Poznaniu
Filologia germańska w Radomiu
Filologia germańska w Radomiu
​Filologia germańska w Warszawie
​Filologia germańska w Warszawie
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu