Jakiego kierunku studiów szukasz?

Komunikacja międzykulturowa

Studia na kierunku Komunikacja międzykulturowa mają charakter interdyscyplinarny i są odpowiedzią na wielopłaszczyznowe i stale rozwijające się relacje międzykulturowych obecne we współczesnym świecie. Wszechstronna wiedza o różnych kulturach stała się wymogiem w czasach globalizacji, swobodnego podróżowania oraz podejmowania pracy w różnych regionach świata. Te zjawiska niosą ze sobą konieczność większej świadomości oraz wiedzy dotyczącej różnic kulturowych, a także rozwijania umiejętności komunikacyjnych. Studia na tym kierunku mają przygotować do nawiązywania relacji międzykulturowych na podłożu: interpersonalnym, gospodarczym, biznesowym oraz politycznym. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu filozofii i kulturoznawstwa oraz wiedzę historyczną dotyczącą różnych kręgów kulturowych, a także wiedzę z zakresu nauk społecznych odnosząca się do zjawisk komunikacyjnych i kulturalno-społecznych.

Są to studia I i II stopnia w trybie stacjonarny.

Dla kogo studia na kierunku komunikacja międzykulturowa

To propozycja dla osób otwartych, ciekawych świata, lubiących pracę z ludźmi, pasjonujących się filozofią, kulturoznawstwem i historią, które dostrzegają możliwość zdobywania wiedzy poprzez analizę różnych zjawisk wynikających z wielokulturowości.

Studia II stopnia są przeznaczone dla kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia co najmniej studiów I stopnia z dziedziny nauk społecznych lub humanistycznych.

Program kształcenia na kierunku komunikacja międzykulturowa

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • teoria kultury
 • krytyczne myślenie
 • antyczne źródła kultury europejskiej
 • religie uniwersalistyczne
 • filozofia
 • filozofia kultury
 • aksjologia kultury
 • współczesne debaty filozoficzne
 • współczesne problemy globalizacji
 • wprowadzenie do nauki o komunikacji międzykulturowej
 • antropologia kultury
 • historia komunikacji
 • relacje międzykulturowe w antyku
 • podstawy kultury chrześcijańskiej
 • podstawy judaizmu
 • podstawy islamu i kultury muzułmańskiej
 • socjologia kultury
 • psychologia komunikacji
 • dyplomacja i etykieta międzykulturowa
 • płeć w kulturach
 • migracje w XX i XXI wieku.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku komunikacja międzykulturowa

Rekrutacja na studia I stopnia odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Pod uwagę brane będą wyniki obowiązkowych przedmiotów zdawanych przez kandydata na egzaminie maturalnym z części pisemnej na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Dodatkowym kryterium może być wynik maturalny uzyskany z języka obcego.

O przyjęciu na studia II stopnia decydować będzie ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów. Dodatkowe kryterium może stanowić średnia arytmetyczna wszystkich ocen pozytywnych uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem w realizowanym toku.

Perspektywy pracy po kierunku komunikacja międzykulturowa

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie jako:

 • doradca, asystent lub konsultant w przedsiębiorstwach prowadzących współpracę z zagranicą,
 • animator i organizator imprez kulturalnych o charakterze międzykulturowym,
 • koordynator wymiany międzykulturowej,
 • doradca do spraw organizacji imprez turystycznych,
 • organizator polityki kulturalnej i historycznej,
 • konsultant do spraw wizerunku międzynarodowego,
 • dziennikarz specjalizujący się w problematyce międzykulturowej,
 • doradca do spraw polityki migracyjnej oraz asystent w procesach migracyjnych.

Opinie o kierunku komunikacja międzykulturowa

Studia na tym kierunku to nie tylko wiedza teoretyczna. Ich celem jest wykształcenie praktyka komunikacji międzykulturowej, który posiadając humanistyczną wiedzą o różnych kulturach oraz dysponując praktycznymi umiejętnościami w zakresie komunikacji międzykulturowej będzie przygotowany do pełnienie funkcji pośrednika w rożnych obszarach kontaktów międzykulturowych, takich jak np. biznes, polityka, sztuka, turystyka, dyplomacja czy dziennikarstwo.

Kierunki pokrewne do kierunku komunikacja międzykulturowa

Jakie uczelnie oferują kierunek komunikacja międzykulturowa

W których miastach można studiować kierunek komunikacja międzykulturowa

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Częstochowska
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Piotrkowska
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie