Jakiego kierunku studiów szukasz?

Studia nad Azją Południowo-Wschodnią

Obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z obszarów Azji Wschodniej oraz Południowej. Światowe trendy wskazują, że za parę lat najbardziej pożądani będą eksperci zajmujący się Azją Południowo-Wschodnią, a przede wszystkim: Indonezją, Singapurem, Tajlandią oraz Wietnamem.

Studia nad Azją Południowo-Wschodnią są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku i mają na celu wykształcenie wysokiej klasy specjalistów, znających doskonale reguły rządzące rynkiem azjatyckim.

Ta propozycja edukacyjna jestoryginalnym połączeniem efektywnego nauczania języków bahasa lub wietnamskiego (480 godzin) wraz z całym wachlarzem zagadnień społecznych, ekonomicznych i kulturowych Dalekiego Wschodu ze szczególnym podkreśleniem roli Azji Południowo-Wschodniej.

Podczas studiów nad Azją Południowo-Wschodnią student poznają region azjatycki w płaszczyźnie historycznej, filozoficznej i religijnej, a także mechanizmy polityki i gospodarki.

Od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na udział w zajęciach dydaktycznych i lekturę tekstów naukowych. Studia można podjąć bez znajomości języka orientalnego, ponieważ program umożliwia naukę od podstaw.

Gdzie praca po Studiach nad Azją Południowo-Wschodnią?

Absolwenci mogą podjąć pracę w administracji rządowej każdego szczebla, lokalnych instytucjach samorządowych, placówkach aktywności kulturalnej, w sektorze prywatnym: mediach, agencjach badań rynkowych, reklamowych i public relations. Miejsca pracy czekają w stowarzyszeniach, fundacjach i organizacjach związanych z promowaniem kultury, biznesu, edukacji, komunikacji, turystyki, handlu.

Uzyskane kwalifikacje umożliwiają pracę w środowisku międzynarodowym, zarówno w kraju, jak i za granicą. Ułatwiają także prowadzenie własnej działalności gospodarczej ukierunkowanej na współpracę z krajami regionu.


Dla kogo studia na kierunku studia nad Azją Południowo-Wschodnią
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku studia nad Azją Południowo-Wschodnią
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku studia nad Azją Południowo-Wschodnią
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku studia nad Azją Południowo-Wschodnią
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku studia nad Azją Południowo-Wschodnią
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku studia nad Azją Południowo-Wschodnią
Jakie uczelnie oferują kierunek studia nad Azją Południowo-Wschodnią
W których miastach można studiować kierunek studia nad Azją Południowo-Wschodnią
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie