Jakiego kierunku studiów szukasz?

Etyka - mediacje i negocjacje

Etyka - mediacje i negocjacje to studia realizowane w systemie licencjackim oraz magisterskim, zarówno w wersji stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

Kierunek ten daje możliwość zdobycia szerokiego wykształcenia i kompetencji w dwóch cenionych zawodach – mediatora i negocjatora oraz nauczyciela etyki.

Kierunek Etyka - mediacje i negocjacje przeznaczony jest dla osób wiążących swoją karierę z prawem, oświatą, biznesem, handlem oraz innymi obszarami, w których niezbędne są umiejętności mediowania i negocjowania. Zmieniający się rynek pracy w tych branżach wymaga od pracownika zarówno praktycznych umiejętności, jak i stosownej wiedzy prawnej, etycznej i psychologicznej. Mediatorzy i negocjatorzy o dużej wiedzy etycznej są szczególnie cenieni i poszukiwani przez pracodawców.

Studia Etyka - mediacje i negocjacje wychodzą naprzeciw zmianom na rynku pracy, wynikającym z zapotrzebowania na specjalistów w tym zakresie np. w biznesie, sądownictwie, administracji państwowej, czy organizacjach pozarządowych. Studia te pozwolą studentom zdobyć szerokie humanistyczne wykształcenie oraz niezbędne w życiu zawodowym kompetencje praktyczne.

Dla kogo studia na kierunku etyka - mediacje i negocjacje

Przyszły student powinien być precyzyjny i racjonalny, a także odpowiedzialny i odporny psychicznie.

Kandydat dąży do samokształcenia się z zakresu etyki, nauk społecznych i prawnych.

Program kształcenia na kierunku etyka - mediacje i negocjacje

W programie studiów znajdują się m.in. takie przedmioty:

 • filozofia
 • wprowadzenie do aksjologii
 • psychologia społeczna
 • socjologia
 • komunikacja interpersonalna
 • kulturoznawstwo
 • wprowadzenie do etyki
 • wprowadzenie do mediacji i negocjacji
 • historia etyki 1
 • podstawy retoryki dla mediatorów
 • profil mediatora
 • podstawy prawa karnego i prawa nieletnich
 • logika pragmatyczna
 • profil negocjatora
 • socjologia dewiacji i przestępczości
 • prawa człowieka
 • podstawy prawa cywilnego
 • podstawy prawa rodzinnego
 • podstawy prawa gospodarczego
 • socjologia moralności
 • etyka biznesu
 • dylematy moralne współczesnego świata
 • mediacje w sprawach karnych i nieletnich
 • konstruowanie ugód i umów mediacyjnych w sprawach cywilnych
 • hermeneutyka i etyka lub Etyka kapitalizmu
 • etyka środowiskowa
 • podstawy bioetyki
 • negocjacje w zarządzaniu współpracą z kluczowymi klientami
 • negocjacje.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku etyka - mediacje i negocjacje

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów wskazanych przez uczelnię.

Najczęściej kandydaci wybierają jeden przedmiot spośród (podstawowy lub rozszerzony):

 • język polski
 • historia
 • matematyka
 • język obcy nowożytny.

Zawsze należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku etyka - mediacje i negocjacje

Absolwent studiów z zakresu Etyki – mediacji i negocjacji jako etyk, mediator i negocjator może znaleźć zatrudnienie w placówkach socjalnych, oświatowych, edukacyjnych i gospodarczych, sektorze państwowym i prywatnym.

W obliczu ustawodawstwa preferującego polubowne rozwiązywanie konfliktów, nieustannie wzrasta zapotrzebowanie na udział mediatorów w procesach sądowych.

Opinie o kierunku etyka - mediacje i negocjacje

Kierunki pokrewne do kierunku etyka - mediacje i negocjacje

Jakie uczelnie oferują kierunek etyka - mediacje i negocjacje

W których miastach można studiować kierunek etyka - mediacje i negocjacje

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Śląska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Tarnowska
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Piotrkowska
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku