Jakiego kierunku studiów szukasz?

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią to praktyczny kierunek przygotowujący do pełnienia funkcji opiekuńczych i wychowawczych.

Studenci uczą się podejmowania działań profilaktycznych i socjoterapeutycznych, a także wspierania rozwoju podopiecznych i wychowanków w wieku od 0 do 15 lat we wszystkich środowiskach ich życia (we współpracy z rodzicami, opiekunami, wychowawcami, nauczycielami i społecznością lokalną).

Dla kogo studia na kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią

To kierunek odpowiedni dla osób, które w pozytywny sposób chcą wpływać na życie innych. Dla ludzi, którzy dobrze odnajdują się w kontaktach z dziećmi.

Program kształcenia na kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią

Przykładowe przedmioty, z jakimi będą się musieli zmierzyć studenci tego kierunku, to:

 • podstawy pedagogiki dla nauczycieli
 • podstawy diagnostyki pedagogicznej
 • podstawy psychologii dla nauczycieli
 • psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania
 • podstawy dydaktyki
 • etyczne i prawne aspekty pracy pedagoga
 • profilaktyka uzależnień w szkole podstawowej
 • kultura języka z emisją głosu
 • personalizacja procesu kształcenia nauczycieli z elementami tutoringu i przedsiębiorczości
 • metoda projektu w pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • metoda projektu w profilaktyce uzależnień
 • historyczne uwarunkowania zmian praktyk opiekuńczo-wychowawczych
 • wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dzieci do lat 3.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią

Do uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka.

Perspektywy pracy po kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią

Absolwentów pedagogiki opiekuńczej z profilaktyką uzależnień mogą zatrudnić:

 • placówki wsparcia dziennego (świetlice, kluby, ogniska wychowawcze, świetlice środowiskowe)
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • ośrodki pomocy społecznej
 • przedszkola
 • szkoły podstawowe
 • internaty
 • placówki wychowania pozaszkolnego.

Opinie o kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią

Kierunki pokrewne do kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią

Jakie uczelnie oferują kierunek pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią

W których miastach można studiować kierunek pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu