Jakiego kierunku studiów szukasz?

Komunikacja wizerunkowo-mediacyjna

Komunikacja wizerunkowo-mediacyjna to specjalność na kierunku Filologia.

Studia pozwalają na zdobycie wiedzy i kompetencji w zakresie znajomości teorii i modeli komunikacji oraz technik komunikacyjnych, stosowanych w zależności od środowiska kulturowo-cywilizacyjno-językowo-komunikacyjnego, w szczególności stosowanych w szeroko pojętych środowiskach jako niszach komunikacyjnych (w tym w szczególności w niszy zawodowej) w obrębie angielskiego i rodzimego (rdzennego-polskiego) obszaru językowego.

Absolwenci będą specjalistami sprawnie funkcjonującymi w obszarze komunikacji typu public relations (np. reklama językowo-wizualna, wywiady, praca w mass-mediach, administracji terenowej, itd.).

Studia cechuje indywidualne, podmiotowe podejście do studenta.

Specjalność realizowana jest na poziomie drugiego stopnia.


Dla kogo studia na kierunku komunikacja wizerunkowo-mediacyjna

Kandydaci muszą znać język angielski na poziomie przynajmniej B2.

Studia przewidziane są dla osób komunikatywnych, zaradnych, o łatwości wypowiedzi, umiejących reagować w niestandardowych sytuacjach. Potrafiących funkcjonować pod presją czasu.


Program kształcenia na kierunku komunikacja wizerunkowo-mediacyjna

Wybrane przedmioty w programie kształcenia:

 • Dziedzictwo kulturowe,
 • Podstawy komunikacji masowej,
 • Podstawy komunikacji międzykulturowej,
 • Podstawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • Podstawy komunikacji zawodowej (Wstęp do public relations),
 • Sprawności komunikacyjne (drugi język nierodzimy),
 • Sprawności komunikacyjne (język angielski),
 • Warsztaty wizerunkowo-mediacyjne,
 • Wstęp do ekolingwistyki i teorii wizerunku,
 • Wstęp do semiotyki ogólnej i stosowanej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku komunikacja wizerunkowo-mediacyjna

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Perspektywy pracy po kierunku komunikacja wizerunkowo-mediacyjna

Absolwenci komunikacji wizerunkowo-mediacyjnej mogą przykładowo pracować:

 • w urzędach i agendach europejskich,
 • jako pracownicy biura karier w szkole wyższej,
 • w wydawnictwach,
 • w charakterze doradcy ds. reklamy i promocji,
 • w działach public relations,
 • w instytucjach kulturalnych i oświatowych (organizacja i promocja wydarzeń kulturalnych, kierownik placówki oświatowej, np. szkoły j. obcych),
 • jako doradcy mediów ds. rozwoju świadomości ekologicznej współczesnych Polaków.

Opinie o kierunku komunikacja wizerunkowo-mediacyjna

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku komunikacja wizerunkowo-mediacyjna

Jakie uczelnie oferują kierunek komunikacja wizerunkowo-mediacyjna

W których miastach można studiować kierunek komunikacja wizerunkowo-mediacyjna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Politechnika Łódzka
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu