Jakiego kierunku studiów szukasz?

Etyka - mediacje i negocjacje

Etyka - mediacje i negocjacje to studia realizowane w systemie licencjackim oraz magisterskim, zarówno w wersji stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

Kierunek ten daje możliwość zdobycia szerokiego wykształcenia i kompetencji w dwóch cenionych zawodach – mediatora i negocjatora oraz nauczyciela etyki.

Kierunek Etyka - mediacje i negocjacje przeznaczony jest dla osób wiążących swoją karierę z prawem, oświatą, biznesem, handlem oraz innymi obszarami, w których niezbędne są umiejętności mediowania i negocjowania. Zmieniający się rynek pracy w tych branżach wymaga od pracownika zarówno praktycznych umiejętności, jak i stosownej wiedzy prawnej, etycznej i psychologicznej. Mediatorzy i negocjatorzy o dużej wiedzy etycznej są szczególnie cenieni i poszukiwani przez pracodawców.

Studia Etyka - mediacje i negocjacje wychodzą naprzeciw zmianom na rynku pracy, wynikającym z zapotrzebowania na specjalistów w tym zakresie np. w biznesie, sądownictwie, administracji państwowej, czy organizacjach pozarządowych. Studia te pozwolą studentom zdobyć szerokie humanistyczne wykształcenie oraz niezbędne w życiu zawodowym kompetencje praktyczne.

Dla kogo studia na kierunku etyka - mediacje i negocjacje

Przyszły student powinien być precyzyjny i racjonalny, a także odpowiedzialny i odporny psychicznie.

Kandydat dąży do samokształcenia się z zakresu etyki, nauk społecznych i prawnych.

Program kształcenia na kierunku etyka - mediacje i negocjacje

W programie studiów znajdują się m.in. takie przedmioty:

 • filozofia
 • wprowadzenie do aksjologii
 • psychologia społeczna
 • socjologia
 • komunikacja interpersonalna
 • kulturoznawstwo
 • wprowadzenie do etyki
 • wprowadzenie do mediacji i negocjacji
 • historia etyki 1
 • podstawy retoryki dla mediatorów
 • profil mediatora
 • podstawy prawa karnego i prawa nieletnich
 • logika pragmatyczna
 • profil negocjatora
 • socjologia dewiacji i przestępczości
 • prawa człowieka
 • podstawy prawa cywilnego
 • podstawy prawa rodzinnego
 • podstawy prawa gospodarczego
 • socjologia moralności
 • etyka biznesu
 • dylematy moralne współczesnego świata
 • mediacje w sprawach karnych i nieletnich
 • konstruowanie ugód i umów mediacyjnych w sprawach cywilnych
 • hermeneutyka i etyka lub Etyka kapitalizmu
 • etyka środowiskowa
 • podstawy bioetyki
 • negocjacje w zarządzaniu współpracą z kluczowymi klientami
 • negocjacje.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku etyka - mediacje i negocjacje

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów wskazanych przez uczelnię.

Najczęściej kandydaci wybierają jeden przedmiot spośród (podstawowy lub rozszerzony):

 • język polski
 • historia
 • matematyka
 • język obcy nowożytny.

Zawsze należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku etyka - mediacje i negocjacje

Absolwent studiów z zakresu Etyki – mediacji i negocjacji jako etyk, mediator i negocjator może znaleźć zatrudnienie w placówkach socjalnych, oświatowych, edukacyjnych i gospodarczych, sektorze państwowym i prywatnym.

W obliczu ustawodawstwa preferującego polubowne rozwiązywanie konfliktów, nieustannie wzrasta zapotrzebowanie na udział mediatorów w procesach sądowych.

Opinie o kierunku etyka - mediacje i negocjacje

Przekonajcie się sami, jak na prawdę wyglada sztuk mediacji i negocjacji oraz jak wygląda postępowanie mediacyjne.

Kierunki pokrewne do kierunku etyka - mediacje i negocjacje

Jakie uczelnie oferują kierunek etyka - mediacje i negocjacje

W których miastach można studiować kierunek etyka - mediacje i negocjacje

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie