Jakiego kierunku studiów szukasz?

Pedagogika międzykulturowa z mediacją

Studia na kierunku Pedagogika międzykulturowa z mediacją są odpowiedzi na oczekiwania społeczne dotyczące integrowania osób odmiennych kulturowo. Jest obecnie zapotrzebowanie na specjalistów potrafiących rozwiązywać konflikty i spory pomiędzy różnymi grupami społecznymi.

Studia na kierunku Pedagogika międzykulturowa z mediacją, dają możliwość rozwijania swoich pasji, edukację połączoną z podróżowaniem oraz rozwijanie kompetencji językowych i poznawanie nowych unikalnych języków.

Cykl kształcenia będzie obejmował wykłady, ćwiczenia, laboratoria i warsztaty, dostarczające wiedzy na temat mniejszości narodowych, religijnych i kulturowych, cudzoziemców, imigrantów i uchodźców. Zdobywana wiedza pozwala na planowanie i realizację skutecznych działań na rzecz porozumienia i współpracy międzykulturowej.

Po ukończeniu studiów absolwent kierunku Pedagogika międzykulturowa z mediacją dysponuje umiejętnościami prowadzenia skutecznej mediacji w różnych środowiskach i grupach społecznych oraz uzyskuje kwalifikacje pedagoga z uprawnieniami nauczycielskimi i kompetencjami mediatora.

Dla absolwentów studiów I stopnia kierunku Pedagogika międzykulturowa z mediacją rekomenduje się dalsze kształcenie na studiach podyplomowych bądź wybór studiów II stopnia, po których ukończeniu można podjąć pracę także w centrach i ośrodkach mediacji (po wpisie na listę mediatorów sądowych).

Dla kogo studia na kierunku pedagogika międzykulturowa z mediacją

To propozycja dla osób otwartych na inne kultury, kontaktowych, radzących sobie w sytuacjach konfliktowych.

Lubiących pracę z ludźmi, dziećmi, młodzieżą.

Program kształcenia na kierunku pedagogika międzykulturowa z mediacją

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • pedagogika społeczna
 • pedagogika kultury
 • pedagogika międzykulturowa
 • pedagogiką specjalna
 • antropologia kulturowa
 • metodologia badań społecznych
 • metodyka edukacji regionalnej i międzykulturalnej
 • metodyka pracy pedagogicznej w placówkach oświatowych
 • diagnostyka społeczna i edukacyjna
 • socjologia kultury
 • edukacja regionalna i europejska
 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • historia edukacji wielokulturowej i międzykulturowej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku pedagogika międzykulturowa z mediacją

Podczas rekrutacji punktowane są:

 • język polski
 • język obcy
 • dowolny przedmiot.


Perspektywy pracy po kierunku pedagogika międzykulturowa z mediacją

Potencjalne miejsca pracy absolwentów kierunku to:

 • szkoły podstawowe
 • instytucje rządowe i samorządowe ds. mniejszości narodowych i etnicznych czy cudzoziemców,
 • korporacje międzynarodowe
 • regionalne ośrodki polityki społecznej
 • centra pomocy rodzine
 • miejskie ośrodki pomocy społecznej
 • fundacje, stowarzyszenia
 • instytucje edukacyjne zajmujące się przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu oraz konfliktom społecznym
 • placówki badawcze
 • organy administracji państwowej i samorządowej.

Opinie o kierunku pedagogika międzykulturowa z mediacją

Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie na specjalistów gotowych sprostać problemom różnic kulturowych, podejmować działania integracyjne, rozwiązywać konflikty między różnymi grupami społecznymi.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje pedagoga z uprawnieniami nauczycielskimi i kompetencjami mediatora.

Kierunki pokrewne do kierunku pedagogika międzykulturowa z mediacją

Jakie uczelnie oferują kierunek pedagogika międzykulturowa z mediacją

W których miastach można studiować kierunek pedagogika międzykulturowa z mediacją

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim