Jakiego kierunku studiów szukasz?

Pedagogika międzykulturowa z mediacją

Studia na kierunku Pedagogika międzykulturowa z mediacją są odpowiedzi na oczekiwania społeczne dotyczące integrowania osób odmiennych kulturowo. Jest obecnie zapotrzebowanie na specjalistów potrafiących rozwiązywać konflikty i spory pomiędzy różnymi grupami społecznymi.

Studia na kierunku Pedagogika międzykulturowa z mediacją, dają możliwość rozwijania swoich pasji, edukację połączoną z podróżowaniem oraz rozwijanie kompetencji językowych i poznawanie nowych unikalnych języków.

Cykl kształcenia będzie obejmował wykłady, ćwiczenia, laboratoria i warsztaty, dostarczające wiedzy na temat mniejszości narodowych, religijnych i kulturowych, cudzoziemców, imigrantów i uchodźców. Zdobywana wiedza pozwala na planowanie i realizację skutecznych działań na rzecz porozumienia i współpracy międzykulturowej.

Po ukończeniu studiów absolwent kierunku Pedagogika międzykulturowa z mediacją dysponuje umiejętnościami prowadzenia skutecznej mediacji w różnych środowiskach i grupach społecznych oraz uzyskuje kwalifikacje pedagoga z uprawnieniami nauczycielskimi i kompetencjami mediatora.

Dla absolwentów studiów I stopnia kierunku Pedagogika międzykulturowa z mediacją rekomenduje się dalsze kształcenie na studiach podyplomowych bądź wybór studiów II stopnia, po których ukończeniu można podjąć pracę także w centrach i ośrodkach mediacji (po wpisie na listę mediatorów sądowych).

Dla kogo studia na kierunku pedagogika międzykulturowa z mediacją

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku pedagogika międzykulturowa z mediacją

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku pedagogika międzykulturowa z mediacją

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku pedagogika międzykulturowa z mediacją

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku pedagogika międzykulturowa z mediacją

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku pedagogika międzykulturowa z mediacją

Jakie uczelnie oferują kierunek pedagogika międzykulturowa z mediacją

W których miastach można studiować kierunek pedagogika międzykulturowa z mediacją

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu