Jakiego kierunku studiów szukasz?

Komunikacja międzykulturowa

Studia na kierunku Komunikacja międzykulturowa mają charakter interdyscyplinarny i są odpowiedzią na wielopłaszczyznowe i stale rozwijające się relacje międzykulturowych obecne we współczesnym świecie. Wszechstronna wiedza o różnych kulturach stała się wymogiem w czasach globalizacji, swobodnego podróżowania oraz podejmowania pracy w różnych regionach świata. Te zjawiska niosą ze sobą konieczność większej świadomości oraz wiedzy dotyczącej różnic kulturowych, a także rozwijania umiejętności komunikacyjnych. Studia na tym kierunku mają przygotować do nawiązywania relacji międzykulturowych na podłożu: interpersonalnym, gospodarczym, biznesowym oraz politycznym. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu filozofii i kulturoznawstwa oraz wiedzę historyczną dotyczącą różnych kręgów kulturowych, a także wiedzę z zakresu nauk społecznych odnosząca się do zjawisk komunikacyjnych i kulturalno-społecznych.

Są to studia I i II stopnia w trybie stacjonarny.

Dla kogo studia na kierunku komunikacja międzykulturowa

To propozycja dla osób otwartych, ciekawych świata, lubiących pracę z ludźmi, pasjonujących się filozofią, kulturoznawstwem i historią, które dostrzegają możliwość zdobywania wiedzy poprzez analizę różnych zjawisk wynikających z wielokulturowości.

Studia II stopnia są przeznaczone dla kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia co najmniej studiów I stopnia z dziedziny nauk społecznych lub humanistycznych.

Program kształcenia na kierunku komunikacja międzykulturowa

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • teoria kultury
 • krytyczne myślenie
 • antyczne źródła kultury europejskiej
 • religie uniwersalistyczne
 • filozofia
 • filozofia kultury
 • aksjologia kultury
 • współczesne debaty filozoficzne
 • współczesne problemy globalizacji
 • wprowadzenie do nauki o komunikacji międzykulturowej
 • antropologia kultury
 • historia komunikacji
 • relacje międzykulturowe w antyku
 • podstawy kultury chrześcijańskiej
 • podstawy judaizmu
 • podstawy islamu i kultury muzułmańskiej
 • socjologia kultury
 • psychologia komunikacji
 • dyplomacja i etykieta międzykulturowa
 • płeć w kulturach
 • migracje w XX i XXI wieku.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku komunikacja międzykulturowa

Rekrutacja na studia I stopnia odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Pod uwagę brane będą wyniki obowiązkowych przedmiotów zdawanych przez kandydata na egzaminie maturalnym z części pisemnej na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Dodatkowym kryterium może być wynik maturalny uzyskany z języka obcego.

O przyjęciu na studia II stopnia decydować będzie ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów. Dodatkowe kryterium może stanowić średnia arytmetyczna wszystkich ocen pozytywnych uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem w realizowanym toku.

Perspektywy pracy po kierunku komunikacja międzykulturowa

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie jako:

 • doradca, asystent lub konsultant w przedsiębiorstwach prowadzących współpracę z zagranicą,
 • animator i organizator imprez kulturalnych o charakterze międzykulturowym,
 • koordynator wymiany międzykulturowej,
 • doradca do spraw organizacji imprez turystycznych,
 • organizator polityki kulturalnej i historycznej,
 • konsultant do spraw wizerunku międzynarodowego,
 • dziennikarz specjalizujący się w problematyce międzykulturowej,
 • doradca do spraw polityki migracyjnej oraz asystent w procesach migracyjnych.

Opinie o kierunku komunikacja międzykulturowa

Studia na tym kierunku to nie tylko wiedza teoretyczna. Ich celem jest wykształcenie praktyka komunikacji międzykulturowej, który posiadając humanistyczną wiedzą o różnych kulturach oraz dysponując praktycznymi umiejętnościami w zakresie komunikacji międzykulturowej będzie przygotowany do pełnienie funkcji pośrednika w rożnych obszarach kontaktów międzykulturowych, takich jak np. biznes, polityka, sztuka, turystyka, dyplomacja czy dziennikarstwo.

Kierunki pokrewne do kierunku komunikacja międzykulturowa

Jakie uczelnie oferują kierunek komunikacja międzykulturowa

W których miastach można studiować kierunek komunikacja międzykulturowa

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim